udru enje za podr ku roditeljima i starateljima imigrantima n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Udruženje za podršku roditeljima i starateljima imigrantima

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Udruženje za podršku roditeljima i starateljima imigrantima - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Udruženje za podršku roditeljima i starateljima imigrantima. CAO Veče posvećeno informisanju. Program. Odgovornosti kandidata Opšte informacije vezane za CAO. Uslovi za prijavu i sistem bodovanja . Podnošenje prijave . Kako CAO dodijeljuje mjesta. Poslije podnošenja prijave .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Udruženje za podršku roditeljima i starateljima imigrantima' - garin


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
udru enje za podr ku roditeljima i starateljima imigrantima

Udruženje za podršku roditeljima i starateljima imigrantima

CAO

Veče posvećeno informisanju

program
Program
 • Odgovornosti kandidata
 • Opšte informacije vezane za CAO.
 • Uslovi za prijavu i sistem bodovanja.
 • Podnošenje prijave.
 • Kako CAO dodijeljuje mjesta.
 • Poslije podnošenja prijave.
 • Ostale mogućnosti.
 • Pitanja.
podnosilac prijave je odgovoran
Podnosilac prijave je odgovoran:
 • Da se detaljno upozna sa svim kursevima za koje će podnijeti prijavu.
 • Da bude potpuno informisan/a sa svim aspektima sistema prijavljivanja koji se koristi za te kurseve (CAO )na primjer: procedure, datumi, troškovi, pravila, itd.
korisni izvori informacija pomo pri upoznavanju sa kursevima prijavom
Korisni izvori informacijaPomoć pri upoznavanju sa kursevima/prijavom

Brošure:

 • Program rada Koledža – Prijave za Odgovarajuću Školsku Godinu
 • CAO Priručnikza Odgovarajuću Školsku Godinu- besplatan

Novine

 • www.irishtimes.com/society/education(Odjeljak o obrazovanju koji se objavljuje utorkom)
 • www.independent.ie
slide5
Internet
 • Qualifax – www.qualifax.ie Irska Baza Podataka za Kurseve.
 • CAO – www.cao.ie Sadrži veze za ostale internet stranice sa kursevima.
 • Careersportal – – www.careersportal.ieInternet stranice za Koledže (Adrese u CAO Priručniku)
 • www.accesscollege.ie
 • www.studentfinance.ie

Ljudi

 • Članovi familije
 • Bivši studenti
 • Osoblje za prijave/nastavno osoblje sa Koledža.

Savjetnik za Izbor karijere

 • Popis interesa/Intervjui u vezi izbora karijere
 • Pristup izvorima informacija
 • Sastanci sa roditeljima.
cao op te informacije
CAO – Opšte informacije.
 • Centralizovani sistem za prijave u 47 Irske institucije trećeg stepena obrazovanja, uključujući 5 Koledža na kojima se plaća školarina.
 • Svaki student 6-te godine trebao bi sada imati CAO Priručnik koji sadrži:
  • prijavu i informacije o kursu
  • primjer prijavnog formulara
  • Uplatnicu za troškove prijave
 • Datume za prijavu i troškove
cao op te informacije1
CAO – Opšte informacije.
 • Postoje 3 vrste kurseva gdje se studenti mogu prijaviti u skladu sa Okvirom Nacionalnih Kvalifikacija.
 • Prijavljuje se na 2 odvojene liste na jednom obrascu:
 • Kursevi su jasno naznačeni u CAO Priručniku
 • N.B. – Obratiti pažnju na kurseve označene

“Ograničeno“.

 • Na ove kurseve se ne možete prijaviti poslije 1-og Februara, zbog dodatnog procjenivanja koje se zahtijeva.
slide9
Minimalni uslovi za Prijavu

Npr. UCD

Položeno 6 predmeta

Najmanje 2 sa Višim Certifikatima 3

Položeni:

Irski

Engleski

Još jedan jezik

Matematika*

Predmet iz Nauke*

Posebni uslovi za predmete

Npr.

Inžinjering(UCD)

Viši Cert3 iz Matematike

Veterinarska Medicina(UCD)

Viši Cert 3 iz Hemije

Francusko Zakonodavstvo (UCD)

Viši Cert 3 iz Francuskog

USLOVI ZA PRIJAVUOni se moraju zadovoljiti prije nego što se uzmu u razmatranje, npr. na 8. stepenu kursa:

Ako se svi uslovi zadovolje podnosilac zahtijeva se smatra

“ Kvalifikovanim “ da podnese prijavu.

sistem bodovanja
SISTEM BODOVANJA

Uobičajeno u sistemu CAO

Broj kvalifikovanih podnosilaca prijave>Broj mjesta na Kursu

--> Mora postojati sistem selekcije

Sistem selekcije koji se koristi na trećem stepenu Irskih Koledža je

SISTEM BODOVANJA

 • Bodovi se računaju samo od JEDNOG polaganja Završnog Svjedočanstva. ( Leaving Certificate )
 • Ukupni bodovi se uzimaju od ŠEST najboljih predmeta.
 • Dodatni bodovi se dodjeljuju za ostvarivanje rezultata višeg od D3 iz matematike
 • Uslovi za prijavu se mogu zadovoljiti sa više od jednog polaganja Završnog Svjedočanstva.
 • Bodovanje Završnog svjedočanstva usmjerenog programa (LCVP):

