Reorganisatie en faillissement
Download
1 / 79

Reorganisatie en faillissement - PowerPoint PPT Presentation


 • 478 Views
 • Uploaded on

Reorganisatie en faillissement. 12 november 2013 FB Studiekring Utrecht . Programma. Blok 1 Beginselen faillissement Overeenkomsten / boedel ( schulden ) Botsende rechten Benadeling / verrekening / bestuurders Handelen curator ( Natuurlijke personen ) Blok 2 Reorganisatie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Reorganisatie en faillissement' - gautam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Reorganisatie en faillissement

Reorganisatie en faillissement

12 november 2013FB Studiekring Utrecht


Programma
Programma

Blok 1 Beginselenfaillissement

Overeenkomsten/boedel(schulden)

Botsenderechten

Benadeling/verrekening/bestuurders

Handelen curator

(Natuurlijkepersonen)

Blok 2 Reorganisatie

Akkoord/acticvaovk

ZH constructie

Doorstartscenario

Nieuwewetgeving/prepack

Blok 3Fiscale aspecten

Bodemvoorrecht

Fiscalecontinuïteit

Eindefaillissement

29.2 OB/f.e. OB

Verleggingsregeling

Liquidatieverlies

Vrijvalwinst

Afwaarderenintercompanyvordering

Blok 4 CasuspositiesAfwikkeling van een faillissement
Afwikkeling van eenfaillissement

Theorie: art.108 Fw > art. 173 Fw

(eerstverifiëren, danliquideren)

praktijk: art. 173 Fw > art. 108 Fw

(eerstliquideren, danverifiëren)

Nadeel: krijgen de schuldeiserswel

voldoendeinformatie?

Zie: wet “vereenvoudigde” afwikkelingd.d.

28 maart 2002


Insolventie
Insolventie

 • Staat van insolventie: “opgehoudentebetalen”

 • Pluraliteit van schuldeisers

 • Zie HR 18-01-02, NJ 02, 146: pluraliteitalleen is onvoldoende

 • Zieook Hof Den Haag, JOR 02,73, regelmatigeaflossingensteunvorderingen

 • Centraal Insolventieregister

  http://insolventies.rechtspraak.nl/bekendmakingen.aspx


Paritas creditorum voorrang
ParitasCreditorum & voorrang

 • Paritas:

  Art. 3: 276 B.W.

  Art. 3: 277 B.W. lid 1

  Let op: lid 2 “achterstelling”

 • Voorrang:

  Art. 3: 278

  Art. 3: 279 pand en hypotheek (separatisten)

  Art. 3: 283 e.v. voorrechten (288)

 • Feitelijke voorrang


Voorrechten feitelijke voorrang
Voorrechten & feitelijkevoorrang

 • Art. 3: 283 e.v. Bijzonderevoorrechten

 • Art. 3: 288 e.v. Algemenevoorrechten

 • Art. 21 IW 1990 Fiscus

 • Art. 16 CSV UWV

 • VeluwsNutsbedrijf (NJ 81, 640) (NB: 37b Fw)

 • Art. 53 Fw/54 Fw

 • Art. 60 FwEchter: art. 63a Fw


Boedel schulden
Boedel(schulden)

 • Frimaq.q./ Blankers (Rvdw 93, 224)(affinancieringpensioenpremies)

 • De Ranitzq.q./ Ontvanger (NJ 91, 305)“negatieveboedel”

 • Art. 16.2 Fw (salaris curator)

 • Art. 182 Fw

 • Onverschuldigdebetaling NJ 98, 437(Ontvanger/Hamm qq)

 • Van Galen qq/Circle Vastgoed (JOR 05, 221)

  Ontruimingsverplichting: Koot/Tideman qq


Overeenkomsten
Overeenkomsten

 • Gewoneovereenkomsten

 • Duurovereenkomsten

 • Arbeids- en huurovereenkomsten

 • Verhouding R.C.:verslag 73a Fw.vertrouwelijkecorrespondentie

  machtigingenart. 37art. 39art. 40art.176 lid 2


Overeenkomsten1
Overeenkomsten

 • Arbeidsovereenkomsten (art. 40 Fw)

 • Huurovereenkomsten (art. 39 Fw)*

 • Wederkerige ovk.’s (art. 37 Fw)

  *NB alleen failliet als huurder; ontruimingsverplichting


Duurovereenkomst
Duurovereenkomst

 • Artikel 37/37b Wederkerig

 • “Wanprestatie” curator HR NJ 2007,155 (Nebula)

