forskningsgruppen velferdsstatens yrker kvalifisering profesjonsut velse og frafall n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Forskningsgruppen Velferdsstatens yrker – kvalifisering, profesjonsutøvelse og frafall PowerPoint Presentation
Download Presentation
Forskningsgruppen Velferdsstatens yrker – kvalifisering, profesjonsutøvelse og frafall

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Forskningsgruppen Velferdsstatens yrker – kvalifisering, profesjonsutøvelse og frafall - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Forskningsgruppen Velferdsstatens yrker – kvalifisering, profesjonsutøvelse og frafall. Styreseminar 8.5.2014. Førsteamanuensis Elin Ødegård, EFL Dosent Hilde Larsen Damsgaard, HS. Bakgrunn.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Forskningsgruppen Velferdsstatens yrker – kvalifisering, profesjonsutøvelse og frafall


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
forskningsgruppen velferdsstatens yrker kvalifisering profesjonsut velse og frafall

Forskningsgruppen Velferdsstatens yrker – kvalifisering, profesjonsutøvelse og frafall

Styreseminar 8.5.2014

Førsteamanuensis Elin Ødegård, EFL

Dosent Hilde Larsen Damsgaard, HS

bakgrunn
Bakgrunn
 • Senter for profesjonalisering – bakgrunn og tilnærminger http://www.hit.no/nor/HiT/Forskning/Forskningssamarbeid/Senter-for-profesjonalisering
 • Elin Ødegårds doktorgradsarbeid - Nyutdannede pedagogiske lederes mestring og appropriering av barnehagens kulturelle redskaper. Avhandling PhD. Universitetet i Oslo.
 • Eva Bjerkholts doktorgradsarbeid - Åpning av lukkede rom. En kvalitativ studie av innholdet og dialogene i veiledningssamtaler mellom nyutdannede lærere og lokale veiledere. Avhandling phD. Universitetet i Oslo.
bakgrunn1
Bakgrunn
 • Hilde Larsen Damsgaards studier Profesjonalitetens mange ansikter – profesjonalitet, muligheter og utfordringer (nyutdannede profesjonsutøvere) og Velferdsstatens yrker i et flerkulturelt samfunn – profesjonalitet, muligheter og utfordringer (erfarne profesjonsutøvere)
 • Felles trekk ved velferdsstatens yrker - bakkebyråkratdilemmaer
 • Behov for ny kunnskap som er relevant for praksisfeltet og profesjonsutdanningene
 • Forskning med samfunnsnytte
velferdsstatens utfordringer
Velferdsstatens utfordringer
 • Økende behov for kvalifiserte profesjonsutøvere
 • Mer sammensatte tjenester
 • Frafall i utdanningene; 2 av 10 studenter innenfor sosialfaglig utdanning og sykepleierutdanning, 3 av 10 barnehagelærerstudenter og 4 av 10 lærerstudenter fullfører ikke utdanningen i løpet av 5 år
 • Frafall i yrkene; turnover, tidlig avgang fra yrkene og arbeid utenfor yrkene
deltakelse og frafall i utdanning og yrke
Deltakelse og frafall i utdanning og yrke
 • Hva skaper deltakelse?
 • Hvordan kan deltakelse fremmes?
 • Hva handler frafallet om?
 • Hvordan kan frafallet forebygges?
 • Hva er fellestrekk på tvers av profesjon når det gjelder disse spørsmålene?
 • Hva kan vi gjøre for å få flere til å velge profesjonsutdanningene, fullføre utdanningene og bli værende i yrkene?
slide6

Hva kjennetegner god kvalitet i utdanning og arbeid?

Hva fremmer og hemmer deltakelse i utdanning og yrke?Hvordan forebygge frafall fra utdanning og yrke?

gruppens arbeid til n
Gruppens arbeid til nå
 • Søknader til NFR januar – april 2014
  • Sendt søknad om forprosjekt knyttet til etablering av et tettere samarbeid mellom utdanning og yrkesfelt
  • MedsøkeriprosjektetClassroom interaction for enhanced student learning (CIESL) - Implementing research based knowledge on teacher-student interaction, Finnut-programmet. Søknad er sendtHovedsøker: Universitetet i Stavanger
  • Utrede muligheten for samarbeid med Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus om søknad om velferdsstatens yrker og frafallsproblematikk, våren 2015, Finnut-programmetHovedsøker: Høgskolen i Oslo og Akershus
gruppens arbeid til n1
Gruppens arbeid til nå
 • Sendt søknad Nordplus Horisontal og forskningsprosjektet ProV
 • Oslofjordfondet – Mentorskap i Trainee Telemark MiTT (kvalifiseringssøknad)
 • Publisering fra bakgrunnsstudier
 • Oppstart av relevante interne prosjekter som inkluderer masterstudenter
 • Første todagers arbeidsseminar i forskningsgruppen gjennomføres i mai
de gode mulighetene
De gode mulighetene
 • Gevinst i samarbeid på tvers av fakulteter
 • Konsentrasjon om praksisnær og samfunnsnyttig tematikk
 • Bygger på egne tidligere gjennomførte arbeider og undersøker samtidig noe nytt (kummulativ kunnskap)
 • Fokus på både utdanning og yrke kan bidra til økt sammenheng
 • Dra nytte av allerede etablerte nettverk
 • Felles fokus på kvalitet: Skolelivskvalitet, studielivskvalitet, arbeidslivskvalitet
 • Konsentrasjon, men mange mulige veier å gå
dilemmaene
Dilemmaene
 • Krevende å skaffe ekstern finansiering innenfor våre sektorer
 • Krevende å kombinere arbeid med studiekvalitet og samfunnsformidling med søknadsarbeid
 • Vanskelig å få uttelling på søknader, «tunge» aktører allerede etablert
 • Fulle arbeidsplaner – mye «frivillighetsarbeid» – for stor arbeidsbelastning; bakkebyårkratidilemmaer
 • Satsing på forskergrupper på HiT uten at interne ressurser følger med
 • Ensidig publiseringsfokus? Hva med den øvrige viktige formidlingen? Tellekantenes uønskede konsekvenser
 • Vi vil mye, men må skynde oss langsomt!