slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Współczesne problemy środowiska geograficznego Część fizyczno-geograficzna: Joanna Wibig (13 h)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Współczesne problemy środowiska geograficznego Część fizyczno-geograficzna: Joanna Wibig (13 h) - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Współczesne problemy środowiska geograficznego Część fizyczno-geograficzna: Joanna Wibig (13 h) Część społeczno-ekonomiczna: Stanisław Liszewski ( 13h ) Zaliczenie: Część fizyczno-geograficzna: 50\% (test 30\%, aktywność 20\%) Część społeczno-ekonomiczna: egzamin (testowy lub ustny 50\%).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Współczesne problemy środowiska geograficznego Część fizyczno-geograficzna: Joanna Wibig (13 h)' - gisela


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Współczesne problemy środowiska geograficznego

Część fizyczno-geograficzna: Joanna Wibig (13 h)

Część społeczno-ekonomiczna: Stanisław Liszewski (13h)

Zaliczenie:

Część fizyczno-geograficzna: 50% (test 30%, aktywność 20%)

Część społeczno-ekonomiczna: egzamin (testowy lub ustny 50%)

slide2
1. Eutrofizacja

2. Problemy środowiska naturalnego wynikające z rozwoju rolnictwa: wylesianie, zmiany krajobrazu, zmiany sposobu użytkowania gleb, fragmentacja krajobrazu, utrata obszarów podmokłych, pustynnienie, salinizacja, erozja wodna i wietrzna

Konwencja Helsińska

Baltic Sea Action Plan www.helcom.fi

3. Problemy środowiska naturalnego wynikające z rozwoju przemysłu: zmiany krajobrazu, zanieczyszczenia, zmiany składu atmosfery, zagrożenia dla systemu hydrologicznego

Kwaśne opady

Jezioro Aralskie

slide3
4. Energetyka: węglowa , odnawialna, jądrowa. Zasoby surowcowe, wyczerpywanie surowców, gazy szklarniowe,

Energetyka wodna

Energetyka wiatrowa

5. Urbanizacja: problemy środowiska, gospodarka odpadami, zanieczyszczenia komunikacyjne. Ozon w stratosferze – dziura ozonowa

Ozon w troposferze

Spalarnie śmieci

6. Turystyka i rekreacja: zmiany środowiskowe,

Natura 2000

Parki Narodowe

slide4
7. Współczesne zmian y klimatu i ich skutki dla środowiska naturalnego

Zagrożone gatunki

Fale upałów w miastach

eutrofizacja
BSEP 115B, Eutrophication

in the Baltic Sea, 2007, Helcom

Eutrofizacja

HELCOM =

Helsinki Commission

Baltic Marine Environment Protection Commission

slide6
Zlewisko

Morza

Bałtyckiego

Powierzchnia ponad 1 700 000 km2

Około 85 mln mieszkańców

9 krajów

Ponad 80 rzek

dlaczego ba tyk jest tak podatny na eutrofizacj
Dlaczego Bałtyk jest tak podatny na eutrofizację?
 • Zamknięte morze – słaba wymiana wód z oceanem
 • Słabe zasolenie – stabilna stratyfikacja wód, słabe mieszanie
 • Duża liczba mieszkańców – duża ilość zanieczyszczeń
slide9
Stan chlorofilu-aw otwartych wodach Morza Bałtyckiego wyrażony jako wartość Ecological Quality Ratio

(EQR).

Wartości te są funkcją średniej letniej (czerwiec-wrzesień) zawartości chlorofilu-a w latach 2001-2006.

Czerwona linia oznacza wartość docelową EQR równą 0.67.

slide11
Związek ilości chlorofilu-a ze stężeniem

substancji odżywczych

Roczna produkcja pierwotna fitoplanktonu zależnie od tempa dopływu rozpuszczonego nieorganicznego azotu DIN na jednostkę powierzchni w różnych ekosystemach morskich (Nixon i in., 1996)

Związek rocznego dopływu azotu (106 kg N) ze średnią letnią koncentracją chlorofilu-a i częstością zakwitów glonów w cieśninie Kattegat (Carstensen i in., 2004b)

slide15
Model czynników wpływających na przezroczystość wody w Morzu Bałtyckim. Czynniki zależne od eutrofizacji zaznaczono na zielono
slide17
Związek między różnymi parametrami SAV a stężeniem całkowitym azotu w wodzie morskiej w wodach przybrzeżnych Danii

Związek między różnymi parametrami SAV a stężeniem składników odżywczych w południowej części Zatoki Fińskiej zimą

slide23
Mapa zlewiska Morza Bałtyckiego z oszacowanymi wartościami zawartości składników odżywczych w otwartych wodach a sześciu regionach Bałtyku: Zatoce Botnickiej, Morzu Botnickim, Zatoce Fińskiej, Zatoce Ryskiej, Bałtyku Południowym i cieśninach duńskich.

DIN (rozpuszczony nieorganiczny azot) i DIP (rozpuszczony nieorganiczny fosfor) reprezentują warunki zimowe. TN (całkowita zawartość azotu) i TP (całkowita zawartość fosforu) reprezentują warunki średnioroczne

slide26
Wzrost produkcji pierwotnej planktonu w porównaniu z produkcją bentosową
 • Dominacja bakteryjnego łańcucha pokarmowego nad klasycznym planktonowym, idącym od organizmów mniejszych ku dużym
 • Dominacja planktonu bezkrzemowego nad okrzemkami
 • Dominacja zooplanktonu galaretowatego (meduz) nad skorupiakami
 • Zwiększone osiadanie materii organicznej na dnie morza
 • Spadek ilości tlenu w warstwie przydennej spowodowany zużyciem tlenu przez rozkład materii organicznej kończący się hypoxią lub anoxią
 • Strata wyższych form życia, także ryb i żyjących w warstwie przydennej bezkęgowców z powodu zmniejszonej zawartości tlenu
slide27
Strategia zwalczania eutrofizacji . W oparciu o informacje National Research Council (2000) i Backera (2008)
ad