proje esaslar ve s reci dersi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Proje Esasları ve Süreci Dersi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Proje Esasları ve Süreci Dersi

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 3
Download Presentation

Proje Esasları ve Süreci Dersi - PowerPoint PPT Presentation

geneva
227 Views
Download Presentation

Proje Esasları ve Süreci Dersi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Proje Esasları ve Süreci Dersi Mühendislik Fakültesi Mesleki Seçimlik Dersi (7. ve 8. Yarıyıl Dersi) Hazırlayan: 030110049 Çigdem Vural, (Bilgisayar Müh.Böl.) (21.12.2006)

  2. Ders ile ilgili görüşler… • Ders işleniş açısından akıcı ve öğrencilerin de derse katılımı sağlanıyor. • Ders içerisinde herkes düşüncelerini paylaşmakta özgür. • Verilen ödevler sırf ödev olması amacıyla değil bir proje hazırlanması açısından yararlı olan konulardan seçiliyor.

  3. Ders ile ilgili görüşler…(2) • Bir mühendisin proje yönetimi ve hazırlanması konusunda bilgili olması gerekiyor ve bu ders de başlangıç olması açısından gerekli ve yeterli bilgileri sunuyor. • Bu dersi alan bir kişi uluslar arası alanda bir proje destek fonuna teklif sunabilecek düzeyde bilgiye sahip olmuş olur.