Bakgrund ing ngsv rden tv globala utmaningar minska energikonsumtionen
Download
1 / 30

- PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Bakgrund / ingångsvärden Två globala utmaningar: - Minska energikonsumtionen - Från kol och olja till förnyelsebar energi Europas ambitioner för 2020: - EU:s energikonsumtion skall minska med 20 % - Minst 20 % av energin skall vara förnyelsebar Sveriges ambitioner

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - gittel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bakgrund ing ngsv rden tv globala utmaningar minska energikonsumtionen

Bakgrund / ingångsvärden

Två globala utmaningar:

- Minska energikonsumtionen

- Från kol och olja till förnyelsebar energi

Europas ambitioner för 2020:

- EU:s energikonsumtion skall minska med 20 %

- Minst 20 % av energin skall vara förnyelsebar

Sveriges ambitioner

- Andelen el från vindkraft skall uppgå

till 20 TWh år 2020 (3 TWh 2009)

Regionens ambitioner

- Förnyelsebar energi och vindkraft utpekas som

strategiska satsningsområden för länet


Bakgrund ing ngsv rden tv globala utmaningar minska energikonsumtionen

Planerad landbaserad Vindkraft i Barentsregionen

Nordnorge

Finnmark 3117 MW

Troms 1352 MW

Nordland 4188 MW

Norra Finland

Lappland 1523-1883MW

Kajanland 10MW

Norra Österbotten 1602- 2691MW

Norra Sverige

Norrbotten 5093-6736 MW

Västerbotten 990-1022st

Jämtland 3458MW

Västernorrland 615st

Siffrorna baseras på de ansökningar som inkommit till länsstyrelse eller kommun, och ligger i stadiet från samråd till färdigt beslut.


Bakgrund ing ngsv rden tv globala utmaningar minska energikonsumtionen

 • Piteås satsningar inom energiområdet

  • Talldieselfabrik på Haraholmen.

  • DME – anläggning

  • ETC

  • Uthållig kommun

  • Solander Science Park

  • Kommande vindkraftssatsningar

 • Markbygden

  • Extremt goda förutsättningar:

  • Goda vindförhållanden

  • Låg befolkningstäthet

  • Relativt få motstående intressen

  • Få markägare

  • 70 mdr investeringsvolym


Bakgrund ing ngsv rden tv globala utmaningar minska energikonsumtionen

VINDPROJEKT I PITEÅ KOMMUN

 • Haraholmen - 2 vindkraftverk i drift år 1999

 • Bondön - 14 vindkraftverk i drift år 2008

 • Markbygden planeras 1101 vindkraftverk (2 st togs i drift år 2008, ytterligare 10 st tas i drift 2010)

 • Blåsmark planeras 20-30 vindkraftverk

 • Jävre planeras ca 20 vindkraftverk

 • Trundön planeras ca 8 vindkraftverk

 • Klocktärnan planerades 132 vindkraftverk men projektet ligger idag på isBakgrund ing ngsv rden tv globala utmaningar minska energikonsumtionen

 • ÖVERGRIPANDE SYFTEN

 • - Projektet ska underlätta tillkomsten av de planerade vindkraftssatsningarna i Piteå och regionen.

 • - Projektet ska maximera nyttan av vindkraftsutbyggnaden i regionen. (nya arbetstillfällen, konferenser/seminarier, stimulera ny forskning och initiera efterfrågade utbildningar)


Bakgrund ing ngsv rden tv globala utmaningar minska energikonsumtionen

MÅL (2012-2021)

- Ca 500 arbetstillfällen kommer att skapas under uppbyggnadsfasen 2012-2021.

(mark- och anläggningsarbete, uppmontering av 100 verk/år.)

- Ca 250 permanenta arbetstillfällen för drift och underhåll av Markbygden också efter år 2020.

(elektriker, servicepersonal, vägunderhåll etc.)

- Ca 250 arbetstillfällen vid betongtornsfabrik på Haraholmen år 2012-2021 för tillverkning av prefab. betongtorn.

