1 / 24

Országos Múzeumandragógiai Konferencia, A Magyar Nyelv Múzeuma, Széphalom, 2009. május 11-12.

Informális tanulás a múzeumban: az INVITE-projekt a Kiss Pál Múzeumban Dr. Vadász István múzeumigazgató, a földrajztudomány kandidátusa. Országos Múzeumandragógiai Konferencia, A Magyar Nyelv Múzeuma, Széphalom, 2009. május 11-12. Informális tanulás: az INVITE-projekt.

Download Presentation

Országos Múzeumandragógiai Konferencia, A Magyar Nyelv Múzeuma, Széphalom, 2009. május 11-12.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Informális tanulás a múzeumban: az INVITE-projekt a Kiss Pál MúzeumbanDr. Vadász István múzeumigazgató, a földrajztudomány kandidátusa Országos Múzeumandragógiai Konferencia, A Magyar Nyelv Múzeuma, Széphalom, 2009. május 11-12.

 2. Informális tanulás: az INVITE-projekt • A projekt-ötlet születése • 2007: Grundtvig Learning Partnership felnőttképzési program megkeresés = „CYRIL: Culture in Your Region in Informal Learning” • 1999: „Museum and Adult Education Are More: MUSAEAM” = egy korábbi, az Európai Unió Socrates programján belül támogatott projekt = múzeumi közművelődésre alapozott program a tárlatlátogató közönség mind erőteljesebb bevonására

 3. Informális tanulás: az INVITE-projekt • 1.1. A projekt célja: • A Tiszafüredre látogató/itt élő külföldiek többet ismerjenek meg a környék természeti és kulturális értékeiből úgy, hogy közben személyesen találkozhassanak a helybeliekkel • Találkozások: olyan intézményben, amely a környék kulturális örökségének letéteményese (=a Kiss Pál Múzeum: néprajz és helytörténet • Háttér a „kultúrák közötti találkozáshoz” = „múzeum és tanulás: együtt több”

 4. Informális tanulás: az INVITE-projekt • 1.2. A projekt neve: • INVITE alapvetően „meghívás” jelentéssel is használható, • de a projekt címe valójában egy mozaikszó= „Interkulturális Vendégfogadás, Tanulás és Együttműködés” magyarul az angol „Intercultural Voluntary Training and Education” kifejezés tartalmi megfelelője

 5. Informális tanulás: az INVITE-projekt • 1.3. Célcsoportok (3): • a Tiszafüredre és a környékre látogató külföldi turisták (potenciálisan – a Tisza-tó főszezonjában - kb. 5.000 főre/ közülük minimum 100 fő/év a múzeumlátogató • a Tiszafüreden és a környéken élő, ingatlannal rendelkező külföldiek ( potenciálisan kb. 300-500 család, közülük minimum 5-10 fő/év vendég) • az idegen nyelven beszélő, értő helybeliek (diákok, felnőttek) potenciálisan kb. 100 fő, közülük évente minimum 5-10 fő bevonható

 6. Informális tanulás: az INVITE-projekt • 1. 4. A projekt időtartama 3 év: • 2007. május 15-től 2009. december 31-ig, de „fő idény” minden évben: május 15-augusztus 31. • 1. 5. A projekt-tevékenységek: • múzeumlátogatás (állandó és időszaki kiállítások, programok) • angol és német nyelven tárlatvezetés (diákok), júliustól augusztus közepéig 6-7 hétvégén: péntek, szombat • Felkészülés, együttműködés, „találkozás” (diák, pedagógus, múzeumi személyzet + külföldiek)

 7. Informális tanulás: az INVITE-projekt • 2. A projekt megszervezése, előkészítése: • 2. 1. Az előkészítés és a felkészülés • Igények: gyorsaság, rugalmasság, pótlólagos források, foglalkoztatás = a projekt gazda „ismérvei” • = Tariczky Endre Helytörténeti-Helyismereti Alapítvány, fő feladata: múzeumtámogatás • Gyors döntés helyben, rugalmasság • Forrásbevonás (helyi pályázat) • Foglalkoztatás: AMK-kiskönyv (kiemelkedően közhasznú szervezet)

 8. Informális tanulás: az INVITE-projekt • 2. 2. A projekt-team megszervezése, (6 fő) • a kuratórium két, képviseleti joggal felruházott tagja (munkáltatói jogok gyakorlója) • a pénzügyi források felelőse (könyvelő): „ügyfélkapu”, havi jelentések • múzeumigazgató – mint projekt-felelős • felkészítő pedagógusok (2 fő: német és angol szakos kolléganők)

 9. Informális tanulás: az INVITE-projekt • 2. 3. A költségvetés: • Kiadás: nagyon szerény összegekkel kell számolnunk, összesen 100.000 Ft • 50.000-60.000 Ft személyi kiadás (személyi kifizetés és közteherjegy), • szerény, összesen 40.000 Ft vállalkozási kifizetés • egyéb dologi költségek (papír, nyomtatvány, stb) • Bevétel: nincs (az alapítványnak, „közvetlenül”) • Forrás: • önkormányzati támogatás (50.000-80.000 Ft), • alapítványi önrész