 • Geen schadevergoeding 39 Fw: HR NJ 2011,114 (Aukema q.q./Uni-Invest)

 • Wel schadevergoeding beëindigingsclausule: HR NJ 2005,406 (BaByXL) NB: 7:231 BW bij o.g. NB2: 6:248 BW


Arbeidsovereenkomst
Arbeidsovereenkomst

 • Opzegging

 • Machtiging RC

 • Beroeptegenontslag (art. 67.2; let op: 5.2)

 • Loongarantieregeling (art. 61 WW)

 • VernietigingFaillissementvonnis(art. 13a)


Huur

 • Ontruimingsverplichting boedelschuld?

 • Circle Vastgoed/Van Galen qq (JOR 2002, 146)

 • Jacob Boer/Mr Y q.q. (NJ 2003, 13):Curator persoonlijk aansprakelijk voor schadeSchade als gevolg niet ontruimen: huurderving

 • Koot/Tideman qq LJN: BY6108


Botsende rechten
Botsenderechten

Bank (pandrecht)-curator/boedel (art. 58 Fw.)

Bank (pandrecht)-fiscus (art. 57 lid 3 Fw.)

Bank (pandrecht)-leverancier (eigendomsvoorbehoud) (art. 3:238 BW)


Positie bank 1
Positie bank (1)

Zekerheden:

 • hypotheek (3:227 jo. 260 BW)

 • pandrecht (3: 227 jo. 236 BW)

 • hoofdelijkheid (6:6-14 BW)

 • borgtocht (7:850 BW)

 • achterstelling (3:277 lid 2 BW)


Positie bank 2
Positie bank (2)

Pandrecht:

 • zaken (bezitloos - vuist)

 • vorderingen (stil - openbaar)

 • registratie

 • bepaaldheidRivierenland/Gispen q.q. (RvdW 94, 207)

 • toekomstigheid

 • onregelmatighedenSteinz q.q./Amro (NJ 87, 528)


Pauliana
Pauliana

art. 42 fw.

art. 3:45 bwe.v.

art. 47 fw.

art. 53 en 54 fw.


Benadeling van crediteuren
Benadelingvan crediteuren

ActioPauliana

 • Artikel 42 Fw. (onverplichte rechtshandeling)

 • Artikel 47 Fw. (voldoening opeisbare schuld)

 • Artikel 54 Fw. (verrekening te kwader trouw)

  Selectieve betalingen

 • Faillissement onafwendbaar

 • Benadeling andere schuldeisers

 • Concernverhoudingen


Art 42 fw e v
Art. 42 Fw e.v.

 • rechtshandeling

 • onverplicht

 • benadeling schuldeisers

 • wetenschap schuldenaar

 • wetenschap schuldeiser


Art 43 fw
Art. 43 Fw

 • Benadelende onverplichte rechtshandeling binnen jaar vóór faillissement

  • bij overeenkomsten, waarbij de waarde der verbintenis aan de zijde van de schuldenaar aanmerkelijk die der verbintenis aan de andere zijde overtreft;

  • bij rechtshandelingen ter voldoening van of zekerheidstelling voor een niet opeisbare schuld;

  • bij rechtshandelingen tussen gelieerde partijen

 • Wetenschap benadeling wordt aan beide zijden vermoed

 • Vatbaar voor tegenbewijs


 • Kredietverhoging en pauliana
  Kredietverhoging en pauliana

  • ABNAMRO/ Van Dooren q.q. I en II

  • Nieuw krediet, nieuwe zekerheid

  • Enkele concurr.cred. met opeisbare vorderingen worden betaald

  • HR: kredietovk + nw. zekerheid + betaling enkele cred. leidt tot benadeling

  • Belemmering kredietverlening B.I.M.’s

  • Omkering bewijslast ex 43.1 sub 2

  • Remedies: akkoord als voorwaarde kredietverlening; eerdere verplichting zekerheidsstelling


  Art 47 fw
  Art. 47 Fw

  • opeisbare schuld

  • voldoening

  • wetenschap faillissementsaanvraag

  • overleg crediteur/ debiteur

  • begunstiging boven andere crediteuren


  Samenloop 47 fw en od
  Samenloop 47 Fw en OD

  • Zie met name NJ 00, 578 Van Doorenq.q./ABNAMRO

  • 47 Fwziet op handelenschuldenaar/ failliet

  • 6: 162 ziet op handelenderde, meestalcrediteur met inzicht in reilen en zeilenonderneminglaterefailliet, zoals bank of moedermij.


