renme iktisi yazma s rec n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÖĞRENME ÇIKTISI YAZMA SÜRECİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÖĞRENME ÇIKTISI YAZMA SÜRECİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

ÖĞRENME ÇIKTISI YAZMA SÜRECİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 246 Views
 • Uploaded on

ÖĞRENME ÇIKTISI YAZMA SÜRECİ. Dr. Melek Gül ŞAHİNEL. ÖĞRENME ÇIKTISI. ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ SONUNDA ÖĞRENCİDE GÖRÜLMESİ BEKLENEN BİLGİ BECERİ TUTUM KİŞİLİK GÜDÜLENMİŞLİK GİBİ EĞİTİM YOLUYLA PLANLANMIŞ OLAN DEĞERLER VE YAŞANTILAR IN BÜTÜNÜDÜR. ÖĞRENME ÇIKTILARININ ÖZELLİKLERİ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ÖĞRENME ÇIKTISI YAZMA SÜRECİ' - gin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
renme iktisi yazma s rec

ÖĞRENME ÇIKTISI YAZMA SÜRECİ

Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

renme iktisi
ÖĞRENME ÇIKTISI

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ SONUNDA ÖĞRENCİDE GÖRÜLMESİ

BEKLENEN

 • BİLGİ
 • BECERİ
 • TUTUM
 • KİŞİLİK
 • GÜDÜLENMİŞLİK

GİBİEĞİTİM YOLUYLA PLANLANMIŞ OLAN DEĞERLER VE YAŞANTILARIN BÜTÜNÜDÜR.

Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci / Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

renme iktilarinin zell kler
ÖĞRENME ÇIKTILARININ ÖZELLİKLERİ

Genellik

Sınırlılık

Açık-anlaşılır olma

Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci / Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

İçerik ile ilişkililik

renme iktilarini yazarken nelere d kkat etmel y z
ÖĞRENME ÇIKTILARINI YAZARKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ
 • Öğretmenin değil öğrencilerin neler yapması gerektiği ifade edilmelidir.
 • Konu başlıkları (içerik) öğrenme çıktısı olarak kabul edilmemelidir.
 • İçerikle tutarlı olmalıdır.
 • Belirlenen içerikle öğrenciye neyin kazandırılmak istendiğine karar verilmelidir.
 • Tamamlayıcı olmalıdır. Yani verilen içeriğe uygun olarak ve aşamalı olmasına dikkat edilmelidir.
 • Hem süreci hem de öğrenme ürününü (öğretim süreci sonucunu) yansıtmalıdır.
 • Kendi içinde mantıksal bakımdan tutarlı olmalıdır.
 • Yazıldığı alanın niteliklerine uygun olmalıdır.
 • Bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alana uygun ifadelerle yazılmalıdır.
 • Gözlenebilir, ölçülebilir ve istenilir olmalıdır.

Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci / Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

taksonom
Bilişsel AlanTAKSONOMİ

Bilgi (hatırlama,tanıma)

Kavrama (tahmin etme,açıklama)

Uygulama(yapma,kullanma,problem çözme)

Analiz (karşılaştırma, öğelere ayırma,ilişkileri belirleme

Sentez (birleştirme, özetleme, yeniden düzenleme)

Değerlendirme (yargıda bulunma,açıklama, karar verme)

Hatırlama

Anlama

Uygulama

Çözümleme

Değerlendirme

Yaratma

Bilişsel Alan

Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci- Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

duyu sal alan
DUYUŞSAL ALAN
 • Alma (farkındalık, almaya isteklilik, kontrollü ya da seçici dikkatlilik)
 • Tepkide bulunma(karşılık verme, isteği gösterme, onaylama, öneride bulunma, tartışma)
 • Değer verme (bir değeri kabullenmişlik, destekleme, inkar etme)
 • Örgütleme (değerleriyle uyumlu hale getirme, değer sistemine katma)
 • Kişilik Haline Getirme (karakterlenme, gözden geçirme, davranış ölçütü haline getirme)

Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci- Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

dev n sel alan
DEVİNİŞSEL ALAN
 • Algılama(motorun bozulduğunun farkına varma, yemeğe lezzet vermek için yiyeceğin tadını kontrol etme, müziği belirli bir dans adımı ile ilişkilendirme)
 • Kurulma (tahtayı verniklemedeki basamaklama sırasını listeleme, topa vurmak için uygun vücut duruşunu gösterme, verimli daktilo yazmak için istek gösterme)
 • Kılavuzla Yapma (golf vuruşunu gösterildiği gibi yapma, ilk yardım bandajlamasını gösterildiği gibi uygulama, yemek hazırlamak için en iyi sıralamayı belirleme)
 • Mekanikleşme (düzgün ve okunaklı yazama, laboratuar malzemelerini hazırlama, basit bir dans adımını gösterme)
 • Beceri Haline Getirme (elektrikli testereyi beceriyle kullanma, yüzmede doğru formu gösterme, viyolin becerili performans sergileme, elektronik bir aracı hızlı ve doğru olarak onarma)
 • Uyum (tenis oyununu rakibin stiline göre uyarlama, başka türlü yapma)
 • Yaratma (bir dans adımını yaratma, yeni elbise stili tasarlama)

Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci- Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

b l sel alan fade rnekler
BİLİŞSEL ALAN İFADE ÖRNEKLERİ

Değerlendirme Düzeyi

değerlendirebilir

ispat edebilir

yargılayabilir

sorgulayabilir

karar verebilir

standardize edebilir

Bilgi Düzeyi

tanımlayabilir

hatırlayabilir

Kavrama Düzeyi

açıklayabilir

tahmin edebilir

nedenlerini yazabilir

yeniden sıraya koyabilir

düzenleyebilir

Uygulama Düzeyi

uygulayabilir

kullanabilir

hazırlayabilir

problem çözebilir

Analiz Düzeyi

ilişkileri belirleyebilir

karşılaştırabilir

şematik olarak gösterebilir

gösterebilir

ayırt edebilir

ana hatlarını gösterebilir

bölümlere ayırabilir

Sentez Düzeyi

birleştirebilir

tasarlayabilir

üretebilir

özetleyebilir

sınıflayabilir

geliştirebilir

organize edebilir

planlayabilir

derleyebilir

yaratabilir

Örenme Çıktısı Yazma Süreci /

Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

er k olu tururken nelere d kkat etmel y z
İÇERİK OLUŞTURURKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ
 • Dersin dönemlik veya yıllık olmasına
 • Haftalık ders saati süresine
 • Dönemlik ya da yıllık ders saati toplamına
 • Dersin diğer üniversitelerde okutulan içeriğine
 • Ders içeriğinin bilimsel gelişmelere göre güncel olmasına
 • Toplumun beklentilerine (iş piyasası vb.)
 • Sınıf seviyesine (1.sınıf, 2.sınıf vb.)
 • Öğrenci özelliğine (bölüme alınan öğrenci nitelikleri vb.)

Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci / Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

rnek 1 g rsel sanatlarda b mlend rme
ÖRNEK-1: GÖRSEL SANATLARDA BİÇİMLENDİRME
 • Nokta ve çizgi etkisini üç boyutlu çalışmalarda kullanabilir.
 • Sanat eserlerindeki denge unsurunu tartışabilir.
 • Renklerin duygu ve ruh hallerini yansıttığını ayırt edebilir.
 • Her rengin bir leke olduğunu fark ederek renklerin açık-orta-koyu değerleri ile kompozisyonlar yapabilir.

Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci / Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

rnek 2 g rsel sanat k lt r
ÖRNEK-2: GÖRSEL SANAT KÜLTÜRÜ
 • Sanat eserlerini ve endüstri ürünlerini örneklerle açıklayabilir.
 • Sanat eserleri ile endüstri ürünlerini karşılaştırabilir.
 • Ulusal kültür mirasımızdan örnekler verebilir.
 • Ulusların tanınmasında güzel sanatların önemini tartışabilir.
 • Gösterilen sanat eserlerinden edindiği izlenimlerden yola çıkarak görsel tasarımlar yapabilir.
 • Doğadaki güzellik ile sanattaki güzelliği karşılaştırabilir.

Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci / Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

detayli er k
DETAYLI İÇERİK

Hafta Detaylı İçerik

1- Görsel Sanatlarda Biçimlendirme-Nokta ve çizgi etkisi ile ilgili üç boyutlu çalışmalar

2- Görsel Sanatlarda Biçimlendirme-Sanat eserlerinde denge unsurları

3-Görsel Sanatlarda Biçimlendirme-Renklerin denge ve ruh hallerini belirtmesi

4- Görsel Sanat Kültürü-Sanat eserleri ve endüstri ürünleri

5-Görsel Sanat Kültürü-Ulusal kültür mirasımız

6- Görsel Sanat Kültürü-Doğadaki güzellik ve sanattaki güzellik

Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci / Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

