legislativn p edpisy p stup ke kontrole n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Legislativní předpisy, přístup ke kontrole PowerPoint Presentation
Download Presentation
Legislativní předpisy, přístup ke kontrole

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Legislativní předpisy, přístup ke kontrole - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

S tátní zemědělská a potravinářská inspekce. Legislativní předpisy, přístup ke kontrole. Ing. Šárka Hřebíčková Odbor kontroly, laboratoří a certifikace. Ing. Šárka Hřebíčková Státní zemědělská a potravinářská inspekce. S tátní zemědělská a potravinářská inspekce.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Legislativní předpisy, přístup ke kontrole' - lapis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
legislativn p edpisy p stup ke kontrole

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Legislativní předpisy, přístup ke kontrole

Ing. Šárka Hřebíčková

Odbor kontroly, laboratořía certifikace

Ing. Šárka Hřebíčková Státní zemědělská a potravinářská inspekce

slide2

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Ing. Šárka Hřebíčková Státní zemědělská a potravinářská inspekce

kompetence st tn ho dozoru
Kompetence státního dozoru:
 • Živočišná výroba a tržiště s živ. produkty: Státní veterinární správa
 • Veřejné stravování: hygiena (OOVZ)
 • SZPI: výroba a distribuce potravin rost. původu, kontrola všech potravin v tržní síti.
edn kontrola
Úřední kontrola

Dle zákona o SZPI nevyhovující stav řešíme „opatřením“

Opatření je protokolu o kontrole

(zákaz výroby, zákaz uvádění, přeznačení, sanitace závodu…..)

Pokuty jsou ukládány ve správním řízení tj. pouze pro správní delikty

Ing. Šárka Hřebíčková Státní zemědělská a potravinářská inspekce

p stup ke kontrole
Přístup ke kontrole
 • Úřední kontroly: tématické, celoroční, monitoring, kontroly krajů
 • Kontroly mimořádné (podněty), RASFF

Ing. Šárka Hřebíčková Státní zemědělská a potravinářská inspekce

pr vn p edpisy
Právní předpisy:
 • Nařízení ( bezprostředně závazná forma, nejvyšší postavení)
 • Směrnice ( implementují se do vyhlášek v určitém časovém horizontu, většinou do roku)
 • Zákony, vyhlášky

Ing. Šárka Hřebíčková Státní zemědělská a potravinářská inspekce

novelizace z kona o potravin ch 128 2008 sb
Novelizace zákona o potravinách128/2008 Sb.

Účinnost od 15.5.2008

Povinnosti PPP, kteří uvádí bezlepkové PZV zůstávají beze změny!!!

Neposílat etiketu BP před uvedením na MZd

Registrovat PPP u SZPI

Ing. Šárka Hřebíčková Státní zemědělská a potravinářská inspekce

slide8
V návaznosti na tento zákon vyšla i nová úprava prováděcího předpisu na PZV č. novelizace: 157/2008 Sb.

(54/2004 Sb.)

nov prov d c p edpis
Nový prováděcí předpis:
 • Transpozice 2007/29/ES
 • 1924/2006, 1925/2006
 • Některá ustanovení jsou nad rámec legislativy EU ( označování respektuje normy Codex Alimentarius)

Ing. Šárka Hřebíčková Státní zemědělská a potravinářská inspekce

definice
Definice:
 • Potraviny bezlepkové jsou určeny pro osoby s vrozenou, geneticky podmíněnou intolerancí prolaminů pšenice, ječmene, žita a ovsa.“.

Ing. Šárka Hřebíčková Státní zemědělská a potravinářská inspekce

zm ny p irozen bezlepkov potraviny
Změny: přirozeně bezlepkové potraviny

Ing. Šárka Hřebíčková Státní zemědělská a potravinářská inspekce

ozna ov n pzv
Označování PZV
 • Dle podmínek v paragrafu 3,6 zákona 110/1997 ve znění pozdějších předpisů
 • Energetická hodnota (kJ/kcal)
 • Obsah vit., minerálů a dalších látek na 100g potraviny, 100 ml nápoje nebo na DDD.
 • Obsah lepku

Kvantifikace dle §19, odst. 2, c) - informace o nulovém obsahu

Ing. Šárka Hřebíčková Státní zemědělská a potravinářská inspekce

progn za v voje legislativy
Prognóza vývoje legislativy:
 • Limitní požadavek:

-Sušina (2006)

-potravina určená ke konzumaci(2008)

-potravina v době prodeje?????

deklarace alergenu
Deklarace alergenu:

Informace:“může obsahovat stopy lepku“ je z hlediska označování vyhovující

Vyrobeno v závodu, který zpracovává pšenici-nevyhovující

Ing. Šárka Hřebíčková Státní zemědělská a potravinářská inspekce

pozitivn n lezy lepku
Pozitivní nálezy lepku:
 • Rýžová mouka:426 mg/100 g

(kontaminace mlýn)

 • Pohanková mouka: 96 mg/100 g suš

(kontaminace při sklizni a při semletí)

d ky za pozornost sarka hrebickova@szpi gov cz tel 543 540 288
Díky za pozornost!sarka.hrebickova@szpi.gov.cztel: 543 540 288

www.szpi.gov.cz

Ing. Šárka Hřebíčková Státní zemědělská a potravinářská inspekce