Finanssikriiseist ja niiden syist
Download
1 / 40

- PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Finanssikriiseistä ja niiden syistä. Jaakko Kiander Dosentti, VTT. Finanssikriiseistä ja niiden syistä. Aiempia kriisejä Nykyisen k riisin kehittyminen Taustalla globaalit epätasapainot Eurojärjestelmän kohtalonhetket Taloustieteen valtavirta ja talouspolitiikan doktriinit

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - gannon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Finanssikriiseist ja niiden syist

Finanssikriiseistä ja niiden syistä

Jaakko Kiander

Dosentti, VTT


Finanssikriiseist ja niiden syist1
Finanssikriiseistä ja niiden syistä

 • Aiempia kriisejä

 • Nykyisen kriisin kehittyminen

 • Taustalla globaalit epätasapainot

 • Eurojärjestelmän kohtalonhetket

 • Taloustieteen valtavirta ja talouspolitiikan doktriinit

 • Paluu Keynesiin?


Kriisit ennen keynesi
Kriisit ennen Keynesiä

 • 1800-luku: useita lamakausia ja finanssikriisejä

  • Kehittymätön keskuspankkitoiminta

  • Ei yleistä äänioikeutta

 • UK 1920: takaisin kultakantaan

  • ”The EconomicConsequences of Mr. Churchill”

  • Deflaatio ei ollut neutraali toimenpide

 • Suuri lama 1929-32

  • Globaali deflaatio ja finanssikriisi

  • Tuotannon hallitsematon pudotus

  • Suurtyöttömyys

  • Demokratian kriisi


Toisen maailmansodan j lkeinen talousj rjestelm murenee
Toisen maailmansodan jälkeinen talousjärjestelmä murenee

 • Ensimmäinen öljykriisi 1973-75

  • Öljyn hinnan moninkertaistuminen 1973-74

   • Taustalla JomKippur –sota 1973

  • Seurauksena globaali inflaatio ja teollisuusmaiden taantuma

  • Vanhan valuuttakurssijärjestelmän loppu

 • Toinen öljykriisi 1980-82

  • Uusi hintashokki

   • Taustalla Iranin vallankumous 1979

  • Keskuspankkien tiukka inflaatiotorjunta aiheuttaa syvän taantuman länsimaissa

  • Eurooppaan muodostuu pysyvä suurtyöttömyys


Velkakriisit alkavat
Velkakriisit alkavat

 • Kehitysmaiden velkakriisi 1982-

  • Korkotason nousu USA:ssa ajaa monet kehitysmaat maksukyvyttömyyteen ja pitkäaikaiseen lamaan


Vapaiden rahamarkkinoiden kriisit
Vapaiden rahamarkkinoiden kriisit

 • Lokakuun 1987 pörssiromahdus

  • Nopea pelastus (Fed), luottamus säilyi

 • Yhteinen kriisimalli: deregulaatio, ylikuumeneminen, luottamuksen menetys & valuuttapako, pankkikriisi & talouden lama

  • Pohjoismaiset pankkikriisit 1990-93

  • Aasian ja Venäjän kriisi 1997-98

  • LTCM bail-out 1998

  • Argentiinan valuuttakriisi 2000

 • Internet-kupla 2001-03

  • i-osakkeiden pörssiromahdus


Nykyisen kriisin kehittyminen
Nykyisen kriisin kehittyminen

 • Elokuu 2007: USA:n asuntolainakriisi alkaa

 • Syyskuu 2008: Kansainvälinen pankkikriisi alkaa New Yorkista

 • Vuosi 2009: Teollisuusmaiden syvä taantuma

 • Kevät 2010: Kreikan velkakriisi alkaa

 • Kesä+syksy 2010: Irlanti ja Portugali tarvitsevat myös tukea velkoihinsa

 • Kesä+syksy 2011: Euroopan velkakriisi laajenee ja syvenee…


Vuoden 2008 finanssikriisin perint
Vuoden 2008 finanssikriisin perintö

 • Nykyisten ongelmien taustalla vuonna 2008 puhjennut globaali finanssikriisi

 • Finanssikriisi pakotti ylivelkaantuneet taloudet, kuluttajat ja yritykset säästämään

 • Lama ja pankkikriisi johtivat julkisen talouden alijäämäisyyteen

 • Seurauksena ylisuuren julkisen velan ongelma ja kasvanut epäluottamus (euromaat)


Vuoden 2008 finanssikriisin perint1
Vuoden 2008 finanssikriisin perintö

 • Finanssikriisillä suurin vaikutus niihin maihin, jotka olivat velkaantuneet eniten

