slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ajantasaseminaari 11.06.2010 Ajankohtaiskatsaus: Hyviä ollaan, mutta paremmiksi tullaan…

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Ajantasaseminaari 11.06.2010 Ajankohtaiskatsaus: Hyviä ollaan, mutta paremmiksi tullaan… - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Ajantasaseminaari 11.06.2010 Ajankohtaiskatsaus: Hyviä ollaan, mutta paremmiksi tullaan… Tj Jaana Nuottanen. MITÄ KoL KONKREETTISESTI TEKEE? EDUNVALVONTAA edunvalvontaa aikuiskoulutuksen, vapaan sivistystyön ja erityisesti kansalaisopistojen aseman parantamiseksi VIESTINTÄÄ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ajantasaseminaari 11.06.2010 Ajankohtaiskatsaus: Hyviä ollaan, mutta paremmiksi tullaan…' - dacian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Ajantasaseminaari

11.06.2010

Ajankohtaiskatsaus: Hyviä

ollaan, mutta paremmiksi

tullaan…

Tj Jaana Nuottanen

slide2
MITÄ KoL KONKREETTISESTI TEKEE?

EDUNVALVONTAA edunvalvontaa aikuiskoulutuksen, vapaan sivistystyön ja erityisesti kansalaisopistojen aseman parantamiseksi

VIESTINTÄÄ

tiedotusta kansalaisopistojen toiminnasta jäsentiedotteita ajankohtaisista aiheista näkyvyyttä verkkosivuillaSivistys-verkkolehti

sosiaalisen median foorumeita

KOULUTUSTA JA KEHITTÄMISYHTEISTYÖTÄkoulutusta, kursseja ja seminaareja kehittämistoiminnalla uutta osaamista tukea kulttuuri- ja taidetapahtumille kansainvälisiä yhteyksiä, toimintoja ja hankkeita

laajoja suhdetoimintaverkostoja ja uusia yhteistyömahdollisuuksia

MUUTA TOIMINTAA materiaalivälitystä liiton ansiomerkit opistojen henkilöstölle liiton toimiston jäsen- ja konsultointipalvelut