  Bestuurdersaansprakelijkheid
  Bestuurdersaansprakelijkheid

  2:9 BW

  2:248 BW

  2:10 BW

  2:394 BW

  2:249 BW

  WBF betalingsonmacht

  Wetboek van Strafrecht


  Hr 19 11 02 rvdw 02 195
  HR 19-11- ‘02, RvdW ‘02/195

  • Art. 2:9 BW: bestuurdermoeternstigverwijttreffen

  • Schending van statutairebepaling die B.V. beschermt, leverternstigverwijt op

  • Echternietzondermeer: moetfeitelijkgetoetstworden


  Onbelangrijk verzuim
  Onbelangrijk verzuim

  • Vastejurisprudentie: enkeledagenoverschrijdingpublicatietermijn is onbelangrijkverzuim

  • Contrair: Rb Utrecht (JOR 02, 54): tussenfaill. en eindeboekjaar 32 dagen: bestuurzoutochpublicatieplicht (nàfaill.) hebben


  Jachtwerf neptunus
  JachtwerfNeptunus

  • In geval van O.D.: crediteur kan tegen bestuurder ageren onafhankelijk van optreden curator

  • Geen verstoring paritas, want failliete B.V. kon vóór faillissement niet optreden uit O.D. namens gezamenlijke crediteuren, curator wel

  • Kritiek praktijk: wat als curator èn indiv. cred. tegelijk bestuurder aanspreken?


  Sobi hurks jor 02 38
  Sobi/Hurks, JOR 02, 38

  Aandeelhoudersaansprakelijkheid:

  • Sobi/Hurks, JOR 02, 38

  • Enig aandeelhouder

  • Feitelijke invloed op bestuur dochtermij

  • Concernfinanciering

  • Ontoereikende liquid.positie dochter: geobj. wetenschap moeder

  • Cred. waarschuwen/surséance, anders aansprakelijk


  2 vervolg
  (2) Vervolg

  • Bestuurder van aandeelhoudster kan ook aansprakelijk zijn jegens crediteuren dochter

  • Ook al is moedermij of haar bestuurder geen bestuurder failliete B.V.

  • Dochter-activiteiten doen voortzetten ondanks slechte fin. situatie, als alleen banken en concernvennootschappen daarvan profiteren


  Jurisprudentie bestuurdersaansprakelijkheid
  Jurisprudentiebestuurdersaansprakelijkheid

  Jegens een of enkele crediteuren:

  • Beklamel (NJ 90,286): verplichtingen aangaan zonder actief

  • Coral/Stalt (NJ 98/727): selectief betalen

  • Erba & Osby (NJ 59/514 & NJ 82/443): wekken schijn kredietwaardigheid

  • Sobi/Hurks II (RvdW 02/6): ontoereikende liquiditeit dochter: wetenschap moeder; crediteuren waarschuwen, anders aansprakelijk

  • Steeds: faillissement onafwendbaar


  Taak aansprakelijkheid curator 1
  Taak/aansprakelijkheid curator (1)

  Maclou/Hovingq.q. (JOR 96/48; NJ 96/727)

  • Of en zojawanneer curator individuelecrediteuren over faillissementmoet in-lichtenhangtaf van bijzonderheden van elk geval;

  • Zwaarwegendebij de wijze van behe-ren/ vereffenen van de boedelbetrok-ken belangen van maatschappelijkeaardboven de belangen van individueleschuldeisers


  Taak aansprakelijkheid curator 2
  Taak/aansprakelijkheid curator (2)

  Mobell (JOR 04/61)

  • Curator lichtcrediteuren in over faillissement

  • Bedingovernemert.a.v. rechtenderden

  • Curator lichtcred. met evb over verkoop in

  • Zwaarwegendemaatschappelijkebelangengeenrechtvaardiging: curator had crediteurtoestemmingmoetenvragen

  • Doelmatigeafwikkelingnietvoldoendezwaarwegend


  Taak aansprakelijkheid curator 3
  Taak/aansprakelijkheid curator (3)

  • MaclouvsMobell

  • Verschil: in Mobellaansprakelijkheidcuratoren in hoedanigheid, niet in privé

  • Specifiekeonrechtmatigheidsnormhandelen curator

  • Maatschappelijke of bijbeheer en vereffening van de boedelbetrokkenbelangen?