 • Velkakriisistä tuli läntisten teollisuusmaiden ongelma (USA, UK, Italia, Espanja…)

 • Kehittyvissä maissa tällä kertaa vahva finanssitalous (Kiina, Intia, Venäjä, Brasilia…)

 • Länsimaat juuttuneet pitkäaikaiseen taantumaan ja hitaaseen kasvuun


Taustalla globaalit ep tasapainot
Taustalla globaalit epätasapainot

 • Finanssikriisiä edelsi pitkä globaalitalouden epätasapaino

  • Alijäämämaat kasvattivat jatkuvasti ulkomaista velkaansa (enimmäkseen yksityisen sektorin kautta)

  • Ylijäämämaat sijoittivat säästöjään alijäämämaihin

 • Eniten huomiota sai osakseen USA:n ja Aasian välinen jatkuva kaupan epätasapaino

 • Mutta suhteellisesti jopa suurempi epätasapaino kehittyi EU:n sisällä ’pohjoisen’ ja ’etelän’ välille


Globaalien ep tasapainojen taustat
Globaalien epätasapainojen taustat

 • Kiina vs USA:

  • USA:ssa velkaantumista suosiva talousjärjestelmä ja usko vapaakauppaan -> ei huolta teollisuuden siirtymisestä Aasiaan

  • Kiina & co puolestaan säätelivät rahamarkkinoita ja pitivät valuuttansa jatkuvasti aliarvostettuna suhteessa dollariin; lisäksi käytännön protektionismia

  • Lisäksi öljyntuottajamaat kanavoivat säästöjään USA:an


Globaalien ep tasapainojen taustat eurooppa
Globaalien epätasapainojen taustat: Eurooppa

 • Euro ja integraatio

  • Tarkoituksena edistää pääomien vapaata liikkumista

  • Euro tarjosi matalan korkotason ja houkutteli velkaantumaan: Irlanti, Välimeren maat, Baltia

  • Riskeihin ei kiinnitetty huomiota

 • Erot todellisessa kilpailukyvyssä

  • Velkaantuminen nosti keinotekoisesti heikkojen maiden elintasoa, mutta ei kaventanut tuottavuuseroja

  • Inflaatioerot johtivat kilpailukykyerojen kasvuun

  • Vahvat maat: D, A, CH, NL, DK, S, N, FIKriisi levisi eurooppaan 2009 ja muuttui euromaiden valtionlainakriisiksi 2010
Kriisi levisi Eurooppaan 2009 ja muuttui euromaiden valtionlainakriisiksi 2010…

 • Velkakriisin taustalla on velkaantuminen

 • … mutta lisäksi myös yhteinen raha:

  • Euro mahdollisti matalat korot, mikä rohkaisi monia velkaantumaan

  • Euromääräiset velat ovat kuitenkin luonteeltaan ulkomaista velkaa

  • Heikentynyttä kilpailukykyä ei ole helppo korjata ilman devalvaatiota, mikä taas ei ole mahdollinen eurossa, minkä vuoksi markkinat hermostuvat…


Eurokriisin puhkeaminen
Eurokriisin puhkeaminen valtionlainakriisiksi 2010…

 • Kreikan maksukykyä aletaan epäillä keväällä 2010

 • Ongelma leviää Portugaliin ja Irlantiin myöhemmin samana vuonna

 • Vuonna 2011 markkinat alkavat huolestua myös Espanjan ja Italian maksukyvystä


Euroopan velkakriisi
Euroopan velkakriisi valtionlainakriisiksi 2010…

 • Euro on sitonut Euroopan ylijäämä- ja alijäämämaat umpisolmuun, johon ei ole hyviä ratkaisuja

  • Valuuttakursseja ei voi muuttaa, joten hintasopeutus on ainoa keino -> deflaatio

  • Ylijäämämaat eivät suostu elvyttämään, minkä vuoksi alijäämämaat joutuvat pakkosäästämään -> työttömyys

 • Ratkaisuksi sovittiin aluksi muiden euromaiden takaamat tukiluotot (EVVR ja EVM)

  • Ehdotettu myös entistä laajempaa yhteisvastuuta veloista, mutta nettomaksajamaissa ei ole ollut halukkuutta

 • Ongelma: tukimekanismit voivat taata rahoituksen pienille maille (=Kreikka), mutta ei suurille (=Italia)


Eurokriisin taustalla suuret ep tasapainot
Eurokriisin taustalla suuret epätasapainot valtionlainakriisiksi 2010…

