Індексація-2014:
Download
1 / 21

??????????-2014: ???? ?? ?? ???? - PowerPoint PPT Presentation


 • 240 Views
 • Uploaded on

Індексація-2014: бути чи не бути. Вебінар розпочнеться о 12:30. Головбух:БЮДЖЕТ тижневик робочих ситуацій для бухгалтера бюджетної організації. П ланування видатків на утримання установ за загальним та спеціальним фондами кошторису

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??????????-2014: ???? ?? ?? ????' - gerodi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2014

Індексація-2014:

бути чи не бути

Вебінар розпочнеться о 12:30


2014

 • Головбух:БЮДЖЕТ

 • тижневик робочих ситуацій

 • для бухгалтера бюджетної організації

 • Плануваннявидатків на утриманняустанов за загальним та спеціальним фондами кошторису

 • Відповідальність керівника установи  за порушення фінансової дисципліни

 • Особливості списання необоротних активів: комп’ютерів, автомобілів, меблів тощо

 • Укладення договорів на надання комунальних послуг у наступному бюджетному році

 • Облік дебіторської та кредиторської заборгованості

 • та багато іншого

Передплатний індекс 89865

Усім передплатникам на ІІ півріччя 2014 року у жовтні гарантований ПОДАРУНОК на СD —

«НАЦСТАНДАРТИ: готуємося до впровадження»

З питань передплати звертайтесь:

0 (44) 586-56-06

peredplata@mcfr.com.ua

www.shop.mcfr.com.ua


2014

Головбух: Праця та зарплата

Усе, щонеобхідно знати бухгалтеру про оплату праці

 • ЧИТАЙТЕ У ДРУГОМУ ПІВРІЧЧІ 2014 РОКУ:

 • Відпустки та путівки: надаємо та оплачуємо

 • Виробнича практика та стажування: від оформлення до обліку

 • Відрядження у межах України та за кордон: як правильно застосовувати зміни в законодавстві

 • Лікарняні та декретні: як діяти в нетипових ситуаціях

 • Заробіток в інтернеті: міфи та реальність

 • Матеріальне стимулювання праці: система доплати надбавок

 • та багато іншого

Передплатний індекс 95986


2014

Основними документами, що врегульовують питання індексації грошових доходів населення, є:

Закон України«Про індексаціюгрошовихдоходівнаселення» від 03.07.1991 № 282-XII

Порядок проведенняіндексаціїгрошовихдоходівнаселення, затвердженийпостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 17.07.2003 № 1078 (далі— Порядок)


2014

Індексації врегульовують питання індексації грошових доходів населення, є:підлягаютьгрошові доходи населенняу межах прожитковогомінімуму, встановленого для відповіднихсоціальних і демографічнихгрупнаселення (п. 4 Порядку). Прожитковиймінімум для працездатнихгромадян у 2014 році становить 1218 грн.

Частинагрошовихдоходів, яка перевищуєпрожитковиймінімум, встановлений для відповіднихсоціальних і демографічнихгрупнаселення, індексації не підлягає.

ПРИКЛАД.

Заробітнапрацяпрацівника у липні становить 2400 грн. Коефіцієнтіндексації 10,8%. Сума індексаціїзаробітної плати 131,54 грн. (1218 грн. × 10,8%).


2014

Визначення базового місяця врегульовують питання індексації грошових доходів населення, є: (п. 5 Порядку)

Базовимпри обчисленнііндексуспоживчихцін(ІСЦ) для індексаціїгрошовихдоходівнаселеннявважаєтьсямісяць, у якомувідбулося:

 • підвищеннярозмірівмінімальноїзаробітної плати,

 • зростаннягрошовихдоходівнаселення без перегляду їхмінімальнихрозмірів.

  У базовому місяцізначенняіндексуспоживчихцінприймається за 1 або100%.

  ПРИКЛАД 1.

  Працівникаприйнятона работу у травні 2013 року з окладом

  1150 грн. У вересні 2013 року оклад підвищено до 1250 грн.

  Вересень 2013 року стаєбазовиммісяцем для обчислення ІСЦ.


2014

Визначення базового місяця врегульовують питання індексації грошових доходів населення, є:

ПРИКЛАД 2.