   Criteria Macloublijvengelden :

  • bedingrespecterenrechtenderden

  • inzicht

  • ervaring

  • nauwgezetheid

  • inzet

  • (NB volgens Hof in Maclouboedelaansprakelijk)


  Taak curator
  Taak curator

  Art. 57 lid 3 Fw. “verkeersleider”


  Natuurlijke personen wsnp
  Natuurlijke personen/WSNP

  Schone lei

  Kwade trouw

  Akkoord en positie fiscus/UWV


  Wsnp 1 december 1998
  WSNP (1 december 1998)

  Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

  Doelstellingen: - schone lei- bevorderen bereidheid tot onderhandse schuldsanering (stok achter de deur)

  Van belang:

  - verzoek/ afwijzing

  - duur

  - afwijkingen t.o.v. faillissement

  - crediteuren e.a. betrokkenen

  - akkoord


  Verzoek art 285
  Verzoek (art. 285)

  • Staat van baten en schulden

  • Overzicht van inkomsten (ook echtgenoot)

  • Opgave van vaste lasten (ook echtgenoot)

  • Verklaring van B & W over ontbreken reële mogelijkheid tot onderhandse regeling (vaak door GKB afgegeven)

  • NB: aannemelijk maken dat geen sprake is van kwade trouw, bewijslast rust op saniet

  • Nieuw 287a Fw: gedwongenschuldregeling


  Afwijzingsgronden art 288
  Afwijzingsgronden (art. 288)

  Verplicht:- schuldenaar kan voortgaan met betalen- WSNP al van toepassing- gegronde vrees: * voor benadeling schuldeisers * voor niet-nakoming regeling

  Facultatief:- schulden niet te goeder trouw aangegaan- schuldenaar al eerder failliet- schuldenaar eerder in WSNP (10 jaar)


  Duur schuldsanering
  Duur schuldsanering

  Vanaf dag uitspraak:- 3 jaar (normaal) of 5 jaar (nominaal bedrag, “aflossing” duurt langer)- minimum 1 jaar (redelijkheid en billijkheid)


  Afwijkingen t o v faillissement
  Afwijkingent.o.v. faillissement

  Retentierecht

  Verrekening

  Akkoord geldt voor zowel preferente als concurrente schuldeisers

  Aanvaarding bij gewone meerderheid

  Bevoegdheid R-C tot overrulen

  Schone lei


  Concurrente crediteuren
  Concurrente crediteuren

  Alle crediteuren zijn gebonden (art. 299)

  Geen onderscheid naar aard schulden

  Ook bovenmatige hypotheek schuldenUitzonderingen: - studieschulden (art. 299a)- rente (art. 303)


  Preferente crediteuren
  Preferente crediteuren

  Alle crediteuren zijn gebonden (art. 299)

  Alle crediteuren worden gelijk behandeld (geen onderlinge rangorde)

  Bij uitdeling: preferent : concurrent <=> 2:1 (art. 349 lid 2)

  Let op: rente wordt niet vergoed


  Separatisten
  Separatisten

  Als bij faillissement (art. 299 lid 3 jo. 57 e.v.)

  Voor bovenmatig deel zijn zij concurrent

  Na afstand parate executie:- preferent- meestemmen over akkoord- geen herleving na verwerping akkoord


  Het akkoord art 329 e v
  Het akkoord (art. 329 e.v.)

  • Geldt ook voor alle preferente crediteuren

  • Stemming in twee groepen (concurrent/preferent)

  • Aanvaarding (beide groepen) bij:- 50% + 1 van crediteuren, en- 50% of meer van vorderingen

  • Dwangakkoord is dus mogelijk!


  Rol crediteuren
  Rol crediteuren

  • Rol crediteuren bij toetsing verzoek tot WSNP is nihil

  • Verzoek volledig ter beoordeling van Rechtbank

  • Zelfs in geval van inspraak, bestaat nog de bevoegdheid tot overrulen!

