Download
velkommen til smb dagen 2004 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Velkommen til SMB-dagen 2004! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Velkommen til SMB-dagen 2004!

Velkommen til SMB-dagen 2004!

156 Views Download Presentation
Download Presentation

Velkommen til SMB-dagen 2004!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Velkommen til SMB-dagen 2004!

 2. Agenda 09.00-09.45 - CRM, effektivt salg og kundeservice Werner Risberg, VP Sales, Mamut ASA 10.00-10.45 - Bli mer effektiv og lønnsom med Mamut Espen Mofjell, VP Products & Services, Mamut ASA 11.00-11.45 - Ny bokføringslov og bokføringsregler Terje Tvedt, Partner, Ernst & Young 12.00-13.45 - Skatt, avgifter og ny regnskapslov Are Halhjem, Statsautorisert revisor 13.45-15.00 - Produktdemonstrasjoner

 3. Annen informasjon • Forfriskninger serveres i alle pauser • Lunsj serveres kl. 11.45 • Evalueringsskjema • Vennligst demp mobiltlf.

 4. CRM - effektivt salg og kundeservice! Werner Risberg, VP Sales Mamut ASA

 5. Mamut ASA • Visjon • Å forenkle og effektivisere hverdagen for mindre virksomheter • Største norske SMB-leverandør • 30.000 kunder i Norge • Leverer komplette løsninger for SMB • Prisvinnende standardløsninger • Fokus på pris, funksjonalitet, brukervennlighet • Leverer kunde/CRM, ordre/faktura, logistikk, regnskap, personal, lønn og netthandel • Solid leverandør - 10 års erfaring

 6. CRM • “Customer Relationship Management” • Administrasjon av kundeforhold • Hovedformål • Å samle, holde på, vedlikeholde og utvikle sine kunderelasjoner • Forsterke en bedrifts relasjon til eksisterende og potensielle kunder

 7. Kontorspesialisten AS • Utfordringer • Kundeoppfølging • Informasjonsdeling • Planlegge og evaluere aktiviteter • Bedre dialog med kundene • Sviktende rutiner for utestående fordringer • Dokumentbehandling • Webshop

 8. CRM i MBS

 9. Kunnskap om kunden alltid tilgjengelig • Riktig oppfølging fra bevisst segmentering • All informasjon samlet på et sted

 10. Aktiviteter ivaretar historikk, statistikker og fremtidig oppfølging • All dialog samlet på en plass • Integrert med Microsoft Outlook 2003

 11. Enkelt å evaluere alle aktiviteter • Fakta erstatter ”antagelser” • Planlegging av fremtiden basert på fakta

 12. Enkelt å opprette maler • Kundedata flettes automatisk inn • Rimelig og effektiv dialog • Send ett dokument/e-mail til et utvalg kunder – i én operasjon

 13. Ny kommunikasjonskanal for nye og eksisterende kunder • Brukervennlig nettbutikk • Forenklet ordrehåndtering • All kundedialog hentes inn i kundeoppfølgingssystemet

 14. Forbedret oversikt på enkeltkunder • Tilgjengelig betalingshistorikk • Forenklet og effektiv hverdag for alle med kundekontakt

 15. CRM – Oppsummering • Effektiv CRM krever et komplett system • Effektiviserer og forenkler alle prosesser • Relasjonsfokus vs transaksjonsfokus • Mersalg i tillegg til nysalg • Ledelsen erstatter ”antagelser” med fakta • Optimal beslutningsstøtte • Bedre kontroll og likviditet

 16. info@mamut.com