Klinik beslenme
Download
1 / 58

Klinik beslenme - PowerPoint PPT Presentation


 • 1080 Views
 • Uploaded on

Klinik beslenme. Dr. Barış Karakullukçu. Malnütrisyon. Dokuların asıl gereksinimi olan besin öğelerinden yoksun kalması sonucunda yapısal eksiklikler ve organlarda fonksiyon bozukluklarının ortaya çıkmasıdır. Malnütrisyon nedenleri. Azalmış besin alımı Artmış besin ihtiyacı

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Klinik beslenme' - geordi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Klinik beslenme l.jpg

Klinik beslenme

Dr. Barış Karakullukçu


Maln trisyon l.jpg
Malnütrisyon

 • Dokuların asıl gereksinimi olan besin öğelerinden yoksun kalması sonucunda yapısal eksiklikler ve organlarda fonksiyon bozukluklarının ortaya çıkmasıdır.


Maln trisyon nedenleri l.jpg
Malnütrisyon nedenleri

 • Azalmış besin alımı

 • Artmış besin ihtiyacı

 • Besin ve sıvı kaybı

 • Tümöre bağlı metabolizma değişiklikleri


Besin al m nda azalma l.jpg
Besin alımında azalma

 • Alkol ve sigara bağımlılığı

 • Diş yapısının bozukluğu

 • Gastrointestinal yolda daralma veya tıkanıklık

 • Trismus

 • Cerrahi sonrası yutma ve çiğneme bozuklukları

 • Aspirasyon

 • Radyoterapi sonrası mukozit, kserostomi


Besin ve s v kayb l.jpg
Besin ve sıvı kaybı

 • Kusma

 • Diyare

 • Fistül


Artm besin ihtiyac l.jpg
Artmış besin ihtiyacı

 • Cerrahi, radyoterapi veya kemoterapi nedeniyle artmış metabolizma

 • Hipertiroidi

 • Enfeksiyon ve sepsis


T m re ba l metabolizma art l.jpg
Tümöre bağlı metabolizma artışı

 • Anormal karbonhidrat, lipid ve protein metabolizması

 • Artmış sitokinler nedeniyle anoreksi

 • Artmış bazal metabolizma


Atrojenik maln trisyon l.jpg
İatrojenik malnütrisyon

 • Sağlık personelinin beslenme konusunda bilgisiz olması

 • Kilo ve boy ölçümünde ihmal

 • Tetkikler nedeniyle hastanın aç kalması

 • Gıda alımını gözlemekte ihmal

 • Preoperatif dönemde malnütrisyonun değerlendirilmemesi

 • Artan gereksinimlerin (örn. enfeksiyon) anlaşılamaması

 • Postoperatif dönemde uzun süreli glukoz ve tuz beslemesi


Maln trisyonun etkisi l.jpg
Malnütrisyonun etkisi

 • Evre III/IV baş ve boyun kanserlerinde en önemli bağımsız sağkalım parametresi tedavi öncesi kilo kaybıdır. (Mick).

 • Baş ve boyun kanserlerinde 2 yıllık sağkalımmalnütrsiyon durumunda azalmaktadır (%57.5-%7.5) (Brookes)

 • Preoperatif kilo kaybı mortalite ve komplikasyon oranını artırmaktadır (Studley)


Maln trisyonun etkisi10 l.jpg
Malnütrisyonun etkisi

 • Immün sistemde zayıflama

  • Hücresel immünite zayıflar.

  • T-lenfosit, NK hücresi ve makrofaj sitotoksisistesi azalır.

 • Postoperatifkomplikasyonlarda artış

  • Yara iyileşmesi gecikir.

  • Enfeksiyon eğilimi artar.


Beslenme durumunun de erlendirilmesi l.jpg
Beslenme durumunun değerlendirilmesi

 • Hastaların çoğu hastaneye başvuruda malnütrisyondadır.

 • Baş ve boyun kanseri olan hastaların %30-40’ı yetersiz beslenmektedir.


