Od ideje do projektnog prijedloga
Download
1 / 84

OD IDEJE DO PROJEKTNOG PRIJEDLOGA - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

OD IDEJE DO PROJEKTNOG PRIJEDLOGA. CENTAR ZA CIVILNE INICIJATIVE (CCI) E-misija: program jačanja sposobnosti organizacija civilnog društva. CILJEVI RADIONICE S VAŠEG GLEDIŠTA. Molimo predstavite se Opišite ukratko vašu udrugu i važnije projekte? Koja su Vaša očekivanja od radionica?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OD IDEJE DO PROJEKTNOG PRIJEDLOGA' - gaura


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Od ideje do projektnog prijedloga

OD IDEJE DO PROJEKTNOG PRIJEDLOGA

CENTAR ZA CIVILNE INICIJATIVE (CCI)

E-misija: program jačanja sposobnosti

organizacija civilnog društva


Ciljevi radionice s va eg gledi ta
CILJEVI RADIONICE S VAŠEG GLEDIŠTA

 • Molimo predstavite se

 • Opišite ukratko vašu udrugu i važnije projekte?

 • Koja su Vaša očekivanja od radionica?

 • Imate li iskustva u pisanju projektnih prijedloga


Ciljevi radionice s na eg gledi ta
CILJEVI RADIONICE S NAŠEG GLEDIŠTA

 • pružiti vam osnovna znanja o postupku identifikacije i formuliranja projekta

 • objasniti uporabu osnovnih alata koji se koriste u tom procesu

 • Pružiti osnovna znanja o elementima koje svaki projektni prijedlog mora sadržavati


Standardna struktura prijedloga
STANDARDNA STRUKTURA PRIJEDLOGA

 • Naslovna stranica

 • Opis organizacije

 • Sažetak projekta

 • Definicija problema /Izjava o potrebama

 • Ciljevi

 • Opis ciljane skupine i krajnjih korisnika

 • Rezultati (vrednovanje ili evaluacija)

 • Aktivnosti

 • Održivost

 • Proračun

 • Prilozi


Standardna struktura prijedloga redoslijed pisanja
STANDARDNA STRUKTURA PRIJEDLOGA – redoslijed pisanja

 • Naslovna stranica

 • Opis organizacije

 • Sažetak projekta

 • Definicija problema /Izjava o potrebama

 • Ciljevi

 • Opis ciljane skupine i krajnjih korisnika

 • Rezultati (Vrednovanje ili evaluacija)

 • Aktivnosti

 • Održivost

 • Proračun

 • Prilozi

 • Naslovna stranica

 • Opis organizacije

 • Definicija problema /Izjava o potrebama

 • Ciljevi

 • Rezultati (Vrednovanje ili evaluacija)

 • Aktivnosti

 • Proračun

 • Opis ciljane skupine i krajnjih korisnika

 • Održivost

 • Sažetak projekta

 • Prilozi


Od ideje do projektnog prijedloga

Opis organizacije

Relevantnost i održivost


Od ideje do projektnog prijedloga

Naslovna strana

izvedivost

prilog


Od ideje do projektnog prijedloga

Procjena potreba, opis problema

Relevantnost i izvedivost

Sažetak projekta

Dionici (ciljana skupina, relevantnost)

Dionici (korisnici i ciljana skupina)

Ciljevi – stablo ciljeva

Izvedivost, relevantnost (strategija)

vidljivost
Logi ki pristup procesa planiranja

FAZA ANALIZE

FAZA PLANIRANJA

IDENTIFIKACIJA

LOGIČKI PRISTUP PROCESA PLANIRANJA

 • Analiza dionikaidentifikacija ciljnih skupina i korisnika

 • Analiza problemaidentifikacija ključnih problema, ograničenja i mogućnosti, određivanje odnosa uzroka i posljedica