- Kringeffekter. (konsulter, hotell, service, turism etc.)


Bakgrund ing ngsv rden tv globala utmaningar minska energikonsumtionen

Näringslivsutveckling

 • Bryta ned 70 000 000 000 i många små kostnadsposter samt presentera detta för regionens näringsliv i olika forum och sammanhang.

 • På ett attraktivt sätt paketera regionens näringsliv, kompetensområden och företagskluster. Och presentera detta för Enercon m,fl.

 • Tillsammans med Pite Hamn underlätta etableringen av en betongtornsfabrik på Haraholmen.

 • I samarbete med bl.a. Swerea/SICOMP, regionens verkstadsföretag m.fl. verka för att också annan produktion förläggs i regionen/Piteå. (Ståltorn och rotorblad)

 • Företagsbesök, mässresor för företag, föreläsningar


Bakgrund ing ngsv rden tv globala utmaningar minska energikonsumtionen

Markbygden – några nyckeltal

 • 500 km ny väg inom området

 • 2 000 ton betong / fundament (x 1100)

 • 50-70 ton armeringsjärn / fundament (x 1100)

 • 150 – 200 lastbilstransporter med komponenter / vindkraftverk (x 1100)


Bakgrund ing ngsv rden tv globala utmaningar minska energikonsumtionen

Etablering av informationskontor

 • En mötesplats för information om vindkraft i Barentsregionen.

 • Arrangera konferenser och seminarier (v.46 m.m.)

 • Marknadsföringsinsatser / informationsspridning utanför regionen (näringsliv, universitet, finansiärer, myndigheter, organisationer etc.)

 • Varumärket ”Vindkraftcentrum i Barentsregionen”

 • Bibliotek med tidskrifter, litteratur, forskningsrapporter, utredningar etc.

 • Interaktiv utställning om vindkraft

 • Samarbete med skolor

 • Information till allmänhet


Bakgrund ing ngsv rden tv globala utmaningar minska energikonsumtionen

Forskning

 • Verka för att stärka forskningen i regionen. (nedisning, vindbruk i skogsområden, Swerea etc.)

 • Etablera forskningscentrum i regionen !

 • Stärka samarbetet med LTU och andra Universitet.


Forskning i anknytning till hela produktionskedjan finns vid ltu
Forskning i anknytning till hela produktionskedjan finns vid LTU

 • Tillståndsgivning, planeringsfrågor,infrastruktur

  • Strömning i skogsmiljö

 • Grundläggning av vindkraftverk

 • Betongforskning för fundament och torn

 • Torn i stål - innovation för montering

 • Effektiv elproduktion

  • Isbildningens inverkan på produktion och livslängd

  • Prediktering av produktion

 • Mekaniska komponenter

  • Dimensionering för kallt klimat

  • Aktiv styrning och reglering - tribotronik,

 • Rotorblad i kallt klimat

  • Bladkonstruktion i lätta material

  • Funktionella ytor

 • Integrering av vindkraft i kraftsystemet

 • Lagring av vindenergi

13


Forskargrupper
Forskargrupper LTU

 • Tillståndsgivning, planeringsfrågor Patrik Söderholm, Nationalekonomi Maria Pettersson, Rättsvetenskap

 • Vindkraft i skoglig miljö Staffan Lundström, Strömningslära

 • Grundläggning av vindkraftverk i kallt klimat Sven Knutsson, Geoteknik

 • Betongforskning för fundament och torn Mats Emborg, Konstruktionsteknik

 • Uppbyggnad av torn Milan Veljkovic, Stålbyggnad

 • Vindkraftblad i kallt klimat, funktionella ytor Janis Varna, Leif Asp, Roberts Joffe, Polymerteknik

 • Säker prediktering av vindkraftsproduktion i kallt klimat Magnus Karlberg, Datorstödd maskinkonstruktion

 • Isbildningens inverkan på produktion och livslängd Jan-Olov Aidanpää, Hållfasthetslära Staffan Lundström Strömningslära