Beslenme durumunun de erlendirilmesi12 l.jpg
Beslenme durumunun değerlendirilmesi

 • Subjektif global değerlendirme (SGD)

  • Kilo kaybı:

   • 6 ayda vücut ağırlığının %10’undan fazla kayıp

   • 1 ayda vücut ağırlığının %5’inden fazla kayıp

  • Besin alımında azalma

  • Kusma veya diyare

  • İşlevsel kapasite

  • Hastalığı

  • Fizik muayene

   • Deri altı yağ dokusu kaybı

   • Kas zayıflığı

   • Ayak bileğinde ödem

   • Asit


Beslenme durumunun de erlendirilmesi13 l.jpg
Beslenme durumunun değerlendirilmesi

 • Laboratuar incelemeleri

  • Serum Albumin: yarı ömrü 20 gün

  • Serum prealbumin: yarı ömrü 48 saat

   değerlendirmede en uygun plazma proteinidir.

  • Serum Transferrin: yarı ömrü 8 gün

  • Retinol-bağlayan protein


Beslenme durumunun de erlendirilmesi14 l.jpg
Beslenme durumunun değerlendirilmesi

 • Vücut kitle endeksi =Kilo/ boy2

 • 17-19 hafif malnütrisyon

 • 16-17 orta malnütrisyon

 • 16> ağır malnütrisyon


Beslenme durumunun de erlendirilmesi15 l.jpg
Beslenme durumunun değerlendirilmesi

 • Nütrisyon risk endeksi

 • NRI= 1.519x albumin (g/dl)+ 41.7x (son VA/ mutad VA)

  • Sınırda : 97.5-100

  • Hafif malnütrisyon: 83.5-97.5

  • Ağır malnütrisyon: <83.5Gereksinimlerin hesaplanmas ve besin elerinin kompozisyonu17 l.jpg
Gereksinimlerin hesaplanması ve besin öğelerinin kompozisyonu

 • Besinler Sağladığı kalori

  karbonhidrat 4 kcal/g

  yağ 9 kcal/g

  protein 4 kcal/g

  vitaminler

  mineraller

  su


Gereksinimlerin hesaplanmas ve besin elerinin kompozisyonu18 l.jpg
Gereksinimlerin hesaplanması ve besin öğelerinin kompozisyonu

 • Günlük kalori gereksiniminin hesaplanması

  • Olguların çoğunda 25-35 kcal/kg/gün nonprotein kalori yeterlidir.

  • Nonprotein kalorinin %60-70’i karbonhidrat, %30-40 lipid olmalıdır.

  • Obezlerde ideal kilonun fazlasının %25-50’si ideal kiloya eklenerek kalori ihtiyacı bu ağırlıktan hesaplanır.


Gereksinimlerin hesaplanmas ve besin elerinin kompozisyonu19 l.jpg
Gereksinimlerin hesaplanması ve besin öğelerinin kompozisyonu

 • Günlük protein ihtiyacının hesaplanması:

  • 1-2g/kg x metabolik aktivite faktörü (cerrahi hastası için 1.2-1.3)

  • (Nonprotein kalori/100-150) x 6.25

  • (24 saatlik idrara azotu+4) x 6.25

  • Böbrek yetersizliği olanlarda 0.8 g/kg/gün


G nl k vol m ihtiyac n n hesaplanmas l.jpg
Günlük volüm ihtiyacının hesaplanması kompozisyonu

 • 70 kg. Erişkinin ihtiyacı 2500-3000 cc.

 • Sepsis, pankreatit, yanık gibi durumlarda 5000-7000 cc

 • Böbrek yetersizliğinde 500-800 cc

 • Sıvı ihtiyacının hesaplanması:

  • Hastanın aldığı ve çıkardığı sıvı miktarı

  • Hastanın tartılması

  • Kritik hastalarda santral ven basıncı takibi


G nl k vitamin ve mineral ihtiyac l.jpg
Günlük vitamin ve mineral ihtiyacı kompozisyonu

 • Sodyum

 • Potasyum

 • Klor

 • Fosfor

 • Magnezyum

 • Tüm vitamin ve mineralleri içeren solüsyonlar vardır. PN solüsyonlarına eklenmelidir.


Enteral beslenme l.jpg
Enteral Beslenme kompozisyonu


Total n trisyon tedavisinin se imi l.jpg
Total nütrisyon tedavisinin seçimi kompozisyonu

Temel kural:

Enteral yol parenteral yoldan daha fizyolojik, daha ucuz ve metabolik komplikasyon açısından daha avantajlıdır. Mümkün olan en erken dönemde enteral beslenmeye geçilmelidir. Ancak yeterli miktarda beslenme yapılamıyorsa parenteral destek verilmelidir.


