Theoretisch kader - PowerPoint PPT Presentation

garima
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Theoretisch kader PowerPoint Presentation
Download Presentation
Theoretisch kader

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
Theoretisch kader
147 Views
Download Presentation

Theoretisch kader

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ‘In hoeverre speelt het cognitief niveau van een zwakkere leerling en een gemiddelde leerling uit de onderbouw een rol met betrekking tot het probleemoplossend vermogen, dat naar voren komt tijdens een activiteit met een cognitief conflict?’ Esther Saalmink DT2 2012 - 2013

 2. Theoretisch kader • Doet zowel de zwakkere als de gemiddelde leerlingen beroep op het probleemoplossend vermogen tijdens een Thinking Skills les? • Leidt een cognitief conflict bij zowel een zwakkere als bij een gemiddelde leerling tot een onderzoekende houding? • Hoe ziet de cognitieve ontwikkeling van een leerling in de onderbouw er uit? • Wat is de actuele ontwikkeling van een zwakkere leerling m.b.t. cognitie? • Wat is de actuele ontwikkeling van een gemiddelde leerling m.b.t. cognitie? Esther Saalmink DT2 2012 - 2013

 3. Observatieformulier Vervolg… Esther Saalmink DT2 2012 - 2013

 4. Verantwoordinggekozen observatiesysteem Eventrecording Cohens Kappa Esther Saalmink DT2 2012 - 2013

 5. Resultaten observatie FI Esther Saalmink DT2 2012 - 2013

 6. Resultaten observatie TW Esther Saalmink DT2 2012 - 2013

 7. Berekening volgens Cohens Kappa Esther Saalmink DT2 2012 - 2013

 8. Resultaten observatie leerling FI Observator 1 Observator 2 FIJa Nee Ja 53 1 54 Nee 3 0 3 56 1 57 Esther Saalmink DT2 2012 - 2013

 9. Resultaten observatie leerling TW Observator 1 Observator 2 TWJa Nee Ja 21 0 21 Nee 5 0 5 26 0 26 Esther Saalmink DT2 2012 - 2013

 10. Conclusie Esther Saalmink DT2 2012 - 2013

 11. Discussie Of toch niet…? Esther Saalmink DT2 2012 - 2013

 12. Afsluiting: literatuurlijst & samenwerking Alkema, E., Tjerkstra, W., Van Dam., E., Kuipers, J., Lindhout, C. (2006). Meer dan onderwijs. Assen: Van Gorcum. Bal, I. (2003). Pedagogische begeleiding. Arnhem: Uitgeverij Angerenstein. De A’Echevarria, A. & Patience, I. (2008). Teaching thinking pocket. New Castle: Management Pocketbooks. Janssen-Vos, F. (2008). Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw. Assen: Koninklijke van Gorcum BV. Knoers, A.M.P., & Monks, F.J. (2004). Ontwikkelingspsychologie. Assen: Van Gorcum SAW digitale component. (n.d.). Het observatieplan. Velp: Uitgeverij Angerenstein. Vankan, L. & Van der Schee, J. (2004). Leren denken met aardrijkskunde. Nijmegen: Stichting omgeving en educatie. Vankan, L. & Van der Schee, J. (2006). Meer leren denken met aardrijkskunde. Nijmegen: Stichting omgeving en educatie. Esther Saalmink DT2 2012 - 2013