slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Il- Pre ? entazzjoni tal-Mulej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Il- Pre ? entazzjoni tal-Mulej

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 60

Il- Pre ? entazzjoni tal-Mulej - PowerPoint PPT Presentation


  • 170 Views
  • Uploaded on

Il- Pre ż entazzjoni tal-Mulej. A. Qari I Jasal fit- tempju tiegħu s-Sid mistenni minnkom . Qari mill-Ktieb tal-Profeta Malakija. 3, 1-4. Il-Preżentazzjoni tal-Mulej. Dan jgħid il-Mulej  : « Araw , jiena se nibgħat il-messaġġier tiegħi biex iħejji t- triq q uddiemi , .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Il- Pre ? entazzjoni tal-Mulej' - gerald


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Qari IJasalfit-tempjutiegħu s-Sid mistenniminnkom.

Qari mill-Ktieb

tal-Profeta Malakija.3, 1-4

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide3

Dan jgħidil-Mulej :

«Araw, jienase nibgħat

il-messaġġiertiegħi

biexiħejji t-triqquddiemi,

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide4

«u minnufih

jidħol fit-tempjutiegħu

s-Sid li intom

qegħdintfittxu;

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide5

«u l-anġlutal-patt,

li intomtixtiequ,

arawh, ġej!» 

jgħidil-Mulejtal-eżerċti.

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide6

Immamin se jissaporti

l-Jumtal-miġjatiegħu?

U min huli se jieqaf

meta jidher?

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide7

Għaxhubħan-nar

ta’ wieħed li jsaffi

u bħas-sapuntal-ħassiela. 

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide8

U joqgħodisaffi

u jnaddafil-fidda,

u jnaddaf ’l ulied Levi,

u jsaffihom

bħad-dehebu l-fidda,

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide9

u humajsirugħall-Mulej

nies li jagħmlu

l-offertabis-sewwa. 

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide10

U tibdatogħġbulill-Mulej

l-offerta ta’ Ġuda

u ta’ Ġerusalemm

bħaldari,

bħalfis-sninl-imgħoddija.

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide11

Il-Kelmatal-Mulej.

℟.Irroddu ħajr lil Alla.

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide12

Salm23,7-10

℟.Il-Mulej hu s-sultan

tal-glorja.

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide13

Intrefgħu, bibien, infetħu,

intombibien ta’ dejjem,

ħallijidħol

is-Sultan tal-glorja!

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide14

℟.Il-Mulejhu s-sultan

tal-glorja.

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide15

Min hudan

is-Sultan tal-glorja?

Hu l-Mulejtal-eżerċti:

danhu s-Sultan tal-glorja!

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide16

℟.Il-Mulejhu s-sultan

tal-glorja.

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide17

Qari IISar jixbaħ lil ħutu f’kollox.

Qari mill-Ittra

lil-Lhud.2, 14-18

Il-Preżentazzjonital-Mulej

slide18

Ħuti,

l-uliedgħandhom

l-istessdemm u ġisem,

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide19

Ġesùwkoll

bl-istessmod

sarbħalhom,

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide20

biexb’mewtu

jeqredis-setgħa

ta’ dak li kellu

l-mewtf'idejh,

jiġifierix-Xitan,

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide21

u jeħles ’ildawkkollha

li, minħabba

fil-biża’ tal-mewt,

kienumjassringħalgħomorhomkollu. 

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide22

Għaxtabilħaqq,

mhuxlill-anġlijridjgħin,

immalilulied Abraham. 

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide23

Għalhekkkellujkunjixbahlilħutuf'kollox,

biexikunil-qassisil-kbir,

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide24

ħaninu fidil

f’dakli għandu

x’jaqsamma’ Alla,

u biexipatti

għaldnubietil-poplu.

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide25

Għax,

billihustessbata

u kienimġarrab,

jafjgħinlildawk

li humafit-tiġrib.

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide26

Il-Kelmatal-Mulej.