Enteral beslenmenin zamanlamas l.jpg
Enteral beslenmenin zamanlaması kompozisyonu

 • KBB hastası için gözönünde bulundurulacak noktalar:

  • Üst gastrointestinal yolda primer sütür

  • Aspirasyon riski

  • Üst gastrointestinal yolda fistüllerin bulunması


Enteral beslenmenin zamanlamas25 l.jpg
Enteral beslenmenin zamanlaması kompozisyonu

 • Erken enteral beslenme:

  • Postoperatif ilk 24 saat içerisinde enteral beslenme

  • Barsakları erken çalıştırdığı için bakteriyel kolonizasyonu önler

  • Septik komplikasyonlar daha azdır. (Moore)

  • Hemodinamik stabilite sağlandıktan 2-3 saat sonra enteral beslenme başlatılabilir.


Total larenjektomi sonras beslenme l.jpg
Total larenjektomi sonrası beslenme kompozisyonu

 • Günümüzdeki yaygın uygulama oral beslenmeye post-op 7. günde geçilmesi ve bu zamana kadar nazogastrik tüpten enteral beslenmedir.

 • Erken beslenme

  • Postoperatif 1-3. günde oral alıma başlanır ve nazogastrik sonda uygulanmaz

  • Fistül insidansı aynı

  • Hastanede kalış süresi daha kısa

  • (Seven, Medina, Volling, Rodriguez, Akyol, Jovic, Soylu, Giardano)


Parsiyel larenjektomi sonras beslenme l.jpg
Parsiyel larenjektomi sonrası beslenme kompozisyonu

 • Vertikal parsiyel larenjektomilerde post-op 1. gün oral beslenmeye geçilebilir.

 • Horizontal parsiyel larenjektomilerden sonra aspirasyon riski olduğundan oral beslenme ertelenmelidir. (genellikle post-op5-10. günler arası yutma egzersizleri başlatılır.)


Oral ve farengeal operasyonlar sonras beslenme l.jpg
Oral ve farengeal operasyonlar sonrası beslenme kompozisyonu

 • Post-op 1. günde oral beslenme başlatılabilir.

 • Yutmanın birinci fazında zorluk olabilir. Ancak egzersizlere hemen başlanmalıdır.

 • Dekanülasyon yutmayı kolaylaştırır.


Uzun s reli enteral t p beslenmesi gerektiren durumlar l.jpg
Uzun süreli enteral tüp beslenmesi gerektiren durumlar kompozisyonu

 • Uzamış aspirasyon

 • Israrlı fistül

 • Özefagus tümörlerinde radyoterapi sırasında (gastrostomi veya jejunostomi yoluyla)


Total n trisyon tedavisinin se imi30 l.jpg
Total nütrisyon tedavisinin seçimi kompozisyonu

 • Postoperatif dönemde ilk dört gün içinde oral beslenmeye geçecek hastalarda parenteral destek tedavisi vermek gereksizdir.

 • Günde 450-900 kcal glukoz verilmesi gereklidir.

 • 400-800 cc %30 dextroz veya 1200-2000 cc %10 dextroz

 • Bu ihtiyacı %5 dextrozla karşılamaya kalkınca çok büyük volüm yüklemesi olur.

 • Kalan sıvı ihtiyacı izotonik tuz çözeltileriyle sağlanmalıdır.


Enteral beslenme31 l.jpg
Enteral kompozisyonubeslenme

 • Oral destek tedavisi

 • Nazogastrik tüp

 • 4 haftadan daha uzun süreli beslenme gerekiyorsa:

  • Gastrostomibeslenme tüpü

  • Jejunostomibeslenme tüpü


Oral destek tedavisi l.jpg
Oral destek tedavisi kompozisyonu

 • Kalori ihtiyaçlarını yedikleri besinden alamayan hastalarda tadı güzel enteral beslenme solüsyonları ile takviye yapılabilir.


Nazogastrik t p beslenmesi l.jpg
Nazogastrik tüp beslenmesi kompozisyonu

 • 30 günden az sürecek beslenmelerde tercih edilmeli

 • Baş 450 elevasyonda

 • 10-15 ml/saat hızı ile başlanır

 • Sorun yoksa (distansiyon, karın ağrısı, bulantı, kusma, diyare) 8 saatte bir iki misline çıkarılır.

