14a externality osnova p edn ky n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
14A. Externality Osnova přednášky PowerPoint Presentation
Download Presentation
14A. Externality Osnova přednášky

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 18
georgia-steele

14A. Externality Osnova přednášky - PowerPoint PPT Presentation

126 Views
Download Presentation
14A. Externality Osnova přednášky
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 14A. Externality Osnova přednášky • Pojetí externalit • Externality a alokační efektivnost • Vybraná řešení problému externalit

 2. Externalita - vymezení V případě externality nevstupují veškeré náklady či užitek, které • plynou z tržních transakcí • se nepromítají PŘÍMO do cen zboží.

 3. Typy externalit • Dle místa vzniku - výrobní- spotřební • Dle počtu účastníků vztahu- bilaterální- multilaterální • Dle věcného členění- negativní- positivní

 4. Alokační efektivnost: chování původce externality • Úloha:Max Π1 = PX X - TC (X) E = f (X) • Určení optimad Π1 / d X = PX - d TC (X) / d X = 0 PX = MCX

 5. Alokační efektivnost: chování oběti externality • ÚlohaΠ2 = PY Y - TC (Y) – Ečili: Π2 = PY Y - TC (Y) - f (X) • Určení optima d Π2 / d Y = Py - d TC (Y) / d Y = 0 PY = MCY

 6. Alokační efektivnost: situace po spojení (internalizaci) firem • ÚlohaΠ = Π1 + Π2Π = PX X + PY Y - TC (X) - TC (Y) – Ečili: Π = PX X + PY Y - TC(X) - TC(Y) - f (X) • Řešení: d Π / d Y = Py - d TC (Y) / d Y = 0 PY = MCYdΠ / dX = PX - dTC(X) / dX - df (X) / dX = 0 PX = MCX + EMC PX = SMCX

 7. Alokační efektivnost a záporná externalita

 8. Alokační efektivnost a positivní externalita

 9. Vybraná řešení problému externalit 1. Oblast vlastnických práv (přesnější vymezení vlastnických práv a jejich snazší vymahatelnost, internalizace externality) 2. Fiskální opatření (daně, poplatky, subvence) 3. Administrativní opatření (kvóty, zákazy produkce některých výrobků)

 10. Coaseho věta • Znění:Vyjednáváním lze dosáhnout alokační efektivnosti ve využití zdrojů bez ohledu na počáteční rozdělení vlastnických práv • Za předpokladů:- dobré vymezení počátečního zákonného rozdělení vlastnictví;- nulové transakční náklady vlastnickými právy

 11. Coaseho věta – grafická ilustrace

 12. Kvóty • Úkol: vymezení objemu výstupu X na efektivní úrovni X* • Problémy:- jak určit cenu, když je regulován objem komodity?- určení výše MC a EMC (asymetrická informace)

 13. Daně a externalita • Cílem je zdanit původce externality:Π1 = PX X - TC (X) - t X kde T = t X • Řešení:d Π1 / d X = PX - d TC (X) / d X - t = 0PX – t = MC (X) • Problémy- přesná znalost EMC, aby t = EMC- zdanit PŘESNĚ zdroj externality

 14. Daně a externalita: grafická ilustrace

 15. Vytvoření trhu externalitou: předpoklady modelu • dobře definovaná a vynutitelná vlastnická práva • Volíme restriktivní přístup • Cena externality je záporná (PE< 0)

 16. Trh externalitou: původce externality • Úloha:Max Π1 = PX X1 - TC (X1) – PE E E = f (X1) • Určení optimad Π1 / d X = PX - d TC (X1) / d X1 – PE = 0 PE = PX - MCX1

 17. Trh externalitou: oběť externality • ÚlohaΠ2 = PY Y - TC (Y) + PE X2 – Ečili: Π2 = PY Y - TC (Y) + PE X2 - f (X2) • Určení optima d Π2 / d X2 = PE - d f (X2) / d X2 = 0 PE = EMCX2

 18. Trh externalitou:tržní rovnováha • Podmínka rovnováhy:X1 = X2 čili: X1 = X2 = X* • Dosadíme do podmínky rovnováhy:PE = PX - MCX*PE = EMCX*tj.: PX = MCX* + EMCX*PX = SMCX*