 • Analiza ciljevaodređivanje ciljeva, odabir odgovarajuće projektne strategije

 • Rizici

 • Određivanje indikatora

 • Plan aktivnosti

 • Planiranje troškova


Od ideje do projektnog prijedloga

PROGRAM

PROJEKTI

OSNOVNA TERMINOLOGIJA


Osnovna terminologija

KRAJNJI KORISNICI

CILJNA SKUPINA

OSNOVNA TERMINOLOGIJA

 • Ciljna skupina i krajnji korisnici:

  • Ciljna skupina = osobe/ skupine/ organizacije na koje će projekt neposredno pozitivno utjecati (s njima radimo u projektu)

  • Krajnji korisnici = osobe/ skupine/ organizacije koje bi mogle imati koristi od projekta nakon što završi


Osnovna terminologija1
OSNOVNA TERMINOLOGIJA

 • Predlagatelj/ glavni partner = predlaže projekt u svoje ime, odgovoran je za njegovu dobru provedbu

 • Partner = sudjeluje u projektnim aktivnostima, provodi dio projektnih aktivnosti, može sudjelovati u financijskom dijelu

 • Suradnik = pomaže u nekom dijelu provedbe (npr. promicanje projekta), ali nema pravo na pokrivanje svojih troškova iz sredstava projekta


Osnovni pojmovi
OSNOVNI POJMOVI

 • Relevantnost

 • Izvedivost

 • Održivost

 • dioniciProces analize
PROCES ANALIZE

 • Neophodan da bismo znali je li naš projekt “drži vodu”

 • Ispitivanje postojeće situacije

 • (analiza problema)

 • Vizija željene buduće situacije

 • (analiza ciljeva)

 • Strategija za postizanje željene situacije

 • (analiza strategije)


Analiza dionika tko su dionici
Analiza dionika – tko su dionici?

 • Sve osobe, skupine ljudi, ustanove ili trgovačka društvakoje bi mogle biti u vezi s projektom/programom

 • Oni mogu – posredno ilineposredno, pozitivno ili negativno – utjecati ili bitipod utjecajem procesa i rezultata projekata


Utvr ivanje dionika
Utvrđivanje dionika

 • Kako biste utvrdili tko su dionici, zapitajte se:

 • Čija su iskustva i perspektiva važni?

 • Tko će odlučivati o projektu?

 • Tko će provoditi odluke?

 • Čija je aktivna podrška neophodna za uspjeh projekta?

 • Tko ima pravo biti uključen?

 • Kome je projekt prijetnja?


Za to je va no definirati dionike vje ba
Zašto je važno definirati dionike? - vježba

 • Interesi dionika u odnosu na problem te pretpostavke za njihovu uključenost u projekt

 • Sukob interesa različitih dionika i rizici za projekt

 • Odnosi među dionicima na koje se možete osloniti


Logi ki pristup procesa planiranja1

FAZA ANALIZE

FAZA PLANIRANJA

FAZA IDENTIFIKACIJE

LOGIČKI PRISTUP PROCESA PLANIRANJA

 • Analiza dionikaidentifikacija ciljnih skupina i korisnika

 • Analiza problemaidentifikacija ključnih problema, ograničenja i mogućnosti, određivanje odnosa uzroka i posljedica

 • Analiza ciljevaodređivanje ciljeva, odabir odgovarajuće projektne strategije

 • Rizici

 • Određivanje indikatora

 • Plan aktivnosti

 • Planiranje troškova


Za to analiza problema
Zašto analiza problema?

 • Projekti se izrađuju da bi se bavili problemima s kojima se suočavaju korisnici

 • Pravilno planirani projekt bavi se stvarnim potrebama korisnika i nije ga moguće izraditi bez analize postojeće situacije

 • Različite skupine dionika postojeću situaciju vide na različite načine

 • Analizom problema bi trebali dobiti cjelovitu sliku postojeće negativne situacije


Kako se izvodi analiza problema
Kako se izvodi analiza problema?

 • Analiza problema utvrđuje negativne aspekte sadašnje situacije

 • Najbolje ju je provoditi u tzv. participativnim radionicama, odnosno, s predstavnicima glavnih dionika (bez stajališta različitih ljudi o određenom problemu, ne može biti jasna niti priroda problema, niti potrebe ljudi, niti eventualna rješenja)


Kako se izvodi analiza problema1
Kako se izvodi analiza problema?

