Prikupljanje sredstava i pristup donatorskim sredstvima
Download
1 / 17

Prikupljanje sredstava i pristup donatorskim sredstvima - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Prikupljanje sredstava i pristup donatorskim sredstvima. 1. 3. Prikupljanje sredstava i pristup donatorskim sredstvima. Ciljevi ovoga poglavlja: Razumjeti različite izvore financiranja, mehanizme financiranja i procese natječaja.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Prikupljanje sredstava i pristup donatorskim sredstvima' - gary-elliott


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

3 prikupljanje sredstava i pristup donatorskim sredstvima

3. Prikupljanje sredstava i pristup donatorskim sredstvima

Ciljevi ovoga poglavlja:

Razumjeti različite izvore financiranja, mehanizme financiranja i procese natječaja.

Saznati više o strategijama za prikupljanje sredstava i alatima koji se koriste za prijave na natječaje za dodjelu financijskih sredstava.

Ovo znanje je neophodno za poboljšanje vaših sposobnosti pripreme dobrih prijava za financiranje.


To je prikupljanje financijskih sredstava fundraising
Što je prikupljanje financijskih sredstava (fundraising)?

 • Šira definicija:

 • Prikupljanje sredstava je proces kroz koji pristupate potrebnim sredstvima kako bi se osigurao dotok prihoda za održavanje aktivnosti udruge.

 • Prema toj definiciji, prikupljanje sredstava odnosi se na sve aktivnosti provedene u OCD kako bi se osigurala potrebna sredstva za održavanje i pomoć vašoj organizaciji u postizanju svojih ciljeva.

 • Najčešće se to odnosi na prikupljanje sredstava od različitih donatora.

 • Za uspješno prikupljanje sredstava potrebno je učinkovito korištenje vaših resursa kako biste ciljali na specifične izvore financiranja koji su u skladu s djelatnostima vaše organizacije.


3 1 vrste financiranja dostupne ocd ima privatni naspram javnih izvora
3.1 Vrste financiranja dostupne OCD-ima(privatni naspram javnih izvora)

 • Privatni izvori su donacije od pojedinaca, zaklada i/ili tvrtki.

 • Novčani doprinosi ili doprinosi u naturi često su dostupni odmah i podliježu nižim propisima, ograničenjima na nabavu i potrebama izvješćivanja.

 • Mogu podržavati redovne aktivnosti OCD-a, umjesto da se vežu za određeni program. Privatno dostupna sredstva se mogu koristiti kako bi se potpunije iskoristila javna sredstva koja su vam na raspolaganju.

 • Međutim, sredstva iz privatnih izvora prilično teško dolaze do organizacija civilnog društva; to zahtijeva ciljani pristup, usklađivanje vrijednosti, često i osobne veze i sl. i obično su manje učinkovita. Zaključak: organizacije civilnog društva su često usmjerene na javne izvore financiranja.


Osnovne preporuke za one koji tra e sredstva iz privatnih izvora
Osnovne preporuke za one koji traže sredstva iz privatnih izvora

 • Potražite „stare donatore" – potrebno je puno manje truda da se postojeći donator vrati, nego što je potrebno da novi donator financira vašu udrugu po prvi puta. Održavajte kontakt informirajući ih kroz biltene, posebna priznanja i sl.

 • Zatražite specifične donacije – ako im samo budete govorili o sjajnom poslu kojim se bavite, onda potencijalni donatori neće biti svjesni da skupljate donacije. Pitajte ih izravno i ponudite različite opcije putem kojih vas mogu podržati, uključujući i donacije u naturi i novčane priloge.

 • Nađite načine za pojedince i organizacije da se uključe– stvorite mogućnosti za volontiranje, ponudite svojim značajnim donatorima da se uključe u izvršni odbor vaše organizacije i sl.


3 1 vrste financiranja dostupne ocd ima privatni naspram javnih izvora nastavak
3.1 izvoraVrste financiranja dostupne OCD-ima(privatni naspram javnih izvora - nastavak)

 • Javna sredstva uključuju:

  • Nacionalnu i lokalnu upravu,

  • Multilateralne organizacije (kao što su agencije UN-a – UNDP, UNICEF i druge),

  • EU Komisija, kao i

  • Bilateralne vladine organizacije (kao što su USAID, DFID, SDC, ADA i dr.).

  • Dobro poznavanje donatora i njihovih posebnosti vrlo je važno. Prije nego što započnete proces prijave na natječaje, morate razumjeti mehanizme koje donator koristi za dodjelu financijskih sredstava udrugama i kako funkcioniraju natječaji za financiranje rada. (Kako saznati za njih?)

  • Prava kombinacija strategija i taktika za prikupljanje sredstava je ključ uspjeha i razlikovat će se od organizacije do organizacije.


