certifikace cmc n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CERTIFIKACE „CMC“ PowerPoint Presentation
Download Presentation
CERTIFIKACE „CMC“

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

CERTIFIKACE „CMC“ - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

CERTIFIKACE „CMC“. Vážení poradci, jistě se v každodenní praxi setkáváte u svých klientů se zvyšujícími požadavky na prokázání způsobilosti a důvěryhodnosti. Jednou z možností, jak prokazovat svoji způsobilost je předložení personálního certifikátu o dosažené úrovni znalostí a dovedností.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CERTIFIKACE „CMC“' - gasha


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
certifikace cmc
CERTIFIKACE „CMC“
 • Vážení poradci,

jistě se v každodenní praxi setkáváte u svých klientů se zvyšujícími požadavky na prokázání způsobilosti a důvěryhodnosti. Jednou z možností, jak prokazovat svoji způsobilost je předložení personálního certifikátu o dosažené úrovni znalostí a dovedností.

slide2

Asociace pro poradenství

 • Hospodářské komory ČR
 • CMC v České republice s výkonným orgánem
 • CERT-ACO - certifikační orgán pro certifikaci osob - č. 3028,
 • „Management consultant“
 • Českého institutu pro akreditaci Praha (ČIA).
slide3

Certifikace „Management consultanta“ je určena pro vysoce kvalifikované zkušené konzultanty, kteří nejen prokáží svou odbornou způsobilost, jsou schopni pracovat samostatně, garantují zákazníkovi řádné poskytování poradenských služeb a mají dostatečné zkušenosti ve svém oboru, ale také se budou řídit přísným profesionálními a etickými kodexy HK ČR, APP (FEACO) a CERT-ACO.

slide4

Cílem bylo a je vytvořit systém pro zvyšování kvality poradenství pro podnikatele prostřednictvím certifikovaných poradců, a tím usnadnit podnikatelům výběr kvalitního poradce.

 • K zajištění této kvality slouží nejen systém kriterií pro zařazení, ale i následný monitoring činnosti poradce prostřednictvím zpětné vazby od samotných podnikatelů - resp. příjemců služby.
z kladn kvalifika n po adavky
Základní kvalifikační požadavky:
 • Vysokoškolské vzdělání v oboru ve kterém „Management consultant“ působí, minimálně 3 roky aktivní poradenské praxe. Jako ekvivalent se uznává středoškolské vzdělání v oboru, ve kterém „poradce“ působí a minimálně 5 roků aktivní poradenské praxe.
 • V případě, že uchazeč nemá příslušné odborné vzdělání v oboru ve kterém působí:

musí doložit dalších 5 let aktivní poradenské činnosti v oboru nebo absolvovat kurz,

odbornou zp sobilost
odbornou způsobilost:
 • doklady (např. osvědčení) o absolvování dalších kurzů v daném oboru,
 • záznamy o dalším výcviku a udržování / zvyšování své kvalifikace
 • doklady o vzdělávání v oblasti managementu (rozvoj manažerských dovedností)
 • doklady o vzdělávání směřující ke zlepšení poradenské činnosti (př. metodika poradenství, atd.)
praxe
Praxe:
 • Doložení 1200 hodin ročně strávených v aktivní poradenské činnosti během posledních 3 let, s tím že v předešlých 5 letech prováděl běžnou poradenskou činnost (např. potvrzením klienta, předložením smlouvy, záznamů z poradenské činnosti, faktury atd..).
 • Praxi na pozici „Management consultant“ je třeba doložit potvrzením zákazníků o aplikovaných poradenských projektech a to nejméně od 5 klientů (písemným popisem 5 projektů, ve kterých poradce působil jako vedoucí projektu nebo popisem části projektu na kterém poradce pracoval). A dále písemnými referencemi klientů k působení poradce. Poradenská praxe nesmí být starší 2 let.
slide8

