upravljanje turisti k i m destinacij a m a na lokalnom nivou l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UPRAVLJANJE TURISTIČK I M DESTINACIJ A M A NA LOKALNOM NIVOU PowerPoint Presentation
Download Presentation
UPRAVLJANJE TURISTIČK I M DESTINACIJ A M A NA LOKALNOM NIVOU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

UPRAVLJANJE TURISTIČK I M DESTINACIJ A M A NA LOKALNOM NIVOU - PowerPoint PPT Presentation


 • 397 Views
 • Uploaded on

UPRAVLJANJE TURISTIČK I M DESTINACIJ A M A NA LOKALNOM NIVOU. mr Georgi Genov. TURISTIČKI SISTEM. Dolazak turista. Regioni iz kojih dolaze turisti. Regioni Turističke destinacije. Regioni tranzitnog puta. Povratak turista.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

UPRAVLJANJE TURISTIČK I M DESTINACIJ A M A NA LOKALNOM NIVOU


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
turisti ki sistem
TURISTIČKI SISTEM

Dolazak turista

Regioni

iz kojih

dolaze turisti

Regioni

Turističke

destinacije

Regioni tranzitnog puta

Povratak turista

Okruženja: ljudsko, socio-kulturno, ekonomsko, tehnološko,

fizičko, političko, zakonsko itd.

Turistička delatnost

turisti ki sistem srbije
TURISTIČKI SISTEM SRBIJE
 • PREKO 60 TURISTIČKIH DESTINACIJAOD NACIONALNOG ZNAČAJA
 • 295 HOTELA,87 MOTELA, 344 kompleksa za odmor, i dr. smeš. jed. Ukupan broj ležaja 88.598(u hotelima37.234)
 • PREKO 4000 RESTORANA
 • SKORO 70000 ZAPOSLENIH U TURIZMU SRBIJE
 • PREKO 600 TURISTČKIH AGENCIJA
 • PREKO 2000 AUTOBUSA
 • 22 AVIONA u operativnom radu Flote JAT
 • RENT-A-CAR -24 KOMPANIJA SA 57 POSLOVNICA
 • DOLASCI TURISTA 2,006.488(domaćih1537646, stranih468842)
turisti ka destinacija
TURISTIČKA DESTINACIJA

Turistička destinacija može biti:

 • Odmaralište
 • Neko jasno definisano i ograničeno ruralno, priobalno ili planinsko područje
 • Grad ili mesto
 • Država
 • Kontinent
resursi turisti ke destinacije
RESURSI TURISTIČKE DESTINACIJE
 • Turističke atrakcije
 • Infrastruktura
 • Zemljište
 • Voda
 • Energija (struja,topl.energija dr.)
procena resursa za turizam
PROCENA RESURSA ZA TURIZAM
 • Atrakcije
 • Klima
 • Infrastruktura
 • Ostali faktori

Svaka turistička strakcija je turistički resurs, ali svaki turistički resurs ne mora biti turistička atrakcija.

procena atrakcija kulturnog nasle a
Procena atrakcijakulturnog nasleđa
 • Arheološki lokaliteti
 • Istorijska mesta
 • Parkovi i spomenici
 • Istorijski događaji
 • Folklor: običaji, muzika, ples, kuhinja zanatstvo…
procena atrakcija vezanih za ekonomske aktivnosti
Procena atrakcija vezanih za ekonomske aktivnosti
 • Farme
 • Rančevi
 • Plantaže
 • Zanatske radionice
procena vezana za urbani turizam
Procena vezana zaurbani turizam
 • Obilazak istorijskih spomenika muzeja,pozorišta,opera,noćnih klubova,restorana,šoping
 • Mogućnost organizovanja,kongresa i sličnih manifestacija(egzit,guča,bir fest...)
procena vezana za ruralni turizam
Procena vezana za ruralni turizam
 • Pejzaž
 • Način života
 • Farme
 • Lov
 • Ribolov
 • Pešačenje
 • Posebni interesi: biciklizam, splavarenje, paraglajding ...
procena klime
PROCENA KLIME
 • Zdravaklima(sunčanidani, snežni pokrivač,prosečna godišnja temperatura)
 • Vazduh(vlažnost)
 • Nadmorska visina
kvalitet okru enja
KVALITET OKRUŽENJA
 • Nivo zagađenja vode,zemljišta vazduha
 • Atraktivnost i čistoća
 • Pešačke zone
 • Noćno osvetljenje
 • Javni saobraćaj
 • Bezbednost
procena infrastukturnih kapaciteta
PROCENA INFRASTUKTURNIH KAPACITETA
 • Hoteli
 • Saobraćajna povezanost do