 • Vindpark med inbyggt tribotroniksupport Sergei Glavatskih, Maskinelement

 • Mekaniska komponenter - i kallt klimat Elisabet Kassfeldt, Maskinelement

 • Integrering av vindkraft i kraftsystemet Math Bollen, Institutionen i Skellefteå

 • Lagring av vindenergi Bo Nordell, Förnyelsebar energi


Bakgrund ing ngsv rden tv globala utmaningar minska energikonsumtionen

Utbildning LTU

 • I samarbete med branschen, inventera vilka utbildningsinsatser som bör genomföras i samband med Markbygden och övriga vindkraftsetableringar.

 • (maskinförarutbildning, vindkraftstekniker /starkströmselektriker, bygg/betong etc.)

 • Ta fram plan för sådana utbildningsinsatser.

 • Finansiera och genomföra utbildningarna.


Bakgrund ing ngsv rden tv globala utmaningar minska energikonsumtionen

 • SVEVIND AB LTU

 • Utvecklar, säljer och driver landbaserade

 • vindkraftverk o vindkraftparker.

 • 1998

 • Privatägt svenskt bolag

 • Säte i Tavelsjö, Västerbotten

Vy över Dragaliden


Bakgrund ing ngsv rden tv globala utmaningar minska energikonsumtionen

National LTUinterest for windpower

Markbygden

VINDPROJEKT I MARKBYGDEN

Produktion:Betongtorns fabrik mm.

Effekt per vindkraftverk: 2-7,5 MW

Total effekt: 2500-4000 MW

Kalkylerad energi produktion: 8-12 TWh per år

Antal vindkraftverk: 1101

Total höjd: ca 200 m

Rotorbladens diameter: ca 82-126 m

Investeringar: 70 miljarder kronor

Ägare:Svevind och Enercon


Bakgrund ing ngsv rden tv globala utmaningar minska energikonsumtionen

Årsproduktion: 8 - 12 TWh per år LTU

 • Hälften av planeringsmålet för landbaserad vindkraft

 • 8% av Sveriges totala elkonsumtion

 • En tredjedel av basindustrins elbehov


Bakgrund ing ngsv rden tv globala utmaningar minska energikonsumtionen

Vy från Bänkerberget mot Stavaliden LTU

Scenario med verk av typen Enercon E-82 med 138 mtorn
Bakgrund ing ngsv rden tv globala utmaningar minska energikonsumtionen

Centrala frågor lokalt Q2 2010 LTU

 • Planering för utbyggnad av Pite Hamn.

 • Planering för etablering av betongtornsfabrik.

 • Rekryterings- och utbildningsinsatser.

 • Former för medverkan från lokalt och regionalt näringsliv.

 • (Ovanstående arbete sker i nära samarbete med Enercon.)


Bakgrund ing ngsv rden tv globala utmaningar minska energikonsumtionen

Enorma möjligheter för regionen! LTU

 • Många nya permanenta arbetstillfällen i regionen, på kort och på lång sikt !

 • Nya utbildningsinsatser, stärkt forskning !

 • Konferenser , seminarier och kunskapsuppbyggnad!

 • Skapa regional och lokal utveckling !Bakgrund ing ngsv rden tv globala utmaningar minska energikonsumtionen

Om du undrar över något eller vill bolla idéer, tveka inte att ta kontakt med oss!

Stefan Lundmark: 0911-697044

Jonas Lundmark: 0911-697048

Anna Marklund:0911-697047

Tack för uppmärksamheten!


Bakgrund ing ngsv rden tv globala utmaningar minska energikonsumtionen

Angränsande frågeställningar inte att ta kontakt med oss!

 • Nya kolkraftverk i Kina ?

 • Norrland som nettoexportör ?

 • Utdragna tillståndsprocesser ?

 • Finansiering och lönsamhet ?

 • Reglerkraft ?

 • Utbyggnad av stamnätet ?

 • Prisområden ?