Hospodářská komora ČR, Freyova 27, Praha 9

 • Informační kancelář Asociace pro poradenství v podnikání, Konviktská 24, Praha 1– Staré město

Kontakt: Ing. Petr Marek, tel.: 220 879 043, e-mail:asocpor@asocpor.cz

 • CERT-ACO, s.r.o., Huťská 275/3, 272 01 Kladno Kontakt: Ing. Jitka Ondeková, tel.: 312-645007, e-mail: cert@cert.cz, www.cert.cz
projekt p prava a pro kolen lektor a konzultant pro pr ci s lidsk mi zdroji
Projekt – Příprava a proškolení lektorů a konzultantů pro práci s lidskými zdroji

Proč personální - osobní certifikace?

Samotná povaha certifikačního procesu se speciálním důrazem na

 • nezávislost,
 • objektivitu,
 • hloubku prověřování a
 • schopnosti řešit problémy praxe

předurčuje certifikaci osob významnou roli v řízení lidských zdrojů a jako významný nástroj prozvyšování odborné úrovně profesí.

certifikace osob
Certifikace osob

Systém certifikace osob

 • nastavuje určité mantinely požadované úrovně
  • vědomostí i
  • praktických zkušeností,
 • stanoví podmínky pro udržení
  • kvalifikačních podmínek a
  • motivuje pracovníky být v procesu jejich udržování osobně aktivní.
 • Významným prvkem tohoto systému je kontrola právě osobní aktivity certifikovaného pracovníka při výkonu příslušné profese.
pojem certifikace
Pojem certifikace

Osoba, která získá u akreditované organizace osobní certifikát a která absolvovala přípravu v rozsahu uznávané osnovy pro určitou odbornost a získá příslušný certifikát, má větší předpoklady pro prokázání své kvalifikace před veřejností a získání její důvěry (opět v rámci akreditačního schématu).

Certifikace je tedy posouzení shody systému řízení/kvalifikace personálu/výrobku s uznávaným předpisem (technickou normou, osnovou, technickou specifikací,…).

mana er pro lidsk zdroje
Manažer pro lidské zdroje
 • Certifikát MLZ je určen pro pracovníky zabezpečující rozvoj dalšího vzdělávání lektorů a konzultantů v oblasti práce s lidskými zdroji se změřením na:

- andragogicko-pedagogickou přípravu lektorů a konzultantů.

 • - prohloubení znalostí lektorů a konzultantů v oblasti hlavních směrů práce s lidskými zdroji.
 • Určeno pro cílové skupiny:
 • - lektoři a konzultanti, učitelé,
 • - vzdělávací a poradenské instituce,
 • - učitelé, metodičtí a řídící pracovníci škol a institucí zabývajících se vzděláváním dospělých.
certifikace osob1
Certifikace osob

Systém je velice pozitivně hodnocen zejména z hlediska :

 • přípravy celého systému zvyšování odborné úrovně pracovníků,
 • nezávislého posuzování akreditovaným certifikačním orgánem,
 • způsobilosti pracovníků zastávat určitou funkci,
 • ověření teoretických vědomostí,
 • ověření praktických zkušeností.
certifikace osob2
Certifikace osob

Nedílnou součástí personálního certifikačního procesu k získání osobního certifikátu je

 • vstupní ověření základních vstupních podmínek, které musí žadatelé splňovat,
  • tedy vzdělání,
  • praxi voboru a
  • speciální školení.
 • Certifikát musí garantovat kvalitu způsobilosti k zastávání příslušné funkce, a proto požadovaná praxe je nezbytná.
 • Osobní certifikát je dokladem vysoké úrovně způsobilosti vykonávat určené činnosti.
 • Stanovený systém recertifikace zajišťuje neustálé sebezdokonalování v oblasti teoretické i praktické.
pov en certifika n ho org nu
Pověření certifikačního orgánu
 • Český institut pro akreditaci
certifik t mana er pro lidsk zdroje
Certifikát - Manažer pro lidské zdroje
 • Osobní certifikát
 • Počty certifikátů
  • Certifikace MLZ proběhla

ve třech termínech v roce 2008

  • 20 vydaných certifikátů
  • Garant projektu –

Asociace pro poradenství v podnikání s

výkonným orgánem v oblasti školení:

Vysoká škola polytechnická v Jihlavě a

výkonným orgánem v oblasti certifikace osob

CERT – ACO, s.r.o, Kladno

kontakty
Kontakty

Informační kancelář

Asociace pro poradenství v podnikání,

Konviktská 24, Praha 1– Staré město

Kontakt: Ing. Petr Marek, tel.: 220 879 043, e-mail:asocpor@asocpor.cz

Vysoká škola polytechnická JihlavaTolstého 16, 586 01 JihlavaKontakt: Ing. Vladimír Křesťan tel: 567 141 112, e-mail:krestan@vspji.cz

CERT – ACO, s.r.o

Huťská 275/3, 272 01 KladnoKontakt: Ing. Jitka Ondeková tel.: 312 645007, e-mail:cert@cert.cz

Děkuji za pozornost

Ing. Pavel Charvát

ředitel CERT-ACO

z kon 179 2006 sb n rodn soustava kvalifikac nsk
Zákon 179/2006 Sb.NÁRODNÍ SOUSTAVA KVALIFIKACÍ (NSK)
 • Hlavní cíl
 • Umožnit občanům, aby jim mohly být uznávány skutečné znalosti a dovednosti, bez ohledu na to, jakou cestou je získali (ve škole, v kurzu, praxí, sebevzděláváním).
slide21

POŽADAVKY TRHU PRÁCE

KVALIFIKACE

POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLNÉ KVALIFIKACE

Rámcové vzdělávací

programy

Školní

vzdělávací

programy

Povolání

Typovépozice

Typovépozice

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

DÍLČÍ

KVALIFIKACE

DÍLČÍ

KVALIFIKACE

Typovépozice

Zkoušky

DÍLČÍ

KVALIFIKACE

Kurzy, programy

Praxe,…

Národní soustava kvalifikací – most mezi světem práce a vzděláváním

n rodn soustava povol n
Národní soustava povolání

Východiskem je :

internetová aplikace integrovaný systém typových pozic a jeho modul Kartotéka typových pozic

www.istp.cz, ktp.stp.cz

Význam NSP:

 • Veřejně dostupný registr povolání, typových pozic
 • Informace o povolání z hlediska vykonávaných činností, požadovaných znalostí, dovedností a způsobilosti
 • Související poradenství
 • Údaje pro tvorbu podnikových katalogů
 • Zdroj informací a východisko tvorby Národní soustavy kvalifikací
hlavn role sektorov rady v r mci
Hlavní role Sektorové rady v rámci
 • Vytvářet Národní systém povolání revidováním struktury a obsahu povolání a pozic v daném sektoru
 • Spolupracovat na vyjádření kompetencí jednotlivých povolání a pozic
 • Posuzovat a připomínkovat kvalifikační i hodnotící standardy úplných a dílčích kvalifikací a navrhovat dílčí kvalifikace pro Národní soustavu kvalifikací
 • Spolupracovat s autorizujícími orgány v rámci realizace zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání
zkr cen definice jednotek pr ce povol n
Zkrácené definice jednotek práce - Povolání

Povolání

 • Nejširší a nejvíce zobecňující popis jednotek práce, zastřešující typové pozice (TP) a menší jednotky práce (MJP) se stejným kvalifikačním základem
 • Je začleněno do jednoho, příp. více odborných směrů a jedné kvalifikační úrovně

Struktura informací u povolání

 • Název
 • Kvalifikační úroveň
 • Odkazy na typové pozice
 • Směry odborného zaměření
 • Pracovní činnosti
zkr cen definice jednotek pr ce typov pozice
Zkrácené definice jednotek práce - Typová pozice

Typová pozice (TP)

