Llami ldozatseg t s a gyakorlatban
Download
1 / 28

- PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

ÁLLAMI ÁLDOZATSEGÍTÉS A GYAKORLATBAN. Budapesti Szociális Forrásközpont TÁMOP Projekt - Tapasztalatcsere Fórum - ( 2013. március 7.) www.bszf.hu. VÁZLAT. Előzmények, szervezeti és törvényi háttér Az áldozatsegítés célja, az áldozat fogalma

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - gilon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Llami ldozatseg t s a gyakorlatban

ÁLLAMI ÁLDOZATSEGÍTÉSA GYAKORLATBAN

Budapesti Szociális Forrásközpont

TÁMOP Projekt

- Tapasztalatcsere Fórum -

(2013. március 7.)

www.bszf.hu


V zlat
VÁZLAT

 • Előzmények, szervezeti

  és törvényi háttér

 • Az áldozatsegítés célja,

  az áldozat fogalma

 • Az eljárás folyamata

 • Az áldozatsegítő támogatások

 • Munkánkról


Llami ldozatseg t s a gyakorlatban

ELŐZMÉNYEK, SZERVEZETI ÉS JOGI HÁTTÉRa) Igazságügyi SzolgálatMegyei (Fővárosi) Kormányhivatal Szakigazgatási Szerve


Llami ldozatseg t s a gyakorlatban

 • FELTÉTELEK

 • Személyi feltételek:

 • - Megyénként ált. 2-3 munkatárs, főváros 7+1 fő

 • „Alternatív” munkaerők (gyakornokok, önkéntesek)

 • Pszichológus

 • Tárgyi feltételek:

 • - Országos szakmai nyilvántartó program (statisztika)

 • - Képzések, esetmegbeszélők, tapasztalatcserék

 • - Adminisztráció, költségvetési feltételek

 • Társadalmi feltételek:

  • Új bűncselekmény elkövetési módok megjelenése

  • Tájékoztatás szerepe (van segítség, zöld szám, bűnmegelőzés)

  • Nőtt a társadalom érzékenysége (igény a segítségre)

  • Szolgálatunk, a nyomozó hatóságok, és egyébállami és civil szervezetek együttműködése


Llami ldozatseg t s a gyakorlatban

 • (B.) Jogi, törvényi háttér:

 • 2005. évi CXXXV. törvény – (Ást.)

 • a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről

 • Btk., Be., Ket., Egyéb (szociális, eü., polgári és családjogi, társadalom- és nyugdíjbiztosítási) jogszabályok


Llami ldozatseg t s a gyakorlatban

 • 29/2012. Európai Uniós Irányelv

 • 2 év alatt kell majd itthon is bevezetni

 • Felváltja a 2001-es kerethatározatot

 • Kibővülnek az áldozati jogosultságok

 • Feljelentéshez való jog szabályozása

 • Családtagok részére is jár

 • Jogi támogatás

 • Külföldi, határon átnyúló ügyek szabályozása, feljelentések kölcsönös továbbítása


Llami ldozatseg t s a gyakorlatban

 • Különösen érzékeny áldozatok speciális kezelése

 • Pszichés segítségnyújtás

 • Áldozatok média-bemutatásának szabályozása

 • Eljárás: támogató személyként

 • Bíróságokon: zárt tárgyalás lehetősége

 • Kötelező képzés, továbbképzés

 • Összességében megállapítható: már a jelenlegi magyar szabályozás is igen sok pontjában teljesíti az EU 29/2012. irányelvben megfogalmazottakat.


Llami ldozatseg t s a gyakorlatban

2. AZ ÁLDOZATSEGÍTÉS CÉLJA

Az áldozatot a bűncselekményt megelőző, vagy ahhoz közeli helyzetbe hozni.

Az állam a méltányosság és szolidaritás alapján segítséget kíván nyújtani azoknak, akiket a bűncselekménnyel szemben megvédeni nem tudott.


Llami ldozatseg t s a gyakorlatban

AZ ÁLDOZAT FOGALMA

A sértett fogalmánál:

„aki a Magyar Köztársaság területén elkövetettbűncselekmény, vagy tulajdon elleni szabálysértés közvetlen következményeként sérelmet szenvedett, így különösen

- testi, lelki sérülést

- érzelmi megrázkódtatást, illetve

- vagyoni kárt

szenvedett el.


Llami ldozatseg t s a gyakorlatban

AZ ÁLDOZATSEGÍTŐ

TÁMOGATÁSOK

I. TÁJÉKOZTATÁS

II. SZOLGÁLTATÁSOK

A) Azonnali pénzügyi segély

B) Érdekérvényesítés elősegítése

C) Jogi segítségnyújtás

III. ÁLLAMI KÁRENYHÍTÉS


Llami ldozatseg t s a gyakorlatban

 • Ad (I.) TÁJÉKOZTATÁS

 • A szolgálathoz forduló ügyfél teljes körű felvilágosítást kaphat büntetőeljárásbeli jogairól, a számára elérhető támogatások fajtáiról, feltételeiről.

