cva coxa vara adolescentium n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CVA Coxa vara adolescentium PowerPoint Presentation
Download Presentation
CVA Coxa vara adolescentium

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

CVA Coxa vara adolescentium - PowerPoint PPT Presentation


 • 370 Views
 • Uploaded on

CVA Coxa vara adolescentium. MUDr. Pavel Smetana. CVA – coxa vara adolescentium. CVA je onemocnění postihující růstovou štěrbinu proximální epifýzy femuru s její ztrátou mechanické pevnosti s následnou dislokací epifýzy nejčastěji směrem dorzálním a mediálním

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

CVA Coxa vara adolescentium


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cva coxa vara adolescentium

CVACoxa vara adolescentium

MUDr. Pavel Smetana

cva coxa vara adolescentium1
CVA – coxa vara adolescentium
 • CVA je onemocnění postihující růstovou štěrbinu proximální epifýzy femuru s její ztrátou mechanické pevnosti s následnou dislokací epifýzy nejčastěji směrem dorzálním a mediálním
 • Popsal A. Parré, E. Muller (1888), u nás K. Maydl (1897)
cva coxa vara adolescentium2
CVA – coxa vara adolescentium
 • Postihuje nejčastěji v adolescentním věku chlapce 13 – 16 let a dívky 11 – 14 let s převahou chlapců 2 – 4x častěji
 • Oboustranné postižení cca. ve 30% případů
 • U nás je incidence 8 případů na 100 tisíc obyvatel
cva coxa vara adolescentium3
CVA – coxa vara adolescentium
 • Etiologie není zcela známá, nejčastěji predisponují 3 konstituční typy – adiposogenitální, eunuchoidní, typ rychlého rozvoje adolescence s aspekty gigantismu
 • Vlivy:
 • hormonální dysbalance (Frohlichův syndrom aj.)
 • rodové dispozice
 • porucha metabolismu proteinů
slide5

Pyknický typ

LDK zevní rotaci

cva coxa vara adolescentium4
CVA – coxa vara adolescentium
 • Patogeneza – morfologické změny v růstové štěrbině, dochází k dezorganizaci typické palisádovité struktury chrupavky s porušením vláknité komponenty, na RTG dochází k odvápnění krčku, vlivem střižných sil dochází k vlastnímu posunu epifýzy.
cva klasifikace
CVA – klasifikace
 • Ingram – Clark (Canale, Dungl)
 • Primárně akutní skluz s náhlým vznikem obtíží kratších 2 týdnů – 11%
 • Primární chronický skluz se symptomatologií delší než dva týdny –60%
 • Akutní skluz na chronickém podkladě s obtížemi déle než měsíc se zhoršením po nevýznamném úrazu – 23%
 • Praeslip – bolestivý kyčel s RTG obrazem hrozícího skluzu - 6%
cva klasifikace1
CVA – klasifikace
 • Braggard
 • Epiphyseolysis imminens (odpovídá tzv. praeslip anglosaských autorů - hrozící)
 • Epiphyseolysis incipiens (do 1/3 krčku)
 • Epiphyseolysis progrediens praecox a lenta
 • Epiphyseolysis peracta (změny po proběhlé epifyzeolýze)
cva klinika rtg
CVA – klinika, RTG
 • Bolesti lokalizované v třísle, v podbříšku, někdy s propagací do kolena, postupně dochází k omezení vnitřní rotace a abdukce v pokročilých případech bývá i zkrat DKa pozitivní Drehmannovo znamení
 • RTG v AP a Lauensteinově poloze s rozšířením a nepravidelnostmi v růstové štěrbině až se skluzem epifýzy
cva klinika rtg1
CVA – klinika, RTG
 • Hodnocení velikosti skluzu
 • Lehký - od hrozícího skluzu do posunu o 1/3 šíře krčku do 30°.
 • Střední – od 1/3 do 1/2 šíře krčku od 30° do 60°
 • Těžký – větší posun než o polovinu či 60°
cva terapie
CVA - terapie
 • Epifyzeodéza in situ u preslip a lehkých skluzů eventuelně déza po předchozí repozici (svazek K. drátů, K. drát + šroub, dva šrouby aj.)
 • Korekční osteotomie se snahou dosáhnout původního vstahu epifýzy a diafýzy (trochanterické – Southwick, Imhauser, Ball-and-Socket, krčkové – Dunn, Martin)
slide15

Southwick

Ball-and-Socket

cva komplikace
CVA - komplikace
 • Avaskulární nekróza hlavice femuru
 • Chondrolýza
 • Deformace hlavice
 • Artroza
 • Ankyloza