Download
az informatika oktat sa a debreceni egyetem informatikai kar n n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Az informatika oktatása a Debreceni Egyetem Informatikai Karán PowerPoint Presentation
Download Presentation
Az informatika oktatása a Debreceni Egyetem Informatikai Karán

Az informatika oktatása a Debreceni Egyetem Informatikai Karán

123 Views Download Presentation
Download Presentation

Az informatika oktatása a Debreceni Egyetem Informatikai Karán

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Az informatika oktatása a Debreceni Egyetem Informatikai Karán Dr. PETHŐ ATTILAegyetemi tanár, dékán

 2. Informatikai Kar ▪ Debreceni Egyetemen

 3. Az informatika oktatás kezdetei… Gyires Béla

 4. Informatikai Kar ▪ 2004

 5. Hallgatói létszám alakulása DE IK ▪ 1996–2008

 6. Bolognai folyamat 1999: Bolognai Nyilatkozat (33 ország) • 2010-ig kiépíteni, 2005-re jelentés • 2003: Berlini Konferencia:gyorsítás

 7. Bolognai folyamat • 2003: Berlini Konferencia – gyorsítás • Könnyen összehasonlítható végzettségek rendszere • Kétszintű képzés • Egységes kreditrendszer • Oklevél melléklet rendszer • Mobilitás támogatása • Minőségbiztosítás • Az oktatás és a gazdaság kapcsolatának szorosabbra fűzése • Az élethosszig tartó tanulás elterjedésének segítése • A térség vonzerejének és versenyképességének növelése

 8. Honnan? Hova?

 9. Képzési szerkezet Munkaerőpiac Doktori képzés 6 félév Mesterképzés 2-4 félév Osztatlan képzés 10-12 félév Alapképzés 6-8 félév Felsőfokú szakképzés 4 félév

 10. Innen Szakjaink BSc Felsőfokú szakképzés Műszaki informatikaimérnökasszisztens Programtervező informatikus Mérnökinformatikus Gazdaságinformatikus Informatikus könyvtáros

 11. Ide! Szakok MSc Szak indítása • Programtervező informatikus 2007 • Gazdasági informatikus 2009 • Informatikus könyvtáros 2009 • Informatika tanár 2008 • Könyvtárpedagógia tanár 2009

 12. PTI MSc Programtervező informatikus szoftverorientáltinformációs technológiai eszközök és rendszerek • Fejlesztését • Létrehozását • Alkalmazását • Bevezetését • Működtetését • Szervizelését Magas szinten képesek ellátni

 13. PTI MSc Programtervező informatikus MSc Szakirányok • Egészségügyi informatikus szervező • Információmenedzselési rendszerek • Információs rendszerek • Képfeldolgozás és számítógépi grafika • Mesterséges intelligencia • Számítástudomány

 14. PTI MSc Programtervező informatikus MSc Adatok • Félévek száma 4 • Összóraszám 3600 • Kontakt órák 1200 • Egyebek 2400 • Megszerzendő kreditek 120 Adatok

 15. GI MSc

 16. GI MSc Gazdasági informatikus komplex üzleti folyamatokat támogató informatikai rendszerek • Fejlesztését • Üzembe helyezését • Alkalmazását • Minőségbiztosítását • Karbantartását • Menedzselését Magas szinten képesek ellátni

 17. GI MSc Gazdasági informatikus Alkalmas • Infokommunikációs technológiaalkalmazására • Szervezetek hatékonyságának növelésére • A tervezésmenedzselésére • A megvalósításmenedzselésére • A működtetésmenedzselésére • Kutatás–fejlesztési feladatok • irányítására • végzésére

 18. GI MSc Gazdasági informatikus Specializációk • Üzleti informatikus • Gazdaságmodellező informatikus • Közszolgálati informatikus • Vidékfejlesztési informatikus

 19. IK MSc

 20. IK MSc Informatikus könyvtáros MSc Információs tartalmak,információs technológiai eszközök és rendszerek • Létrehozására • Szervezésére • Feldolgozására Magas szinten képes Ezekhez kapcsolódó szolgáltatások • Tervezésére • Menedzselésére A kultúra közvetítésére

 21. IK MSc Informatikus könyvtáros MSc Hol,milyen területen kamatoztatható? • Könyvtárakban • Könyvkiadóknál • Információszolgáltató intézményekben • Gazdaságiintézményekben • Közigazgatási intézményekben • Államigazgatási intézményekben • Kulturális intézményekben Szkíta kincsek nyomában, 2004

 22. IK MSc Informatikus könyvtáros MSc

 23. IK MSc Informatikus könyvtáros MSc Adatok Képzés menete • Félévek száma4 • Összóraszám3600 • Kontakt órák1200 • Egyebek2400 • Kreditek 120 Adatok Keretszámok a tagozatokon • Nappali10–50 • Levelező 10–30

 24. IT MSc

 25. IT MSc Informatika tanár – MSc Képzés menete Adatok • Félévek száma 2-4 • Összóraszám 3600 • Kontakt órák 1200 • Egyebek 2400 • Megszerzendő kreditek 120 Adatok Keretszámok • Nappali tagozaton 5–61 • Levelező tagozaton5–61

 26. KT MSc

 27. KT MSc Könyvtárpedagógia tanár Adatok Képzés menete • Félévek száma2-4 • Összóraszám 3600 • Kontakt órák 1200 • Egyebek 2400 • Megszerzendő kreditek 120 Keretszám • Levelező5–33 Adatok

 28. PhD

 29. PhD Doktori képzés Információk Doktori iskolák • Informatikai Tudományok DI • Matematika- és Számítástudományok DI http://www.inf.unideb.hu/di/

 30. PhD Doktori képzés PROGRAMOKVEZETŐK • Az informatika alapjai Dr. Dömösi Pál • Diszkrét matematika, képfeldolgozás és komputergeometria Dr. Nagy Péter Tibor • Az információ technológia és a sztochasztikus rendszerek elméleti alapjai és alkalmazásai Dr. Pap Gyula, Dr. Arató Mátyás, prof. emer. • Digitális kommunikáció Dr. Pethő Attila • Informatikai rendszerek és hálózatok Dr. Sztrik János • Alkalmazott információ technológia és elméleti háttere Dr. Terdik György Informatikai Tudományok DI

 31. Új épületünk

 32. Új épületünk

 33. Új épületünk

 34. Önképzés Hallgatói önképzés • TDK-Tudományos Diákkör • Informatika szekció országos konferencia2009. tavaszi szünet • Vállalatok gyakornoki programja • Informatikai Szakmai Napok • AMC programozói verseny • EuroSkills verseny • ONIK rendezvények

 35. Képviselet Hallgatói önkormányzat (HÖK) • A karon tanuló hallgatók érdekvédője, pl. • Kari Tanácsban • EHÖK közgyűlésben • Segít rendezvényekszervezésében • Saját rendezvények lebonyolítója, pl. • gólyatábor • szakestek • Informatikai Napok

 36. Szabadidő

 37. Szabadidő Hallgatói élet

 38. Szabadidő Hallgatói élet

 39. info@inf.unideb.hu Viszontlátásra jövőre!