 • Kilpailukyky

  • Pohjoisen Euroopan hyvän kilpailukyvyn kääntöpuolena on eteläisen Euroopan heikko kilpailukyky; tilanteen korjaaminen ei ole helppoa ilman kansallisia valuuttoja

 • Maksutase

  • Kilpailukykyerojen seurauksena pohjoisen mailla on suuria vientiylijäämiä ja sijoitettavaa rahaa, kun taas eteläisillä mailla on alijäämiä ja tarve saada luottoa tuonnin rahoittamiseen

 • Heikkenevä huoltosuhde

  • Monien Euroopan maiden näkymiä heikentää heikkenevä huoltosuhde ja vähäinen varautuminen eläkemenoihin


Vaihtotase vuonna 2007 bkt sta
Vaihtotase vuonna 2007, % valtionlainakriisiksi 2010…BKT:staAlij mi vuonna 2011 bkt sta
Alijäämiä vuonna 2011, % valtionlainakriisiksi 2010…BKT:sta


Velkakriisin ratkaisu
Velkakriisin ratkaisu valtionlainakriisiksi 2010…

 • Finanssipolitiikka: EKP:n ja EU-komission johdolla toteututtu finanssipolitiikan kiristys, minkä seurauksena alijäämät alkoivat supistua…

  • … ja euromaat vajosivat uudelleen taantumaan 2012-13

 • Rahapolitiikka: Draghi kesällä 2012 lupasi EKP:n rajoittamattoman tuen eurolle ja kriisimaille, mikä palautti markkinoiden uskon


Alij mi vuonna 2013 bkt sta
Alijäämiä vuonna 2013, % valtionlainakriisiksi 2010…BKT:sta


Alkaako eu talous elpy
Alkaako EU-talous elpyä? valtionlainakriisiksi 2010…

 • Euroalue vajosi W-taantumaan 2012

  • EKP:n rahapolitiikka vahvisti euroa ja heikensi vientiä

  • Finanssipolitiikka supisti kokonaiskysyntää

 • EKP:n tuki turvaa kriisimaiden maksuvalmiuden

 • Kriisimaiden pankkien saneeraus edelleen kesken

 • Todennäköinen kehitys:

  • Ei nopeaa nousua, mutta ei myöskään romahdusta

  • ’muddlingthrough’


Usa nopeasti pois kriisist
USA: nopeasti pois kriisistä valtionlainakriisiksi 2010…

 • Lähtötilanteessa vuonna 2008 ongelmina pankkikriisi ja kotitaloussektorin ylivelkaantuminen edelleen tarve

 • Pankkisektorin nopea saneeraus

  • Fuusioita yms

 • Voimakas rahapoliittinen elvytys

  • Ohjauskorot nopeasti nollaan (2008-?)

  • Lisäksi poikkeuksellisia rahoitustoimia QE1-3 (2009-2014?)

  • Seurauksena dollarin heikentyminen ja USA:n kilpailukyvyn parantuminen

 • Finanssipolitiikassa suuri liittovaltion elvytyspaketti

  • Noin 1000 mrdUSD:n lisämenot 2009-2010

   • Velka-asteen nousu yli 100 prosenttiin/BKT

  • Asteittainen kiristys vuodesta 2011 lähtien

 • Talous kasvussa vuodesta 2010 lähtien

 • Työttömyys alkoi supistua 2011: 10 % -> 7 %


Taloustieteen valtavirta ja talouspolitiikan doktriinit
Taloustieteen valtavirta ja talouspolitiikan doktriinit valtionlainakriisiksi 2010…

 • Velkakriisit ovat olleet mahdollisia, koska rahamarkkinoiden vapauttaminen on mahdollistanut ylivelkaantumisen

 • Rahamarkkinoiden vapauttaminen on perustunut vahvasti modernin talousteorian suosituksiin

 • Eurokriisin syynä on eurojärjestelmä, jonka taustalla oli usko markkinoiden tehokkuuteen ja itseohjautuvuuteen


Taloustieteen valtavirta ja talouspolitiikan doktriinit1
Taloustieteen valtavirta ja talouspolitiikan doktriinit valtionlainakriisiksi 2010…

 • Euron luominen oli ensisijaisesti poliittinen projekti

  • Yhteinen raha pakottaa vähitellen yhtenäisyyteen ja yhteiseen talouspolitiikkaan (Jean Monnet)