 • Általános jogi tájékoztatás

 • Nem kell az „áldozattá válást” igazolni

 • Nincs határidőhöz kötve


Llami ldozatseg t s a gyakorlatban

Ad (II./A.) AZONNALI PÉNZÜGYI SEGÉLY

Méltányossági döntés alapján a legalapvetőbb szükségletek fedezésére:

- élelmezés 46 % - utazás 6,5 %

- lakhatás 30 % - ruházkodás 2,0 %

- gyógyászati 14 % - kegyeleti 1,5 %

jellegű rendkívüli kiadások

Ha bűncselekmény miatt kialakult helyzetet önerőből nem tudja megoldani (= KRÍZISHELYZET)

Benyújtható:a bűncselekményt követő

5 napon- belül !!!

Legmagasabb összege: 91.633,- Ft


Llami ldozatseg t s a gyakorlatban

 • ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS

 • Az áldozat személyre szabott

 • felvilágosítástkap:

 • alapvető jogairól,

 • az igénybe vehető egészségügyi, biztosítási

 • és szociális ellátásokról,

 • és segítséget az ezekhez való hozzájutáshoz

 • Benyújtható:bűncselekményt követően

 • határidő nélkül !

 • Kérelem:formai megkötés nélkül


Llami ldozatseg t s a gyakorlatban

JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Ha a szociálisan rászoruló áldozat ügyének további intézése az általános tájékoztatáson túl jogászi közreműködést kíván, őt az áldozatsegítő szolgálat a

Jogi Segítségnyújtó Szolgálathoz irányítja.

„ A nép ügyvédje”

Benyújtható:bűncselekményt követően

határidő nélkül !

Rászorultság vizsgálata JST szerint

183.266,- Ft

Kérelem:formai megkötés nélkül


Llami ldozatseg t s a gyakorlatban

ÁLLAMI KÁRENYHÍTÉS

A szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmények áldozatai nak, ha

a bűncselekmény következményeként

testi épsége, egészsége súlyosan károsodott

a tv. alapján rászorulónak minősül

egy háztartásban élő, egyenes ági rokona,

aki a szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmény következtében elhalt sértett eltemettetéséről gondoskodott.


Llami ldozatseg t s a gyakorlatban

Lehet: - egyösszegű (max. 1.374.495,- Ft)

- vagy járadék (max. 91.633,- Ft/hó)

Feltételei: - rászorultság (183.266,- Ft

- súlyos egészségkárosodás

- a kár igazolása

Benyújtható: a bűncselekmény elkövetését

követő 3 hónapon belülLlami ldozatseg t s a gyakorlatban

Támogatási összeg

(millió forint)Llami ldozatseg t s a gyakorlatban

Pályázati és kísérleti projektek

„Összefogás a bűnmegelőzésért és a rászoruló áldozatokért”

„Hétvégén is az áldozatokért”

Megvalósítása

Kísérleti projektek: pszichológus

ügyfelek megkeresése

Jelenleg: TÁMOP Eu-s projekt


Llami ldozatseg t s a gyakorlatban

 • Rendezvényeken való részvétel:

 • Rendőrnapok

 • Megyei, fővárosi önkormányzati rendezvények

 • Nyugdíjasok Napja

 • Sziget Fesztivál

 • Bűnmegelőzési és egyéb konferenciák

 • „Családon belüli erőszak” munkacsoport

 • Folyamatos:

 • Intézmények látogatása

 • Civil és lakossági fórumok


Egy ttm k d s az nkorm nyzati s civil szervezetekkel
Együttműködés az önkormányzati és civil szervezetekkel

 • Együttműködési szerződések alapján

 • Napi kapcsolattartás, információ csere

 • Közös ügyek (team munka)

 • Jelzőrendszeri feladatok


Neh zs gek probl m k
Nehézségek-problémák szervezetekkel

 • 17/2007. IRM rendelet ellenére:

  • főként helyszíni intézkedéskor elmarad a tájékoztatás

  • félreérhető a jegyzőkönyvek alján szereplő információ

 • Az áldozatvédelmi referensek fluktuációja…

 • „a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve”

  - pontatlan információk: pl. „ott kap ... Ft-ot”)

 • Az áldozati státusz, illetve az egyes támogatásokra való jogosultság megállapítása az Áldozatsegítő Szolgálat feladata


Llami ldozatseg t s a gyakorlatban

 • a bűncselekmények minősítése szervezetekkel

 • (lopás – rablás – kifosztás)

 • bejelentés-feljelentés

 • VISSZAÉLÉSEK

 • - küzdjünk ellene, a saját eszközeinkkel

 • A MÉDIA SZEREPE

 • MEGVÁLTOZOTT ÜGYFÉLI MAGATARTÁS:

 • - elégedetlenség

 • - panasz

 • - lelki teher-kiégés


Llami ldozatseg t s a gyakorlatban

 • JAVASOLJUK, HOGY TELEFONON KERESSENEK MEG, szervezetekkelMERT AKKOR:

  • pontos tájékoztatást adunk,

  • és felgyorsítjuk az eljárást

  • csak egyszer kell befáradnia az ügyfélnek,

  • mivel telefonon elmondjuk,

  • mi szükséges az eljáráshoz

 • Telefon: 209-9337

 • 209-9338


Llami ldozatseg t s a gyakorlatban

Köszönöm szervezetekkelmegtisztelőfigyelmüket !


Llami ldozatseg t s a gyakorlatban

Dr. Vojnovics Ibolya szervezetekkel

Osztályvezető

209-9336

E-mail: vojnovicsib@kimisz.gov.hu