ntp s r tr ndelags posisjon og viktigste saker
Download
Skip this Video
Download Presentation
NTP: Sør-Trøndelags posisjon og viktigste saker

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

NTP: Sør-Trøndelags posisjon og viktigste saker - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

NTP: Sør-Trøndelags posisjon og viktigste saker. Samle kreftene. Gjennomslag sentralt oppnås ved Klare og forståelige prioriteringer Enhetlig og samlet opptreden Derfor viktig nå: Tydeliggjøre de viktigste prosjektene for S-T i NTP Forankring og oppslutning i fylket/regionen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NTP: Sør-Trøndelags posisjon og viktigste saker' - gasha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
samle kreftene
Samle kreftene
 • Gjennomslag sentralt oppnås ved
  • Klare og forståelige prioriteringer
  • Enhetlig og samlet opptreden
 • Derfor viktig nå:
  • Tydeliggjøre de viktigste prosjektene for S-T i NTP
  • Forankring og oppslutning i fylket/regionen
  • Aktivt informasjons- og påvirkningsarbeid
m lsettinger for s r tr ndelag
E6 Sør – 3 ”pakker” (FT 25.2.09)

Pakke 1: Tonstad-Jaktøien

Inngår i Miljøpakke Trondheim

Som også = Sluppen – Stavne

Bompengeinnkreving ”betydelig”

Mål: Iverksetting 2010

Pakke 2: Skjerdingstad – Håggåtunnelen (Støren)

Bompengeinnkreving ca 80%

Mål: Iverksetting 2012/13

Pakke 3: Sør for Støren

Oppdal sentrum, iverksetting 2010

Korporals bru-Vindalsliene, iverksetting 2010

Begge forutsatt 100% statlig finansiert, men kan se hele strekningen som én samlet pakke (med bompenger) hvor statens andel inngår

E39 Harangen - Høgkjølen

Iverksetting 2010

Elektrifisering Trønderbanen

Iverksetting 2010-13 (første del av planperioden)

Økt ramme Øvrige riksveger

Mål: Doblet ramme, evt betydelig bedre vilkår for satsing i 10-årsperioden

For eksempel at Vegvesenets planleggingsramme økte fra 14,5 mrd til 30 mrd

Målsettinger for Sør-Trøndelag
e6 pakke 1 m lsettinger vs ntp forslaget
STFK

Pakke 1: Tonstad-Jaktøien

Inngår i Miljøpakke Trondheim

Som også = Sluppen–Stavne

Betydelig bompengeandel/annen lokal finansiering

Mål: Iverksetting 2010

NTP

Pakke 1:

Jaktøien-Tonstad: 1500 Mkr, oppstart 2010

Foreløpig fullfinansiering med bompenger

Sluppen-Stavne: (”aktuelt” med) 300 mill i 2014-2019

Betinget av opplegg for delvis bompengefinansiering.

E6 Pakke 1:Målsettinger Vs. NTP-forslaget
e6 pakke 2 m lsettinger vs ntp forslaget
STFK

Pakke 2: Skjerdingstad – Håggåtunnelen (Støren)

Bompengeinnkreving ca 80%

Mål: Iverksetting 2012/13

NTP

Pakke 2:

Skjerdingstad – Støren: Ikke omtalt, men indirekte:

SD ”er kjent med at kommunene langs E6 og rv. 3 mellom Oppland grense og Trondheimhar gått inn for prinsippet om delvis bompenge-finansiert utbygging av E6 på denne strekningen.

SD ”er i utgangspunktet positiv til et slikt initiativ. Statens eventuelle andel … vil utgjøre den statlige finansieringen av de prosjekter som er foreslått gjennomført eller startet opp i planperioden.”

E6 Pakke 2:Målsettinger Vs. NTP-forslaget
e6 pakke 3 m lsettinger vs ntp forslaget
STFK

Pakke 3: Sør for Støren

Oppdal sentrum, iverksetting 2010

Korporals bru-Vindalsliene, iverksetting 2010

Begge forutsatt 100% statlig finansiert, men kan se hele strekningen som én samlet pakke (med bompenger) hvor statens andel inngår

NTP

Pakke 3:

Vindalsliene-Korporals bru:

Oppstart i 2010-2013 (70 mill.kr)

Fullføring i 2014-2019 (300 mill.kr), totalt 370 mill.kr, alt statlige midler.

E6 Oppdal sentrum:

Statlige midler til fullfinansiering i 2010-2013.

Mer om E6 Soknedalen (også Melhus-Støren?)

”Aktuelt å bruke statlige midler i siste seksårsperiode. Omfanget av utbygging avhenger av om det blir tilslutning til et samlet opplegg for delvis bompenge-finansiering av E6 på strekningen Oppland grense – Trondheim.”

E6 Pakke 3:Målsettinger Vs. NTP-forslaget
e39 m lsettinger vs ntp forslaget
STFK

E39 Harangen - Høgkjølen

2010-2013

NTP

E39 Harangen - Høgkjølen

Oppstart 2010-2013 (100 mill)

Fullføring i 2014-2019 (260 mill), totalt 360 mill.kr.

E39: Målsettinger Vs. NTP-forslaget
vrige riksveger m lsettinger vs ntp forslaget
Økt ramme Øvrige riksveger

Dobling(?) i 10-årsperioden fra 14,5 mrd til 30 mrd

Økt ramme Øvrige riksveger

videreført 2009-ramme

vurderes nærmere i Kommuneproposisjonen ifm overføring av vegnett til fylkene

Rentekompensasjons-ordning lansert

Øvrige riksveger: Målsettinger Vs. NTP-forslaget
tr nderbanen m lsettinger vs ntp forslaget
STFK

Elektrifisering Trønderbanen

2010-2013

NTP

Elektrifisering Trønderbanen

Vurderes for 2014-19

”…oppgradering av strekningen Trondheim-Steinkjer på Trønderbanen. I denne sammenheng vil det også bli vurdert om det skal foretas en elektrifisering av banestrekningen.

…vil bli vurdert i andre del av planperioden

…elektrifisering av Meråkerbanen, inklusiv behov for fjernstyring og annen opprustning av banen, bli(r) vurdert (samtidig).”

Trønderbanen: Målsettinger Vs. NTP-forslaget
fokus i arbeidet fremover
Sikre og forsterke E6 Støren-Oppdal + E39

Forplikte på de forslagene som ligger inne

Forsere statens bidrag = raskere realisering

Vurdere samlet prosjektpakke E6

Jf formuleringer om mulig økte statlige midler Soknedal dersom samlet bompengepakke

Samlet bomfinansiering Melhus-Oppdal – felles innkreving for alle delstrekninger

Trondheim med, eller se Miljøpakken for seg?

Økt statlige bidrag til Miljøpakke Trondheim, inkl E6

700 mill til vei og miljøtiltak = 12% statlig bidrag. Oslo/Bergen har 20-30%

Merk: Miljøpakken har 15-årsperspektiv, NTP er 10 år.

Trønderbanen – fremskynde elektrifisering?

Kommuneproposisjonen

Økonomiske rammer og betingelser for overføring av vegnettet til fylkeskommunene

Fokus i arbeidet fremover?
ad