Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HH PowerPoint Presentation

HH

199 Views Download Presentation
Download Presentation

HH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HH

 2. HH SUNUM PLANI

 3. Hanehalkıİşgücü Anketi mikro veri seti kullanılmıştır. • 2005-2012 yıllarını kapsayan yıllık mikro veriler deneme amaçlı olarak kullanılmıştır. • 2006-2012 yıllarının kapsayan üç aylık/çeyreklik mikroveriler TÜİK Veri Araştırma Merkezi’nde çalışılmıştır.

 4. Tablo 1: Erkeklerin eğitim ve yaşa göre ortalama ücreti (2012)

 5. A kontrol grubu ve B de deney grubu olsun (Wooldrige); ybağımsız değişken, dB politika değişikliği öncesinde deney ve kontrol grupları arasındaki farkı gösteren kukla değişkeni, d2 bir politika değişikliği olmasa dahi y’deki bir değişikliğe neden olabilecek toplam faktörleri göstermektedir. δ1farkların farkı katsayısı, bir başka deyişle politika değişkeninin etkisini gösteren katsayıdır; Y= β0 + β1dB + δ0d2 + δ1d2. dB + u, δ1 = (ȳB,2 - ȳA,2) - (ȳB,1 - ȳA,1)

 6. Cinsiyet • (Kadın-Erkek) • Yaş • Bir okul bitirmeyen • İlkokul mezunu-beş yıl • İlköğretim mezunu-8 yıl • Lise ve dengi okul mezunu • Yükseköğretim mezunu • Ortalama Reel Ücret • Eğitim • 15-24 • 25-34 • 35-44 • 45-64

 7. Tablo 2: Kadınların eğitim ve yaşa göre ortalama ücreti (2012)

 8. Tablo 3: Kadın ve Erkekler için Deney (D) ve Kontrol (K) Grupları

 9. Tablo 4: Erkeklerde Asgari Ücrete Yakınlık

 10. Tablo 4: Kadınlarda Asgari Ücrete Yakınlık

 11. Model Y= β0 + β1T + β2D + β3T.D + ɛ Β3= (ȳD=1,T=1 – ȳD=0,T=1) – (ȳD=1,T=0– ȳD=0,T=0)

 12. DID= Β3= (ȳD=1,T=1 – ȳD=0,T=1) – (ȳD=1,T=0– ȳD=0,T=0) Yıllık için: Örnek: DID= Β3= (ȳD=1,T=2012– ȳD=0,T=2012) – (ȳD=1,T=2011– ȳD=0,T=2011) Dönemlik için: Örnek: DID= Β3= (ȳD=1,T=2012Q1– ȳD=0,T=2012Q1) – (ȳD=1,T=2011Q4– ȳD=0,T=2011Q4) Örnek: DID= Β3= (ȳD=1,T=2012Q3– ȳD=0,T=2012Q3) – (ȳD=1,T=2011Q2– ȳD=0,T=2011Q2)

 13. Şekil 1: Yıllık istihdam (bin kişi) ve reel asgari ücret eğilimleri (TL)

 14. Şekil 2: Yıllık istihdam ve reel asgari ücret değişim hızları (%)

 15. Yıllık Sonuçlar

 16. Şekil 3: Dönemlik istihdam (bin kişi) ve reel asgari ücret eğilimleri

 17. Şekil 4: Dönemlik (bir önceki yılın aynı dönemine göre) istihdam ve reel asgari ücret değişim hızları (%)

 18. Şekil 4: Dönemlik (bir önceki döneme göre) istihdam ve reel asgari ücret değişim hızları (%)

 19. Dönemlik Sonuçlar (Q4/Q1)

 20. Dönemlik Sonuçlar (Q2/Q3)

 21. Teşekkürler…