Download
g zel konu ma ve yazma n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Güzel Konuşma ve Yazma PowerPoint Presentation
Download Presentation
Güzel Konuşma ve Yazma

Güzel Konuşma ve Yazma

419 Views Download Presentation
Download Presentation

Güzel Konuşma ve Yazma

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Güzel Konuşma ve Yazma www.ogretmen.info

 2. A. GÜZEL KONUŞMA VE YAZMANIN ÖNEMİ B. KONUŞMA VE YAZMAYA HAZIRLIK

 3. GÜZEL KONUŞMA VE YAZMANIN ÖNEMİ : İnsanlar doğdukları günden itibaren sosyal bir çevre içinde yaşarlar. Bu nedenle de çevrelerindeki kişilerle iletişim kurmak zorundadırlar. Bu iletişimin sağlıklı ve başarılı olması ,sözlü ve yazılı anlatımların güzel oluşuna bağlıdır. İnsanoğlu güzeli sever. Güzel olan şeylere sevgi ,saygı ve hayranlık duyar.

 4. Bundan dolayı ,güzel konuşan ve güzel yazan insanlar ;toplumda sevgi saygı ve itibar görürler. Kolayca dost edinirler. Duygu ,düşünce ve isteklerini karşılarındaki kişilere rahatça ifade ederler. Böylece öğrenim hayatlarında olduğu gibi , meslek hayatlarında da başarılı olurlar .Kısacası güzel konuşma ve yazma , başarının anahtarıdır. Kim onu eline geçirirse , yaşamı boyunca başarıdan başarıya koşar.

 5. KONUŞMA VE YAZMAYA HAZIRLIK : İster sözlü,ister yazılı olsun anlatımızın güzel olması, belli bir hazırlık dönemi geçirmemize bağlıdır. Belli bir birikimimiz olmadan, dille ilgili kuralları bilmeden, konuşma ve yazı çalışmaları yapmadan ne güzel konuşabiliriz, ne de güzel yazabiliriz. 1-BİRİKİM VE GÜZEL KONUŞMA- YAZMA İLİŞKİSİ : Güzel konuşup yazabilmek için, yeri gelince kullanabileceğimiz bir birikimimizin olması gerekir. Bu birikimi ancak dinlemek, okumak ve gözlem sonucunda elde edebiliriz.

 6. BİRİKİM VE DİNLEME: Dinleme, konuşulanları, okunanları anlamak amacı ile izlemektir. Bu nedenle de birikim kazanmanın başlıca yollarından biridir. Dinleme becerisinin kazanılması, iyi bir dinleme eğitimi ile olur. Nasıl dinleyeceğimizi bilmezsek dinlediklerimizin hiçbir yararı olmaz. İlgimizi çekmeyen konuları da dinleyebilmeliyiz. Nasıl anlatıyor ? Nasıl anlatılıyor ? Anlatılanlar doğru mu ? Dinlediklerimizi bilgi dağarcığımıza katarsak, işimize yarar mı ? Tüm bunlara dikkat ederek dinlemeliyiz .

 7. DİNLEME YOLUYLA BİRİKİM ELDE ETMEDE KAZANÇLI ÇIKMAK İSTİYORSAK ,ŞU HUSUSLARA DİKKAT ETMELİYİZ : 1.Anlatılanları ve okunanları dikkatle dinlemeliyiz. 2.Anlatılanları ve okunanları anlamaya çalışmalıyız. 3. Dinlediğimiz konuların ana ve yardımcı fikirlerini bulmaya çalışmalıyız. 4.Dinlediklerimizin gerçekleri yansıtıp yansıtmadığına , doğruları gösterip göstermediğine bakmalıyız. 5. En önemlisi de dinlemenin ,başarının anahtarı olduğunu unutmamalıyız. Çünkü dinleme yoluyla edineceğimiz birikim sayesinde hem güzel konuşabiliriz ,hem de güzel yazabiliriz.

 8. BİRİKİM VE OKUMA: Birikim kazanmanın diğer bir yolu da okumadır. Okuduklarımızdan yararlanabilmemiz için nasıl okuyacağımızı ,okuduklarımızda neler arayacağımızı bilmemiz gerekir . Bir romanın, öykünün, oyunun, denemenin ya da makalenin anlattıkları amaçları aynı değildir. Bu nedenle hangi tür yazı okursak ,o tür de neler arayacağımızı bilmeliyiz . Eğer okuduğumuz bir denemeyse ,yazar hangi konuyla ilgili görüşleri dile getirmiş ?

 9. Verdiğim örnekler inandırıcı mı ?Anlatımı başarılı mı mı ? Bunlara dikkat etmeliyiz. Okuduğumuz eser roman, öykü, oyun, vb türde ise, anlatılan olaylar nedir ? Olaydaki neden- sonuç ilişkisi belirgin mi ? Kişilerin karakterleri gerçeğe uygun mu ? Olayların meydana gelişinde doğallık var mı ? Anlatım başarılı mı ? Bunlara dikkat etmeliyiz. Şayet okuduğumuz bir biyografiyse, hayatı anlatılan kişinin özellikleri iyi verilmiş mi ? Hayatının dönüm noktası olan olaylar iyi vurgulanmış mı ? Hayattaki başarı ve başarısızlıkları nelerdir ? Sorularına cevap ararız .

 10. Okuyarak birikim elde etmede başarılı olmak istiyorsak ,şu hususlara dikkat etmeliyiz : • Rahat sağlıklı ortamda okumalıyız. • Okurken, ışık sol omzumuzun üzerinden gelmeli. • Yazıyı parmaklarımızla takip etmemeliyiz . • Sessiz okuma yapıyorsak, kelime ve sesleri içimizden tekrar etmemeliyiz. • Geri dönüşler yapmamalıyız. Anlaşılması zor bir konuysa, geriye dönüş yapabiliriz; ama bunu alışkanlık haline getirmemek gerekir.

 11. Okuduğumuz yazı bir olay yazısıysa olaylar arasındaki neden- sonuç ilişkilerine dikkat etmeliyiz. • Düşünce yazısıysa, ana ve yardımcı fikirlerini bulmaya çalışmalıyız. • Önemli gördüğümüz kısımların altlarını çizmeliyiz. • Gerekirse notlar almalıyız.

 12. BİRİKİM VE GÖZLEM : Birikim kazanmanın diğer bir yolu da gözlem yapmaktır . Gözlem yoluyla doğadaki varlıkları tanır güzelliklerinin farkına varırız. Gözlem çevremizdeki varlıklara dikkatle bakmaktır. Daha doğrusu çevremizdeki varlıkları bilinçli olarak görmektir. Gözlem sayesinde birbirinin aynı gibi görünen varlıklar arasında ne kadar fark bulunduğunu görürüz. O güne kadar görmediğimiz güzelliklerin farkına varırız. Öyle ki belleğimiz, gözlemlerimiz sırasında bir kamera gibi çalışır. Gözlemlediğimiz her şeyi rengiyle, kokusuyla; hatta sesiyle teyp gibi kaydeder. Tüm bunlara gereksinim duyduğumuzda da bize sunar. İyi gözlem yaparsak ,iyi bir birikimimiz olur. Hayal dünyamız zenginleşir.

 13. Son… www.ogretmen.info