maaseutuverkoston ajankohtaiskatsaus 3 4 2013 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Maaseutuverkoston ajankohtaiskatsaus 3.4.2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Maaseutuverkoston ajankohtaiskatsaus 3.4.2013

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 13
Download Presentation

Maaseutuverkoston ajankohtaiskatsaus 3.4.2013 - PowerPoint PPT Presentation

gil-best
90 Views
Download Presentation

Maaseutuverkoston ajankohtaiskatsaus 3.4.2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Maaseutuverkoston ajankohtaiskatsaus3.4.2013 Juha-Matti Markkola, verkostoasiamies juha-matti.markkola@maaseutu.fi

 2. Suomen maaseutuverkosto • Jokainen EU:n jäsenmaa perustaa kansallisen maaseutuverkoston, Suomessa sen tavoitteena on • Tiedon lisääminen maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuuksista ja tuloksista ohjelman toimijoiden, potentiaalisten tuensaajien ja suuren yleisön keskuudessa. • Ohjelmaa toteuttavien viranomaisten ja sidosryhmien välisen tiedonkulun parantaminen. • Osaamisen lisääntyminen kokemusten vaihdon kautta.

 3. M a a s e u t u v e r k o s t o y k s i k k ö Maaseutuverkoston toiminnan koordinoija » kaikki neljä toimintalinjaa huomioituna Tehtävänä: » tiedottaa » lisätä yhteistyötä kokoamalla yhteen ohjelman toimijoita » kerätä ja levittää hyviä käytäntöjä » edistää kansainvälistymistä Maa- ja metsätalousministeriön maatalousosaston yksikkö, toimipaikkana Seinäjoki Tavoitteina tiedon, osaamisen ja verkostoitumisen lisääminen.

 4. Ohjausryhmä ja työryhmät • Maaseutuverkoston ohjausryhmä • 21 jäsentä + sihteeri • kokoontuu pääsääntöisesti neljä kertaa vuodessa • järjestäytymiskokous marraskuussa 2007 • Kolme työryhmää teemakohtaiset työryhmättoimivat Maaseutuverkoston työskentelyn taustainnoittajana ja ideoivina keskustelufoorumeina » innovaatio » alueiden välinen yhteistyö » Leader-työryhmä » maaseutuyrittäjyys + asiakohtaiset lyhytaikaiset työryhmät

 5. MAASEUTUVERKOSTON ja MAASEUTUVERKOSTOYKSIKÖN VISIO 5 Maaseutuverkosto on vuonna 2013 luja ja joustava maaseudun kehittäjien verkosto, maaseudun edun tekijä. Maaseutuverkostoyksikkö on 2013 lisännyt maaseututoimijoiden yhteisen tekemisen meininkiä, niin että maaseutuohjelmat ovat hyödynnetty täysimittaisesti.

 6. Maaseutu.fi /landsbygd.fi/ rural.fi pääviestintäkanava,yhteistyö MMM, Mavi, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutu.fi-sivuston tapahtumakalenteri • asiantuntijarekisteri • maaseutuindikaattorit • parhaat käytännöt • KV-osio

 7. WWW.ENRD.EU

 8. Maaseutuverkoston Leader-työ 2013 Tavoitteena • on edistää toimintaryhmätyön laatua edelleen • Leader-työn tuoman lisäarvon ja tulosten esille nostaminen • tulevan ohjelmakauden joustavan sisäänajon tukeminen

 9. Leader Koulutukset • MTK-Leader yhteistyöpäivä, tammikuu, Seinäjoki • Toimintaryhmätyön ajankohtaispäivät • 6.-7.5.2013, Helsinki, syksyllä toinen • Toimintaryhmien hallituskoulutukset • koulutusvideot • puheenjohtajistopäivä 3.4.2013 • Kansainvälistymisen edistäminen, kv-työ: • Kv-vastaavien ajankohtaispäivät, 8.-9.4., Jyväskylä • Leader-seminaari 17.-18.4. Brysseli • LINC 2013, 11.-13.6.2013, Pohjois-Savo • Communities as a part of sustainable rural tourism -seminaari 9.-10.9. Kotka

 10. Leader Viestintätoimenpiteet: • Leader-työn tulokset esiin • Leader-teltta, jossa ohjelman tulokset ovat esillä Farmari-näyttelyssä Seinäjoella, 3.-6.7.2013 • toimittajien lobbaus erityisen Leader-bussikierroksen kautta

 11. Muuta Alueelliset ohjelmapäivät, • toukokuu: Varkaus, Tampere ja Helsinki 5 alueellista innovaatioleiriä • Pilottimallina toimii valtakunnallinen vuoden 2012 kesäkuussa Kaustisella järjestetty innovaatioleiri • ulkopuolinen asiantuntija apuna • seuraava haku syksyllä vuoden 2014 innovaatioleireiksi

 12. Leader-brändi • maaseutuverkoston Leader-työryhmä on käsitellyt asiaa kokouksissaan • Vuosi sitten pidettiin Leader-brändipäivä Heurekassa • Satakunta tarjoutui toteuttamaan Leader-brändipilotin, mainostoimisto apuna • lähti liikkeelle tämän vuoden alussa • kestää syksyyn • Mitä halutaan sanoa? • Kenelle? • Miksi heidän pitäisi olla kiinnostuneita? • Kuinka heidän pitäisi reagoida? • Kuinka onnistumista mitataan? • Linkittyy seuraavan ohjelmakauden viestinnän suunnitteluun

 13. Laatu- ja johtamisjärjestelmät • Viime vuonna toteutettiin Kaakkois-Suomen ja Pohjois-Savon pilotit • Pilottien avulla muodostettiin ohjeellinen toimintamalli • Kaikki toimintaryhmät ja ELY-keskukset mukana • Kilpailutettiin asiantuntijataho alueiden avuksi • kilpailutuksen voitti Ramboll Management Consulting • alueet käyty läpi 5/2014 mennessä