Базовиймісяцьпрацівника — січень2013 року.

У лютому 2014 року працівникувстановлено надбавку за складність, напруженістьу роботі 908 грн.

Лютий 2014 року стає базовим місяцем для визначення ІСЦ.

ПРИКЛАД 3.

Базовиймісяцьпрацівника — лютий2013 року. У березні 2014 року працівникупідвищено надбавку за ранг.

Березень 2014 року стає базовим місяцем для визначення ІСЦ.


2014

Застосування пункту врегульовують питання індексації грошових доходів населення, є:2 Порядку

Індексаціїпідлягаютьгрошові доходи громадян, одержані в гривнях на територіїУкраїни, які не мають разового характеру, зокрема, оплата працінайманихпрацівниківпідприємств, установ, організацій у грошовому виразі, а саме:

 • оплата праціза виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відряднимирозцінками,

 • доплати,

 • надбавки,

 • премії,

 • гарантійніта компенсаційнівиплати, передбаченізаконодавством,

 • іншікомпенсаційнівиплати, щомаютьпостійнийхарактер.


2014

Застосування пункту 5 Порядку врегульовують питання індексації грошових доходів населення, є:

Індексаціягрошовихдоходів, отриманихгромадянами у базовому місяці, не провадиться. З наступногомісяцяздійснюєтьсяобчисленнянаростаючимпідсумкомІСЦ споживчихцін для проведенняподальшоїіндексації.

У разі коли грошовийдохід з урахуваннямсумипідвищенняменшесуми грошового доходу з урахуванняміндексації до йогопідвищення, у базовому місяці сума загального доходу визначається з таким розрахунком, щоб сума грошового доходу з урахуванняміндексації не перевищувалазагального доходу до йогопідвищення.


2014

Застосування абзацу 8-го пункту 5 Порядку

Місяць, в якомувідбуваєтьсяпідвищеннягрошовихдоходівпрацівників у зв'язкузівстановленням доплати за:

розширеннязониобслуговування,

збільшенняобсягуробіт,

суміщенняпрофесій (посад),

виконанняобов'язківтимчасововідсутньогопрацівника,

не вважаєтьсябазовимпід час обчисленняІСЦ для проведенняіндексації (у разі, коли не відбуваєтьсяпідвищеннятарифноїставки/окладу).

ПРИКЛАД.

У працівника базовий місяць — січень 2013 року. У липні 2014 року йому встановлено доплату за виконанняобов'язківтимчасововідсутньогопрацівника (знаходиться у відпустці) у розмірі 30% посадового окладу. Базовиймісяць не змінюється.


2014

Застосування Порядкуабзацу 8-го пункту 5 Порядку

Місяць, в якомувідбуваєтьсяпідвищеннягрошовихдоходівпрацівників у зв'язкуізоплатою за роботу за сумісництвом на одному підприємстві, в установі, організації, не вважаєтьсябазовимпід час обчисленняІСЦ для проведенняіндексації (у разі, коли не відбуваєтьсяпідвищеннятарифноїставки/окладу).

ПРИКЛАД.

У працівника базовий місяць — січень 2013 року. У липні 2014 року його прийнято на роботу за внутрішнім сумісництвом на 0,5 ставки (двірника).

Базовий місяць не зміниться.


2014

Застосування абзацу 8-го пункту 5 Порядку

Місяць, в якомувідбуваєтьсяпідвищеннягрошовихдоходівпрацівниківза рахунокзбільшеннярозмірупремії, не вважаєтьсябазовимпід час обчисленняіндексуспоживчихцін для проведенняіндексації (у разі, коли не відбуваєтьсяпідвищеннятарифноїставки/окладу).

ПРИКЛАД.

У працівника базовиймісяць — січень 2013 року. У 2013 роціпреміювиплачували у розмірі 10% посадового окладу. В окремімісяціпреміювзагалі не виплачували.

У 2014 році премію виплачують у розмірі 20% посадового окладу.

Базовий місяць не змінюється.


2014

Підвищення зарплати, поточна та фіксована індексація

У разі коли на момент черговогопідвищеннязаробітної плати настає право на проведенняпоточноїіндексації, і сума поточноїіндексаціїбільша, ніж сума підвищеннязаробітної плати, то здійснюєтьсяпідвищеннязаробітної плати, зберігаєтьсяранішезафіксована сума індексації та додається нова сума індексації, визначена з урахуваннямчерговогопідвищення.

