santa mar a degl angel n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SANTA MARİA DEGLİ ANGELİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
SANTA MARİA DEGLİ ANGELİ

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 18
Download Presentation

SANTA MARİA DEGLİ ANGELİ - PowerPoint PPT Presentation

george-carlson
97 Views
Download Presentation

SANTA MARİA DEGLİ ANGELİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. SANTA MARİA DEGLİ ANGELİ Benzersiz bir Rönesans kilisesidir. 1563 yılında Michelangelo tarafından tasarlanmış olup, Roma duvarları içinde inşa edilmiştir.Kilise sanat eserleri ,mezarlar ve kutsal emanetleri içerir. SantaMariaDegliangeli tamamen roma üslubunda ve masif bir binadır. Kubbesi ise Roma kubbeleri gibi tek kabuktan meydana gelmiştir.

  2. Rönesans Sarayları Rönesans sarayları detaylarda farklı olmakla birlikte hepsini genel tipi aynıdır. Tepelerle çevrilmiş selviler ve çeşmeler arasındaki villalardan farklı olarak bir blok meydana getirirler.Birinci kat servis katıdır. Ofis, ahır, mutfak ve bekçi odaları bu katta bulunur.Bunların sokağa açılan pencereleri küçük ve parmaklıdır. Birinci kat;yüksek tavanları resimlerle süslü büyük odalardan meydana gelir.

  3. Rönesans toskan sarayları masif binalardır. Cephelerde alt kısım blok taşlarla yapılmıştır, tepede ise korniş vardır.Simetrik pencereler ortadan ince bir sütunla bölünmüştür. Rönesansın inceliği bilhassa bu sarayların iç avlularında görülmüştür.Avluda ilk kat kemerli revaklarla açıktır ve üst katlarda ise pilastrlarlaveya bir açık galeri tarafından bölünmüştür. Dengeli ve ciddi cepheli olan bu binaların mimari yönden önemi ise yeni şehir binası tipi oluşturmasındandır.

  4. Rucellai Sarayı Rucellai Sarayı Alberti’nin emri ile Floransa’da 1446-1451 yılları arasında yaptırılmıştır. Bu sarayın kornişleri Rönesansın ilk saçak kornişidir.

  5. Strozzi Sarayı Saray 1699 ve 1702 yılları arasında yapılmıştır. Bu saraydaki bütün önemli odalar sakın ve serin bir iç avluya bakar.

  6. Cancelleria Sarayı Kesinlikle hangi mimar tarafından yapıldığı bilinmeyen saray papanın yeğeni için özel ikametgah olarak yapılmıştır. Cephedeki blok taşlar ve pilastrlarRucellai sarayını andırır. Alt katta ki taşları blok taşları bölmek uygunsuz olacağından pilastrsızdır. Alt katta ki pencereler küçük ve kuzey İtalya üslubundaydı. Binanın büyük olması ise roma geleneğinden kaynaklanıyordu.

  7. GÜLŞEN IŞIKTAN200910403020