 • Devamlı infüzyon hızı 80-100 ml/saattir.

 • Her beslenmeden önce ve sonra tüp 30-40 ml su ile yıkanmalıdır.


Enteral beslenme sol syonunun se imi l.jpg
Enteral beslenme solüsyonunun seçimi kompozisyonu

 • Standard solüsyonlar 1ml’de 1 kcal içerir.

 • Hiperkalorik ürünler 1 ml’de 1.5 kcal içerir ama intolerans, diyare insidansları daha yüksektir.

 • Hastanın komorbiditeleri gözönünde bulundurulmalıdır.


Standard dengeli sol syonlar l.jpg
Standard dengeli solüsyonlar kompozisyonu

 • 1kcal/ml

 • %55 KH %30 lipid %16 Protein

  • Ensure

  • Fresubin standard

  • Biosorb oral

  • Osmolite

  • Isosource standard

  • Biosorb standard


Y ksek yo unluklu sol syonlar l.jpg
Yüksek yoğunluklu solüsyonlar kompozisyonu

 • Yüksek protein ve enerji gereksinimi

 • Sıvı kısıtlaması

 • 1.25-2 kcal/ml

 • %50-55 KH %30 lipid %16 protein

  • Ensure plus

  • Resource energy

  • Biosorb energy

  • Fresubin 750 MCT

  • Isosource energy


Y ksek proteinli sol syonlar l.jpg
Yüksek proteinli solüsyonlar kompozisyonu

 • Artmış protein ihtiyacı, katabolizma

 • %20-30 protein

  • Isosource protein

  • Resource protein


Lif katk l sol syonlar l.jpg
Lif katkılı solüsyonlar kompozisyonu

 • Geriatrik hastalar

 • Uzun süreli beslenme

 • Standard ürünlerle diyare olması

 • 15-23 g posa/lt

  • Enrich

  • Jevity plus

  • Bioplus

  • Fresubin isofiber

  • Isosource fiber

  • Novasource GI control

  • Biosorb fibre


Glukoz intolerans olanlara y nelik sol syonlar l.jpg
Glukoz intoleransı olanlara yönelik solüsyonlar kompozisyonu

 • KH içeriği düşük %35

  • Glucerna

  • Fresubin diabetes

  • Novasource diabetes


Akci er hastal na y nelik sol syonlar l.jpg
Akciğer hastalığına yönelik solüsyonlar kompozisyonu

 • KH içeriği düşük %28

 • Yağ içeriği yüksek %55

 • 1.5 kcal/ml

  • Pulmocare

  • Oxepa


B brek yetersizli ine y nelik sol syonlar l.jpg
Böbrek yetersizliğine yönelik solüsyonlar kompozisyonu

 • %6-14 protein

 • 2 kcal/ml

 • Elektrolit içeriği düşük

  • Nutrena

  • Suplena


Sindirim emilim bozuklu una y nelik elemental sol syonlar l.jpg
Sindirim emilim bozukluğuna yönelik elemental solüsyonlar kompozisyonu

 • Kolay ve tama yakın emilim

 • Pankreas ve safra salgısına gerek yok

 • Kötü tad

 • Yüksek viskozite

  • Survimed

  • Peptison


Metabolik strese y nelik sol syonlar l.jpg
Metabolik strese yönelik solüsyonlar kompozisyonu

 • Ekstra glutamin, arginin, RNA nükleotidleri, omega-3 yağ asidleri, protein

 • Yüksek düzeyde antioksidanlar

  • Alitraq

  • Perativ

  • Supportan

  • İmpact

  • İmpact oral

  • Stressor multifibre


Mod l enteral besinler l.jpg
Modül enteral besinler kompozisyonu

 • Sadece protein içerenler:

  • ProMod

  • Protifar

 • Sadece KH içerenler:

  • Polycose

  • Resource thicken up

  • Fantomalt


Parenteral beslenme l.jpg

Parenteral beslenme kompozisyonu


Parenteral beslenme46 l.jpg
Parenteral beslenme kompozisyonu

 • Endikasyonları

  • Şiddetli malabzorbsiyon

  • Tam intestinal obstrüksiyon

  • Peritonit

  • Kısa barsak sendromu

  • Enterokütan fistül


Parenteral n trisyon l.jpg
Parenteral nütrisyon kompozisyonu

 • Periferik veya santral venöz yolla verilir

 • Verilecek sıvıların ozmolaritesi 900 mosm/lt’den fazlaysa santral venöz yol kullanılmalıdır.

