Download
od ideje do biznisa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OD IDEJE DO BIZNISA PowerPoint Presentation
Download Presentation
OD IDEJE DO BIZNISA

OD IDEJE DO BIZNISA

169 Views Download Presentation
Download Presentation

OD IDEJE DO BIZNISA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. OD IDEJE DO BIZNISA

 2. OD IDEJE DO BIZNISA • ZAŠTO ZAPOČETI VLASTITO POSLOVANJE • PRAVNI OBLICI REGISTRACIJE • POSLOVNO PLANIRANJE • FINANCIJSKO PLANIRANJE

 3. KAKO DO IDEJE • Već poznate ideje malo prilagode trenutačnoj situaciji i da mogu postići uspjeh. • Ne odbacujte olako luckaste ideje. • Ideju možete "uloviti" za posjeta sajmovima i izložbama, smotrama inovatora, u razgledavanju trgovina ili praćenjem što se dešava na tržištu

 4. IDEJA • Post-It je izumljen 1974. Na njima je u prošloj godini zarađeno milijardu dolara. Osmislio ih je dizajner Art Fry. Frustrirala ga je činjenica da mu ispadaju papirići kojima je označio stranice. Zato je odlučio da osmisli neki koji bi mogao priljepiti. U tome mu je pomogao izum Whilea Silvera- posebno ljepilo koje je iskoristio za Post-Ite.

 5. IDEJA Frizbi je izumljen 1937. a do 2012. prodano je 300 miliona komada. Napravio ga je Walter Frederick Morrison, a do ideje je došao dok je s devojkom kratio vreme čekajući večeru. Uzeli su poklopac činije za žitarice pa su se dodavali. Morrison je svoju inovaciju 1955. prodao kompaniji Whom-O, a samo je do 1970. na ime tantijema zaradio pola miliona dolara.

 6. ZAŠTO ZAPOČETI VLASTITO POSLOVANJE

 7. ZAŠTO ZAPOČETI VLASTITI BIZNIS? • Nedostatak alternativa (nezaposlenost, visoki troškovi života) • Želja za postizanjem financijske nezavisnosti • Biti svoj šef • Nedovoljna satisfakcija postojećim zaposlenjem • Želja da se iskoriste nove tržišne mogućnosti • Borba protiv rutine, potreba za radikalnim promjenama • Omogućiti sebi veći prihod

 8. RIZICI • PROPAST POSLOVANJA • Gubitak novca, socijalnog statusa • Gubitak samopuzdanja • Gubitak podrške i poštovanja poslovnih partnera, prijatelja i porodice • NEMOGUĆNOST ADAPTACIJE NA NOVI STIL ŽIVOTA • Previše odgovornosti • Previše stresa • Nedostatak sigurnosti, slobodnog vremena • Smanjenje mogućnosti za društvene aktivnosti

 9. PREDNOSTI • Nema limita za poboljšanje financijskog i društvenog položaja • Nezavisnost u donošenju odluka • Odabir ljudi sa kojima želite raditi • Manja izloženost nezaposlenosti • Moćan osjećaj važnosti • Mogućnost da se iskoriste prilike • Mogućnost da se osigura vaša budućnost i budućnost vaše djece

 10. NEDOSTACI • Visok rizik odgovornosti • Usamljenost u donošenju odluka • Nedostatak sigurnosti (nema posla-nema novca) • Dugo radno vrijeme • Stalni pritisak i stres • Stalna promjena tržišnog okruženja • Potoškoće u vođenju normalnog porodičnog i društvenog života

 11. ODGOVORNOST • Dobrobit preduzeća • Dobrobit porodice • Dobrobit zaposlenih • Društveni utjecaj koji imaju aktivnosti preduzeća

 12. KORAK PO KORAK U SAMOSTALNOST • ODLUKA • PLANIRANJE • PLAN FINANSIRANJA • PRAVNE FORME

 13. ODLUKA • Potražite savjet • Jesu li dovoljna moja lična i profesionalne znanja • Da li su tačne moje procjene tržišta • Da li moja poslovna ideja obećava uspjeh • Da li se isplati preuzeti rizik za prelazak u samostalnost • Provjerite da li ste tip poduzetnika

 14. PLANIRANJE • Istražite tržište • Optimirajte vašu poslovnu ideju • Pronađite pravi put ka samostalnosti • Obračunajte vašu zaradu

 15. ISTRAŽIVANJE • Koja vrsta poslovanja • Šta želite da radite • Šta ste u mogućnosti da radite

 16. Istraživanje • Usluge • Trgovina • Proizvodnja

 17. Istraživanje • Usluge • Najlakše za početak • Uključuju najmanju početnu investiciju • Najlakše za vođenje iz kuće

 18. Istraživanje • Trgovina • Trgovina na malo • Veleprodaja • Kataloška prodaja • Akviziterska prodaja

 19. Istraživanje • Proizvodnja -najriskantnija je -traži veću investiciju -teže je naći čvrsto tržište -teže se prebaciti na drugu aktivnost ili proizvod -traži dobre kvalifikacije