 • Informacije o postojećim problemima između ostalog dolaze i iz raznih izvora uključujući intervjue, ankete, izvještaje, strateške dokumente (OP, ROP, nacionalne strategije) i statistiku*


Kako se izvodi analiza problema2
Kako se izvodi analiza problema?

 • Definirati okvir i temu analize (npr. mladi na tržištu rada)

 • Pomoću “brainstorming-a” identificirati probleme s kojima se suočavaju ciljne skupine i korisnici

  • Stvarni

  • Važni

  • Negativni

 • 3. Uspostaviti uzročno – posljedičnu vezu između problema (hijerarhija ili tzv. problemsko stablo)


 • Od ideje do projektnog prijedloga

  Nedostupnost informacija o tržištu rada

  Nedovoljno radnih mjesta

  Nerazvijena mobilnost radne snage

  Mladi ljudi nedovoljno pripremljeni za TR

  Nedovoljna znanja i vještine mladih za tržište rada

  Velika nezaposlenost mladih

  Neodgovarajuće aktivne politike tržišta rada


  Kako se izvodi analiza problema3

  Glavni problem

  Uzrok 1

  Uzrok2

  Uzrok3

  Uzrok 1.1

  Uzrok 2.1

  Uzrok 3.1

  Uzrok3.2

  Uzrok 1.1.1

  Uzrok 2.1.1

  Uzrok3.1.1

  Uzrok 3.2.1

  Uzrok 1.1.1.1

  Uzrok 2.1.1.1

  Kako se izvodi analiza problema?


  Problemsko stablo
  Problemsko stablo

  Velika nezaposlenost mladih

  Nedovoljno radnih mjesta za mlade

  Nedovoljna znanja i vještine mladih za tržište rada

  Nerazvijena mobilnost radne snage

  Neodgovarajuće aktivne politike tržišta rada

  Nedostupnost informacija o tržištu rada

  Mladi ljudi nedovoljno pripremljeni za tržište rada


  Sad je red na vama
  Sad je red na vama

  • Podijelite se u skupine od po 5 osoba

  • Odlučite se za ideju na kojoj ćete raditi (od ponuđenih)

  • Odredite voditelja skupine/ zapisničara

  • Na post-it papiriće navedite sve probleme kojima se treba pozabaviti

  • Dogovorite se o uzročno-posljedičnim vezama i napravite hijerarhiju problema

  • Razmislite o izvorima provjere vaše percepcije problema

  • Prezentirajte ostalim skupinama što ste napravili


  Studija slu aja
  STUDIJA SLUČAJA

  • Problematika nezaposlenosti mladih

  • Problematika lokalnog turizma

  • Mladi nekvalitetno koriste slobodno vrijeme

  • Drugo…


  Analiza ciljeva
  Analiza ciljeva

  • Formulirati ciljeve kao rješenja problema identificiranih problemskim stablom;

  • Stablo ciljeva je pozitiv-zrcalna slika problemskog stabla.


  Analiza ciljeva1
  Analiza ciljeva

  CILJpozitivna zrcalna slika problema

  PROBLEMslika trenutne negativne situacije

  • prvi korak : preoblikovanje negativne postojeće situacije u pozitivnu željenu budućnost

  • drugi korak: provjera uzročno posljedične veze

  • treći korak: po potrebi uskladiti pojedine cjeline, dodati novi cilj – da bi se ostvario onaj na najvišoj razini


  Izrada stabla ciljeva
  Izrada stabla ciljeva

  • Uzmite svoja problemska stabla i pokušajte ih preslikati u stabla ciljeva koristeći post-it papiriće


  Op i cilj i podciljevi
  OPĆI CILJ I PODCILJEVI

  • Opći cilj: situacija kojoj težimo i koju želimo ostvariti projektom

  • Podciljevi:

  • M.U.D.R.O.mjerljiv, uspjehu vodi, dostiživ, realan, određen

  • Opisuju željenu promjenu

  • Određuju smjer promjene (povećanje, smanjenje...)

  • Izraženi su na mjerljiv način, u brojkama

  • Određuju vrijeme ispunjenja

  • Određuju ciljanu skupinu korisnika

  • Infinitiv


  Izbor strategije
  Izbor strategije

  • Zadnji korak u procesu analize kojim:

  • Odabiremo strategiju koju ćemo koristiti za postizanje željenih ciljeva projekta

  • Odlučujemo koji će ciljevi biti UKLJUČENI u projekt

  • Odlučujemo koji će ciljevi biti ISKLJUČENI iz projekta

  • Utvrđujemo opći i specifični cilj/ svrhu projekta


  Odabir strategije
  Odabir strategije

  • Treba utvrditi kriterije za odabir strategije

  • Uzeti različite moguće strategije u obzir za postizanje željenog cilja

  • Odlučiti se za jednu strategiju koja će biti naš projekt

  • Kriteriji:

  • Prioriteti dionika

  • Proračun

  • Vjerojatnost za uspjeh

  • Potrebno vrijeme …..


  Iz analize strategije definiramo
  Iz analize strategije definiramo:

  • Opći cilj, kojim objašnjavamo kako ćemo pridonijeti društvu/ specifičnom cilju programa

  • Specifičan cilj (svrhu projekta) koji rješava temeljni problem kojim se naš projekt bavi

  • Preporuka:

  • Definirajte samo jedan specifičan cilj projekta.


  Analiza strategije
  Analiza strategije

  Povećati zaposlenost mladih

  Veće prilike za zapošljavanje mladih

  Mladi stekli potrebna znanja i vještine za snalaženje na tržištu rada

  Omogućeno profesionalno usmjeravanje i savjetovanje o traženju posla

  Pristupačnost i širenje informacija o tržištu rada

  Aktivne politike tržišta rada reagiraju na lokalne prilike

  Odgovarajući propisi idu u korist mobilnosti radne snage


  Analiza strategije1
  Analiza strategije

  Povećati zaposlenost mladih

  • NAŠA STRATEGIJA

  Veće prilike za zapošljavanje mladih

  Mladi stekli potrebna znanja i vještine za snalaženje na tržištu rada

  Omogućeno profesionalno usmjeravanje i savjetovanje o traženju posla

  Pristupačnost i širenje informacija o tržištu rada

  Aktivne politike tržišta rada reagiraju na lokalne prilike

  Odgovarajući propisi idu u korist mobilnosti radne snage


  Na projekt
  Naš projekt

  • Opći cilj: Doprinijeti većoj zaposlenosti mladih

  • Specifičan cilj: Mladi u gradu Ogulinu / Karlovačkoj županiji / … će poboljšati potrebna znanja i vještine za snalaženje na tržištu rada.

  • Rezultati:

  • 1. Informacije o tržištu rada lako dostupne mladima u gradu Ogulinu/ KŽ/ … i ciljano usmjerene prema njima

  • 2. Mladima u gradu Ogulinu/ KŽ/ … omogućeno profesionalno usmjeravanje te sustavno savjetovanje o traženju posla prilagođeno mladima


  I ponovno vi
  I ponovno vi:

  • Svaka skupina neka proanalizira svoje stablo ciljeva

  • Međusobno se usuglasite oko kriterija koje ćete primijeniti na odabir strategije

  • Odaberite strategiju po dogovorenim kriterijima

  • Definirajte opći i specifičan cilj svojeg projekta te razmislite o glavnim rezultatima

  • Prezentirajte rezultate svog rada  Standardna struktura prijedloga redoslijed pisanja1
  STANDARDNA STRUKTURA PRIJEDLOGA – redoslijed pisanja

  • Naslovna stranica

  • Opis organizacije

  • Sažetak projekta

  • Definicija problema /Izjava o potrebama

  • Ciljevi

  • Opis ciljane skupine i krajnjih korisnika

  • Rezultati (Vrednovanje ili evaluacija)

