upravni spor
Download
Skip this Video
Download Presentation
UPRAVNI SPOR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

UPRAVNI SPOR - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

UPRAVNI SPOR. Izvanredni pravni lijekovi: 1. Obnova spora 2. Zahtjev za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne presude. OBNOVA SPORA. Razlozi obnove spora (1 ). Spor okončan presudom obnovit će se na prijedlog stranke :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'UPRAVNI SPOR' - gavin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
upravni spor

UPRAVNI SPOR

Izvanredni pravni lijekovi:

1. Obnova spora

2. Zahtjev za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne presude

razlozi obnove spora 1
Razlozi obnove spora (1)
 • Spor okončan presudom obnovit će se na prijedlog stranke:
 • ako je konačnom presudom Europskog suda za ljudska prava odlučeno o povredi temeljnog ljudskog prava ili slobode na drukčiji način od presude suda
 • ako se presuda temelji na prethodnom pitanju, a nadležni sud ili drugo javnopravno tijelo o tom je pitanju poslije odlučilo u bitnim točkama drukčije
razlozi obnove spora 2
Razlozi obnove spora (2)
 • ako je do odluke suda došlo zbog kaznenog djela suca ili službenika suda
 • ako se odluka suda temelji na ispravi koja je krivotvorena ili u kojoj je ovjeren neistinit sadržaj, ili ako se odluka suda temelji na lažnom iskazu svjedoka, vještaka ili stranke
 • ako je u donošenju odluke sudjelovao sudac koji je prema ZUS-u morao biti izuzet
slide5
Kako se pokreće obnova spora?
 • Prijedlogom za obnovu spora
 • Kome se podnosi prijedlog za obnovu spora?
 • Prijedlog za obnovu spora podnosi se sudu koji je donio presudu
slide6
U kojem se roku podnosi prijedlog za obnovu spora?
 • Najkasnije u roku od 30 dana od dana kad je stranka saznala za razlog obnove (subjektivni rok)
 • Objektivni rok određen je samo za jedan razlog: da je u donošenju odluke sudjelovao sudac koji je prema ZUS-u morao biti izuzet
  • Nakon proteka jedne godine od pravomoćnosti presude obnova se ne može predložiti iz tog razloga
slide7
Što se mora navesti u prijedlogu za obnovu spora?
  • oznaka presude donesene u sporu kojeg se obnova traži
  • zakonska osnova obnove i dokazi koji je čine vjerojatnom
  • dokazi da je prijedlog podnesen u zakonskom roku
  • podaci o podnositelju prijedloga
tijek obnove spora 1
Tijek obnove spora(1)
 • Sud će odbaciti prijedlog rješenjem ako utvrdi
  • da je prijedlog podnijela neovlaštena osoba ili
  • da je prijedlog nepravodoban ili
  • da stranka nije učinila vjerojatnim postojanje zakonske osnove za obnovu
 • Ako sud ne odbaci prijedlog, dostavit će ga drugim strankama te ih pozvati da u roku od 15 dana odgovore na prijedlog
tijek obnove spora 2
Tijek obnove spora(2)
 • Ako se obnova dopusti, prijašnja odluka stavit će se izvan snage u cijelosti ili djelomično
 • Prijašnje postupovne radnje na koje ne utječu razlozi obnove neće se obnavljati
 • Presudom kojom se obnova dopušta odlučit će se o predmetu spora
slide11
Tko može pokrenuti postupak izvanrednog preispitivanja zakonitosti pravomoćne presude /upravnog suda ili Visokog upravnog suda/?
 • Državno odvjetništvo RH
  • na prijedlog stranke u upravnom sporu
  • po službenoj dužnosti
slide12
U kojem se roku može pokrenuti postupak izvanrednog preispitivanja zakonitosti pravomoćne presude ?
 • u roku od šest mjeseci od dana dostave pravomoćne sudske presude strankama
 • Tko odlučuje o zahtjevu za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravom. presude?
 • Vrhovni sud RH u vijeću koje čini pet sudaca
slide13
Što može učiniti Vrhovni sud RH akko usvoji zahtjev za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne presude ?
  • ukinuti presudu i vratiti predmet na ponovno rješavanje ili
  • preinačiti presudu
ad