slovak online innovation in teaching of slovak inovat vnos vo v u be sloven iny n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Slovak Online : innovation in teaching of Slovak inovatívnosť vo výučbe slovenčiny PowerPoint Presentation
Download Presentation
Slovak Online : innovation in teaching of Slovak inovatívnosť vo výučbe slovenčiny

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Slovak Online : innovation in teaching of Slovak inovatívnosť vo výučbe slovenčiny - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

Slovak Online : innovation in teaching of Slovak inovatívnosť vo výučbe slovenčiny. www.slovake.eu Peter Baláž, 1.10.2013. To learn or not to learn Slovak? Učiť sa, či neučiť sa slovenčinu?. For whom ? / Pre koho? • Foreigners living in Slovakia • Partners in mixed marriages

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Slovak Online : innovation in teaching of Slovak inovatívnosť vo výučbe slovenčiny' - gaurav


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slovak online innovation in teaching of slovak inovat vnos vo v u be sloven iny

Slovak Online:innovation in teachingof Slovak inovatívnosť vo výučbe slovenčiny

www.slovake.eu

Peter Baláž, 1.10.2013

to learn or not to learn slovak u i sa i neu i sa sloven inu

To learn or not to learn Slovak?Učiť sa, či neučiť sa slovenčinu?

Forwhom? / Pre koho?

• Foreignersliving in Slovakia

• Partners in mixedmarriages

• Inhabitants of areas near the borders

• Slovakslivingabroad

• People studying the Slovak and Slaviclanguages

•Exchange students

• Immigrants

• Entrepreneurs

• Tourists

to learn or not to learn slovak u i sa i neu i sa sloven inu1

To learn or not to learn Slovak?Učiť sa, či neučiť sa slovenčinu?

Forwhom? / Pre koho?

cudzinci žijúci na území Slovenska

partneri v zmiešaných manželstvách

obyvatelia v pohraničných oblastiach

zahraniční Slováci

slovakisti a slavisti

obchodníci

imigranti

študenti

turisti

slovak online what o

Slovak OnlineWhat? / Čo?

- A multilingual portal for teaching Slovak

- Viacjazyčný portál na výučbu slovenčiny

- The website isalreadyin 9languages (Czech, English,Esperanto, French, German, Lithuanian, Polish, Slovak and Spanish) and more languages can be easilyadded due to the user-friendly translationsystem.

- Celá stránka je už v 9-ich jazykoch (cs, de, en, es, eo, fr, lt, pl, sk), s otvorenou možnosťou pridávania ďalších jazykov (čoskoro pribudne maďarčina).

slovak online how ako

Slovak OnlineHow? / Ako?

• Freeofcharge/ zadarmo

• In multiplelanguages/ viacjazyčne

• Using the Internet / cez internet

• In a funny, interactive way/ hravouformou:

courses (level A1 and A2), exercises, tests, games,

dictionaries, communicationtools…

kurzy (úrovne A1 a A2), cvičenia, testy, hry,

slovníky, komunikačné nástroje…

multilingualism of the portal mnohojazy nos port lu

Multilingualism of the portalMnohojazyčnosť portálu

- Choosing the language on the website:

- Výber jazyka stránky:

translation system preklada integrated vocabulary improvement tool
Translationsystem/ PrekladačIntegratedvocabulary-improvementtool
actual statistics aktu lne tatistiky 20 09 2013

Actualstatistics/Aktuálne štatistiky (20.09.2013):

GooglePagerank: 7/10

Registeredusers: / Registrovaných používateľov: 10905

Facebook-fans: / Fanúšikov na Facebooku: 2710

Visits:/Návštev:661 989from/zo 190 countries/krajín.

UniqueVisitors: / Unikátnych návštevníkov:421,765

Dailyvistis: /Denná návštevnosť: app. / cca 1500

New visistors: / Noví návštevníci: 62%

Returningvisitors: / Vracajúci sa návštevníci: 38%

Pageviews: / zobrazených stránok: 2 935 435

partners of the project partneri v projekte

Partners of the projectPartneri v projekte

Who? / Kto?

5 countries, 6 partners / 5 krajín, 6 partnerov:

Education@Internet–SK

ĽudovítŠtúr Institute of Linguistics of the

Slovak Academy of Sciences – SK

StudioGAUS – DE

Vilnius University– LT

Academy of Computer Sciences, Management

and Administration in Warsaw – PL

TheSlovak Centre in London– GB

financial support of the project finan n podpora projektu

Financial support of the project:Finančná podpora projektu:

Till2011: / Do roku 2011:

EC: KA2 – Languages, „Lifelong Learning Programe“ (75%)

Cofinancing – partners (25%)

In thefuture / V budúcnosti: EC: KA2 (2013-2015)

- Ministry for Education, Culture?/ MŠ, MK SR?

Other sources (commercial) -ads, sponsoring

Iné zdroje (komerčné) - reklama, sponzoring

- Donations/ Dobrovoľné dary

thank you for your attention akujem v m za pozornos

Thank you for your attentionĎakujem vám za pozornosť

Peter Baláž – Edukácia@Internet

peter.balaz@ikso.net

slide23

Občiansko-spoločenská platforma EÚ pre viacjazyčnosť

vytvorená Európskou komisiou v roku 2009

z 29 vybraných občianskych organizácii,

ktorá pracovala v 4 pracovný skupinách,

predložila Európskej komisii

správu a odporučenia v júni 2011

http://ec.europa.eu/languages/news/20110707-civil-society-report_en.htm

slide24

OSPV odporúča krajinám EÚ,

ako najlepší príklad,

inovatívný projekt vo Veľkej Británii

„Springboard to Languages“

ktorý sa realizuje odseptembra 2006

pod pedagogickým dohľadom Univerzity v Manchestri.

www.springboard2languages.org

slide25

V projekte sa zúčastňujú

4základné školy s 250 žiakov,

ktorý má 2 ciele:

  • zvýšiť jazykové povedomie žiakov
  • pripraviť žiakov na učenie ďalších jazykov
 • Ide o “jazykovo orientované vyučovanie“, resp. „úvod do štúdia cudzích jazykov“,
 • využívajúci
 • logickú gramatiku esperanta
 • a 500 najčastejšie používaných koreňov slov,
 • ktoré sa objavujú vo viacerých jazykoch,
 • využíva univerzálne používané predpony a prípony, čím si žiaci bez memorovania vytvoria 2000 slov.
slide26

Nejde o nový projekt využívajúci propedeutickú hodnotu esperanta.

V minulosti od roku 1921 boli uskutočnené viaceré projekty na základných školách vo UK, USA, AUS, DE, NZ, FI, HU, ktoré dospeli k rovnakým pozitívnym výsledkom, aké dosahujú základné školy

v projekte vo Veľkej Británii.

slide27

OSPV pripravuje overenie úspešného projektu vo Veľkej Británii prostredníctvom projektu na základných školách v niekoľkých krajinách EÚ ,

ktorý by financovala Európska komisia.

So základnými školami vo Veľkej Británii

by sa mali v projekte zúčastniť

po 3 základné školy zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, Chorvátska a Litvy.

slide28

Ďakujem vám za pozornosť.

jozef.reinvart@mzv.sk