slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
První pomoc PowerPoint Presentation
Download Presentation
První pomoc

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 12
yasir-simon

První pomoc - PowerPoint PPT Presentation

183 Views
Download Presentation
První pomoc
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. První pomoc Teoretická část

 2. První pomoc znamená : VYBERTE : A) Chirurgický zákrok B) Zajištění základních životních funkcí člověka C) Srdeční masáž

 3. Pravidlo ABC A٭ = airwaves = zajištění průchodnosti dýchacích cest Např. odstranění nečistot z úst (vyražené zuby, hlína, tráva, žvýkačka), zapadlý jazyk ? Jmenuj konkrétní situace, které mohou vést k neprůchodnosti dýchacích cest ٭odkaz na praktickou část

 4. Pravidlo ABC B = breathing = zajištění dýchání ? Jak zjistím, zda člověk dýchá nebo nikoliv ? Jak se jmenuje úkon obnovující dýchání u zraněného, jak a kdy jej provádíme ? ? Pro který orgán je nejdůležitější zajistit přísun kyslíku, proč ? ٭odkaz na praktickou část

 5. Pravidlo ABC C = circulation = zajištění krevního oběhu (zjednodušeně řečeno – aby tlouklo srdíčko a krev tak mohla proudit opět do všech tkání a orgánů) ? Jak zjistím, že srdce nepracuje • Pokud srdce netloukne – zahajujeme okamžitě ………………………………………. . ٭odkaz na praktickou část

 6. První pomoc Praktická část (realizovaná v hodině tělesné výchovy)

 7. První pomoc – úvodní část 1. Nástup 2. Změření a výpočet tepové frekvence v klidu ( činnost srdce) – ve dvojici / jednotlivě 2. Rušná část – rozběhání formou her (honičky) 3. Změření tepové frekvence 4. Rozcvičení formou strečinku, příprava žiněnek

 8. První pomoc – hlavní část 5. Nácvik záklonu hlavy při zprůchodnění dýchacích cest – práce ve dvojici (D-D, CH-CH) 6. Nácvik přiložení rukou k srdeční masáži na kost hrudní - práce ve dvojici ( D-D, CH-CH) 7. Dýchání – žáci se položí na záda, zavřou oči a po motivačních instrukcích na zklidnění organismu si spočítají počet nádechů a výdechů za 15 sec. Své výsledky porovnají.

 9. První pomoc – hlavní část 8. Základy jogínského dýchání - břišní, hrudní -učíme se na těchto cvicích : Břišní : sed na patách, hlava se téměř/úplně dotýká podložky – (je možno podložit rukama) – správnost nádechu do břicha kontrolujeme tlakem dutiny břišní do stehen (10x) leh na břiše – opět se snažíme dutinou břišní zatlačit do podložky (10x)

 10. První pomoc – hlavní část turecký sed, ruce položit na břicho, vnímat zvětšování objemu dutiny břišní (10x) Hrudní : Leh na boku – při nádechu do hrudníku cítíme tlak žeber do podložky (kdo cvičí poctivě, cítí nepříjemné tlačení v obl.žeber) Leh na zádech – nohy přitáhnout k hrudníku (můžeme přidržovat za kolena, popř.hlavu přitáhnout ke kolenům) – dýcháme přes odpor stehen do hrudníku (10x) turecký sed, ruce položit na hrudník z boku (ve výši prsou), vnímat zvětšování objemu hrudníku (10x)

 11. První pomoc – hlavní část 9. Přenášení raněného (formou štafetových her podle vybavení, prostoru, počtu a zájmu žáků) • v náručí • na zádech • tažením na žiněnce • „stolička“