Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ANTI K RIST PowerPoint Presentation
Download Presentation
ANTI K RIST

ANTI K RIST

156 Views Download Presentation
Download Presentation

ANTI K RIST

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NADVLADATI ANTIKRIST Prezentacija biblijske pouke za 22. rujna 2012. 1. i 2. Poslanica Solunjanima – Pouke iz Biblije za 3. tromjesečje

 2. Nadvladati kušnju Svakodnevno proučavati Riječ Božju

 3. Upamtite redak “Neka vasnitko i nikakone obmane!Jer ako prije ne dođe onaj otpad i ne pojavi se Čovjek grijeha – Sin propasti, Protivnik koji 'sam sebe oholo uzdiže protiv svega što ljudi nazivaju Bogomili drže za sveto, tako da 'sjedne u Božji hram' pokazujući sebe kao da je Bog”. 2. Solunjanima 2,3.4. OPOMENA DOLAZI 666

 4. Nadvladati obmane • Razvijati želju za poznavanjem Istine. • Gajiti ljubav prema Božjoj Riječi. KORACI ŠTO IH TREBAMO PODUZETI

 5. SLAVITE BOGA PRVI KORAK RAZVIJATI ŽELJU ZA ZNANJEM ISTINE

 6. Provjeravati Istinu A. Koje načelo, s kojim ćemo se stalno suočavati, nalazimo u 2. Sol. 2,1-3? • Nove ideje uvijek moraju biti ispitane učenjem Biblije. • Ponekad vjernici lakše prihvate izvještaje ili glasine nego da sami brižljivo ispitaju što o tom predmetu govori Sveto pismo. • Isus upozorava da pazimo na znake Njegova povratka.

 7. Božja sila B. Prema mnogim novozavjetnim tekstovima, što zadržava drugi Kristov dolazak? Matej 24,14; Marko 13,10; Otkrivenje 14,6.7. • Bog zadržava završne događaje sve dok svatko ne dobije priliku čuti Evanđelje. • Koja sila zadržava (2. Sol. 2,5-8)? Ona je u božanskoj službi, poštuje zakon i dovoljno je moćna zadržatii bezakonika – Sotonu Antikrista.

 8. DRUGI KORAK GAJITI LJUBAV PREMA BOŽJOJ RIJEČI

 9. Lažna čuda A. Koje ranije Božje djelo u povijesti svijeta će konačna Sotonina obmana pokušati da krivotvori? 2.Solunjanima 2,9 iDjela2,22. • Drugi Kristov dolazak će nagnati Sotonu na završni očajnički čin. Pokušat će oponašati Kristovu zemaljsku službu. • Sotona će lažnim čudesima pokušati odvući pozornost ljudi od Evanđelja i Kristova dolaska.

 10. Izabrati Istinu ZaštoBog, prema 2. Solunjanima2,10-12,dozvoljava da tako puno ljudi bude prevareno? • U završnoj krizi povijesti ove zemlje Bog “šalje” zablude zlima, ne zato što podržava laž, već zato što im dopušta da sami izaberu laž umje-sto Istine, jer su to već odlučili. • Proces obmane počinje odbaci-vanjemEvanđelja! IZABERI ISUSA

 11. Nadvladati prevaru Učiti kako se ljubi istinu Božje Riječi jedina je zaštita da ne budemo zavedeni Sotoninimprijevarama, posebice neposredno prije Kristova ponovnog dolaska.

 12. Zaključak • Ako razvijamo želju za znanjem Istine. • Ako njegujemo ljubav prema Božjoj Riječi. SOTONINEOBMANE MOŽEMO NADVLADATI

 13. Primjena Kako će pouka o nadvladavanju pre-vare Sotone utjecati na moj život? ? Želim li znati cijelu Istinu? Želim li ostati vjeran Bogu do kraja?

 14. Plan Kako pouku o nadvladavanju soton-skeobmane primijeniti idući tjedan? ? • Kako ustrajati u upoznavanju cijele istine? • Diskusija!

 15. Prenošenjeistine Što trebam promijeniti u svom životu? ? • Koje biblijsko načelo iz ove pouke koristiti odmah?

 16. Od idućeg tjedna ću proučavati Bibliju redovito svakoga dana! ROBL PROBLEM CIP PRINCIP ODLUKA PRINCIP MJENA PRIMJENA Upoznati cijelu istinu! Nemam vremena! Proučavati proročanstava iz Biblijei knjiga Duha proroštva! Promjena Što trebam promijeniti u svom životu? ? Odlučimo!