  • Alles derhalve gericht op medewerking van alle partijen  Reorganiseren en doorstart 1
  Reorganiseren en doorstart (1)

  Onderneming in stand laten:

  • (onderhands) akkoord of surseance, of

  • aandelenovername

   Onderneming blijft niet in stand:

  • activatransactie


  Reorganiseren en doorstart 2
  Reorganiseren en doorstart (2)

  Onderhands akkoord:

  • vormvrij

  • geen verplichting crediteuren

  • enkele weigerachtige cred. kan worden gedwongen als:- grootste crediteuren meewerken;- geen uitzicht bestaat op betere regeling;- akkoord is begeleid door accountant

   Dwangakkoord:

  • vormvrij

  • verplicht bij >50>50 regel na faill./WSNP of surseance


  Reorganiseren en doorstart 3
  Reorganiseren en doorstart (3)

  Diverse vormen akkoord:

  • percentage-akkoord

  • omzetting in convert. of achtergestelde lening

  • omzetting in aandelen (meestal cumprefs)

   Varianten:

  • overnameconstructie (cessie vorderingen)

  • aandelentransacties (ziekenhuis en sterfhuisconstructies); meestal + akkoord


  Reorganiseren en doorstart 4
  Reorganiseren en doorstart (4)

  Ziekenhuis/sterfhuisconstructies

  • gezonde dochters afscheiden van zieke dochters

  • commercieel minste risico

  • extra kapitaal vaak hindernis

   Let op:

  • actiopauliana (meestal niet relevant indien bank voldoende zekerheden heeft)

  • concernfinanciering (onderlinge afstand regresvorderingen + afstand hoofdelijkheid gezonde dochter jegens bank)


  Reorganiseren en doorstart 5
  Reorganiseren en doorstart (5)

  Activatransacties (101/176 Fw)

  • juridisch minste risico

  • overname (meestal) door derde

  • commercieel minst interessant

  • geen aansprakelijkheid voor “oude” schulden, tenzij vereenzelviging (Rainbow-arrest, HR NJ 00,698)

  • wn gaan niet mee ex 7:666 BW

  • na faillissement is goedkoper/geen risico pauliana of OD


  Doorstartscenario voorbereiding
  Doorstartscenario (voorbereiding)

  Doorstart via surseance gevolgd door faillissement

  Voorbereiding + noodverband

  Analyseren en bijwerken administratie (rekening-courant verhoudingen, regres)

  Inventarisatie en taxatie

  • risico’s (onbehoorlijk bestuur, claims)

  • kroonjuwelen (merk, telefoonnummer, domeinnaam etc.)

  • huurrechten

  • werknemers

  • leveranciers (dwangcrediteuren) en afnemers

  • debiteuren en OHW

  • taxeren van activa (voorraden, materieel en inventaris)

   Businessplan Newco (financieel, fiscaal en juridisch)

   Positie Bank (bodemverhuur, financiering Newco)

   Aftasten buitengerechtelijk akkoord


  Keuze voor saneringsmethode
  Keuze voor saneringsmethode

  • Geen afscheid personeel mogelijk: doorstart na faillissement (evt. ingeleid door surseance)

  • Geen/weinig personeel maar hoge schulden: tur-bo-liquidatie (ook in belang a.h.) of faillissement

  • Weinig schulden/coöperatieve crediteuren: onderhands akkoord

  • Indien fiscaal gemotiveerd: Begemann-constructie, anders verdampt verliescompensatie

  • In grotere concerns evt. combineren met sterfhuis- of ziekenhuisconstructie


  Nieuwe ontwikkelingen
  Nieuweontwikkelingen

  • Pre-pack

   • Doel: zoveel mogelijk voorkomen van waardeverlies als gevolg van de te verwachten faillietverklaring van de schuldenaar

  • Bestuursverbod

  • Buitengerechtelijk akkoord


  Blok iii
  BLOKIII


  Positie fiscus 1
  Positiefiscus (1)

  Algemeenvoorrecht:

  • superpreferent- Art. 21 IW- Art. 16 CSV

  • preferentLoongarantieregeling (61 WW, 3:288 BW)


  Positie fiscus 2
  Positiefiscus (2)

  Bodemrecht:

  • begrip “bodem”

  • voor/na faillietverklaring

  • bezitloos pandrecht

  • Verhuurconstructie; 22bis IW

  • Leidraad Invordering

  • “reële eigendom”

  • art. 57 lid 3 en 182 Fw.


  Positie fiscus 3
  Positiefiscus (3)

  Bodemvoorrecht:

  • verhuurconstructiepaulianeus? JOR 05/103 (Vz.Rb Middelburg 06/01/05):

  • verplichtingpandhouder ex art. 3:237.3 BW

  • Nee; op basis 42 Fw. niet direct benadelingomdat bank rechtenuitoefent ten nadele van crediteuren

  • N.B. Showroom-arrest HR 9/12/11 LJN:BT2700, JOR 12/33)

  • Art. 22 bis IW (N.B.: zie 63c Fw.)