  • Aktivnosti

  • Održivost

  • Proračun

  • Prilozi

  • Naslovna stranica

  • Opis organizacije

  • Definicija problema /Izjava o potrebama

  • Ciljevi

  • Rezultati (Vrednovanje ili evaluacija)

  • Aktivnosti

  • Proračun

  • Opis ciljane skupine i krajnjih korisnika

  • Održivost

  • Sažetak projekta

  • Prilozi


  Naslovna stranica
  NASLOVNA STRANICA

  • Ona je "prodajni letak"

  • Sadrži naziv projekta

  • Naziv – zanimljiv, provokativan

  • Trebao bi definirati projekt u smislu krajnjih rezultata

  • Ne donosi financijsku potporu, ali povećava interes čitatelja


  Primjeri naziva projekata
  Primjeri naziva projekata

  • Model ispravnog gospodarenja otpadom na otocima

  • Promoviranje održivog razvoja u Hrvatskoj

  • Interaktivno kazalište

  • Gdje se koje smeće meće

  • Zemlja diše obnovljenim plućima-izviđači pošumljavaju

  • Festival glumca u Zagvozdu – festival prijatelj okoliša

  • Otpadak, a ne glavu u škartoc 2004.

  • Mi možemopromijenitisvijetili We can change the world

  • Štiti okoliš

  • Pika spašava zemlju

  • Problem otpada na području grada Osijeka


  Opis udruge relevantnost nositelja
  Opis udruge /relevantnostnositelja

  • Možete li dokazati da ste djelotvorni?

  • Možete li dokazati da su rješenja koja predlažete dobra i izvediva?

  • Možete li demonstrirati kvalitetu vašeg rada i ostaviti dobar dojam temeljem prethodnih dobrih rezultata?

  • Relevantnost (sadržajno, kadrovski, financijski)


  Opis udruge relevantnost nositelja1
  Opis udruge /relevantnostnositelja

  Definira podnositelja prijedloga:

  • Opisuje misiju i ciljeve organizacije

  • Opisuje područje djelovanja i korisnike

  • Kratka povijest organizacije s postignućima

  • Statistički podaci ako ih imate

  • Navodi dosad dobivenu podršku od drugih institucija/organizacija

  • Uvodi u opis problema logičnim slijedom

  • Zanimljiv je za čitanje

  • Kratak ali bogat sadržajem

  • Stilski bez žargona; pravopisno točan


  Definiranje problema izjava o potrebama relevantnost teme
  Definiranje problema – Izjava o potrebama - relevantnostteme

  • Zašto je problem važan?

  • Koje je područje djelovanja?

  • Koje su posljedice zapostavljanja tog problema?

  • Tko su korisnici?

  • Zašto su njihove potrebe tako važne? (detaljan opis ciljne skupine)

  • Kako ste došli do podataka (statistike, vlastita istraživanja, usklađenost s ROP-om PUR-om…)


  Ciljevi i rezultati
  CILJEVI I REZULTATI

  • SMART

  • MUDRO


  Aktivnosti
  AKTIVNOSTI

  • Jasan opis programskih aktivnosti

  • Opisuje tko će ih provoditi

  • Opisuje ciljanu skupinu (klijente) i način njihove selekcije

  • Opisuje vremenski slijed aktivnosti koje će biti poduzete, usklađene s programskim ciljevima

  • Tablica aktivnosti / gantogram  Prora un
  PRORAČUN

  • Treba biti jasan i neposredno u vezi s planiranim aktivnostima,

  • Realni iznosi

  • Obuhvaća sve troškove koji su u vezi s ostvarivanjem predloženog projekta (ali i indirektne troškove vezane za ured) u odgovarajućem omjeru,

  • Proračun je procjena stvarnih troškova provedbe projekta, slijede pregovori s donatorom

  • Ukupni detaljni proračun


  Tro kovi i njihova podjela
  TROŠKOVI I NJIHOVA PODJELA

  • Izdaci za zaposlenike

  • Materijalni troškovi:

   • Direktni

   • Indirektni


  Tro kovi 2
  TROŠKOVI 2

  Troškovi koji se obično zaračunavaju kao direktni troškovi

  - Osoblje/suradnici/ugovorene usluge/ Potrebe projekta/ Putovanja/Publikacije…

  Troškovi koji mogu biti raspoređeni kao direktni ili indirektni

  - Telefon i faks/ Upotreba računala/ Pomoćno osoblje (pr.računovođa)/ Poštanski troškovi i dostava/ Tiskanje/ Razni uredski materijal…

  Troškovi koji se obično raspoređuju u indirektne troškove

  - Režijski troškovi/ Najam/pravni savjeti/ Administrativno osoblje (tajnica, održavanje)/ Najam opreme…


  Elementi prora una
  ELEMENTI PRORAČUNA

  • ukupni proračun projekta

  • proračun po grupama stavki

  • proračun po stavkama za cijeli projekt, uključujući izvore prihoda

  • opisno objašnjenje proračuna


  Prora un projekta
  Proračun projekta

  • Proračun projekta temelji se na planu aktivnosti, odnosno resursima potrebnim za provedbu svake od aktivnosti

   Opis aktivnosti

   Resursi (jedinice i količine)

   Troškovi/ proračun


  Planiranje resursa
  Planiranje resursa

  • Pomno proučite svaku od aktivnosti koje ste planirali

  • Za svaku aktivnost zabilježite resurse koji će vam biti potrebni

   • Ljudski resursi (voditelj projekta, asistent na projektu, administrator, knjigovođa....)

   • Putni troškovi

   • Oprema (računala, projektor, vozilo ...)

   • Stručnjaci (predavači, savjetnici, psiholozi, ekonomisti,...)

   • Promotivni materijali, fotokopiranje, smještaj, catering, prevođenje ...

   • Ne zaboravite troškove kao što su bankovne naknade, troškovi ureda (režije, najam), troškovi uredskog materijala i sl. troškovi koji nisu neposredno povezani s određenom aktivnosti

  • 3. U načelu ne prihvaćaju se lumpsums – paušalni iznosi


  Planiranje resursa1
  Planiranje resursa

  • 4. Odredite kad vam resursi trebaju i podijelite ih po razdobljima

  • 5. Odredite cijenu po jedinici mjere

  • - najbolje se što točnije informirati o tržišnim cijenama da biste imali što manje problema u fazi čišćenja proračuna (čuvajte kopije ponuda)

  • 6. Izračunajte koliko će vas ukupno što koštati

  • 7. S partnerima definirajte tko će doprinijeti kojim resursima te tko će pokriti koje troškove


  Prihvatljivi tro kovi
  Prihvatljivi troškovi

  • Prihvatljivi troškovi su uvijek definirani u smjernicama projekta – pažljivo pročitati

  • Svi prihvatljivi troškovi moraju biti:

   • Nužni za provođenje aktivnosti;

   • Stvarno nastali (kupljeni i plaćeni) unutar razdoblja trajanja projekta;

   • Knjiženi i provjerljivi te podržani originalnom dokumentacijom.


  Izvedivost i odr ivost
  IZVEDIVOST I ODRŽIVOST

  • Kratki prikaz sposobnosti organizacije

  • Plan budućeg financiranja

  • Objašnjava održivost organizacije kao i plan prikupljanja sredstava ako je program u razvoju


  Sa etak projekta
  SAŽETAK PROJEKTA

  • Početak cjelokupnog prijedloga, pišite ga zadnjeg!

  • Donator često propisuje broj dozvoljenih riječi

  • Obuhvaća ciljeve, aktivnosti, očekivane rezultate, potrebna sredstva i doprinos zajednici

  • Piše se jednostavnim rječnikom

  • Bolje nekoliko kraćih rečenica nego dvije duge s puno veznika i zareza


  Prilozi
  PRILOZI

  • rezultati istraživanja i ispitivanja,

  • pisma potpore,

  • navodi prijašnjih donatora,

  • foto, video zapisi,članci iz medija

  • pisma partnera o međusobnoj suradnji,

  • dokumentacija o projektu,

  • životopis odgovornih osoba,

  • popis donatora koji su dali financijsku potporu

  • studija o problemu/potrebama

  • Dokumentacija udruge


  Pra enje projekta monitoring
  PRAĆENJE PROJEKTAmonitoring

  • To je sustavna aktivnost vođenja projekta

  • Postojeći napredak uspoređuje se s planom u svrhu utvrđivanja potrebnih izmjena

