Väikes t e rahvusriikide ekraanimee d ia suured väljakutsed - PowerPoint PPT Presentation

v ikes t e rahvusriikide ekraanimee d ia suured v ljakutsed n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Väikes t e rahvusriikide ekraanimee d ia suured väljakutsed PowerPoint Presentation
Download Presentation
Väikes t e rahvusriikide ekraanimee d ia suured väljakutsed

play fullscreen
1 / 66
Väikes t e rahvusriikide ekraanimee d ia suured väljakutsed
250 Views
Download Presentation
kayla
Download Presentation

Väikes t e rahvusriikide ekraanimee d ia suured väljakutsed

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Väikeste rahvusriikide ekraanimeedia suured väljakutsed Meediakonverents 2012 Tallinna Ülikool Eesti Rahvusringhääling Andres Jõesaar

 2. Paradigma muutus Avaõiguslik

 3. Paradigma muutus AÕM Era

 4. Paradigma muutus Era AÕM

 5. Üks paljudele

 6. Paradigma muutus Era AÕM Sotsiaalmeedia

 7. Meediaparadoksid Sponsored by:

 8. Avaõiguslik meedia - milleks? Media Systems and the Political Information Environment: A Cross-National Comparison Toril Aalberg, Peter van Aelst,and James Curran (2010)

 9. The flow of political information through TV varies according to the degreeof commercialization. The flow of news and current affairs is lowest in the mostcommercially oriented television system and among the commercial TV channels.

 10. The authors’ data do not suggest a convergence toward the liberal systemwhen it comes to the political information environment on TV. What strikes authors is how strongly resistant some European countries have been to subordinatingthe needs of democracy to profit making.

 11. Euroopa telekanalite vaadatavus

 12. Euroopa AÕR vaadatavus 1992-2011

 13. Euroopa AÕR telekanalid

 14. Rikas ja vaene

 15. Small among giants

 16. Kui suur on väike ja kui rikas on vaene? Piiriks20M elanikku Euroopas on 20 väikeriiki, Eesti on “väiksuselt” kuues Rikkad ja pooleteramehed SKT per capita piir 25.000

 17. Rikkad ja mitte-rikkad

 18. Väikeste turgude paradoksid Ressursi nappuse korral saab väiksem arv tegijaid pakkuda auditooriumile mitmekesisemat ja kvaliteetsemat programmi. Turul olijate arvu piiramine ja/või nendele sisuliste kohustuste määramine eeldab regulatsiooni, s.t riigi sekkumise suurendamist. Kuidas mitte olla protektsionistlik ning vältida riikliku regulatsiooni tugevdamist, aga samal ajal edendada kodumaist ringhäälingut?

 19. Teine paradoks Järjest ulatuslikuma ELi tsentraliseerimise ja rahvusriikide identideedi vastuolu. Ühest küljest on tugev ELi majandus oluline, kuid teisest küljest pärsib ainult majandusele suunatud EL meediapoliitika väikeriikide unikaalset kultuuri toetava ringhäälingu arengut. 

 20. Ida-Euroopa erisused • Lääne-Euroopas on avaõiguslik ringhääling ajalooliselt heaoluriigi vaba demokraatia kultuuriline element, Ida-Euroopas see taust puudub. • Ida-Euroopas domineerib vaba turu idealiseerimine. Idas on küll kapitalism, aga puudub piisav kapital. • Liberaalsus on viinud kommertsringhäälingu domineeriva meelelahutusliku ühekülgsuseni.

 21. Meedia tarbijad • Kes, kus ja millist meediat tarbib? • Kui noori ei ole? • Kas “vanade” jaoks peab ka muutuma? Auditooriumi killustumine • sisu alusel • meediaseadmete järgi

 22. Rahvastiku puu

 23. Eesti rahvastik

 24. Telemaastiku kujunemine Eesti telemaastiku kujunemine

 25. Meedia mõõtmine Privaatsus Meediate paljusus Multitasking

 26. Ajakasutus Allikas: TNS Emor, Meediapäev 2012

 27. Muutus (Noored) indiviidid kaugenevad traditsioonilisest meediast • selle sisust • tarbimise viisidest • vahenditest

 28. Tehnoloogia

 29. AÕR fookus ja seadmed Ekraani suurus AÕR finantsid ja programmi tarbimine Arvutusvõimsus

 30. Teine ekraan

 31. Meedia ettevõte ja IT

 32. Tehnoloogia

 33. Game of thrones

 34. Troonide mäng 10 episoodi 450 minutit 45 miljonit dollarit 100.000 dollarit minut

 35. ERR

 36. ERR Aastas 20.868 h teleprogrammi 43.800 h raadioprogrammi + portaalid, arhiivid ja muud tegevused Riigieelarvest 25.328.314 eurot 6,5 eurot minut

 37. Sisu – rodin-pop-t-shirt

 38. Fountain

 39. Waterfall

 40. Watermill

 41. Fog

 42. Rain

 43. Pissing punk

 44. trolling

 45. Water glass

 46. Uuriv ajakirjandus

 47. Tähelepanu

 48. Lehepoiss

 49. Newspaper boy

 50. Tasuta tööjõud