  Fiscale continu teit 1
  Fiscale continuïteit (1)

  • Aangifteplicht: curator (art. 6/8 jo 43 AWR), niet in praktijk; uitstel voor indiening van aangiftes LH en OB

  • Ambtshalve aanslagen LH en OB: “stopcode” en pro forma bezwaar

  • Eigenlijke opheffing: alleen aangiftes OB i.v.m. teruggave; LH nihilaangiftes of achterwege laten; voor IB/Vpbnihilaanslag verzoeken (tenzij carry back met bate voor boedel)

  • Bij voorzienbaar akkoord aangifteplicht nakomen

  • Vpb: beleidsbesluit 27 december 2006, Stcrt.07/3


  Fiscale continu teit 2
  Fiscale continuïteit(2)

  • Betalingsverplichting: fiscale schuld gefixeerd (art. 33 Fw) N.B. Uitzondering surseance (art. 232.1 Fw). Fiscus zal uitstel van betaling verlenen als tijdens surseance aan aangifte- en betalingsplicht wordt voldaan

  • Ambtshalve en andere aanslagen niet betwistbaar op verificatievergadering; achterwege laten bezwaar of beroep curator evt. persoonlijk aansprakelijk

  • Totale winstbegrip: aan ontbonden vennootschap kan aanslag Vpb worden opgelegd hoewel opheffing faillissement einde vennootschap inhoudt; aanslag kan niet worden voldaan (zie Fokker-arrest).

  • Informatieverplichting: rust op curator (art. 43 AWR)


  Btw aspecten 1
  BTW-aspecten (1)

  • Verleggingsregeling bij executie: art. 24 baUitv.besl. OB (1 januari 2008)

  • Verpande of verhypothekeerde zaak executeren >overdracht aan OB-ondernemer

  • Bij onzuivere lossing ook van toepassing: HR LJNBO7109

  • Art. 29 OB bij einde faillissement

  • Bij beëindiging d.m.v. akkoord: kwijtschelding ex art. 22 Uitv.reg. IW


  Btw aspecten 2
  BTW-aspecten (2)

  Art. 29.2 OB:

  • Aannemelijk dat geen betaling volgt of twee jaar na opeisbaarheid

  • Heffing bij debiteur/gefailleerde

   Art. 29.1 OB:

  • Niet is en zal worden ontvangen

  • Teruggaaf aan crediteur


  Btw aspecten 3
  BTW-aspecten (3)

  Art. 29.2 OB:

  • Aanslag na faill. datum: OB over openstaand schuldentotaal

  • Niet correct bij verrekeningen of gebrekkige administratie

  • Boedelschuld of préfaill.schuld?

  • HR BNB 97/368: faill. schuld

  • Heffing niet afhankelijk van (moment) teruggaaf 29.1 OB


  Btw aspecten 4
  BTW-aspecten (4)

  Art. 29.1 OB:

  • Bij cessie vordering blijft ondernemer (cedent/verkoper) gerechtigd tot teruggaaf, als vergoeding niet wordt betaald

  • Bij factoring/kredietverzekering ofwel minder krediet, ofwel machtiging factormij.

  • Alternatief: cessie vordering teruggaaf op fiscus met instemming fiscus (NB verrekening!!)

  • Op verzoek, aparte beschikking

  • Afwaarderen wegens gkg voldoende?

  • Wanneer? Praktijk: brief curator


  Btw aspecten 5 akkoord
  BTW-aspecten (5); akkoord

  Art. 29.2 OB:

  • Onderscheid aanslag voor of na akkoord

  • Na/bij akkoord (1): Besluit Stscrt. 4/9/02 (VN 02/45.23): (dubbele) akkoordpercentage geldt ook voor 29.2 OB

  • Voor akkoord al aanslag (2): pro rata vermindering corrigerende heffing met akkoordpercentage

  • Voorbeeld: vordering 10k, OB 2,1k, 20% uitkering:

   (1) Correctie 80% van 2,1k = 1,68k; 40% betalen is 0,672k of (2) correctie was al 2,1, vermindering met 20% betekent 0,42 correctie op 2,1k > 1,68k


  Btw aspecten 6 akkoord
  BTW-aspecten (6); akkoord

  Art. 29.1 OB:

  • correctie is gelijk aan uitkeringspercentage

  • na/bij akkoord: 80% van BTW terug

  • voor akkoord: BTW al 100% terug, dan ex 29.1 naheffing van 20% van BTW-bedrag

   Alternatieven: omzetting in lening of aandelen

  • lening wordt gezien als voldoening schuld, dus geen correctie vooraftrek ex 29.2, maar ook geen recht op teruggaaf 29.1

  • NB HR 29/3/95 BNB 96/244


  Btw aspecten 7 akkoord
  BTW-aspecten (7); akkoord

  • Bij “normaal” akkoord, directe betaling leverancier deels recht op teruggaaf + correctie vooraftrek bij gefailleerde

  • Bij overname (cessie) of omzetting vordering: constructie gericht op voldoening schuld aan nieuwe eigenaar, dus geen recht op teruggaaf oude eigenaar; meenemen in prijs en bedingen dat geen teruggaaf wordt gevraagd (Let op: opeisbaarheid vordering uitstellen i.v.m. 2-jaarstermijn)

  • Bij aandelen transacties (incl. STH/ZKH-constructies): geen gevolgen OB

  • Activa-transacties: 31 OB (indien ten onrechte toch OB: herziening mogelijk; ten onrechte geen OB: glijclausule in contract)


  Einde faillissement
  Eindefaillissement

  • Vernietiging vonnis (beroep/verzet) art. 15a Fw

  • Opheffing wegens schuldsanering art. 15b Fw

  • Opheffing wegens gebrek aan baten art. 16 Fw

  • Vereenvoudigde afwikkeling art. 137a Fw

  • Homologatie akkoord art. 161 Fw

  • Volledige betaling art. 193 Fw (rehabilitatie!)

  • Slotuitdelingslijst art. 193 Fw


  Opheffing 1
  Opheffing (1)

  • eigenlijke opheffing wegens gebrek aan baten: actief is onvoldoende om boedelschulden te betalen

  • oneigenlijke opheffing wegens gebrek aan baten: actief is voldoende om boedelschulden te voldoen, maar onvoldoende om preferente crediteuren te betalen


  Opheffing 2
  Opheffing (2)

  • Wet “vereenvoudigde” afwikkeling, van kracht 1 aug. 2002:- concept financieelverslagnaarRb- vaststellingsalaris/verschotten door Rb- r.c. bepaaltdatverificatieverg. achterwegeblijft- kennisgevingaanconcurr. cred + advertentie- uitdelingslijst- renteopvragen- definitieffinancieeleindverslag- goedkeuringverslag door Rb- betalingboedelcrediteuren- deelbetaling pref. crediteuren- nulstand-eindverslag- opheffing


  Fiscale gevolgen be indiging
  Fiscale gevolgenbeëindiging

  • Fiscale winst bij debiteur, fiscale afschrijving bij crediteur (tenzij infokap)

  • Akkoord: kwijtscheldingswinst (3:13.1a IB jo 8.1 Vpb)

  • Alle andere wijzen van beëindiging: vrijvalwinst

  • Winst valt weg tegen aanwezige verliezen

  • Kwijtscheldingswinst onbelast

  • Vrijvalwinst: wel IB, geen Vpb tenzij f.e.

   (rechtspersoon wordt ontbonden door beëindiging

   faillissement)


  Vrijval of kwijtscheldingswinst 1
  Vrijval- of kwijtscheldingswinst (1)

  • Kwijtscheldingswinst onbelast: “prijsgeven van niet voor verwezenlijking vatbare rechten”

  • BNB 92/392: geen kw.scheldingswinst bij slotuitdelingslijst

  • Dus ook niet bij andere wijze van beëindiging faillissement, behalve bij akkoord

  • BNB 97/78 (Keurlonen): moment realisatie vrijvalwinst als “zo goed als zeker is dat geen uitkering volgt”

  • Fokker-arrest: debiteur wordt niet van schulden bevrijd, dus geen vrijvalwinst

  • Uitzondering: bij f.e. wel vrijvalwinst want dochter “verdwijnt”


  Vrijval of kwijtscheldingswinst 2
  Vrijval- of kwijtscheldingswinst (2)

  • Vrijvalwinst is belast bij f.e.: noopte tot verbreking f.e. in faillissement

  • Moment ontvoeging o.m. afhankelijk van boekwaarde activa en verwachte opbrengst

  • Te vroeg ontvoegen:verliescompensatie verdampt

  • Te laat ontvoegen: heffing vrijvalwinst bij moeder

  • Reparatiewetgeving: art. 15aj.3 Vpb

  • Echter: wat is “in zicht van liquidatie”

  • Schulden op bedrijfswaarde niet hetzelfde als vorderingen op bedrijfswaarde (?)

