Úvod do astronomie - PowerPoint PPT Presentation

vod do astronomie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Úvod do astronomie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Úvod do astronomie

play fullscreen
1 / 34
Úvod do astronomie
217 Views
Download Presentation
genero
Download Presentation

Úvod do astronomie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Úvod do astronomie

 2. Historické osobnosti astronomie

 3. Aristarchos ze Samu (310 až 230 př.n.l.) Hipparchos (asi 190 až 125 př.n.l) Klaudios Ptolemaios (asi 90 až 168 n.l.) Mikuláš Koperník (1473 až 1543) Tycho Brahe (1546 až 1601) Johannes Kepler (1571 až 1630) Galileo Galilei (1564 až 1642) Edwin P. Hubble (1889 až 1953) Historické osobnosti astronomie

 4. Slunce X slunce Měsíc X měsíc Galaxie X galaxie Milky way X mléčná dráha Sluneční soustava X sluneční soustava Pojmy

 5. astronomie X astrologie Pojmy

 6. astronomie X astrofyzika Pojmy

 7. kosmologie Pojmy

 8. astrobiologie astrochemie Pojmy

 9. kosmonautika Pojmy

 10. kosmonaut X astronaut Pojmy

 11. bolid meteor meteorit meteoroid Pojmy

 12. červen březen a září prosinec

 13. Podmínky pro život na Zemi

 14. Podmínky pro život jsou dány mj. přiměřenou vzdáleností od Slunce a existencí Měsíce

 15. Životní cyklus Slunce • Vesmír je stár 13,7 miliard let • Vznik Slunce před 4,6 miliardami let • Výkon Slunce postupně vzrůstá

 16. Sluneční aktivita za 4 miliardy let vzrostla asi o 1/4

 17. Souhvězdí ekliptiky

 18. Srovnávací tabulka vlastností planet Sluneční soustavy