Ističe se- 70 Dobar- 50Prolaz- 30

podno enje prijave
Podnošenje Prijave
 • Preporučena metoda je prijava putem interneta
 • Studenti mogu tražiti štampanu aplikaciju na www.cao.ie
 • Naplaćuje se iznos od 10€ ukoliko se šalje više od jedne aplikacije
 • Uvijek sačuvajte dokaz podnošenja prijave: Internetom – odštampajte potvrdu sa monitora, Pismeno – tražite potvrdu iz Pošte.
 • Obrazac je jednostavno ispuniti.
 • www.cao.ie
slide13
**VRLO VAŽNO**
 • Studenti moraju popuniti obje liste kurseva prema:

Istinskom Redoslijedu Izbora

 • Ne bi trebalo da biraju kurseve na bazi njihovog predviđanja minimalnog broja bodova za sledeću godinu ili njihovog vlastitog broja bodova.
 • Zašto? – Pogledajte kako se dodjeljuju mjesta.
slide14

Pozicija podnisioca prijave

Pozicija podnosioca prijave

Broj bodova

Broj bodova

Nauka – UCD

100 mjestaponuđeno

Lista kursa na osnovu vrijednosti

Nauka – Maynooth

100 mjesta ponuđeno

1

560

1

560

2

535

2

535

3

525

3

525

4

520

4

520

5

510

5

510

6

510

6

510

7

505

7

505

8

500

8

500

9

490

9

490

--

--

--

--

--

--

--

--

15

455

15

455

16

445

16

445

17

440

17

440

18

435

18

435

19

420

19

420

20

410

20

410

21

405

21

405

--

--

--

--

--

--

--

--

98

340

98

345

99

335

99

340

100

330

100

335

101

325

101

335

102

315

102

335

103

310

103

315

104

305

104

310

105

295

105

305

--

--

--

--

--

--

--

--

182

265

182

265

Zadnje mjesto za popunjavanje.

 Koristi se nasumična selekcija

Minimalan broj bodova = 330

Minimalan broj bodova = 335*

slide15

Studentov izbor kurseva - Primjer

Studentovi ukupni bodovi

= 445

Svi Kursevi Nižeg Izbora Nestaju Sa Studentovog Izbora Kurseva

Minimalan broj bodova za Kurs.

NE

NE

DA

YES

NO

YES

NO

YES

YES

YES

slide16

Drugi Krug

7 mjesta iz prvog kruga nisu nisu prihavaćena

3 mjesta iz prvog kruga nisu prihvaćena

 Zadnje mjesto da se popuni – Prvi krug

 Zadnje mjesto da se popuni - Prvi Krug

 Zadnje mjesto da se popuni- Drugi krug

zadnje mjesto da se popuni – drugi Krug

Drugi krug-minimalan broj bodova - 455

Drugi Krug – minimalan broj bodova - 460

slide17

Onda – koji je najbolji način da se popune kursevi?

Idealni Kursevi

Realni Kursevi

Kursevi za sigurnost

dodjeljivanja mjesta
Dodjeljivanja Mjesta

Pribilješka:

 • Sasvim ista procedura se primjenjuje na obje liste sa prijave, stoga studenti mogu dobiti 2 ponude - po jednu sa svake liste - može se prihvatiti samo jedna.
 • Studenti treba da pažljivo razmisle o odbijanje obje ponude , jer možda neće dobiti nikakvih daljnje ponude.
 • Bez obzira prihvatili kurs ili ne u prvom krugu, bit će im ponuđen kurs višeg izbora u sledećim krugovima ako na to imaju pravo.
poslije podno enja prijave
Poslije podnošenja Prijave
 • Dobit ćete CAO broj i Izjavu o Izabranim Kursevima – ovo provjerite pažljivo.
 • Neki studenti mogu biti pozvani na dodatna ocjenivanja.
 • Postoji i mogućnost Promjene Mišljenja – ovo koristite rijetko i pažljivo.
 • Rezultati Završnog Svjedočanstva šalju se u CAO.
 • Mjesta su dodjeljena i ponuđena poštom ili internetom.
 • Studenti prihvaćaju, odbijaju ili odlažu ponuđena mjesta.
 • Pravi se sledeći krug ponuda, sve dok sva mjesta na kursevima nisu popunjena.
cao raspored upis 9
CAO RASPOREDUPIS 9
 • 1 Februar:Zadnji datum za primanje uobičajenih prijava.
 • 1 Maj: Zadnji datum za primanje zakašnjelih prijava.
 • Odpočetka Maja: Mogu se poslati obrasci za Promjenu Mišljenja.
 • 1 Juli: Zadnji datum za primanje obrasca za Promjenu Mišljenja.
 • Kraj Avgusta: Počinje prvi krug ponuda.
ostale mogu nosti
Ostale mogućnosti
 • Kursevi Poslije Završnog Svjedočanstva

-FETAC šeme

 • Pipravnički staž
 • Odbrambene Snage
 • Garda
 • Dirketno Zapošljavanje
ad