slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Is ‘de politiek’ lui met rapporteren? De impact en effectiviteit PowerPoint Presentation
Download Presentation
Is ‘de politiek’ lui met rapporteren? De impact en effectiviteit

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

Is ‘de politiek’ lui met rapporteren? De impact en effectiviteit - PowerPoint PPT Presentation

gaston
119 Views
Download Presentation

Is ‘de politiek’ lui met rapporteren? De impact en effectiviteit

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Is ‘de politiek’ lui met rapporteren? De impact en effectiviteit van verdragsrapportages in Nederland Presentatie door Jasper Krommendijk, 9 oktober 2013

  2. … er zijn COs die een grote(re) rol hebben gespeeld, m.n. die van het CRC en CEDAW