ulkoisesta toimintaymp rist st
ULKOISESTA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ
 • Voimassa olevan hallitusohjelman linjauksia aikuiskoulutuksesta ja vapaasta sivistystyöstä:
 • "Kannustetaan aikuisväestöä oman osaamisen ylläpitoon ja kehittämiseen parantamalla kouluttautumismahdollisuuksia työelämässä, erityisesti muutostilanteissa.
 • Vapaan sivistystyön toimintaedellytykset turvataan.
 • Kehitetään maahanmuuttajien ja syrjäytymisvaarassa olevien aikuisten sivistysmahdollisuuksia. Kansalais- ja työväenopistojen painopisteet määritellään paikallisella tasolla."
miten makaa keho kes ll 2010
MITEN MAKAA KEHO KESÄLLÄ 2010?
 • Rahoitusryhmän työ valmiiksi 15.3.2010
 • Tilasto- ja tietopohjatyöryhmän työ (tilastointitarpeet, LAKE-rahoitus) jatkuu 30.8.2011 saakka
 • Ylläpitämislupien uusiminen kansalaisopistoissa 2011-2012
 • Valtakunnallinen järjestörakenne 2010-2011
 • Muut laatua ja vaikuttavuutta parantavat ehdotukset: mm. monitieteellinen tutkimusohjelma 2010, Kehon monivaiheinen arviointi 2010-2012, opetushenkilökunnan asemaa ja kelpoisuutta koskeva toimenpideohjelma 2010 (otetaan huomioon Koulutuksen arviointineuvoston 2009 suositukset)
ulkoisia toimintaymp rist n vaikuttavia tekij it
ULKOISIA TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ
 • OKM:n organisaatiomuutos, uudet virkamiehet, uusi yhteistyö
 • Hanke- ja projektirahoituksen uudenlaiset käytänteet: OKM, OPH, alueviranomaiset
 • Osaava-ohjelma 2010-2016
 • Vapaan sivistystyön kentän yhteistyö ja sen kehittäminen
 • Miltä näyttää valtion talousarvioesitys 2011?
 • Ylläpitäjätahojen, aluehallintoviranomaisten ja päättäjien kansalaisopistokentän tuntemusta parannettava yhdessä
 • Miten muut näkevät meidät kansalaisopistokentän toimijat?
 • Mitä viestimme "huutaa" – sitäkö, mitä haluamme vai jotakin ihan muuta?
historian havinaa treen ty v enopiston emeritus rehtori pertti timonen 2007
HISTORIAN HAVINAA(Treen työväenopiston emeritus rehtori Pertti Timonen 2007)
 • Brändittömyys, imagottomuus
 • Näkymättömyys
 • Yhteisen edunvalvonnan puute
 • Tunteiden herättämättömyys
 • Retorinen köyhyys
 • Hallinnollinen selkiytymättömyys
 • Suunnittelemattomuus
 • Uraumpioisuus
 • Historian painolasti menneiltä vuosikymmeniltä
 • Puuhastelun, keskinkertaisuuden leima
 • Itsensä kehittämisen aliarvostus
 • Naisten juttu
sis isest toimintaymp rist st
SISÄISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ
 • Täysi kymppi toimiston henkilökunnalle!
 • Vahvuus tällä hetkellä: Jaana, Liisa, Sirkku M., Juha, Sirkku I. ja Kirsi
 • Vuorovaikutteinen viestintä, avoin palautejärjestelmä -> tähtäimessä ”tulevaisuus tehdään nyt”
 • Hallituksen rooli ja merkitys
 • Hallituksen varajäsenten rooli ja merkitys
 • Aito, avoin yhteistyö eri tahojen kanssa win-win –periaatteella -> mielellään pidempiaikaista, harkittua, perusteltua, jäsenneltyä
 • Toimintasuunnitelmassa 2009-2011 mm. maahanmuutto- ja taantumastrategian laatiminen liittokokoukseen 2011
 • Jäsen- ja asiakaspalveluiden toimivuus?
projekteista ja hankkeista
PROJEKTEISTA JA HANKKEISTA
 • KANTO 2010-2012
 • KOTVA 2010-2011
 • KAMOMILLA ?
 • Monikulttuuriset hyvinvointitreenit yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa
 • Mahdollisesti haetaan vielä jotakin muuta maahanmuuttaja-/monikulttuurisuushanketta kesällä 2010
 • VSY yhteistyökumppaneineen jättänyt keväällä 2010 OKM:lle hakemuksen kestävästä kehityksestä
innovatiivisesta ajattelusta ks mm vesa harmaakorpi lappeenrannan teknillinen yliopisto
INNOVATIIVISESTA AJATTELUSTA(ks. mm. Vesa Harmaakorpi, Lappeenrannan teknillinen yliopisto)
 • Käytännönläheistä, avointa (vrt. avoin lähdekoodi), koko henkilöstö mukaan
 • Uudenlainen tapa tehdä asioita, luovia oivalluksia
 • Saavat usein aikaan säästöjä tai lisätuottoja
 • Olennaista asiantaitajuus ja "yleinen kyky rakentaa mahdollisia maailmoja" -> ajattelun voima ja merkitys. Uskalla ajatella toisin!
 • Tärkeää: kyky tehdä yhteistyötä, oppia kollektiivisesti sekä saada aikaan luottamuksellinen ja luova ilmapiiri osallistujien välille
 • Verkostot ja niiden rajapinnat -> älyllinen ristipölytys
 • Työyhteisön pitää myös osata viedä eteenpäin innovaatioita
innovaatioista ja tuotteistamisesta
INNOVAATIOISTA JA TUOTTEISTAMISESTA
 • Kaksi työtehtävää: normaalien työtehtävien lisäksi mietitään, kuinka nykyiset tehtävät voisi hoitaa paremmin
 • Epäonnistunut ajatus tai idea on vain hidaste matkalla kohti jotakin suurempaa
 • Jokaisen tehtävä ja velvollisuus on siis innovoida, ei vain ”alan ihmisten”
 • Asiakasta eivät kiinnosta sisäiset sektori- tai hallinnolliset rajat kunhan hän saa haluamaansa palvelua
 • Yhteistoiminnallisten luovuusprosessien aikaansaamiseksi tarvitaan määrätietoisia toimenpiteitä ja tietoista suunnittelua
 • Toimintojen, tapahtumien ja projektien tuotteistaminen -> hyvin suunniteltu ja kääritty on puoliksi toteutettu
kansalaisopistokent n innovointia
KANSALAISOPISTOKENTÄN INNOVOINTIA
 • Joustava toimintaympäristö suomalaisessa koulutusjärjestelmässä
 • Nopea reagointikyky, tosin yleensä aina jonkun selkänahasta
 • Yksityisten opistojen omat avaukset, vrt. esim. Setlementtiliitto ja sosiaalisen kirjanpidon hanke
 • Miten kukin opisto asemoi itsensä suhteessa paikalliseen, alueelliseen, maakunnalliseen, valtiolliseen, eurooppalaiseen ja globaaliin tasoon -> miten olisi kansainvälinen kansalaisopisto Suomeen? Nopeuttaisiko mamu- ja verkko-opetuksen leviämistä?
 • Opistot vastaavat määritelmänsä mukaisesti alueelliseen ja paikalliseen sivistystarpeeseen -> uusia avauksia, rajapintojen huomioimista, jatkuvaa observointia
 • Millä tavalla opistojen henkilökunnan tehtävänkuvat ovat muuttuneet? -> ennen selkeät roolit -> nyt suunnittelua, tiimityötä, verkostoja jne.
 • Temaattiset valinnat esim. Hki ikäihmisten avoimet ovet, ex-Kittilä kesäkansalaisopistokurssit turisteille, Valkeakoski kaupungin henkilöstön täydennyskoulutus + lukemattomia muita hyviä esimerkkejä
identiteetist ja yhteis llisyydest
IDENTITEETISTÄ JA YHTEISÖLLISYYDESTÄ
 • Mitä vapaa sivistystyö nykyään tarkoittaa meille alan toimijoille? Entä ulkopuolisillle?
 • Mieleenpainuvia hyviä (ja huonoja) esimerkkejä kuluneelta lukuvuodelta
 • Jokainen tekee työtään opistossa omana itsenään
 • Eläköön erilaisuus!
 • Jokaisen panos – työtehtävistä riippumatta - on erittäin arvokas
 • Mikä on sinun opistosi kiinnipitävä liima? Mikä saa homman toimimaan siellä hyvin?
 • Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen ovat meille kaikille tärkeitä asioita, joten niitä on varjeltava
koulutuksen arviointineuvoston poikelan raportin kehitt missuosituksia
KOULUTUKSEN ARVIOINTINEUVOSTON POIKELAN RAPORTIN KEHITTÄMISSUOSITUKSIA
 • Sivistystehtävää kirkastettava ja –hyötyä arvioitava (tehtävän merkitys tässä ajassa, tulevaisuuden ennakointi, hyödyn sisällöt ja mittaaminen)
 • Osaamisen uudistaminen (työssä oppiminen ja ammatillinen kehittäminen, vertaistuki, täydennyskoulutus)
 • Pedagogisen johtamisen vahvistaminen (yhteistyö eri toimijoiden välillä, johtamisen kehittäminen)
 • Tilastoinnin kehittäminen (ominaispiirteiden huomioiminen)
 • Tutkimustoiminnan koordinointi (voimavarojen yhdistäminen, rajat ylittävä verkostoituminen)
aseta itsellesi tavoitteita
ASETA ITSELLESI TAVOITTEITA

