f tomaternell bl dning diagnostikk n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Føtomaternell Blødning Diagnostikk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Føtomaternell Blødning Diagnostikk

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Føtomaternell Blødning Diagnostikk - PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

Føtomaternell Blødning Diagnostikk . Elzbieta Golebiowska Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, OUS Nasjonal blodbankkonferanse Oslo 23. – 25. September 2009. Intrauterin fosterdød Neonatal anemi uten kjent årsak Mistanke om blødning av andre årsaker

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Føtomaternell Blødning Diagnostikk' - geoff


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
f tomaternell bl dning diagnostikk

Føtomaternell BlødningDiagnostikk

Elzbieta Golebiowska

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, OUS

Nasjonal blodbankkonferanse Oslo

23. – 25. September 2009

indikasjoner
Intrauterin fosterdød

Neonatal anemi uten kjent årsak

Mistanke om blødning av andre årsaker

Mistanke om hemoglobinopatier

Sigdcelleanemi og talassemi

I Blodbanken i Oslo (BiO) utføres det 150-180 analyser per år

Indikasjoner
hemoglobin hos foster
Hemoglobin hos foster
 • Fetal hemoglobin (HbF) består av to alfa og to gamma kjeder.
 • Foster hemoglobin binder oksygen med større affinitet enn voksen Hb, noe som gir bedre tilgang til oksygen fra mors blodbane.
 • Etter fødsel slutter produksjon av HbF og mengden synker til normalt nivå for voksne mennesker (0 - 2% av total hemoglobin)
kleihauer betke test
Kleihauer-Betke test
 • Utredning ved mistanke om Føtomaternell blødning har i mange år vært basert på Kleihauer-Betke test, i bruk siden 1957
 • Testen tar utgangspunkt i at Hemoglobin F ikke så lett lar seg eluere slik som Hemoglobin A
 • Ulemper
  • Utstryket må være tynt, og farging må være riktig
  • Tidskrevende
  • Subjektivt, avlesning er avhengig av personale
  • Større sannsynlighet for feilaktige lave verdier ved stor føtomaternell blødning ( konsekvensen er ikke tilskrekklig mengde av anti-D profylakse), feilaktige høye verdier, lett å forveksle føtale celler med små lymfocytter eller voksne celler som inneholder Hemoglobin F - F celler.
bilde av utstryk med f tale celler
Bilde av utstryk med føtale celler

Føtale celler

Voksne celler

flowcytometriske metoder
Flowcytometriske metoder
 • Utredning med anti-D alene er ikke tatt i bruk i BiO fordi den er begrenset til Rh(D)negativ mor og Rh(D)pos barn
  • Bare 15% av gravide kvinner er Rh(D) negative
 • Anti-HbF kombinert med anti–D dekker rekvirentenes behov
 • Etter utprøving av reagenser som fantes i 2003/2004, valgte vi reagenser fra Chemicon
 • Metoden var validert i forhold til Kleihauer-Betke i 20 kunstige blandinger (mannlig giver + føtale celler fra navlestrengsblod) med meget bra overensstemmelse
flowcytometriske metoder fortsettelse
Flowcytometriske metoder (fortsettelse)
 • Prøvemateriale-EDTA blod
  • Pasientprøver testes alltid sammen med kontroller
  • Vi valgte å bruke hjemmelagede kontroller
 • Cellene fikseres med 0,05% glutaraldehyd, permabiliseres med 0,1%Triton X–100 og farges med anti-HbF, eller både anti-D og anti-HbF
 • Fetal hemoglobin (HbF) består av to alfa og to gamma kjeder. Det er gamma kjeder som farges med anti-HbF
 • Referanseverdier for prosentandel celler som inneholder HbF (eget materiale) hos menn og ikke gravide kvinner er 0-0,17%
 • Referanseverdier fra litteratur for voksne er 0 - 2%.noen oppgir verdier opp til 7% av erytrocytter
f tomaternell bl dning mor rh d neg foster rh d pos
Føtomaternell blødning : mor Rh(D)negfoster Rh(D) pos

Føtomaternell blødning er på ca 1.81% som tilsvarer ca 90ml (45 ml pakkede erytrocytter)

f tomaternell bl dning mor rh d neg foster rh d pos1
Føtomaternell blødning : mor Rh(D)neg foster Rh(D) pos
 • En dose anti-D (1500 IE) nøytraliserer en føtomaternell blødning på ca 30 ml Rh(D) positivt blod.
 • Ved verifisert føtomaternell blødning på mer enn 30 ml (15 ml pakkede blodceller), skal man gi økt dose anti-D immunglobulin.
 • 1 dose ved anslått blødning <30 ml, 2 doser ved blødning mellom 30-50 ml, 3 doser ved blødning 50-75 ml osv.

Veileder i fødselshjelp, Legeforeningen/ Norsk Gynekologisk Forening (2008), kapittel 18.1

f tomaternell bl dning mor rh d neg foster rh d pos2
Føtomaternell blødning : mor Rh(D)neg foster Rh(D) pos
 • Volum av pakkedeRBCs = % positive events x 1800 ml/100 x 122/100
  • 1800 ml er antatt maternal RBC volum.
  • For å "oversette" volum av pakkede RBC ganger man resultatet med 2 (for at det skal samsvare medfetal hematokrit på ca 51%).

(Dziegiel MH et al. Transf Med 2006)

 • Volum av pakkedeRBCs = % positive events x 24

(vedlegg til IQ Products)

f tomaternell bl dning anti hbf
Føtomaternell blødning: anti-HbF

Barn født med anemi pga Føtomaternall blødning

Føtomaternall blødning på 0.21%

flowcytometriske metoder fortsettelse1
Flowcytometriske metoder (fortsettelse)
 • Metoden er rask og reproduserbar
 • Ulemper
  • ikke tydelig nok separering mellom voksne erytrocytter som inneholder hemoglobin F(F celler) og føtale erytrocytter (gjelder mødre med mange F celler)
  • Noen problemer med aggregater, muligens pga overfiksering
  • Reagenser fra Chemicon oppfyller ikke krav om CE merking
 • Metoden brukes fortsatt i rutinen, men behovet for en metode som gir bedre resultater og ”penere” plots gjorde at vi nå satser på nye reagenser fra IQ Products
fetal cell count kit
Fetal Cell Count Kit
 • Metoden baserer seg på farging av to intracellulære parametre
  • Gamma-kjeder i fetal hemoglobin som farges med anti-HbF konjugert med PE
  • Carbonic Anhydrase – enzym som finnes i alle voksne erytrocytter uavhengig av Hemoglobin type, som farges med anti-CA konjugert med FITC
neonatal anemi

HbF+/CA++(0.5%)

Neonatal anemi

Neonatal anemi

HbF+ (4.42%)

HbF-/CA++

Barn født med neonatal anemi

konklusjon
Konklusjon
 • Fetal Cell Count Kit fra IQ er CE merket
 • Alle reagenser er inkludert
 • Med testen kan man separere 3 forskjellige

RBC populasjoner: voksne , fosterets og

voksne F celler

 • Metoden gir nøyaktig kvantifisering av fosterets celler
 • Testen kan kombineres med anti-D ved behov

(reagenser fra IBGRL er CE merket )