Daniel Prędkopowicz
Download
1 / 22

Daniel Pr?dkopowicz Departament Zarz?dzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Daniel Prędkopowicz Departament Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. EFS w latach 2004-2006. 50 lat Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce realizowany w ramach trzech programów: SPO RZL, ZPORR, PIW EQUAL , na lata 2004-2006 przeznaczono 1,9 mld Euro ,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Daniel Pr?dkopowicz Departament Zarz?dzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego' - george


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Daniel pr dkopowicz departament zarz dzania efs ministerstwo rozwoju regionalnego

Daniel PrędkopowiczDepartament Zarządzania EFSMinisterstwo Rozwoju Regionalnego


Efs w latach 2004 2006
EFS w latach 2004-2006

 • 50 lat Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)

 • w Polsce realizowany w ramach trzech programów: SPO RZL, ZPORR, PIW EQUAL,

 • na lata 2004-2006 przeznaczono 1,9 mld Euro,

 • projekty realizowane do końca 2008 roku (n+2)Efs w latach 2004 20062
EFS w latach 2004-2006

SPO RZL:

 • 8 tys. wniosków przeszło ocenę formalną ,

 • podpisano 3 800 umów o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ponad 5,4 mld zł, co stanowi ponad 93%,

 • Wartość dokonanych płatności wyniosła prawie 2,2 mld zł, co stanowi około 38% alokacji finansowej na lata 2004-2006.


Efs w latach 2004 20063
EFS w latach 2004-2006

ZPORR (II Priorytet)

 • podpisano umowy o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ponad 1,7 mld zł, co stanowi ponad 98% alokacji,

 • Wartość dokonanych płatności wyniosła prawie 0,38 mld zł, co stanowi około 22,16% alokacji finansowej na lata 2004-2006

  EQUAL

 • obecnie realizowanych jest 167 Partnerstw na Rzecz RozwojuEfs w latach 2004 20065
EFS w latach 2004-2006

ponad 1 mln (MILION) osób w Polsce skorzystało już ze wsparcia oferowanego przez wszystkie programy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Efs w latach 2004 200610
EFS w latach 2004-2006

Udział osób, które podjęły zatrudnienie dzięki wsparciu SPO RZL do 6 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu:

55,60%


Daniel pr dkopowicz departament zarz dzania efs ministerstwo rozwoju regionalnego

Dobre praktyki EFS

 • Konkurs dla projektodawców – SPO RZL, ZPORR, IW EQUAL

 • Termin nadsyłania wniosków – 31 marca br.

 • 60 projektów najwyżej ocenionych – nagrodzonych statuetka i tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka” ,

 • 5 projektów, które uzyskają największą liczbę punktów zostanie uhonorowanych nagrodami w postaci wyjazdów studyjnych do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,

 • Szczegóły na www.efs.gov.pl


Daniel pr dkopowicz departament zarz dzania efs ministerstwo rozwoju regionalnego

Nowe istotne przepisy dot. EFS

 • zasada strategic approach - koncentracja wsparcia na kluczowych obszarach i najważniejszych problemach wymagających interwencji

 • brak obowiązku opracowywania Uzupełnienia Programu

 • konkretyzacja przepisów zawartych w Programie - w formie załącznika do Programu przyjmowanego na poziomie krajowym (wyodrębnione zostaną m.in. Działania, typy projektów, grupy docelowe wsparcia, system wyboru projektów, źródła finansowania Działania oraz wskaźniki realizacji Działania)

 • włączenie IW EQUAL w główny nurt EFS – projekty innowacyjne i ponadnarodowe


Daniel pr dkopowicz departament zarz dzania efs ministerstwo rozwoju regionalnego

Nowe istotne przepisy dot. EFS

 • możliwość wzajemnego finansowania komplementarnych działań przez EFS i EFRR do 10 % na poziomie priorytetu (cross financing)

 • poziom finansowania – 85%

 • wkład prywatny zaliczany do współfinansowania

 • KWALIFIKOWALNOŚĆ

 • N + 3 do 2010 (następnie N + 2)Podzia rodk w finansowych w ramach po kl
Podział środków finansowych w ramach PO KL

Alokacja finansowa Programu wynosi - 11 420 207 059 EUR

 • środki EFS stanowią 85% tj. 9 707 176 000 EUR

 • środki krajowe stanowią 15 % tj. 1 713 031 059 EUR

  Podział środków w ramach Programu:

 • Komponent centralny: ok. 40 %

 • Komponent regionalny: ok. 60 %


Elementy programu
Elementy programu

zatrudnienie

edukacja

Integracja społeczna

rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich

Program Operacyjny

Kapitał Ludzki

adaptacyjność przedsiębiorstw

Postawy zdrowotne pracowników

administracja publiczna


Struktura po kapita ludzki
Struktura PO Kapitał Ludzki

IP

Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

MPiPS

Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnegoprzedsiębiorstw

MPiPS

komponentcentralny

Priorytet III Wysoka jakość edukacji

MEN

MNiSW

Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka

MSWiA, MPiPS

Priorytet V Dobre rządzenie

Priorytet VI Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkc.

MZ

SW

Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

SW

komponentregionalny

SW

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Priorytet X Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

SW

Priorytet XI Pomoc Techniczna
Daniel pr dkopowicz departament zarz dzania efs ministerstwo rozwoju regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Departament Zarządzania EFS

tel. (22) 461-47-63; fax (22) 461-40-71

zarzadzanieEFS@mrr.gov.pl

www.efs.gov.pl