Näkökulman laajentaminen voi olla hyvä apukeino, joka rohkaisee sinua keskittymään entistä enemmän itseesi ja vahvistaa itsetuntoasi.

Itsellemme tärkeiden kysymysten esittäminen selkeyttää tärkeimpien tavoitteiden asettamista ja auttaa päättämään, miten haluamme elää elämäämme ja mitä haluamme saada aikaan. Sovella seuraavia kysymyksiä ajatellessasi perhettäsi, ystäviäsi, työtovereitasi ja työtäsi:•  Mikä riittää minulle?•  Missä haluan olla kymmenen vuoden kuluttua?•  Mitä tekisin rahalla ja ajalla, jos minulla olisi kumpaakin runsaasti?•  Mitä haluan saada aikaan elämäni aikana?•  Millaista elämää haluan elää tulevaisuudessa?•  Mitä haluan lisätä elämääni ja mitä vähentää siitä?•  Mitkä ovat vahvuuteni ja mitkä heikkouteni ja millä tavalla ne vaikuttavat elämääni?•  Onko minulle tärkeintä työ, perhe, ystävät, lapset vai jokin muu?•  Mitä olen aina halunnut tehdä? Miksi se on jäänyt tekemättä?Minkä verran olet edistynyt elämässäsi, jos olet laiminlyönyt itsesi?

kiitos mielenkiinnostasi ja hyv kes
Kiitos mielenkiinnostasi ja hyvää kesää!

Lisätietoja:

 • Projekteista, hankkeista ja koulutuksista erikoissuunnittelija Liisa Honka, [email protected], p. 040 827 4045
 • Maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuusasioista sekä koulutuksista suunnittelija Sirkku Ikonen, [email protected], p. 040 577 6260
 • Vuoden 2010 hankkeiden verkkoviestinnästä IT-suunnittelija, AD Kirsi Taussi, [email protected], p. 046 584 1376
 • Sivistys-verkkolehdestä toimittaja Sirkku Määttä, [email protected]
 • Yleisesti liitosta ja sen toiminnasta toimistosihteeri Juha Koivulahti, [email protected], p. 09 6122 430
 • Yleisesti sekä edunvalvonnasta, viestinnästä ja sidosryhmistä toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen, [email protected], p. 040 741 0641
ad