Wereldoorlog I - PowerPoint PPT Presentation

wereldoorlog i n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wereldoorlog I PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wereldoorlog I

play fullscreen
1 / 44
Wereldoorlog I
187 Views
Download Presentation
malaya
Download Presentation

Wereldoorlog I

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wereldoorlog I 1914-1918

 2. Oorlog?!

 3. definitie oorlog • Een oorlog is een gewapende strijd gevoerd tussen verschillende volkeren, staten of landen.

 4. burgeroorlog • Een burgeroorlog is een gewapende strijd tussen groepen binnen dezelfde staat. bijvoorbeeldde oorlog in Libië

 5. wereldoorlog • Wanneer de meerderheid van de grootste, sterkste landen ter wereld bij de oorlog betrokken zijn, spreken we van een wereldoorlog. bijvoorbeeldde Eerste Wereldoorlog

 6. herdenking WOI • 2014-2018 • 100 jaar geleden • de Eerste Wereldoorlog/WOI/de Groote Oorlog http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20071126_wereldoorlog01 Hoe kwam de oorlog er?

 7. bespreking filmpje 1914 1918 • van … tot … 1914 … heden 1 De Nieuwste tijd of Tijd van de volkeren

 8. bespreking filmpje • deelname landen? • Oostenrijk-Hongarije • Frankrijk • Duitsland • Servië • Rusland • Amerika • doel Duitsland? • Frankrijk veroveren

 9. oorzaken • Grote spanningen tussen D, Fr en G-B • op zoek naar kolonies, • enorme producties van wapens, • oprichten van bondgenootschappen. Triple Alliantie Triple Entente Duitsland Italië Oostenrijk-Hongarije Frankrijk Groot-Brittannië Rusland

 10. oorzaken • Bosnië = deel van Oostenrijk-Hongarije • Bosnië wilde zelfstandig land worden! • moeilijke opdracht

 11. aanleiding • kroonprins O-H & z’n vrouw vermoord • dader?  Servische student • O-H stelde eisen aan Servië • 1 eis

 12. domino-effect WOI

 13. volgorde gebeurtenissen 1. enorme wapenproductie 2. De moord op de kroonprins van Oostenrijk-Hongarije en z'n vrouw. 3. Oostenrijk-Hongarije verklaart de oorlog aan Servië. 4. Duitsland valt België binnen.

 14. Wat betekent oorlog? • Een oorlog is een gewapende strijd gevoerd tussen verschillende volkeren, staten of landen.

 15. verbonden Triple Alliantie (rood) Triple Entente (grijs) Frankrijk Groot-Brittannië Rusland • Duitsland • Oostenrijk-Hongarije • Italië

 16. domino-effect WOI Door de verbonden waren de landen genoodzaakt om hun bondgenoten hulp te bieden.

 17. groepswerk: lezen + quiz • Lees met je groepje 2rootje p. 4-9. • Los nadien de quiz op. • Klaar met de quiz? Vul het kruiswoordraadsel in.

 18. slot • lied ‘Duizend soldaten’ van Willem Vermandere http://www.youtube.com/watch?v=J6MTbbM0sXY

 19. slot

 20. WOI • Wanneer? • 2 grote partijen/verbonden • Triple Entente • Triple Alliantie 1914 … heden 1 De Nieuwste tijd of Tijd van de volkeren 1918

 21. deelnemende landen Triple Entente Triple Alliantie

 22. verbetering quiz (verloop) B A B

 23. verbetering quiz (loopgravenoorlog) A B C

 24. verbetering quiz (slagen bij Ieper) A B C

 25. verbetering quiz (leven aan het front) A C B

 26. verbetering kruiswoordraadsel

 27. einde WOI • Amerika • komt in oorlog • biedt hulp aan Fransen en Britten • richting Berlijn • Rusland uit oorlog • 7 november hesen Duitsers de witte vlag (symbolisch)

 28. einde WOI 4 voorwaarden voor Duitsland • Rijn verlaten, • alle wapens afstaan, • de geallieerden mogen alles regelen, • geallieerden mogen voorraad voedsel van Duitsers houden. Op 11 november 1918 om 5u10 ‘s morgens werd de wapenstilstand getekend in een treinwagon in Compiegne. Om 11 uur ging de Wapenstilstand in.

 29. gevolgen WOI Ook veel schade aan het landschap!

 30. Einde? In 1917 komt Amerika in de oorlog en gaan de Russen uit de oorlog. De Amerikanen helpen de Fransen en de Britten om de Duitsers terug te dringen. Ze trekken richting Berlijn. Op 7 november 1918 merken de Duitsers dat ze aan het verliezen zijn, ze hesen de witte vlag. Ze geven zich over.

 31. 4 gevolgen • 10 miljoen soldaten stierven tijdens WOI. • Alle landen hadden schulden bij Amerika. • Alle landen moesten hun land weer heropbouwen. • De Spaanse griep brak uit en veel mensen stierven.

 32. Spaanse griep veel mensen stierven

 33. vredesverdrag van Versailles Gevolgen voor Duitsland • schulden afbetalen • wapens afgeven • 8,6 miljard herstelwerken • leger beperkt • verliezen kolonies  Dit zorgt voor frustraties bij de Duitsers.

 34. Wie had macht na WOI? • Britten • Fransen • Amerikanen Touwtjes in handen na WOI?

 35. overblijfselen

 36. Zoek de verschillen Britse begraafplaats Duitse begraafplaats • witte rechtopstaande graven • grote gebouwen • zegevierend • heel bekend • grijze platte grafstenen • klein • sober • minder bekend

 37. Last Post • brandweermannen • onder de Menenpoort in Ieper • elke avond om 20 uur • herdenking van WOI • op een klaroen Filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=Vw_x06PHPQU&feature=related

 38. WOI • Wanneer? • 2 grote partijen/verbonden • Triple Entente • Triple Alliantie 1914 … heden 1 De Nieuwste tijd of Tijd van de volkeren 1918

 39. Einde? In 1917 komt Amerika in de oorlog en gaan de Russen uit de oorlog. De Amerikanen helpen de Fransen en de Britten om de Duitsers terug te dringen. Ze trekken richting Berlijn. Op 7 november 1918 merken de Duitsers dat ze aan het verliezen zijn, ze hesen de witte vlag. Ze geven zich over.

 40. 4 gevolgen • 10 miljoen soldaten stierven tijdens WOI. • Alle landen hadden schulden bij Amerika. • Alle landen moesten hun land weer heropbouwen. • De Spaanse griep brak uit en veel mensen stierven. Verdrag Vredesverdrag van Versailles

 41. Wie had macht na WOI? • Britten • Fransen • Amerikanen Touwtjes in handen na WOI?

 42. John Mc Crae

 43. Klaprooselfje • poppies = klaproos • groeien op vervuilde grond • gaven kleur tijdens oorlog

 44. Klaprooselfje stop witte vlag geen oorlog meer weg met die wapens wapenstilstand • gedichtje schrijven van 11 woorden. • laatste woord = samenvattend één twee drie vier vijf zes zeven acht negen tien elf