juraj hol ek n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Juraj Holček PowerPoint Presentation
Download Presentation
Juraj Holček

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Juraj Holček - PowerPoint PPT Presentation


 • 187 Views
 • Uploaded on

Juraj Holček. 5.4.1811 – 4.5.1869. Juraj Holček. Juraj Holček. Alžbeta Peerová. 7 dcér. 2 synovia. Rodný dom Juraja Holčeka. Štúdiá. Budmerice – dedinská škola Bratislava, Trnava, Komárno –gymnázium Segedín – štúdium filozofie Trnava – štúdium teológie. Juraj Holček – farár.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Juraj Holček


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
juraj hol ek

JurajHolček

5.4.1811 – 4.5.1869

slide3
Juraj Holček

JurajHolček

Alžbeta Peerová

7 dcér

2 synovia

slide5
Štúdiá
 • Budmerice – dedinská škola
 • Bratislava, Trnava, Komárno –gymnázium
 • Segedín – štúdium filozofie
 • Trnava – štúdium teológie
juraj hol ek far r
Juraj Holček – farár

september 1835 – Trnava – kňažská vysviacka

Kostelec pri Ostrihome, Majcichov, Jablonica, Trstín – kaplan

Veselé, Dolný Ohaj, Jasová - kňaz

juraj hol ek pedag g
Juraj Holček - pedagóg
 • povznášal a staval školy
 • zavádzal nové vyučovacie metódy
 • usporadúval vzorové vyučovacie hodiny
 • zaviedol skúšky zručnosti
 • podporoval chudobných žiakov
slide10
kritizoval využívanie učiteľov na iné funkcie (zvonári, kantori...)
 • modernizoval učebnice, učebné pomôcky
 • bol odborníkom na dedinské ľudové školstvo
 • zasadzoval sa o vyučovanie v materinskom jazyku a v slovenskom národnom duchu
juraj hol ek n rodn budite
Juraj Holček – národný buditeľ
 • bernolákovec meniaci sa na štúrovca

zjednocuje katolíkov a evanjelikov v otázke kodifikácie spisovného jazyka

,,Som teda tatranský Sloven i srdcom i slovom i skutkom.“

slide13
5.-6.6.1861 – člen Memorandového výboru
 • 27.6.1861 – člen peštianskej delegácie – memorandové požiadavky boli predložené cisárovi
slide14
5.7.1863 – účastník velehradských miléniových osláv príchodu sv. Cyrila a Metoda
 • 4.8.1863 – účastný na prvom valnom zhromaždení Matice slovenskej v Turčianskom sv. Martine
juraj hol ek publicista
Juraj Holček – publicista
 • prispieval do:

Slovenské národné noviny

Orol tatranský

Cyril a Method

Katolícke noviny

Obzor

slide17
venoval sa školským a pedagogickým problémom

1846 – Orol tatranský – Osvedčenie za slovenčinu

1845 – 1847 – Orol tantranský – Schopnosti a spôsobnosti Slovákov, Schopnosti Slovákov

slide18
v článkoch sa venoval aj roľníkom

1853 – Katolícke noviny – Beseda o zakladaní ovocných škôl pri osadách

1857 – Cyril a Method – Beseda o zakladaní štepníc, K Húlanom

slide19
uverejňoval články s protialkoholickou tematikou
 • venoval sa charitatívnej činnosti
 • 1870 – Slovenský Sion (prvý kazateľský časopis) – posmrtne mu boli vydané jeho kázne
juraj hol ek kronik r
Juraj Holček - kronikár
 • ku koncu roka v matrike zomrelých zaznamenával najvýznamnejšie udalosti obce, ale i celej krajiny
n juraj hol ek
Náš Juraj Holček

1848 – 1865 – pôsobenie vo farnosti Dolný Ohaj

Roky mučenícke...

akujem za pozornos
Ďakujem za pozornosť

Mgr.Eva Smolíková