i na području

 • Snabdevanje vodom, el. energijom, upravljanje otpadom, telekomunikacija...
 • Raspoloživost ljudskih resursa
procena ostalih faktora
PROCENA OSTALIH FAKTORA
 • Troškovi putovanja do i u području
 • Kvalitet atrakcije
 • Konkurentnost u okruženju
 • Mišljenje zajednice
 • Mišljenje turoperatora
 • Mišljenje eksperata
 • Mišljenje potencijalnih klijenata
 • Organizaciona struktura:propisi,finansijskemogućnosti za investiranje , obuka kadrova
analiza nose eg kapaciteta turisti ke destinacije
ANALIZA NOSEĆEG KAPACITETA TURISTIČKE DESTINACIJE

Noseći

kapacitet

Fizički kapacitet

Ekološki kapacitet

Opažajna procena

Ekonomski kapacitet

Kapacitetinfrastrukture

Socio-kulturnikapacitet

pojmovno odre enje menad menta
Pojmovno određenje menadžmenta

Menadžment je kompleksan pojam, pojam koji ima više značenja. Zato se menadžmentu pristupa sa različitih aspekata:

 • kao skup ljudi (menadžera)
 • kao proces
 • kao nauka ili veština
 • kao profesija
destinacijski menad ment
DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Moguće je definisati kaostrateške, organizacione i operativne odluke koje se preduzimaju kod upravljanja procesom definisanja, promovisanja ikomercijalizacije turističkog proizvoda (koji potiču iz destinacije), radi stvaranja realnih tokova dolazećih turista koji su uravnoteženi i održivi

funkcije menad menta
FUNKCIJE MENADŽMENTA

Menadžment turističke destinacije u cilju što kvalitetnijeg upravljanja obavlja sledeće funkcije:

 • Planiranje
 • Organizovanje
 • Vođenje
 • Kontrola
proces menad menta
Proces menadžmenta

Externo okruženje

ORGANIZOVANJE

PLANIRANJE

VOĐENJE

KONTROLA

Interno okruženje

Vizije

Misija

Ciljevi

Organizacija

Ljudski

resursi

Lideri

Grupe

Procesi

Rezultati

Input

Output

p laniranje
PLANIRANJE

Planiranje je funkcija koja je vezana za donošenje odluka putem kojih se turistička destinacija usmerava prema budućnosti:

 • Vizija
 • Misija
 • Ciljevi
 • Izrada samog plana
planiranje u turisti koj destinaciji
Planiranje u turističkoj destinaciji

Zavisi od različitih faktora:

 • Raspoloživa finansijska sredstva
 • Raspoloživi turistički resursi
 • Iznenadno povećanje/smanjenje broja dolazaka turista:

a) Sezonalnost

b) Krizni događaji (elementarne

nepogode i teroristički napadi)