 • … mutta myös moderni talousoppi tuki hanketta

  • Kansallisten valuuttojen poistamisesta ei ole haittaa, koska nimellisillä valuuttakursseilla ei ollut valtavirtateorian mukaan merkitystä

  • Valuuttakursseilla ja rahalla ei ole väliä, koska talouden toimijat ovat rationaalisia ja osaavat sopeutua uusiin olosuhteisiin


Valtavirtataloustieteen muutokset
Valtavirtataloustieteen muutokset valtionlainakriisiksi 2010…

 • Ennen Keynesiä (-1940) klassinen koulukunta dominoi

  • Markkinat hakeutuvat ennen pitkää tasapainoon

  • Julkisen vallan ei pidä puuttua talouden toimintaan

   • Kevyt rahapolitiikka estää luovan tuhon ja vaarantaa hintavakauden

   • Kevyt finanssipolitiikka syrjäyttää yksityistä kysyntää

  • Sayn laki: kysyntäongelmia ei ole, koska tarjonta luo aina oman kysyntänsä

   • Pigou-efekti: deflaatio ja velkakriisi eivät haittaa, koska omistajat rikastuvat velallisten köyhtyessä


Keynesil inen vallankumous muutti ajattelua v liaikaisesti
Keynesiläinen vallankumous muutti ajattelua valtionlainakriisiksi 2010…väliaikaisesti

 • Keynes ja neoklassinen synteesi (1940-1970)

  • Talous voi ajoittain joutua pois täystyöllisyystasapainosta, jolloin tarvitaan elvyttävää makrotalouspolitiikkaa

  • Työttömyyden taustalla nimellispalkkojen jäykkyys

  • Epäselvää, miksi rationaaliset toimijat eivät optimoi


Keynes ja makrotaloudellinen s tely
Keynes ja makrotaloudellinen säätely valtionlainakriisiksi 2010…

 • Bretton Woods –järjestelmä (1946-1971): länsimainen pseudososialismi:

  • Kiinteät mutta muutettavat valuuttakurssit (perustana dollari ja kultakanta)

  • Kansainvälisten pääomaliikkeiden säätely (epätasapainojen ehkäisy)

  • Rahoitusmarkkinoiden säätely (luotonannon rajoitukset, säästöjen kanavointi reaali-investointeihin)

  • Pankkitoiminnan säätely

  • Investointien säätely


Takaisin klassismiin
Takaisin klassismiin valtionlainakriisiksi 2010…

 • Vaikka keynesiläinen makromalli näytti toimivan, sen mikroperusteet eivät olleet kunnossa

 • Optimointioletuksesta lähtevät makromallit eivät olleet sopusoinnussa keynesiläisyyden kanssa

 • Rationaalisten oletusten mallit eivät mahdollista vajaatyöllisyystasapainoja


Uusi klassinen koulukunta
Uusi klassinen koulukunta valtionlainakriisiksi 2010…

 • Friedman: kysynnän lisääminen johtaa vain inflaation kiihtymiseen, ei parempaan työllisyyteen

 • Lucas & Sargent: raha on neutraalia, kysynnänsäätelyllä ei voida saavuttaa mitään

 • Barro: Ricardianequivalence: finanssipolitiikka ei voi vaikuttaa mihinkään

 • Johtopäätös: koska talous on tasapainohakuinen, ei myöskään voi olla epätasapaino-ongelmia

  • Mahdollinen työttömyyden nousu voi johtua preferenssien muutoksesta

  • Mahdolliset taantumat johtuvat teknologisista shokeista

  • Ongelmat johtuvat markkinoiden säätelystä


Vahva usko finanssimarkkinoiden hy dyllisyyteen
Vahva usko finanssimarkkinoiden hyödyllisyyteen valtionlainakriisiksi 2010…

 • Tärkeintä, että markkinat toimivat vapaasti

  • Monetarismi yms., Milton Friedman, Robert Lucas

 • Pääomamarkkinoilla on suuri merkitys talouden tehostamisessa ja vakauttamisessa

  • Tehokkaiden markkinoiden hypoteesi (Modigliani & Miller, Eugen Fama)

  • Pääomien tehokkaan allokaation ja arbitraasin arvioitiin lisäävän myös reaalitalouden tuottavuutta


Kysynn ns telypolitiikkaa ei tarvita koska taloudenpit j t osaavat s dell itse itse n
Kysynnänsäätelypolitiikkaa ei tarvita, koska taloudenpitäjät osaavat säädellä itse itseään

 • Virheitä ei tule koske kaikki ovat järkeviä ja kaukonäköisiä

  • Rationaalisten odotusten oppi (Lucas, Sargent, Prescott)

