doc phdr ing karel riegel csc l.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Doc. PhDr. Ing. Karel Riegel, CSc.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Doc. PhDr. Ing. Karel Riegel, CSc. - PowerPoint PPT Presentation


 • 175 Views
 • Uploaded on

Doc. PhDr. Ing. Karel Riegel, CSc. HR Živě Práce a trh práce z hlediska ekonomické psychologie. Co je to ekonomická psychologie:. IAREP International Association for Research in Economic Psychology. Obecné problémy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Doc. PhDr. Ing. Karel Riegel, CSc.' - july


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
doc phdr ing karel riegel csc
Doc. PhDr. Ing. Karel Riegel, CSc.
 • HR Živě
 • Práce a trh práce z hlediska ekonomické psychologie
co je to ekonomick psychologie

Co je to ekonomická psychologie:

IAREP

International Association for Research in Economic Psychology

obecn probl my
Obecné problémy
 • Koupě a prodej, práce, dělba práce, uzavřené hospodářství, barter, peněžnísměna, konkurence, vzácnost, hojnost, chudoba a bohatství, nabídka, poptávka, trh, (antiky, středověku, průmyslové revoluce a trh informační společnosti)
specifick probl my
Specifické problémy:
 • Symbolové ekonomiky, primitivní ekonomiky, alternativní ekonomiky, dary, spoření, půjčky, daně, ekonomická socializace dětí, gambling a loterijní průmysl, domácnost, peníze, firmy.
pojem pr ce sb ra i
Pojem práce - sběrači:
 • sled pohybů a úsilí
 • reflexe, znalost, co mám udělat, co nikoli, jak, kdy.
 • obrazsvěta
 • obraz sebe.
 • rovnováha odrazu i projektu, uspokojování svých potřeb i hledání vlastní identity.
pojem pr ce l ovci
Pojem práce - lovci:
 • taktika:
 • „zde a nyní“,
 • „tam a tehdy“ (predikce chování zvěře).
 • obraz sebe v zrcadle světa, ale i rovnocenného partnera (zvířete).
pojem pr ce zem d lci
Pojem práce - zemědělci
 • Práce obrazem sebe + partnera (vymezeného, kultivovaného segmentu přírody) vůči (okolnímu) světu.
pojem pr ce emesln v robci
Pojem práce - řemeslní výrobci
 • Práce obrazem sebe v zrcadle materie. Řemeslník získává svou identitu ze svého výrobku.
 • Průmyslový dělník ji naopak ztrácí.
pojem pr ce obchodn ci
Pojem práce - obchodníci
 • strategická investice do obrazu sebe v zrcadle světa.
pojem pr ce
Pojem práce
 • Kladu cihlu na cihlu
 • Stavím zeď
 • Stavím chrám…
eawop praha 2001 globalizace p le itosti a hrozby
EAWOP Praha 2001 Globalizace: příležitosti a hrozby

Trendy:

 • Sebemotivace
 • Sebemarketing
 • Pokles supervize
 • Globalizace
oblast uplatn n psychologie m frese
Oblast uplatnění psychologie (M.Frese):
 • Nárůst komplexity
 • Nárůst diverzity
 • Vyjednatelnost identity
 • Nutnost spolehnutí se
   • Na sebe
   • Na druhé
uplatn n psychologie riegel
Uplatnění psychologie (Riegel):
 • Globální x lokální
 • Do pohybu základna měření
 • Globální prostor nemá „vnějšek“
uplatn n psychologie roe
Uplatnění psychologie (Roe)
 • Toky vědomostí
 • Pokles překážek
 • Nárůst potenciálu člověka
uplatn n psychologie ones
Uplatnění psychologie (Ones):
 • 13.-15. st.: dílny, unikáty
 • 20. st.: továrny, masová výroba
 • 21. st.: dílny, unikáty
   • Indidividuální výrobci
   • Sítě výrobců/spotřebitelů
   • Velké („malé“) firmy (Welch GE)
uplatn n psychologie fi era
Uplatnění psychologie (Fišera):
 • Strategie HRD
 • Přenosné znalosti a dovednosti
 • Trénink pro mezinárodní konkurenci
 • Participace
 • Národní sebedůvěra
uplatn n psychologie symposia
Uplatnění psychologie (symposia):
 • Propouštění a fůze (survivor sickness)
 • Efektivní týmová práce (sebeřídící týmy)
 • Od vyhoření k angažovanosti (síly x slabiny)
 • Řízení znalostí a učení
 • Proaktivita v práci a organizaci
eawop stockholm 07
EAWOP Stockholm 07
 • A.Udržitelné organizace: produktivita, kvalita služeb, bezpečnost práce,zdraví při práci (Workplace Health)
 • B.0. Řízení lidských zdrojů(výběr a hodnocení, odměňování, hodnocení výkonu, plánování a řízení kariéry,volba zaměstnání, diverzita pracovních míst, strategie lidských zdrojů)
eawop stockholm 0719
EAWOP Stockholm 07
 • C.0. Organizační změna a vývoj(Proces organizační změny, programy vývoje organizací, fůze a akvizice, snižování stavů a outplacement, outsourcing, privatizace, řízení organizačních změn,konzultování,koučování a poradenství)
eawop stockholm 0720
EAWOP Stockholm 07
 • D. Změny pracovních vztahů (psychologická smlouva, částečný úvazek, práce na dobu určitou, sebezaměstnání, pracovní nejistota, zaměstnatelnost)
 • E. Vstup, výstup a mobilita (vstup na trh práce, kariérní vzorce a mobilita, fluktuace, nezaměstnanost, návrat do práce, stárnutí (aging) pracovní síly a odchod do důchodu
eawop stockholm 0721
EAWOP Stockholm 07
 • F. Technologie a vědění (organizační učení, transfér znalostí, řízení technických inovací,člověk-technologie interface, lidské faktory a ergonomie, kognitivní zátěž)
eawop stockholm 0722
EAWOP Stockholm 07
 • G. Pracovní stres a blaho zaměstnance(pracovní stresory, vyhoření a únava, absentismus a pracovní neschopnost (sick-leave),psychobiologické stresové reakce, obnova sil (recovery)

