It-Temp - PowerPoint PPT Presentation

gilles
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
It-Temp PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 19
Download Presentation
It-Temp
384 Views
Download Presentation

It-Temp

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. It-Temp

 2. X’naraw fuq it-televi\joni biex inkunu nafu t-Temp? Ir-Rapport tat-Temp

 3. Jag]tina informazzjoni dwar: Ir-Ri] Ix-Xita It-Temperatura

 4. Dan Termometru • ikejjel t- temperatura • ju\a l-gradi Celcius

 5. X’ji[ri meta t-temperatura tog]la? • tkun is-s]ana X’ji[ri meta t-temperatura tin\el? • ikun il-bard

 6. Pluvjometru • ikejjel ix-xita • ju\a’ l-mm

 7. F’liema sta[uni tag]mel ix-xita f’Malta? • Fix-Xitwa • Fil-}arifa • Fir-Rebbieg]a

 8. Pinnur • Jurina d-direzzjoni tar-ri]

 9. Min ser jg]idli liema huma d-direzzjonijiet? Tramuntana Majjistral Grigal Punent Lvant Xlokk Lbi` Nofsinhar

 10. Anemometru • ikejjel il-qawwa tar-ri]

 11. X’ikun meta l-kikkri jduru ]afna? Ri] qawwi X’ikun meta l-kikkri jduru bil-mod? |iffa ]elwa

 12. Dan x’inhu? Pinnur jew Pluvjometru? Pluvjometru

 13. Dan x’inhu? Anemometru jew Pinnur? Anemometru

 14. Dan x’inhu? Termometru jew Pluvjometru? Termometru

 15. Dan x’inhu? Termometru jew Pinnur? Pinnur

 16. Minn fejn ti[i x-xita? Naraw ftit I~-~IKLU TA’ L-ILMA.

 17. Il-fwar jiksa], jikkondensa u jsir s]ab L-ilma jevapora u jitla’ ‘l fuq

 18. It-Temp