bezpe nost chemick ch v rob n111001 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Bezpečnost chemických výrob N111001

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Bezpečnost chemických výrob N111001 - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Bezpečnost chemických výrob N111001. Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny @ vscht.cz. Rizika spojená s toxickými látkami. Toxicita látek Zákonné limity pro práci s toxickými látkami Opatření pro snížení nežádoucích účinků toxických látek na pracovišti.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bezpečnost chemických výrob N111001' - genna


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bezpe nost chemick ch v rob n111001

Bezpečnost chemických výrobN111001

Petr Zámostnýmístnost: A-72atel.: 4222e-mail: petr.zamostny@vscht.cz

rizika spojen s toxick mi l tkami

Rizika spojená s toxickými látkami

Toxicita látek

Zákonné limity pro práci s toxickými látkami

Opatření pro snížení nežádoucích účinků toxických látek na pracovišti

cesty vstupu toxick ch l tek
Cesty vstupu toxických látek
 • Inhalace (vdechováním)
  • v průmyslu: práce v prostředí s parami látek
  • prevence
   • ventilace, zamezení úniku
   • respirátory
 • Transdermálně (absorpcí přes kůži)
  • v průmyslu: při potřísnění kůže, oděvu
  • prevence
   • zamezení kontaktu
   • ochranné pomůcky
cesty vstupu toxick ch l tek1
Cesty vstupu toxických látek
 • Perorálně (požitím)
  • v průmyslu: zpravidla náhodně
  • prevence
   • značení toxických látek, obaly
   • zákaz jídla, pití v laboratořích a provozech
 • Injekčně
  • v průmyslu: při poranění
  • prevence
   • ochranné pomůcky
cesty v stupu toxick ch l tek
Cesty výstupu toxických látek
 • Vyloučení
  • ledviny, plíce, játra
 • Detoxikace
  • přeměna na méně toxické látky
 • Uložení
  • např. v tukové tkáni
hladina toxick l tky v krvi
Hladina toxické látky v krvi

Injekčně

Koncentrace v krevním řečišti

Inhalačně

Perorálně

Transdermálně

Doba od expozice

studium toxicity
Studium toxicity
 • Mechanismus působení toxické látky
 • Definice odezvy na toxickou látku (kvantitativní)
  • logická hodnota
  • číselná hodnota vyjadřující stupeň odezvy
  • fuzzy proměnná (malá, střední, velká)
 • Vystavení konstantní dávce
  • Populace testovaných organismů
rozd len odezvy p i konstantn d vce
Rozdělení odezvy přikonstantní dávce

Střední hodnota

Proložené rozdělení

(odezva je náhodná veličina)

Experimentální data

vyj d en akutn toxicity
Vyjádření akutní toxicity
 • Perorálně (mg kg-1)
  • LD = smrtelná dávka
  • TD = toxická dávka (nesmrtelný nevratný účinek)
  • ED = efektivní dávka (malý vratný účinek, podráždění)
 • Inhalačně (ppm [x hod])
  • LC = smrtelná koncentrace
  • TC, EC
vyj d en akutn toxicity1
Vyjádření akutní toxicity
 • mezní hodnoty (LD, LC, TD, TC, ED, EC)
  • statistické veličiny
  • hodnota závisí na konkrétním organismu
 • Vyjadřování pomocí percentilů
  • LD50 = medián LD
  • ED25 = spodní kvartil ED
  • „kolik procent jedinců testovaného souboru vykáže mezní nebo vyšší hodnotu odezvy“
mezn odezva
Mezní odezva

100 %

ED

TD

LD

% překročení mezní odezvy

50 %

20 %

0 %

ED20

LD50

log (Dávka)

probl m s relativn toxicitou
Problém s relativní toxicitou

100 %

Látka A

Látka B

% překročení mezní odezvy

50 %

20 %

0 %

TD50A

TD50B

log (Dávka)

nejni pozorovan toxick d vky
Nejnižší pozorované toxické dávky

TDLo, TCLo

toxic dose (concentration) lowest

nejnižší dávka s pozorovanými nežádoucími účinky

! Platí pro výsledky jedné studie

glob ln nejni d vky
Globální nejnižší dávky

LOAEL

lowest observable adverse

effect level

nejnižší dávka s pozorovanými

nežádoucími účinky

NOAEL

no observable adverse

effect level

nejvyšší dávka při

které ještě

nebyly pozorovány

nežádoucími účinky

! vztahuje se k agregátním údajům ze všech podobných studií

prahov hodnoty
Prahové hodnoty
 • TLV = threshold limit value (v MSDS)
 • Doporučené hodnoty
  • Koncentrace škodlivé látky, které může být osoba opakovaně vystavena bez nežádoucích ůčinků
 • TLV-TWA = Time Weighted Average
 • Časově vážená průměrná hodnota, 8 hodin denně, 300 dní v roce
prahov hodnoty1
Prahové hodnoty
 • TLV-STEL = Short-term exposure limit
 • Maximální koncentrace, která nemá negativní účinky při krátkodobé expozici (15 min, 60 min přestávka)
 • TLV-C = Ceiling
 • Koncentrace, která by neměla být překročena ani krátkodobě
jednotky
Jednotky
 • Koncentrace TLV [ppm, mg.m-3]
  • ppm = 1 ml v 1m3
p klady prahov ch hodnot
Příklady prahových hodnot

TVL-C

TVL-STEL

ANO

TVL-TWA

8 hod

0

TVL-C

TVL-STEL

NE

TVL-TWA

8 hod

0

p klady prahov ch hodnot1
Příklady prahových hodnot

TVL-C

< 15 min

ANO

TVL-STEL

TVL-TWA

8 hod

0

TVL-C

> 15 min

< 60 min

NE

TVL-STEL

TVL-TWA

8 hod

0

p klady prahov ch hodnot2
Příklady prahových hodnot

TVL-C

ANO

TVL-STEL

TVL-TWA

8 hod

0

TVL-C

NE

TVL-STEL

TVL-TWA

8 hod

0

z vazn limity
Závazné limity
 • Nařízení vlády178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
 • PEL = přípustný expoziční limit
  • definován analogicky k TLV-TWA
 • NPK = nejvyšší přípustná koncentrace
  • nesmí být překročena
  • při hodnocení lze užít časově vážený průměr z 10 min. intervalu
nejd le it j v 178 2001 sb
Nejdůležitější v 178/2001 Sb.
 • Z chemického hlediska
  • Seznam toxických látek s PEL a NPK
  • Seznam karcinogenů a mutagenů
  • Vystavení směsi látek
   • pravidlo poměrných množství
  • Požadavky na měření a metody
  • Požadavky na větrání
m en koncentrac
Měření koncentrací

PID

(fotoionizační detektor)

Kolorimetrické trubice

Absorpční zachycení

+

Citlivá metoda (GCMS)

ventilace
Ventilace
 • Základní prostředek k dodržení PEL v uzavřených prostorách

Qm[kg.s-1]

FV[m3.s-1]

kFVc[kg.s-1]

c [kg.m-3]

k = 1 … ideální míchání

k = 0,1 – 0,5 … neideální

stacionární stav

rychlost vypa ov n
Rychlost vypařování

K … koeficient přenosu hmoty [m.s-1]

A … mezifázová plocha [m2]

KH2O = 8,3 . 10-3 m.s-1

referenční rychlosti vypařování v MSDS

ad