slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
L-g ħ erf hu spirtu li jagħmel il-ġid. L-ispirtu tal-Mulej jimla d-dinja kollha.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

L-g ħ erf hu spirtu li jagħmel il-ġid. L-ispirtu tal-Mulej jimla d-dinja kollha. - PowerPoint PPT Presentation


  • 127 Views
  • Uploaded on

Qari mill- Ktieb tal - Għerf Għerf 1, 1- 7. Ktieb tal -G ħ erf. L-g ħ erf hu spirtu li jagħmel il-ġid. L-ispirtu tal-Mulej jimla d-dinja kollha. Ħobbu l-ġustizzja, intom li tmexxu l-art; aħsbu fuq il-Mulej, kif inhu sewwa, u fittxuh b’qalb safja;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'L-g ħ erf hu spirtu li jagħmel il-ġid. L-ispirtu tal-Mulej jimla d-dinja kollha.' - leanna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Qari mill-Ktiebtal-Għerf

Għerf 1, 1-7

Ktiebtal-Għerf

L-għerf hu spirtu li jagħmel

il-ġid. L-ispirtu tal-Mulej jimla d-dinja kollha.

slide2
Ħobbu l-ġustizzja, intom

li tmexxu l-art; aħsbu fuq

il-Mulej, kif inhu sewwa,

u fittxuh b’qalb safja;

għax hu jinstab minn dawk li ma jġarrbuhx, jingħaraf minn dawk li ma jaqtgħux

slide3
qalbhom minnu.

Il-ħsibijiet ħżiena jbiegħdu l-bniedem minn Alla; u

s-setgħa tiegħu, jekk tiġi mġarrba, tikxef il-bluha

ta’ min iġarrabha.

F’min jagħmel il-ħażin ma

slide4
jidħolx l-għerf, lanqas jgħammar f’ġisem marbut mad-dnub.

Għax l-ispirtu qaddis,

li jrawwem fil-virtù, jaħrab minn quddiem il-qerq,

u jwarrab minn fejn hemm

slide5
ħsiebijiet bla sens; u, meta ssir l-inġustizzja, iċanfar lil min jagħmilha.

L-għerf hu spirtu li jagħmel il-ġid, imma ma jaħfirhiex lil min iżeblaħ

slide6
bi kliem fommu; għax Alla hu xhud ta’ dak li hu fih innifsu; hu jagħraf sewwa l-ħsibijiet ta’ qalbu, u jisma’ l-kliem ta’ fommu.

Għax l-ispirtu tal-Mulej

slide8
Il-Kelmatal-Mulej.

R:/ IrrodduħajrlilAlla

slide9
Salm Responsorjali

R:/ Mulej, mexxini fit-triq ta’ dejjem

slide10
Mulej, int tgħarbilni u tagħrafni;

int taf meta noqgħod u meta nqum,

int tagħraf mill-bogħod ħsibijieti.

slide11
Int tagħraf il-mixi u

l-waqfien tiegħi;

triqati kollha inti tafhom sewwa.

slide12
R:/ Mulej, mexxini

fit-triq ta’ dejjem

slide13
Inkun għadni anqas lissint il-kelma,

meta int, Mulej, tkun ġa tafha kollha.

Dawramejt inti tħaddanni, u tqegħedli idek fuqi.

slide14
L-għerf tiegħek

tal-għaġeb, ma nwassalx għalih;

għoli wisq, u ma nlaħħaqx miegħu.

slide15
R:/ Mulej, mexxini

fit-triq ta’ dejjem

slide16
Fejn immur ’il bogħod mill-ispirtu tiegħek?

Jew fejn nista’ naħrab minn quddiem wiċċek?

slide17
Jekk nitla’ fis-smewwiet, hemm int;

jekk nimtedd f’qiegħ l-art, int hemm ukoll.

slide18
R:/ Mulej, mexxini

fit-triq ta’ dejjem

slide19
Jekk nilbes il-ġwienaħ

tas-sebħ,

u mmur ngħammar fi truf il-baħar,

hemm ukoll tilħaqni idek, u taqbadni l-leminija tiegħek.

slide20
R:/ Mulej, mexxini

fit-triq ta’ dejjem

slide21
Hallelujah, Hallelujah Hallelujah

Intom għandkom tiddu fid-dinja bħal kwiekeb,

u żżommu sħiħ il-kelma tal-ħajja.

Hallelujah, Hallelujah

slide22
QariMill-Evanġelju
  • skontSan Luqa
  • Lq17, 1-6
  • R:/ GlorjalilekMulej

Jekk jonqsok seba’ darbiet f’ġurnata, u jdur lejk seba’ darbiet u jgħidlek: ´Jisgħobbija,´ aħfirlu.

slide23
F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu:

“Ma jistax ikun li ma jingħatawx skandli; imma ħażin għalih min ikun ħtija tagħhom!

Ikun aktar jaqbillu jekk

slide24
jorbtulu ma’ għonqu ġebla tat-tħin u jitfgħuh il-baħar mill jagħti skandlu lil wieħed minn dawn

iċ-ċkejknin. Oqogħdu attenti!

Jekk ħuk jaqa’ f’xi dnub,

slide25
widdbu, u jekk jindem aħfirlu. U jekk jonqsok seba’ darbiet f’ġurnata,

u jdur lejk seba’ darbiet u jgħidlek:

aħfirlu.”

L-appostli qalu lill-Mulej:

slide26
“Kattar fina l-fidi!”

Weġibhom il-Mulej:

“Kieku kellkom fidi mqar daqs żerriegħa

tal-mustarda, kontu tgħidu lil din is-siġra tat-tut:

slide28
Il-Kelma

tal-Mulej

R:/ It-tifħirlilekKristu

ad