  • Primjenjuje se na svim razinama upravljanja

  • Koristi formalno izvještavanje (pisano) kao i neformalnu komunikaciju

  • Usmjerava se na resurse, aktivnosti i rezultate


  Vrednovanje evaluacija
  VREDNOVANJE-EVALUACIJA

  • Opisuje način prikupljanja podataka o uspješnosti predloženog projekta

  • Objašnjava predviđene načine mjerenja uspjeha (upitnici, intervjui i sl.)

  • Objašnjava način analize podataka

  • Pokazuje kako će rezultati vrednovanja biti iskorišteni u cilju unapređenja projekta

  • Opisuje tko provodi i kako izvještava


  Vrsta vrednovanja evaluacija
  VRSTA VREDNOVANJAEVALUACIJA

  • Evaluacija cilja ili procesa

  • Evaluacija rezultata ili utjecaja

  • Unutarnja ili vanjska


  Upoznavanje donatora
  UPOZNAVANJE DONATORA

  • Kako doći do informacija?

  • Što trebamo saznati?

   • Točna adresa i naziv

   • Tko će razmatrati vašu prijavu

   • Misija donatora, korijeni i prošlost

   • Programi i profil potpore

   • Postupak prijave

   • Prijavni obrazac

   • Iskustva prijašnjih udruga

   • Postupci odlučivanja


  Mislite dodatni bodovi vas ekaju
  MISLITE! DODATNI BODOVI VAS ČEKAJU

  • Što je u vašem radu jedinstveno?

  • Što novo nudite?

  • Što će privući pažnju donatora?

  • Što su njihove potrebe, motivacije i očekivanja?

  • Zašto bi donator baš vama dodijelio sredstva?

  • Dionici surađuju sa vašom organizacijom

  • Nov pristup rješenju

  • Imate potporu i iz drugih izvora, posebice javnih

  • Okolina podržava vašu udrugu i vaš rad

  • Postoji veći učinak uz korištenje relativno malih sredstava


  Jezik komunikacije
  JEZIK KOMUNIKACIJE

  • Previše stručan jezik

  • Žargon

  • Preduge i kićene rečenice

  • Izrazi neodlučnosti

  • Skraćenice


  Jezik komunikacije 2
  JEZIK KOMUNIKACIJE 2

  • Prednost imaju kratke rečenice i riječi,

  • Izbjegavajte strane pojmove

  • Pišite jasno i logično

  • Bolji vizualni dojam i lakša čitljivost - koristite kraće odlomke, podnaslove i sažetke

  • Pišete za čitatelja uzimajući u obzir razinu njegova znanja, upućenosti i viđenje problema  Od ideje do projekta izvori financiranja
  OD IDEJE DO PROJEKTAIZVORI FINANCIRANJA

  • Pojedinci

  • Tvrtke

  • Zaklade i fondacije

  • Ostali izvori

  • Država- ministarstva

  • EU fondovi

   • Veleposlanstva, posebni fondovi, kulturna društva, etc.


  Upamtiti
  UPAMTITI !!!

  • Upoznajte donatora

  • Budite uporni

  • Razmišljajte pozitivno

  • Planirajte strategiju

  • Uključite svoje korisnike i sve članove u proces prikupljanja sredstava

  • Ne propustite priliku za prikupljanje sredstava

  • Ne prihvaćajte NE (osim na natječajima)

  • Ne odlučujte u donatorovo ime koliko treba dati

  • Plemenit cilj nije dovoljan

  • Ne ustručavajte se tražiti ponovo


  Izvor informacija
  Izvor informacija

  • www.e-misija.info

  • www.uzuvrh.hr

  • http://zaklada.civilnodrustvo.hr/

  • www.safu.hr

  • www.strategija.hr