„odtočení“(unwinding), řízení stresu, vyrovnávání se a sociální podpora, blaho, angažovanost)

eawop stockholm 0723
EAWOP Stockholm 07
 • F. Technologie a vědění (organizační učení, transfér znalostí, řízení technických inovací,člověk-technologie interface, lidské faktory a ergonomie, kognitivní zátěž)
 • H.Interface práce a rodiny (konflikt rodiny a práce, rovnováha práce a rodiny, přesahy (crossover), organizace přátelská vůči rodině (family-friendly org.)Organizační chování (pracovní postoje a hodnoty, závazky vůči organizaci a identifikace, pracovní motivace, výkon (performance), důvěra, spravedlnost vorganizaci)
eawop stockholm 0724
EAWOP Stockholm 07
 • J. Organizační struktura, kultura a klima (Struktura organizace a její design, kultura organizace, multi-kulturní organizace, organizační klima, komunikace vorganizaci,analýza a návrh prací, časová struktura práce(scheduling), Etika organizace a sociální odpovědnost, teorie organizace)K. Vedení lidí a management (modely vedení, vedení a kultura, řízení flexibility, řízení rozmanitosti, řízení konfliktů, vyjednávací dovednosti a procesy, rozhodování)
eawop stockholm 0725
EAWOP Stockholm 07
 • L. Týmy a pracovní skupiny (týmové a skupinové procesy, meziskupinové vztahy v práci, tvorba týmů a efektivnost, týmová práce , tvořivost a inovace, rozmanitost v pracovních týmech, kyberprostor a virtuální týmy)M. Emoce na pracovním místě (emocionálně náročné práce, řízení emocí při práci, emoce vorganizačním kontextu)
eawop stockholm 0726
EAWOP Stockholm 07
 • N. Průmyslové vztahy (zastupování zaměstnanců a kolektivní vyjednávání, demokracie a dialog, moc a vliv, strukturální změna odborů, postoje odborů a participace)
 • O. Výzkum a metodologie (výzkumné projekty, měření a psychometrika, statistika a metodologické souvislosti, pokrok vkvantitativním výzkumu, pokrok ve kvalitativním výzkumu,terénní a experimentálnívýzkum, cross-kulturální výzkum).
minulost centr ln ekonomika x sou asnost trh
Člověk – technika

Zaměstnanec-průmyslový dělník

Zaměstnanec

Majitel

Podnikatel

Manažer

Nezaměstnaný

Workholik

Homeless

Nikdy nepracující

Partneři

Děti

Černí pasažéři

Bílí pasažéři

Minulost (centrální ekonomika) x současnost (trh)
minulost centr ln ekonomika x sou asnost trh28
PrůmyslMinulost (centrální ekonomika) x současnost (trh)
 • Sektory
 • Armáda
 • Zdravotnictví
 • Obchod
 • Stavebnictví
 • Doprava
  • Železnice
  • Silnice
  • Letadla
pojem trhu
Pojem trhu
 • Trh antiky
 • Trh středověku
 • Trh průmyslové revoluce
 • Trh informační společnosti
slide30

Trh práce a

 • Uzavřený household
 • Peněžní hospodářství
 • Svoboda volby nikoli absolutní (koníček vs. uplatnění)
 • Cena za příležitost: riziko
 • Osobní marketing
chov n na trhu pr ce a la experiment ln hra psychologick v znam pr ce i odm ny
Odměna odměna

Pokušení, podraz

Podraz, pokušení

Trest, trest

Chování na trhu práce a la experimentální hra (psychologický význam práce i odměny)
kapit l
kapitál
 • Peněžní
 • Lidský
 • sociální
efekty
efekty
 • Substituční (práce na úkor volného času)
 • Důchodový (volný čas na úkor práce)
monopson

monopson

(Monopol na trhu práce)

odbory monopol strany nab dky
Odbory (monopol strany nabídky)
 • Mzdový práh
 • Omezení nabídky práce
 • Zvýšení poptávky po práci
 • Omezení vlivu monopsonu
nedokonalost trhu pr ce
Nedokonalost trhu práce
 • Mzdová strnulost (pomalá reakce mezd a platů)
 • Mzdové tarify = apriorní struktury
 • Pracovní zákonodárství
 • Kolektivní smlouvy (omezení volného pohybu práce a její ceny)
cena pr ce
Cena práce
 • Signál o stavu trhu
 • Navigace úsilí a zájmů
 • Uspokojení potřeb
profesion ln chov n na trhu pr ce
Profesionální chování na trhu práce:
 • 1. sebehodnocení (self-assessment),
 • 2. průzkum povahy práce (job exploration),
 • 3. průzkum trhu práce (job search),
 • 4. opuštění stávající práce (leaving old job).
chal l d ibr n chal l o pr ci
Chalíl Džibrán Chalíl: O práci
 • Práce je zviditelněná láska
 • Pečete-li chléb lhostejně, pečete hořký chléb
 • A nelisujete-li rádi hrozny, vaše nelibost nakape do vína jako jed
 • Když pracujete, jste flétnou, v jejímž srdci se šepot hodin mění v hudbu
 • Zabýváte-li se prací, milujete v pravdě život a milovat prostřednictvím práce je znát důvěrně nejskrytější tajemství života…