Порядок не передбачає конкретного розрахункусуміндексаціїу ситуації, коли сума підвищеннязаробітної плати перевищуєсуму поточноїіндексації, але не перевищуєфіксованоїсумиіндексації.

У такійситуаціїслідкеруватися пунктом5 Порядку, якимпередбачено: у разі коли грошовийдохід з урахуваннямсумипідвищенняменшесуми грошового доходу з урахуванняміндексації до йогопідвищення, то в базовому місяці сума загального доходу маєвизначатися з таким розрахунком, аби сума грошового доходу з урахуванняміндексації не перевищувалазагального доходу до йогопідвищення.


2014

 • Підвищення зарплати, поточна та фіксована індексація

 • ПРИКЛАД.

 • У працівника базовий місяць — грудень 2013 року.

 • У травні 2014 року у працівниказбільшилися надбавки за:

 • вислугуроків на 64,40 грн.,

 • за складність, напруженість у роботі на 476,56 грн.

 • Усьогозбільшення 540,96 грн.

 • Фіксована сума індексації 538,15 грн.

 • У травні 2014 року виникло право на поточнуіндексацію 36,54 грн. (1218 грн. × 3%).

 • Нова фіксована сума індексації — 33,73 грн.

 • (538,15 грн. + 36,54 грн. — 540,96 грн.)


2014

Індексація і фіксована індексаціянеповнийробочий час

У разі коли особа працюєнеповнийробочий час, сума індексаціївизначаєтьсяізрозрахункуповногоробочого часу, а виплачуєтьсяпропорційновідпрацьованому часу.

ПРИКЛАД 1.

Працівник працює на 0,5 ставки (4 години в день). Базовий місяць — грудень 2013 року. Оклад 1400 грн.

Сума індексації у липні 2014 року становить 63,34 грн.

(1218 грн. × 10,4% × 0,5)

ПРИКЛАД 2.

Працівник у липні 2014 року знаходивсяу відрядженні 5 робочихднів. Оплату дніввідрядженняздійсненоізрозрахункусередньоїзаробітної плати. Базовиймісяць — грудень 2013 року. Оклад 1400 грн.

Сума індексації у липні 2014 року становить 99,13 грн.

(1218 грн. × 10,4% ÷ 23 р. д. × (23 р. д. — 5 р. д.))


2014

 • Індексація і переведення (п фіксована індексація. 10² Порядку)

 • Для працівників, яких:

 • переведено на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установіабоорганізації,

 • переведено на роботу на іншепідприємство, в установуабоорганізацію,

 • сума індексаціїзберігається, якщо сума збільшеннязаробітної плати менша, ніж сума індексації, яка повинна нараховуватися за відповідниймісяць.

 • У разі коли сума збільшеннязаробітної плати більша, ніж сума індексації, яка повинна нараховуватися за відповідниймісяць, такиймісяцьвважаєтьсябазовимпід час обчисленняІСЦ для проведенняіндексації.

 • ПРИКЛАД.

 • У працівника базовий місяць — січень 2013 року. У липні 2014 року працівника переведено на вищеоплачувану посаду у цій же установі (підприємстві). Сума підвищеннязарплати становить 100 грн.

 • Сума індексації у липні 131,54 грн. (1218 грн. × 10,8%). Працівникумаютьвиплачуватизаробітну плату у підвищеномурозмірі та додатиіндексацію, визначену з урахуваннямсумипідвищення 31,54 грн.

 • (131,54 грн. — 100 грн.).


2014

ОСВІТА фіксована індексація

У вересні розпочинається навчальний рік. Навчальні заклади складають тарифікаційні списки. Зміна педагогічного навантаження впливає на проведення індексації заробітної плати педагогів.

Із 13.02.2014 місяць, в якому відбувається підвищення грошових доходів працівників у зв'язку із розширенням зони обслуговування, збільшенням обсягу робіт тощо, не вважається базовим під час обчислення ІСЦ для проведення індексації (у разі, коли не відбувається підвищення тарифної ставки (окладу)). Це передбачено абзацом 8 пункту 5 Порядку.