  • >%15 dextroz

  • >%3 protein


Parenteral n trisyon48 l.jpg
Parenteral nütrisyon kompozisyonu

 • İçeriği:

  • Çocukta:

   • Karbonhidrat 8-15g/kg/gün

   • Lipid 3g/kg/gün

   • Protein1-3g/kg/gün

  • Erişkinde:

   • Karbonhidrat 5-6 g/kg/gün

   • Lipid 1-2 g/kg/gün

   • Protein1-2g/kg/gün

 • İlk gün 1/3 doz

 • İkinci gün 2/3 doz

 • Üçüncü gün tam doz


Parenteral karbonhidrat sol syonlar l.jpg
Parenteral karbonhidrat solüsyonları kompozisyonu

 • Dextroz:

  • %5 170 kcal/lt

  • %10 340 kcal/lt

  • %20 680 kcal/lt

  • %30 1020 kcal/lt

  • %50 1700 kcal/lt


Parenteral lipid sol syonlar l.jpg
Parenteral lipid solüsyonları kompozisyonu

 • %10-20 lipid içerirler

 • 100-250-500-1000cc

  • Ivelip

  • Lipovenöz

  • Intralipid

  • Lipofundin

 • Omegaven - %10 balık yağı


Esansiyel nonesansiyel dengeli amino asid sol syonlar l.jpg
Esansiyel-nonesansiyel dengeli amino asid solüsyonları kompozisyonu

 • %3 protein

  • ProcalAmine

  • AKE 1100 glukozlu

 • %8.5-10 protein

  • FreAmine %8.5, %10

  • Aminosteril

  • Aminoplasmal


Esansiyel aminoasid sol syonlar l.jpg
Esansiyel aminoasid solüsyonları kompozisyonu

 • Üremik hastalarda

 • Diyaliz hastalarında

 • %5.4-6.7 protein

  • NephrAmine

  • Aminosteril KE nephro


Dallanm zincirli aminoasid sol syonlar l.jpg
Dallanmış zincirli aminoasid solüsyonları kompozisyonu

 • Ağır travma, sepsis gibi katabolik durumlarda

 • Lösin, izolösin, valin

 • %6.9 protein

  • TraumAmine


Dallanm zincirli aminoasidlerden zengin aromatik aminoasidlerden fakir sol syonlar l.jpg
Dallanmış zincirli aminoasidlerden zengin aromatik aminoasidlerden fakir solüsyonlar

 • Karaciğer hastalıklarında

 • %8 protein

  • HepatAmine

  • Aminosteril n-Hepa %8, %10


Glukoz aminoasid sol syonlar l.jpg
Glukoz + aminoasid solüsyonları aminoasidlerden fakir solüsyonlar

protein glukoz

Aminomix 1 %5 %20

Aminomix 2 %5 %12

Clinimix 1 %5 %17.5

Clinimix 2 %2.75 %7.5


Glukoz aminoasid lipid sol syonlar l.jpg
Glukoz + aminoasid + lipid solüsyonları aminoasidlerden fakir solüsyonlar

protein glukoz lipid

Clinomel N7 %4 %16 %4

Clinomel N4 %2.2 %8 %2

Kabiven %3.3 %9.7 %3.9

Vitrimix %5.3 %7.5 %5


Total n trisyonda hasta takibi l.jpg
Total nütrisyonda hasta takibi aminoasidlerden fakir solüsyonlar

Stabil olmayanStabil hasta

AKŞ 4x1 her gün

Htc, Hb her gün haftada 3

Asid baz dengesi 6x1 haftada 1

Üre her gün haftada 3

Elektrolitler 2x1 her gün

Kc fonk testleri haftada 2 haftada 1

CRP, ESR haftada 2 haftada 1

Prealbümin, RBP haftada 2 haftada 1

Albümin haftada 1 2 haftada 1

İdrarda nitrojen her gün haftada 3

Aldığı çıkardığı sıvı takibi


Te ekk r ederim l.jpg

Teşekkür ederim aminoasidlerden fakir solüsyonlar


ad