 20. PLAN FINANCIRANJA • Izračunajte neophodni početni kapital • Ispitajte sve moguće izvore financiranja

 21. NEOPHODNI POČETNI KAPITAL • Koliko novaca trebate dugoročno a koliko kratkoročno • Koliki su nepredviđeni troškovi • Koliko košta samo osnivanje

 22. IZVORI FINANCIRANJA • Vlastiti novac • Strani kapital- bankovni krediti

 23. PRAVNE FORME • Birajte pravu pravnu formu • Obavite sve potrebne formalnosti • Pobrinite se za poresku upravu

 24. VRSTE PRIVREDNE DJELATNOSTI KOJE SE MOGU REGISTRIRATI 1.Obrtnička djelatnost • Kućna radinost • Poljoprivredna djelatnost • Obrtnička djelatnost • Zadruga 2.Privredno društvo

 25. Kućna radinost • Kućna radinost je djelatnost na izradi, doradi te uslugama gdje preovlađuje ručni rad: - poslovi koji se mogu obavljati u kući - mogu biti u kooperaciji s nekim ili ne - njome se može baviti svako bez ograničenja - mora se prijaviti kod nadležnih uprave prihoda - registruje se u općini

 26. POLJOPRIVREDNA DJELATNOST • Poljoprivredna djelatnost: - može se obavljati samostalno ili u okviru zadruge - registruje se u općini

 27. ZANATSKA DJELATNOST • Zanatska djelatnost- podrazujmeva obavljanje neke od zanatskih djelatnosti - može se obavljati samostalno ili u okviru zadruge - registruje se u općini

 28. DOPUNSKA DJELATNOST • Dopunska djelatnost- mogu je obavljati samo lica koja su zaposlena - za obavljanje ove djelatnosti ne treba poslovni prostor - registruje se u općini

 29. OBRTNIČKA PRIVREDNA DJELATNOST • Samostalna privredna djelatnost -podrazumjeva različitu vrstu poslovanja kao što su trgovinske radnje, razne vrste uslužnih djelatnosti , prevoznička djelatnost i sl. - registruje se u općini

 30. ZADRUGA • Zadruga – dobrovoljna organizacija zadrugara u kojo svaki član sudjeluje neposredno i ravnopravno. - mogu se organizirati za različita područja djelatnosti : stambena, poljoprivredna, zanatska, studentska i sl. - registruje se na sudu i općini

 31. PRIVREDNA DRUŠTVA ( PREDUZEĆE) • Zakon je predvidio više oblika organizovanja Društva, a što je prvenstveno odredeno načinom, brojem, vrstom i visinom ulaganja osnivača, to su: - Društvo sa ograničenom odgovornošcu - Društvo sa neograničenom solidarnom odgovornošću, - Komanditno društvo, - Dioničko društvo • Privredno društvo se registruje na sudu i općini

 32. DRUŠTVO SA OGRANIČENOMODGOVORNOŠĆU • Osnivač može biti jedno lice, u kom slučaju se osnivanje društva vrši donošenjem odluke, a ako je više osnivača, osnivanje društva se vrši zaključivanjem ugovora. Ako je jedan osnivač, osnovni kapital za osnivanje društva je u minimalnoj visini od 2.000,00 KM, a ako je više osnivača, minimalni osnivački kapital je u visini od 10.000,00 KM, s tim da pojedinačni ulog ne može biti manji od 2.000,00 KM. Prednosti ovog oblika organizovanja su: - jednostavan način prenosa udjela, zaključivanjem ugovora između osnivača, uz napomenu da osnivači imaju pravo preče kupnje udjela drugog osnivača, pod istim uslovima kao i treća lica. - osnivač odgovara za obaveze Društva samo do visine osnivačkog kapitala.

 33. DIONIČKO DRUŠTVO • Dioničko društvo je društvo čiji je osnovni kapital podijeljen na dionice, s tim što ovo Društvo ne odgovara za obaveze dioničara. Dionicko društvo se osniva ugovorom. Dva su osnovna načina osnivanja Dioničkog društva: - simultano osnivanje, kada sve dionice otkupljuju osnivači - sukcesivno osnivanje, kada ugovoreni broj dionica otkupljuju osnivači a preostale dionice kupuju druga lica na osnovu javnog poziva za upis i uplatu.