℟.Irroddu ħajr lil Alla.

Bilwieqfa

Il-Preżentazzjonital-Mulej

slide27

Akklamazzjoniqabell-Evanġelju

Hallelujah.℟.Hallelujah.

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide28

Lq 2, 32

Dawl

biexidawwalil-ġnus

u glorja

tal-poplutiegħekIżrael.

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide29

℟.Hallelujah.

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide30

EvanġeljuGħajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek.

    • Qari mill-Evanġelju
  • skont San Luqa.2, 22-40

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide31

Wara li għalqilhom

iż-żmien

għall-purifikazzjonitagħhom

skontil-Liġi ta’ Mosè,

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide32

Marijau Ġużeppi

ħadulilĠesùĠerusalemm

biexjippreżentawh

lill-Mulej, 

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide33

kifhemmmiktub

fil-Liġital-Mulej, li

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide34

‘kulltifel

li jitwieled l-ewwel,

jiġikkonsagratlill-Mulej,’

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide35

u biexjoffrub’sagrifiċċju

‘par gamiem

jewżewġbċieċen,’

kifjingħadukoll

fil-Liġital-Mulej.

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide36

F’Ġerusalemm

kienhemmwieħed, jismuXmun,

raġelġust u tajjeb,

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide37

li kienjistenna

l-faraġta’ Iżrael

u li kellu

l-Ispirtus-Santufuqu. 

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide38

L-Ispirtus-Santu

kiennebbħu

li ma kienx se jara l-mewt

qabel ma jara

l-Messijatal-Mulej. 

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide40

u xħinil-ġenituri

daħlubit-tarbijaĠesù

biexjagħmlulu

dakli kienettridil-Liġi, 

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide41

huwalaqgħu

fuqdirgħajh,

biereklilAlla u qal:

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide42

«Issa, o Sid, tista’ tħalli

l-qaddejtiegħek

imurfis-sliem,

skontkelmtek,

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide43

«għaliexgħajnejja

raw is-salvazzjonitiegħek

li intħejjejt

għall-poplikollha,

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide44

«dawl

biexidawwalil-ġnus,

u glorja

tal-poplutiegħekIżrael.»

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide45

Missieruu ommubaqgħumistagħġba

b’dak li kien

qiegħedjingħadfuqu.

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide46

Xmunberikhom,

u qallilommuMarija:

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide47

«Ara,

danse jġib

il-waqgħau l-qawmien

ta’ ħafnaf'Iżrael;

se jkunsinjal li jmeruh, 

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide48

«- u intiwkoll,

sejfjinfidlekruħek! –

biexjinkixfu

l-ħsibijietmoħbija

fil-qlubta’ ħafna.»

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide49

Kienhemmukoll

waħdaprofetissa,

Anna, bint Fanwel,

mit-tribùta’ Aser.

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide50

Kienet

imdaħħlaħafna

fiż-żmien;

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide51

waraxbubitha

kienetgħamlet

seba’ sninmiżżewwġa, 

u mbagħadromlot.

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide52

Sa ma kellha

erbgħa u tmeninsena

ma kienettitwarrabqattmit-tempju,

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide53

lejl u nhar

taqdililAlla

fis-sawm u t-talb. 

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide54

Dakil-ħinstesswaslet,

u bdiettroddħajrlilAlla

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide55

u titkellemfuq it-tarbija

ma’ dawkkollha

li kienujistennew

il-fidwa ta’Ġerusalemm.

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide56

Meta temmewkull ma kellhomjagħmlu

skontil-Liġital-Mulej

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide57

reġgħulura

lejnil-Galilija

fil-belt tagħhom

ta’ Nazaret.

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide58

U t-tifel

baqa’ jikber u jissaħħaħ, mimlibl-għerf.

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide59

U l-grazzja ta’ Alla

kienetfuqu.

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

slide60

Il-Kelma tal-Mulej.

℟.Tifħir lilek Kristu.

Bilqiegħda

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej