Download
hh hhh sni alprojekt n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HH/HHH – SNI alprojekt PowerPoint Presentation
Download Presentation
HH/HHH – SNI alprojekt

HH/HHH – SNI alprojekt

120 Views Download Presentation
Download Presentation

HH/HHH – SNI alprojekt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. HH/HHH – SNI alprojekt Liptákné Czakó Ildikó 2009.december 14. Salgótarján

  2. Csomópontok • Adatgyűjtés, intézményi dokumentumok áttekintése, értékelése a projekt szempontjából

  3. Csomópontok • A HH/HHH és az SNI tanulókat segítő jelzőrendszer kialakítása

  4. Csomópontok • Mentorálási rendszer kialakítása

  5. Csomópontok • Munkavállalói kompetenciák fejlesztésének rendszere, kialakítása