vremenski period za koji se plan radi
Vremenski period za koji se plan radi
 • Kratkoročni–godišnji programi
 • Srednjeročni–strategija razvoja
 • Dugoročni–master plan
nivoi planiranja
Nivoi planiranja
 • Internacionalni
 • Nacionalni
 • Regionalni
 • Lokalni
 • Nivo planiranja lokacije objekta
 • Nivo arhitektonskog, pejzažnog i inženjerskog rešenja
tipovi planiranja
Tipovi planiranja
 • Retroaktivno
 • Proaktivno
 • Sveobuhvatno
 • Detaljno
sadr aj sveobuhvatnog plan a razvoja destinacije
SADRŽAJ SVEOBUHVATNOG PLANA RAZVOJA DESTINACIJE
 • UVOD
 • TURISTIČKA DESTINACIJA
 • RASPOLOŽIVI ČINIOCI RAZVOJA TURIZMA
 • OBELEŽJE VREDNOSTI TURISTIČKOG SISTEMA DESTINACIJE
 • MODEL RAZVOJA DESTINACIJE
 • DESTINACIJSKI MARKETING
 • MERE I PROGRAMI PODRŠKE
 • USVAJANJE, SPROVODJENJE, KONTROLA I PRILAGOĐAVANJE PLANA
sadrr aj investicionog programa turisti kog objekta
SADRRŽAJ INVESTICIONOG PROGRAMA TURISTIČKOG OBJEKTA

1. Rezime investicione studije

2. Analiza razvojnih mogućnosti i sposobnosti

3. Analiza tržišta prodaje

4. Tehničko tehnološka analiza

5. Analiza tržišta nabavke

6. Analiza uže i šire lokacije

7. Analiza zaštite čovekove sredine

8. Organizacioni aspekti investicije

9. Analiza izvodljivosti i dinamika radova

10. Ekonomsko - finansijska analiza

11. Ocena finansij. i tržšne efikasnosti

12. Društveno - ekonomska ocena projekta

13. Analiza osetljivosti

14. Zbirna ocena

o rganizovanje
ORGANIZOVANJE

Svrha organizovanja je uspostavljanje organizacionih pretpostavki za efektivno i efikasno funkcionisanje turističke destinacije:

 • Dizajniranje organizacione strukture

Turistička organizacija destinacije (DMO i DMK)

 • Upravljanje ljudskim resursima
upravljanje destinacijom
UPRAVLJANJE DESTINACIJOM

Menadžment turističke destinacije mora znati odgovor na pitanja:

 • Ko su posetioci turističke destinacije
 • Koliko je njihov broj na emitivnom tržištu
 • Odakle turisti dolaze i koje su im destinacije apriori
 • Koliko dugo borave u nekoj od destinacija
 • Pod kojim uslovima se odlučuju za destinaciju
 • U koje vreme se pretežno odlučuju na putovanje
 • Koji su im osnovni motivi pri izboru destinacije
 • Kolika je prosečna potrošnja po pojedinom turistu
 • Koje vrste saobraćaja koriste za dolazak u destinaciju
aktivnosti des tinacijskog menad menta
Aktivnosti destinacijskog menadžmenta

Eksterne

Okruženje

Turistička destinacija

Interne

interne aktivnosti destinacijskog mena menta
Interne aktivnosti destinacijskog menažmenta
 • Priprema plana i programa razvoja turističke destinacije
 • Planiranje korišćenja zemljišta
 • Zakonska regulativa na nivou destinacije
 • Koordinacija učesnika (stakeholder-a) u kreiranju turističke ponude destinacije
 • Upravljanje boravkom posetioca
 • Informisanje/istraživanje
 • Edukacija kadrova
 • Upravljanje krizama
eksterne aktivnosti destinacijskog marketing menad menta
Eksterne aktivnosti destinacijskog marketing menadžmenta
 • Priprema i štampanje informativno –propagandnih turističkih materijala
 • Organizacija studijskih putovanja za novinare i turoperatore
 • Prezentacija na domaćim i međunarodnim sajmovima turizma
 • Marketing preko Interneta
 • Oglašavanje u specijalizovanim turističkim časopisima i elektronskim medijima
lokalna turisti ka organizacija
LOKALNA TURISTIČKA ORGANIZACIJA
 • Unapredjenje promocije
 • Posticaj programa izgradnje infrastrukture i uredjenjeprostora
 • Kordiniranje privrednih subjekata
 • Prikupljanje i objavljivanje informacija.
 • Organizovanje dogadjaja
 • Turistički infofmativni centi
destinacijska menad ment kompanija dmk
DESTINACIJSKA MENADŽMENT KOMPANIJA(DMK)
 • DESTINACIJSKA MENADŽMENT KOMPANIJA (DMK) je receptivna turistička kompanija specijalizovana za strukturiranje, upravljanje i komercijalizaciju turističkih aranžmana za posebne interese.
 • Posebno su uspešne kada deluju na području putovanja posebnih interesa te kada sarađuju sa turoperatorima.
 • Prednost u korištenju DMK proizlazi iz jednostavnog i bezbrižnog načina organizovanja aktivnosti i osiguranja dostupnosti destinacije klijentu.
v o enje liderstvo
VOĐENJE - LIDERSTVO