 10. Informális tanulás: az INVITE-projekt • 2. 4. A felkészülés: • középiskola tanárok felkérése • diákok kiválasztása (jelentkezés, nyelvvizsga): 2007: 12 fő, 2008: 13 fő (átfedések: 13-15 fő) • a munka (és a múzeum) megismertetése • „minta” tárlatvezetés (magyarul) • tárlatvezető szöveg megírása (magyarul) • fordítás (diákok végzik, konzultációk) • a szöveg, fordítás és az igények összevetése: max. 20-25 perc a „foglalkozás” a vendéggel • „próba” tárlatvezetés (német és angol nyelven: projekt-felelős, majd diákok, egymás előtt)

 11. Informális tanulás: az INVITE-projekt „Próba” tárlatvezetés, 2008. június

 12. Informális tanulás: az INVITE-projekt • 2. 5. Egyéb előkészületi munkák: • programok hírelése (rádió, helyi tv, újság, leporello, stb) • alkalmi munkavállalói kiskönyv beszerzés segítése, • munkavédelmi és egyéb felkészítés • munkabeosztás elkészítése (e-mail) • = összesen 13-14 alkalommal kell egy-egy szezonban tárlatvezetést tartani és egyszerre két, különböző nyelven beszélő diáknak • = egy-egy diák általában 3 alkalommal került beosztásra (nyelvenként 1-1 diák)

 13. Informális tanulás: az INVITE-projekt • 3. A projekt megvalósítása: • 3. 1. A vendégek fogadása: • nyitvatartási időben a recepciós pultnál • névvel ellátott kis tábla • külön helyiség áll rendelkezésre (magnetofonra gyakorolnak: ez a felvétel megmarad a múzeumnak) • tényleges tárlatvezetés • „áramlási rend” szerinti haladás/vagy egyedi eljárások • egyéb lehetőségek felajánlása (filmnézés, ajándéktárgyak, stb)

 14. Informális tanulás: az INVITE-projekt Német vendégek kalauzolása, 2007. július

 15. Informális tanulás: az INVITE-projekt • 4. 2. Projekt közben…. • Folyamatos kapcsolattartás (e-mail): heti beszámolók, beosztás figyelése • „Augusztus 3-án és 4-én érdekesen alakult a forgalom. 3-án megérkeztek menetrend szerint a tiszafüredi flamandok: 12 felnőtt és 13 gyermek. A gyerekeknek a Füreden élő flandriai hölgy (Cristine) tartott anyanyelvükön vezetést, a felnőtt csoport angolos és németes részre oszlott. A németül beszélőket Pásztor Viki, az angolosokat Domokos Dóri kalauzolta, sikeresen.” (2007)

 16. Informális tanulás: az INVITE-projekt Az első év értékelő megbeszélésén, 2007. augusztus

 17. Informális tanulás: az INVITE-projekt • 4. 3. A projekt folytatása az első év után • tapasztalt diákcsoport, újabb tanulók bevonása • állandósuló projekt-team, támogatási mechanizmus • új szolgáltatás (magyar nyelvű dákt-tárlatvezetés) • javuló PR munka (hatoldalas, háromnyelvű -magyar, angol és német - színes leporelló • kapcsolat az idegenforgalom szolgáltatóival

 18. Informális tanulás: az INVITE-projekt • 4. 4. „Váratlan fejlemények”: • nyelvtanfolyam „segítése” (felnőtt, németet tanuló magyar csoport kalauzolása) • a tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium „World of Differences” LLL projektjében külföldi tanárok fogadása és tárlatvezetés a múzeumban (2008. novemberében) = Három török, három spanyol, két német és egy angol pedagógust fogadott három diák (2 angolos és 1 németes – és magyar kísérőik..)

 19. „Múzeum és német…együtt, de nehéz…” (németet tanuló felnőttek) Informális tanulás: az INVITE-projekt

 20. Egy nem egyszerű fordítási feladvány…. Informális tanulás: az INVITE-projekt

 21. Külföldi tanárok egy csoportja a vendéglátókkal, 2008 Informális tanulás: az INVITE-projekt

 22. Informális tanulás: az INVITE-projekt • 5. Az INVITE-projekt eddigi tapasztalatai: • Két év alatt 220-230 külföldi és közel 130 hazai látogatónak diák tárlatvezetés • két évben kétszer 6 hétben, 29 napon át összesen 36 alkalommal tartott külföldiek, illetve 16 alkalommal magyar vendégek részére • A külföldiek jobban megismerhettek bennünket • a fiatalok igazi kommunikációs környezetben gyakorolhatták, fejleszthették angol vagy német nyelvtudásukat

 23. Informális tanulás: az INVITE-projekt • a kommunikációs tréning lehetősége így • Tiszafüredre a diákok számára „házhoz • jött” • a diákok jobban megismerték lakóhelyüket • a múzeumot többen megismerték • növekedett a látogatók száma • növekedtek bevételeink • bővültek kapcsolataink • gyarapodott a gyűjteményünk (fotók, • filmek, magnetofon-felvételek)

 24. Dr. Vadász István múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred Tel: 59/352-106 E-mail: vadaaszi@freemail.hu vadaaszi@enternet.hu Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

More Related