 34. KOMANDITNO DRUŠTVO • Komanditno društvo, gdje jedan ili više članova odgovara za obaveze Društva neograničeno solidarno cjelokupnom svojom imovinom (komplementari), a jedan ili više članova odgovara za obaveze društva samo do iznosa njihovih uloga upisnih u sudski registar (komanditori). Ovakav oblik Društva se osniva ugovorom, a poslovima Društva upravljaju komplementari. Komanditno Društvo se može transformisati u komanditno Društvo na dionice

 35. DRUŠTVO SA NEOGRANIČENOM SOLIDARNOM ODGOVORNOŠĆU • Društvo sa neograničenom solidarnom odgovornošću je društvo gdje su osnivači lica koja solidarno odgovaraju za obaveze Društva bez ograničenja. • Ovo društvo mogu osnovati najmanje dva osnivača, i Društvo se osniva zaključivanjem ugovora.

 36. OBAVEZE KOD OSNIVANJA DRUŠTVA • Potrebno je izvršiti: • Izbor firme društva • Izbor sjedišta Društva, minimalni tehnički uslovi • Izbor sjedišta Društva, eventualna kasnija promjena sjedišta • Uplata osnivačkog uloga • Izrada osnivačkog akta • Upis u sudski registar • Prijava zavodu za statistiku • Dobijanja carinskog broja • Otvaranje žiro računa

 37. POSLOVNO PLANIRANJE

 38. 1. Striktno držanje jedne ideje 2. Rad bez marketing plana. 3. Ne poznavanje svojih kupaca. 4. Ignorisanje svoje keš pozicije. 5. Ignorisanje zaposlenih .6. Mješanje želja sa realnosti.7. Rad bez prodajnog plana.8. Postajanje “usamljenog jahača”.9. Rad bez Odbora.10. Odustajanje. 10 UOBIČAJENIH GREŠAKA MNOGIH VLASNIKA PODUZEĆA

 39. POSLOVNI PLAN • ŠTA JE POSLOVNI PLAN ? • ZAŠTO PRAVITI POSLOVNI PLAN ? • KAKO NAPRAVITI POSLOVNI PLAN? • SADRŽAJ POSLOVNOG PLANA

 40. ŠTA JE POSLOVNI PLAN? • ŠTA želite da realizujete kroz vaš posao • KAKO namjeravate koristiti vaše resurse: • ciljevi • aktivnosti • resursi

 41. ZAŠTO PRAVITI POSLOVNI PLAN ? • Da biste napravili pregled cjelokupnog poslovanja • Da se evaluiše nova poslovna ideja ili proširenje • Da bolje vodite svoje poslovanje • Da prikupite financije i napravite zajednička udruženja (joint ventures) • Da budete uspješniji BILO KAKAV PLAN JE BOLJI OD NIKAKVOG!

 42. KAKO NAPRAVITI POSLOVNI PLAN? GDJE STE SADA GDJE ŽELITE BITI KAKO TO POSTIĆI PRIKUPITI INFORMACIJE ORGANIZOVATI INFORMACIJE POSLOVNI PLAN

 43. PRIKUPLJANJE INFORMACIJA • PREZENTACIJA POSLOVANJA • TRŽIŠTE • UPRAVLJANJE RESURSIMA • FINANCIJE

 44. ORGANIZOVANJE INFORMACIJA • Plan-sveobuhvatljiv i koncizan • Jezik – jasan i jednostavan • Ideje-organizovane sa specifičnih aspekata • Sadržaj - svrsishodan

 45. POSLOVNI PLAN 1. NASLOVNA STRANA 2. SADRŽAJ 3. REZIME 4. POSLOVANJE 5. ANALIZA TRŽIŠTA 6. ORGANIZACIJA I MENADŽMENT 7. FINANCIJSKI PLAN I MENADŽMENT 8. DODATAK

 46. PLANIRATI-IZVODITI-EVALUIRATI -PLANIRATI IZVODITI EVALUIRATI PLANIRATI

 47. SADRŽAJ POSLOVNOG PLANA • REZIME • POSLOVANJE • kompanija,industrija,ciljevi • TRŽIŠTE • proizvod/usluge,kupci,komkurencija, • ciljno tržište, veličina, podjela • MENADŽMENT • organizacija, menadžment, osoblje • FINANCIJE • prihod, troškovi,izvori i korištenje fondova,financijski proračun

 48. REZIME POSLOVNOG PLANA • BITNI ELEMENTI POSLOVNOG PLANA • Kratak opis poslovanja • Kratak opis proizvoda/usluge • Kratak opis tržišta • Kratka prezentacija rukovodnog tima • Rezime financijskih projekcija • Pregled i specifični ciljevi vašeg poslovanja

 49. POSLOVANJE KRATKI PRIKAZ VAŠE KOMPANIJE I VAŠA STRATEGIJA • Prezentacija kompanije • Industrija • Ciljevi • Strategija

 50. TRŽIŠTE • KUPCI • PROIZVOD/USLUGE • KONKURENCIJA • CILJNO TRŽIŠTE • VELIČINA TRŽIŠTA • PODJELA TRŽIŠTA • SEGMENTI TRŽIŠTA