Svrha vođenja je aktiviranje ljudskih resursa u pravcu animiranja turista za dolazak na turističku destinaciju

 • Komuniciranje
 • Motivisanje
 • Upravljanje grupama
kontrola
KONTROLA

Kontrolna funkcija je način kako menadžment turističke destinacije postiže postavljenje standarde i očekivanja i kako preduzima korektivne mere

Aktivnosti:

 • Utvrdjivanje standarda
 • Merenje rezultata
 • Upoređivanje sa standardima
 • Preduzimanje korektivne akcije
ivotni ciklus batlerova sekvenca
ŽIVOTNI CIKLUSBatlerova sekvenca

(REAKTIVIRANJE)

STAGNACIJA

( NASTAVAK

STAGNACIJE )

KONSOLIDOVANJE

( OPADANJE )

BROJ POSETILACA

RAZVOJ

KRITIČAN PRAG NOSEĆIH KAPACITETA

UKLJUČIVANJE

ISTRAŽIVANJE

VREME

inioci turisti ke destinacije
ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE
 • VLAST
 • NEVLADINE ORGANIZACIJE
 • TURISTIČKA DELATNOST
 • KLIJENTI
 • REZIDENTI
vlast
VLAST

Zadaci preduzetničke vlasti su:

 • stvaranje radnih mesta
 • povećavanje poreske baze
 • podrška malom biznisu
 • privlačenje novih investicija
 • jednostavniji poreski propisi
 • usmereni proces razvoja
 • privatizacija komunalnog i

saobraćajnog sektora

nevladine organizacije
NEVLADINE ORGANIZACIJE
 • TURISTIČKA DRUŠTVA I SAVEZI
 • EKOLOŠKA DRUŠTVA
 • FERIJALNI SAVEZ
 • SINDIKATI
 • DRUGE NEVLADINE ORGANIZACIJE
turisti ka delatnost
TURISTIČKA DELATNOST

Institut za turizam Pacifičkog oboda (PRIT) u Kanadi, definiše 8-struku podelu delatnosti:

 • Smeštaj
 • Hrana i piće
 • Transport
 • Atrakcije
 • Ekoturizam
 • Kongresi i događaji
 • Putno poslovanje (prodaja i sl.)
 • Usluge (samog) putovanja
klijenti
KLIJENTI

Ciljevi

Prva briga za klijente je neko zadovoljavajuće iskustvo, u kome se moraju zadovoljiti ili premašiti očekivanja.

Da bi se ostvarilo ovo željeno stanje klijenti će imati koristi od:

 • istraživanja kojima se identifikuju njihovi inetresi i potrebe;
 • jasnog destinacijskog imidža koji ukazuje na primarne turističke proizvode i životni stil zajednice
 • relevantnih informacija za ciljne klijente čiji interesi bi mogli da se poklope sa imidžom i ponudom destinacije
 • dovoljno kapaciteta i usluga za ispunjavanje njihovih očekivanja i pružanja zadovoljavajućeg iskustva.
pona anje rezdenata doksijev koncept 1975
PONAŠANJE REZDENATADOKSIJEV KONCEPT( 1975)
 • FAZA EUFORIJE
 • FAZA RAVNODUŠNOSTI
 • FAZA IRITACIJE(zbog prisustva gostiju)
 • FAZA ANTAGONIZMA (netrpeljivost)
 • FINALNA FAZA (zaboravili na tradicionalne vrednosti)