  • Finanssimarkkinat osaavat arvioida oikein mikä on oikea leverage ja miten riskejä hallitaan

   • Eikä viranomaisten säätelyä tarvita! Siispä pankkitoiminta vapautettiin vähitellen säätelystä

   • Myös EU:n sisämarkkinaidea ja euro perustuvat samaan ajatukseen


1990 luku washingtonin konsensus ja great moderation
1990-luku: Washingtonin konsensus ja ”Great taloudenpitäjät osaavat säädellä itse itseäänModeration”

 • Ei enää kriisejä, koska markkinat hoitavat kaiken (=Great Moderation; Greenspan & Bernanke & EKP)

  • Lukuisten pienempien maiden kriisejä ei noteerattu

  • Taustalla USA:n vakaa kehitys 1985-2007

  • Yleisratkaisuna markkinoiden (ml. pääomamarkkinat) vapauttaminen

 • Talouspolitiikan tehtävänä on pitää yllä budjettikuria ja hintavakautta (=Washingtonin konsensus, EKP, EU, OECD)

  • Taloutta ei pidä muuten säädellä

  • Periaatteeet kirjattu euroalueen sääntöihin


Ongelmia teoria vs todellisuus
Ongelmia: teoria vs todellisuus taloudenpitäjät osaavat säädellä itse itseään

 • Klassinen (ja myös uusi klassinen) talousteoria perustuu oletukseen toimijoiden rationaalisuudesta

  • Ei systemaattisia virheitä, ei laumakäyttäytymistä

 • Todellisuudessa näin ei aina ole

  • Ihmiset eivät ole atomeja tai koneita: sosiaaliset ja psykologiset tekijät vaikuttavat

  • Ihmiset eivät ole laskukoneita: kognitiiviset rajoitteet estävät pitkälle viedyn optimoinnin


Makroteoria ja kriisit
Makroteoria ja kriisit taloudenpitäjät osaavat säädellä itse itseään

 • Klassinen ja uusklassinen makroteoria perustuvat rationaalisuusoletukseen ja uskoon markkinoiden tehokkaasta toiminnasta – silti tapahtuu kriisejä

 • Vaihtoehtoisia selityksiä (mm. keynesiläiset mallit):

  • toiminta ei ole aina rationaalista eikä aina ole kovin paljoa tietoa käytössä (Keynesin oma näkemys)

   • Todellisuus ei noudata normaalijakaumaa vaan on aidosti kaoottinen

   • Psykologia on tärkeämpää kuin rationaaliset laskelmat

  • Financial fragility (HymanMinsky): pääomamarkkinat ovat lähtökohtaisesti epävakaat

   • Suuret vaihtelut (overshooting)

   • Taipumus ajoittaiseen euforiaan, laumakäyttäytymiseen ja ylimitoitettuun riskinottoon

   • Lopulta riskit aina toteutuvat


Behavioristinen taloustiede
Behavioristinen taloustiede taloudenpitäjät osaavat säädellä itse itseään

 • Taloustieteen realismi voi lisääntyä kun aksiomaattisuus korvataan behaviorismilla

 • Ei vain oleteta, että yksiköt toimivat optimaalisesti, vaan pyritään selvittämään, miten yksiköt toimivat todellisuudessa

 • Tällöin lähestytään psykologiaa

  • Kognitiiviset rajoitukset: Daniel Kahneman & Amos Tversky

  • Empiirinen pääomamarkkinatutkimus: Robert Shiller


Poliittisia seurauksia
Poliittisia seurauksia taloudenpitäjät osaavat säädellä itse itseään

 • Jos lähtökohtana on (teorialähtöinen) usko homo economicukseen ja täydellisiin markkinoihin, niin politiikkasuosituksena on laissezfaire – markkinat on vapautettava, mikä voisi mennä pieleen?

 • Jos lähtökohtana on tutkimustieto päätöksenteon ja toimintamahdollisuuksien rajoituksista, päädytään paternalistisiinpolitiikkasuosituksiin (vrt. 1930- ja 1940-luvun säätelytoimet)


Ent nyt
Entä nyt? taloudenpitäjät osaavat säädellä itse itseään

 • Makroteoria etsii itseään

 • Klassiseen teoriaan ollaan tyytymättömiä

 • Mutta uutta paradigmaa ei ole vielä löytynyt

 • Mihin tässä vielä päädytään?


Kiitos
KIITOS! taloudenpitäjät osaavat säädellä itse itseään