 • Konkretizuje obecný popis povolání a odráží skutečnou dělbu práce

Struktura informací

 • Název
 • Směry odborného zaměření
 • Zařazení pod zastřešující povolání
 • Příbuzné typové pozice
 • Kvalifikační úroveň
 • Charakteristika
 • Pracovní činnosti
 • Příklady prací
 • Pracovní podmínky
 • Kvalifikační požadavky – požadavky na základní odbornou přípravu, zákonem předepsaná praxe, certifikáty, kompetence, odborné dovednosti, odborné znalosti, obecné způsobilosti
zkr cen definice jednotek pr ce men jednotka pr ce
Zkrácené definice jednotek práce – Menší jednotka práce

Menší jednotka práce

 • Je úzký soubor pracovních činností, pro které má z pohledu trhu práce smysl vyčleňovat a ověřovat potřebné kompetence

Struktura informací

 • Uvedení odlišností od typové pozice
 • Údaje o odborném směru a kvalifikační úrovni, které jsou identické u typové pozice k níž je MJP vázána
kvalifika n rove respektuj evropsk r mec kvalifikac 8 kvalifika n ch rovn
Kvalifikační úroveňRespektují Evropský rámec kvalifikací (8 kvalifikačních úrovní)
vysv tlivky
Vysvětlivky

NSP – Národní soustava povolání

ISTP – Integrovaný systém typových pozic

KTP – Kartotéka typových pozic

NSK – Národní soustava kvalifikací

ÚK – Úplná kvalifikace

DK – Dílčí kvalifikace

KS – Kvalifikační standard

HS – Hodnotící standard

slide29

Národní soustava povolání

Východisko

Integrovaný systém typových pozic

Kartotéka typových pozic

Povolání

Identifikace povolání:

Kvalifikační úroveňTypové poziceObor činnostiPodobor činnostiPracovní činnosti

Identifikace typové pozice:

Kvalifikační úroveňZařazeno do povoláníPříbuzné typové poziceObor činnostiPodobor činnostiPracovní činnostiPříklady prací

Typová pozice

Typová pozice

Typová pozice

Menšíměrnájednotka

slide30

Národní soustava povolání – Sektorová rada průřezová

Identifikace povolání:

Manažer kvality

(vedoucí útvaru – např. odboru)

Identifikace typové pozice:

Inženýr kvality (ved. Oddělení)

Technik kvality (THP)

Kontrolor kvality (D)

Auditor jakosti (interní, zákaznický, certifikační)

Metrolog

Statistik

Identifikace povolání:

Poradce managementu

slide31

Národní soustava povolání

Kartotéka typových pozic

Integrovaný systém typových pozic

Východisko

Povolání

Hodnotící standard

Poradce managementu

Manažer kvality

Identifikace povolání:

Kvalifikační úroveňTypové poziceObor činnostiPodobor činnostiPracovní činnosti

Kvalifikace zkušební komise

Identifikace povolání:

Ověření údajů žadatele

Inženýr kvality

Technik kvality

Kontrolor kvality

Forma zkoušky

Typová pozice

Typová pozice

Typová pozice

Menšíměrnájednotka

Záznam o průběhu zkoušky

Metrolog

Statistik

Auditor

Identifikace typové pozice:

Kvalifikační úroveňZařazeno do povoláníPříbuzné typové poziceObor činnostiPodobor činnostiPracovní činnostiPříklady prací

Osvědčení

Přezkoumání průběhu zkoušky

Identifikace typové pozice:

konference enviro 2009
Konference ENVIRO 2009
 • již IX. ročník tradiční konference
 • termín konání 23. – 24. dubna 2009
 • jednání plenárního zasedání a jednotlivých sekcí zaměřené na:

systémy řízení ochrany životního prostředí, kvality a bezpečnosti práce … , management, řízení rizik a prevenci, aktuální legislativu, zvyšování výkonnosti organizací, přínosy poradenství a auditů pro organizace.