Prednosti i mane javnog financiranja
Prednosti i mane javnog financiranja izvora

 • Postoje neke uobičajene prednosti glede financiranja iz javnih izvora:

 • Moguće velike svote novca

 • Jasne smjernice, postupci, rokovi

 • Mogu biti stalni izvor financiranja

 • Fokus je na javno dobro

 • Postoje, međutim, i neki nedostaci:

 • Proces prijave može biti kompliciran i dugotrajan

 • Mogu se zahtijevati opsežna izviješća, pohranjivanje podataka i sl.

 • Može biti povezano s vrlo konkretnim ciljevima koji nisu usklađeni s OCD-ima

 • Uglavnom znatna konkurencija


3 2 strate ki pristup prikupljanju sredstava
3.2 izvoraStrateški pristup prikupljanju sredstava

 • Planirajte unutar plana – vaša strategija prikupljanja sredstava dio je strateškoga plana vaše organizacije.

 • U osnovi postoje tri koraka:

 • Analiza trenutačnog stanja – utvrditi gdje se nalazimo,

 • Zamišljanje željene budućnosti – utvrditi gdje želimo biti, i

 • Pronalaženje načina kako doći do tamo

 • Ovisno o vremenskim okvirima, razlikujemo

 • Planiranje aktivnosti, koje obuhvaća kratkoročne konkretne mjere za rješavanje trenutačnih problema i postizanje jasnih, detaljnih ciljeva i rezultata, i

 • Strateško planiranje, koje uključuje dugoročne ili srednjeročne i općenite djelatnosti usmjerene ka rješavanju složenih problema i ostvarivanju manje specifičnih, manje detaljnih vizija ili strateških ciljeva.


Strategije prikupljanja sredstava
Strategije prikupljanja sredstava izvora

 • Strategija prikupljanja sredstava identificira:

  - sve potencijalne izvore financiranja kako bi se postigao potreban cilj prikupljanja sredstava, što predstavlja određeni iznos prihoda potrebnih za pokrivanje određenih programa, aktivnosti ili troškove financiranja usluga;

 • radnje koje se trebaju poduzeti kako bi se pristupilo utvrđenim izvorima financiranja;

 • tko će biti odgovoran za poduzimanje odgovarajućih mjera i kada;

 • koji je trošak poduzimanja tih mjera i koji su drugi resursi potrebni

 • Strategija prikupljanja sredstava živući je dokument koji osoblje, uprava i odbor povremeno trebaju pregledati. On se mora razvijati prije nego što se počnete prijavljivati na natječaje.


3 3 pribavljanje sredstava
3.3 izvoraPribavljanje sredstava

 • Dobro poznavanje vaše organizacije, jasna misija i vizija, i prepoznavanje onoga u čemu ste dobri pomoći će vam u razmatranju budućih izvora financiranja. To će pomoći vašoj organizaciji da odluči kojim se izvorima financiranja posvetiti i na provedbu kojih programa se usredotočiti.

 • Sljedeći korak je prikazati se kao najbolja organizacija za taj posao. Svaka organizacija civilnog društva ima svoju strategiju kojom se razlikuje od drugih organizacija i prodaje svoje znanje, iskustvo i sposobnosti.

 • Za pozicioniranje svoje organizacije možete koristiti elemente poput:

  - Iskustvo u regiji u kojoj djelujete

 • Tehnička stručnost

 • Demografska specijaliziranost

 • Snaga posebnih resursa

 • Za uspješno prikupljanje sredstava, morate graditina prednostima svoje organizacije.


3 4 alati za prikupljanje sredstava
3.4 izvora Alati za prikupljanje sredstava

 • Ovisno o pozicioniranju organizacije civilnog društva i njezinoj strategiji financiranja mogu se koristitirazličiti alati. Općenito, ovi se alati dijele u sljedeće kategorije:

 • Oni koji će vam omogućiti da bolje upoznate svoju organizaciju,

 • Oni koji se bave razradom vaših specifičnih strategija financiranja

 • Oni koje koristite za pristup međunarodnim izvorima financiranja (EU, USAID i dr.)

 • Ovi se alati sastoje od upitnika s bodovnim listama, kontrolnom listom, SWOT analizom, vježbama za raspravu, predlošcima, pauk dijagramima itd.

 • Dobar izvor informacija i smjernica o tome kako koristiti desetak i više posebnih alata može se naći na web stranici programa Tehničke pomoći za organizacije civilnog društva TACSO

  www.tacso.org


Preporuke za tra enje financiranja iz javnih izvora putem natje aja za bespovratna sredstva
Preporuke za traženje financiranja iz javnih izvora putem natječaja za bespovratna sredstva

 • Prijavite se za razumne i odgovarajuće iznose financijskih sredstava. Prilikom podnošenja zahtjeva za financiranje, provjerite zahtjeve za raspon proračuna i odredite opseg programa.

