doc phdr josef j nger csc v p a s ostrava
Download
Skip this Video
Download Presentation
doc. PhDr. Josef Jünger, CSc. VŠP, a. s. Ostrava

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

doc. PhDr. Josef Jünger, CSc. VŠP, a. s. Ostrava - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Význam kompetencí v profesní přípravě.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'doc. PhDr. Josef Jünger, CSc. VŠP, a. s. Ostrava' - gene


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
doc phdr josef j nger csc v p a s ostrava
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKYVýznam kompetencí v profesní přípravě

doc. PhDr. Josef Jünger, CSc.

VŠP, a. s. Ostrava

pro profesn p prava
Proč profesní příprava
 • Téma profesní přípravy se po mnoha letech společenského nezájmu stává v těchto dnech středem pozornosti. Jak známo, nelze hledat správnou odpověď bez správné otázky. Na co hledáme vlastně odpověď a proč roste zájem o profesní přípravu?
 • Vedle sociálních a personálních, dominují ekonomické důvody a okolnosti:

1.1 Kolaps příkazové ekonomiky

  • nízká prosperita společnosti, většiny podniků a jednotlivců,
  • nedostatek, jako průvodní rys existence,
  • dominance námezdní práce,
  • vysoká účast státu nebo péče ve většině oblastí společenského a osobního života,
  • vyloučení podnikatelské iniciativy,
  • omezená osobní a ekonomická svoboda, atd.
pro profesn p prava1
Proč profesní příprava

1.2 Zrod smíšené ekonomiky

 • V České republice, jakož i ve většině jiných zemí Evropy se konstituovala smíšená ekonomika:
 • postupný růst produktivity práce,
 • růst prosperity státu, podniku a jednotlivců,
 • nastolení osobní a ekonomické svobody,
 • sestupný trend státního paternalismu,
 • vznik a nárůst nezaměstnanosti,
 • měkká sociální síť,
 • nízká kariérní aktivita občanů, atd.
pro profesn p prava2
Proč profesní příprava

1.3 Zrod nových ekonomických systémů

 • Smíšená ekonomika začíná být modifikována nebo posléze nahrazována novými ekonomickými systémy:
 • znalostní ekonomika
 • Znalosti se „kapitalizují“ a prosazují se jako produkční faktor.
 • podnikavá ekonomika
 • Podnikavost spouští a akceleruje ekonomický růst.

Tyto změny vyvolávají nové požadavky

na lidi, vznikají nové možnosti

pro přivlastňování hodnot,

mění se význam a obsah kvality života.

co zm nit v profesn p prav
Co změnit v profesní přípravě

„Bohatství v nové době vyrůstá přímo z inovace, nikoliv z optimalizace...“,

Kevin Kelly: New Rules For The New Ekonomy.

Formulace problému je v tomto případě složitější než jeho řešení. Kromě jiného se opakují neopodstatněné mýty:

 • v České republice je nedostatek pracovních míst,
 • zahraniční investoři vytváří dostatek pracovních míst i pro absolventy škol,
 • vertikální kvalifikační růst zajistí kariérní rozvoj,
 • profesní příprava může zajistit sama škola nebo náhradní vzdělávací zařízení bez účasti zaměstnavatelů,
 • finanční podpora a subvence jsou nejúčinnější, atd.

Tyto mýty zavádějí, ale neorientují. Dlužno říci, že bylo vynaloženo nemálo prostředků na statistické analýzy a sociologické průzkumy. Když pomineme účelové průzkumy, byly formulovány některé problémy. Nicméně návrhy a odvaha k řešení většinou chybí.

cesty ke zm n
Cesty ke změně

Zdá se, že parciální změny byly vyčerpány, nezbývá než vytvořit holistickou, strategickou vizi s postupnou implementací.

Možná východiska:

a) Respektovat zvláštnosti trhu práce.

 • strukturovaná nabídka a poptávka,
 • dlouhodobá časová reakce vyrovnávání nabídky a poptávky,
 • inerce struktury a procesů (malá flexibilita),
 • iracionalita, atd.

b) Definice a systematizace klíčových pojmů a přístupů.

c) Využití domácích a zahraničních zkušeností.

 • Baťova škola práce,
 • Živnostenská příprava,
 • Profesně orientované terciální vzdělávání, atd.
systematizace n kter ch kl ov ch pojm
PRÁCE

PRACOVNÍK

Profese

Povolání

Status

Status

Profesní nároky

Výkonová kapacita

Systematizace některých klíčových pojmů
systematizace n kter ch kl ov ch pojm1
Systematizace některých klíčových pojmů
 • Profese

Speciální úsek pracovní činnosti, druh pracovní činnosti, který je prezentován souborem nezbytných profesních úkolů, rolí a vyžaduje určité profesní nároky. Některé profese jsou podloženy příslušnými předpisy, kvalifikační nároky atd. Jejich výkon je postulován speciální-profesní přípravou.

 • Povolání

„Stav, který má jednotlivci zajistit řádné a užitečné postavení v lidské společnosti a ve společenské dělbě práce“ (Malý slovník naučný, Kočí 1928).

systematizace n kter ch kl ov ch pojm2
Výkonová kapacita (capability)

Odborná způsobilost (competence)

- co by měl umět dělat

Kompetence (competency)

- jak by se měl chovat

Hodnoty (values) - kodex povolání

- které hodnoty by měl respektovat

Systematizace některých klíčových pojmů
 • Výkonová kapacita
systematizace n kter ch kl ov ch pojm3
Systematizace některých klíčových pojmů
 • Kvalifikace

V širším pojetí výkonová kapacita

V užším pojetí odborná způsobilost

 • Profesní příprava
 • Zvyšování úrovně výkonové kapacity podle nároků jedné nebo skupiny profesí. Může být např. dílčí, orientovaná na činnosti nebo komplexní, orientovaná na povolání.
kompetence
Kompetence

I u nás postupně akceptujeme skutečnost, že kompetence jsou významnou součástí výkonové kapacity člověka a proto by se měly stát součástí profesionální přípravy. Mají některé zvláštnosti, které ovlivňují jejich akceptování, utváření a hodnocení:

 • vztahují se k rysům chování a teprve prostřednictvím nich k výkonu,
 • mají obecnější charakter,
 • jsou obtížně měřitelné a hodnotitelé,
 • mají spíše charakter dovednosti a návyků než vědomosti,
 • utvářejí se učením a tréninkem, atd.
kompetence1
Kompetence

Od doby, kdy je zpopularizoval Boyatzis (1982) existuje několik verzí seznamu nejdůležitějších kompetencí.

Nejcitovanější výčet je uveden v závěrech ze zasedání Evropské rady v Lisabonu (odst. 26):

 • informační kompetence,
 • komunikace v cizích jazycích,
 • podnikavost,
 • sociální kompetence,
 • technická kultura.
z v r
Závěr

Tak jak to bývá u úvodních příspěvků tématické konference i tento příspěvek si kladl za cíl spíše formulovat některé trendy, úkoly a problémy. Na jejich řešení dojde bezprostředně nebo vyvolají diskuzi.

ad