Тобтозміна педагогічного навантаження не впливає на зміну базового місяца.

Отже, вересень 2014 року не вважаєтьсябазовим при підвищенні грошового доходу за рахунокзбільшенняпедагогічногонавантаження у результатіпроведеннятарифікації.


2014

ОСВІТА фіксована індексація

Як впливає встановлення або збільшення доплати за класне керівництво, завідуваннякабінетом, за перевірку зошитів на проведення індексації заробітної плати педагогів?

Відповідно до пункту 2 Порядку індексаціїпідлягаютьгрошові доходи громадян, які не мають разового характеру:

оплата працінайманихпрацівниківпідприємств, установ, організацій у грошовому виразі, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами), доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційнівиплати, щомаютьпостійнийхарактер.

Отже, у разі, коли доплати за класне керівництво, завідуваннякабінетом, за перевірку зошитів здійснюються на постійнійоснові, місяцьїхвстановленняабозбільшеннярозміруможнавважатибазовиммісяцем.


2014

Індексація фіксована індексаціястипендії

Обчислення ІСЦ для проведення індексації стипендії здійснюється починаючи з місяця, в якому її призначено (абз. 2 п. 101 Порядку).

Тобто, якщопри зарахуванні на навчання у вересні 2013 року або у вересні 2014 року учням ПТНЗ та студентам вишів І–ІV р. а.призначенаакадемічнастипендія, то обчислення ІСЦ для індексаціїтакоїстипендіїпочинають з цьогомісяця.

ПРИКЛАД.

При вступі до вишу ІІІ–IV р. а. студенту призначенаакадемічнастипендіяу розмірі730 грн. Післяуспішногозакінчення 1-го семестру 1-го курсу вінотримуєстипендію у тому самому розмірі.

У липні 2014 року студент отримає суму індексації 85,41 грн. (1,011 × 1,03 × 1,033 × 1,038 × 100% — 100%).


2014

Індексація стипендії фіксована індексація

У II семестрі1-го курсу учень/студент став отримуватипідвищенустипендію за успішність. Місяцьпідвищеннястипендії за рахунокуспішності у навчанні не вважаютьбазовим. У такійситуаціїмаєіндексуватисьакадемічнастипендія без урахуваннясумипідвищення за успішність у навчанні.

ПРИКЛАД.

Студент, зарахований на навчання у вересні 2013 року, у I семестріотримувавстипендію 730 грн. У II семестрі став отримуватипідвищенустипендію за успішність — 830 грн.

При проведеннііндексаціїйогостипендіїІСЦ такожрозраховується з вересня 2013 року.

У липні 2014 року вінотримає суму індексації 85,41 грн.

(730 грн. × 11,7%) та стипендію у підвищеномурозмірі 830 грн.

(730 грн. + 100 грн.). Усього 915,41 грн.


2014

Індексація стипендії фіксована індексація

Для учнів/студентів, яких зараховано на навчання у вересні 2012 року та які не втратали право на стипендію, ІСЦ розраховуютьнаростаючимпідсумком, обчислюючиз місяцяпризначеннястипендії, тобтовересня 2012 року.

У 2014 роцістипендію таких учнів/студентівіндексують на такііндекси: у квітні 2014 року на 1,5%, у травні — на 3,7%, у червні — на 7,2%, у липні — на 11,2%.

Для учнів/студентів, яких зараховано на навчання у вересні 2012 року та яківтраталиправо на стипендію, ІСЦ розраховують за окремою нормою.Якщо особа не отримуваластипендіюабовтратила право на їїпризначення, а в подальшомустипендіяїйбулазновуабовпершепризначена за результатами наступного семестрового контролю, обчислення ІСЦ здійснюють з місяцяпризначеннястипендії(ч. 2 абз. 2 п. 101 Порядку).

ПРИКЛАД.

Студент вишу ІІІ–IV р. а. з 2-го семестру 1-го курсу не отримувавстипендії. У новому навчальномуроціза підсумками1-го семестру йомузновупризначилистипендію у розмірі 730 грн.

ОбчисленняІСЦ починають з місяцяпризначеннястипендії.