 • Iznesite specifičnosti u svojim prijedlozima. Ocjenjivači žele znati kako ćete to učiniti, koliko to košta i kako ćete pratiti rezultate.

 • Izgradite mrežu partnera. Ključ uspjeha je spremnost organizacija 'da rade zajedno s partnerima na zajedničkom cilju i koriste različite prednosti svakog od njih.

 • Budite vrlo precizni u prijavama na natječaje za bespovratna sredstva. Uobičajene pogreške koje se pojavljuju na natječajima su nedovoljno posvećivanje pažnje ključnim točakama ili kriterijima, neznatno prekoračenje roka i nepoštivanje uvjeta prijave.

 • Započnite pilot projekt vlastitim ili privatnim sredstvima ako je moguće, a onda tražite sredstva za nastavak provedbe.


3 5 izrada kvalitetnih projektnih prijedloga
3.5 natječaja za bespovratna sredstvaIzrada kvalitetnih projektnih prijedloga

 • Započnite identificiranjem relevantnih prilika za dobivanje bespovratnih sredstva.

 • Razvijte koncept programa koji se nadograđuje na vaš postojeći rad i zadovoljava postavljene kriterije programa.

 • Tri ključna elementa projekta (kao što je ilustrirano u radnim materijalima) su:

 • Aktivnosti: treba iskoristiti svoje postojeće relevantne projekte, iskustvo, partnerstva i podatke koliko je god moguće. Također morate razviti pristup dodatnim programskim elementima koje pribavljanje sredstava zahtijeva a kojima se vaša organizacija trenutno ne bavi. Možete razmotriti popunjavanje tih praznina partnerstvima s drugim organizacijama.


Klju ni elementi projekta nastavak
Ključni elementi projekta - nastavak natječaja za bespovratna sredstva

 • Troškovi – odredite veličinuprograma, uključujućiiproračun, geografsko područje koje pokriva, vrijemeipotrebnoosoblje.

 • Plan M&E – na kraju, napravite planpraćenjaievaluacijekojiuključujeprocjenuukupnogbrojaciljevakojevjerujeteda vašprogram možepostići. Ovaj plan takođertrebaodreditikakoseračunajuciljevi, pratinapredak imjereučinci.

 • Sva tri elementamogubitiprikazanau oblikulogičkematrice(posebnoje važno za sredstvaiz EU).

 • Pri izradi modela, pojedinielementiaktivnosti, troškovaiciljevatrebaju biti uskopovezani.


3 6 provedba
3.6 natječaja za bespovratna sredstvaProvedba

 • Morate izgraditi i održavati ugled čvrstog i pouzdanog izvršitelja – financiranje u budućnosti uvelike će ovisiti o prošlim rezultatima. Jeste li postigli sve ciljeve? Je li provedba bila u skladu s planom?

 • Ima li vaša udruga odgovarajuće iskustvo u PCM?

 • Jeste li upoznati s provedbenim pravilima i postupcima organizacije koja daje financijska sredstva (u slučaju EU sredstava PRAG, u slučaju bilateralnog financiranja to mogu biti pravila Vlade SAD itd.)?

 • U slučaju mogućeg sukoba između nacionalnih pravila i onih koje zahtijeva donator – okvirno je pravilo da se primjenjuju stroža pravila.


3 7 par rije i o umre avanju
3.7 natječaja za bespovratna sredstvaPar riječi o umrežavanju

 • Zašto se danas toliko priča o umrežavanju? Vjerojatno zato što funkcionira! Više o mrežama u modulu o zagovaranju, ali relevantne su i za financiranje.

 • Umrežavanje je jedna od važnijih aktivnosti bilo koje OCD. Kroz umrežavanje ćete povećati svoje šanse za dobivanje financijskih sredstva – prepoznat ćete dobre partnere za projektne prijedloge ili primiti prijedlog od partnera za zajedničku prijavu.

 • Kao što je već rečeno, najučinkovitije kampanje zagovaranja najčešće uključuju mreže organizacija sa sličnim ciljevima.


Koristi mre a
Koristi mreža natječaja za bespovratna sredstva

√ Pratite što se događa

√ Spremna publika za vaše ideje

√ Osigurana potporu za vaše akcije

√ Osiguran pristup raznolikim i različitim resursima/vještinama

√ Udruživanje ograničenih sredstava za zajednički cilj

√ Postizanje stvari koje pojedine organizacije i pojedinci ne mogu postići – snaga brojeva

√ Stvaranje jezgre za djelovanje i privlačenje drugih mreža

√ Širenje baze podrške


ad