uygulama
UYGULAMA
 • Tartışma Yöntemi
 • Anlatma Yöntemi
 • Örnek Olay Yöntemi
 • Problem Çözme Yöntemi
 • Bireysel Çalışma Yöntemi
 • Planlı grup çalışması
 • Beceri geliştirme çalışması
 • Düzey geliştirme çalışması
 • Makale eleştirisi
 • Kitap eleştirisi
 • Kaynak tarama
 • Rapor hazırlama
 • Desen yapma
 • Kavram haritası yapma
 • Drama
 • Rol yapma
 • Soru-cevap
 • İkili çalışma
 • Grup çalışması
 • Beyin Fırtınası
 • Benzetim
 • Proje sunumu
 • Panel
 • Gezi
 • Gözlem
 • Görüşme
 • Sergi
 • Deney yapma
 • Grafik çizme
 • Renk ve semboller kullanma
 • Ritm tutma
 • Tempo tutma
 • Enstrüman çalma
 • Şarkı söyleme

Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci / Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

ara gere ve malzeme
ARAÇ-GEREÇ ve MALZEME
 • Harita
 • Levhalar (anatomi)
 • Projeksiyon
 • Çizim takımı (matematik)
 • CD
 • Video
 • Etkileşimli video
 • Teyp
 • TV
 • Tepegöz
 • Slayt
 • Film
 • Afiş
 • Grafik
 • Fotograf makinesi
 • Duvar Resimleri
 • Internet
 • Laboratuvar malzemesi (neler olduğu yazılabilir)
 • Çizim malzemesi
 • Müzik aleti /Çeşitli çalgılar
 • Nota sehpası

Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci / Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

rnek 3 okudu unu anlama
ÖRNEK-3: OKUDUĞUNU ANLAMA
 • Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin edebilir.
 • Okuduklarında karşılaştırmalar yapabilir.
 • Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurabilir.
 • Okuduklarının konusunu belirleyebilir.
 • Okuduklarından çıkarımlar yapabilir.
 • Metinde ortaya konan sorunları belirleyerek farklı çözümler bulabilir.
 • Okuduklarıyla ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verebilir.
 • Okuduklarını özetleyebilir.

Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci / Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

rnek 4 kend n yazili olarak fade etme
ÖRNEK-4: KENDİNİ YAZILI OLARAK İFADE ETME
 • Yazısına uygun başlık belirleyebilir.
 • Mantıksal bütünlük içinde yazabilir.
 • Yazısını anlam ve biçim açısından değerlendirebilir.
 • Yazılarında karşılaştırmalar yapabilir.
 • Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurabilir.
 • Yazılarında uygun ifadeleri kullanarak destekleyici ve açıklayıcı örnekler verebilir.
 • Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazabilir.

Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci / Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

rnek 5 t rklerde devlet te k lati
ÖRNEK-5: TÜRKLERDE DEVLET TEŞKİLATI
 • İlk Türk devletlerinde devlet anlayışı ve teşkilatın temel unsurlarını açıklayabilme.
 • İlk Türk devletlerinde hükümdarın özellikleri ve görevlerini ayırt edebilme.
 • İslamiyetin kabulü ile Türk devletlerinde yönetim anlayışındaki değişimi yorumlayabilme.

Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci / Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

rnek 6 t rklerde toplum yapisi
ÖRNEK-6: TÜRKLERDE TOPLUM YAPISI
 • İlk Türk devletlerinde toplum yapısının temel özelliklerini sıralayabilme.
 • Türk-İslam devletlerinde sosyal yapıyı özetleyebilme.
 • Cumhuriyet Dönemi Türk toplum yapısının temel özelliklerini değerlendirebilme.

Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci / Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

ders renme iktilarinin program iktilari le e le t r lmes
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM ÇIKTILARI İLE EŞLEŞTİRİLMESİ

Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci- Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

program iktilari n rnek
PROGRAM ÇIKTILARI İÇİN ÖRNEK

Kimya Bölümü’nden mezun olan öğrenciler:

 • Kimya programı ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir.
 • Karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik olarak amaca uygun olarak gerekli verileri toplayabilir.
 • Deney tasarlayabilir.
 • Elde ettiği verilere göre sonuçları yorumlayabilir.
 • İlgi alanında karşılaşılan problemlerin analizinde mevcut bilgisayar teknolojilerini kullanabilir (Ulusal yeterlilikler-iletişim ve sosyal yetkinlik).
 • Gerek ilgi alanındaki ve gerekse toplumun diğer kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim olanaklarını kullanarak profesyonel düzeyde eleştirel olarak iletişim kurabilir (Ulusal yeterlilikler-iletişim ve sosyal yetkinlik).
 • Bir yabancı dil kullanarak alanına ilişkin konularda meslektaşlarıyla iletişim kurabilir (Ulusal yeterlilikler-iletişim ve sosyal yetkinlik).

Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci / Dr. Melek Gül ŞAHİNEL