  • Hoe omgaan met planning liquidatie


  Vrijval of kwijtscheldingswinst 3
  Vrijval- of kwijtscheldingswinst (3)

  • Is Fokker-II-arrest uitzondering?

  • Vraag was of tijdens vereffening faillissement nog sprake kon zijn van vrijstelling kwijtscheldingswinst; HR: er zou toch geen winst zijn ontstaan ?)

  • De facto geen heffing buiten f.e.; speelt misschien een rol?

  • Gevolgen bij IB-ondernemers? (debiteur wordt niet van schulden bevrijd, dus geen vrijvalwinst)

  • Bij WSNP: sinds Besluit Stscrt. vrijstelling kwijtscheldingswinst (8/1/99 nr DB98/444M, BNB 99/88; 3.13.1.a IB)


  Vrijval of kwijtscheldingswinst 4
  Vrijval- of kwijtscheldingswinst (4)

  • Kwijtscheldingswinst: 15ac.2 Vpb: geen vrijstelling tenzij voordelen niet tot winst zouden hebben behoord als BV geen deel had uitgemaakt van f.e.

  • Na verbreking f.e.: 8.4 Vpb: indien BV laatste 6 jr deel uitmaakte van f.e. geen toepassing vrijstelling tenzij ook indien BV geen f.e.-BV was geweest, winst zou zijn vrijgesteld

  • Commissie Insolventierecht heeft gepleit voor schrappen van art. 8.4 en 15ac vanwege belemmering voor sanering via een akkoord


  Kwijtschelding bij deelneming
  Kwijtschelding bij deelneming

  • Art. 13ba Vpb:afgewaardeerde vorderingen

  • Crediteur met vordering op deelneming terwijl deze vordering is afgewaardeerd t.l.v. winst, moet winst nemen indien afgewaardeerde vordering wordt prijsgegeven

  • Anders dan bij f.e. vindt correctie dus plaats bij crediteur; bij f.e. correctie bij debiteur door minder winst vrij te stellen

  • Wel mogelijkheid aan doteren opwaarderingsreserve, maar daarop rust claim

  • Per saldo hindernis voor insolventiepraktijk d.m.v. akkoord


  Fiscale gevolgen crediteur
  Fiscale gevolgen crediteur

  • Positie aandeelhouder: liquidatieverlies art. 13d bij deelneming

  • Geldt ook voor infokap (deelnemerschapslening)

  • Verlies pas nemen bij voltooiing liquidatie (art. 13d.9 Vpb): turboliquidatie vanwege duur afwikkeling faillissement

  • Bij doorstart nemen liquidatieverlies opgeschort (13e Vpb)

  • Ab-houder moet ook wachten tot einde faillissement voor nemen verlies maar kan aandelen voor € 1,- verkopen (art. 4.16.1.c vs. 4.12.b IB). Ook hier opschorting als aandeelhouder belang houdt in doorgestarte onderneming


  Reorganiseren en doorstart 6
  Reorganiseren en doorstart(6)

  • CASUS (Begemann-constructie)

  • Overname vorderingen + aandelenpakket

  • Aanbieden akkoord

  • Art. 29.1 OB: crediteuren moeten BTW in gecedeerde vordering geheel ontvangen en afzien van terugvordering BTW (schriftelijke bevestiging)

  • Geen 20a Vpb-problematiek, voortzetting activiteiten 30%

  • Artikel 12 Vpb oud vervallen: geen omzettingswinst t.g.v. verschil tussen nominale en economische waarde schuld bij omruiling in aandelen

  • Zie 13ba Vpb: heffing nu bij aandeelhouder en niet bij vennootschap; bij verkoop aan derde geen eerdere afwaardering t.l.v. de winst van de (overgenomen) vorderingen


  Vragen
  Vragen?

  Wessel, Tideman & Sassen advocaten

  Kantoor Den HaagJohn Dullaart Van Stolkweg 10, 2585 JP Den HaagT 070 3380633

  [email protected]

  Kantoor RotterdamRichard le Grand

  Beursplein 373001 DE Rotterdam

  T 010-2053188

  [email protected]