ČÍSLOVKY
Download
1 / 24

ČÍSLOVKY - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

ČÍSLOVKY. OBSAH:. charakteristika členenie zlomkové číslovky číselné podstatné mená osobitosti pravopis. CHARAKTERISTIKA. plnovýznamovosť. . . ohybnosť. vetnočlenská platnosť. . PLNOVÝZNAMOVOSŤ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ČÍSLOVKY' - ganit


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

OBSAH:

 • charakteristika

 • členenie

 • zlomkové číslovky

 • číselné podstatné mená

 • osobitosti

 • pravopis


CHARAKTERISTIKA

plnovýznamovosť

ohybnosť

vetnočlenská platnosť


PLNOVÝZNAMOVOSŤ

Označujú počet, poradie, násobnosť kusov alebo druhov určitým číslom či neurčito.

ROZLIŠUJ!

Číslovka slovný druh

Číslica 2,6,3

Číslo 263


OHYBNOSŤ

Základné a skupinové

1,2,3,4, dvoje, troje - samostatne

5,6,... 99 – vzor päť

sto – vzor mesto

tisíc – vzor stroj

milión – vzor dub

miliarda – vzor žena


OHYBNOSŤ

Radové, druhové, násobné /so zložkou –násobný/

vzory pekný a cudzí

nesklonné

 • s charakterom prísloviek

 • násobné so zložkou –krát a zložkou raz, razy, ráz

 • zložené so zložkou jeden

 • skupinové okrem dvoje, troje v spojení s pomnožným podstat-

  ným menom


OHYBNOSŤ

Pri počtových úkonoch sa číslovky neskloňujú, preto sa spájajú so slovesom JE /jeden a jedenje dva, dvakrát dva je štyri.../

Skloňujú sa iba vtedy, ak je pri nich vyjadrený počítaný predmet. Vtedy od 2 do 4 sa používa SÚ, ale od 5 vyššie sloveso JE /štyri deti sú v triede, desať žien je v meste, päť chlapov je v práci ALE piati chlapi sú v práci/.


VETNOČLENSKÁ PLATNOSŤ

podmet

trajaneprišli

menný prísudok

onbol prvý

predmet

uvidelprvého

veľareč dvajachlapci-zhodný

prívlastok

príslovkové určenie

prišielmnohokrát - čas napísal todvojmo - spôsob


Precvi me si
Precvičme si:

1.Vypíš číslovky. Zisti, čo označujú (počet, poradie, atď.), alebo či sú použité na zveličenie? Doplň vynechané písmená.

Ber, vĺčko, však t- za to zaplatíš raz kožou;

Nevieš skiaď, iba keď zbl-sne dvanásť nožov:

„Stoj, tisíc hrmených!“ – v-skočia desiati. –

„Stoj! – Daj bohu dušu a chlapcom dukáty!“

Raz junák zapískne – z dvanásť pušiek bl-sne;

druhý raz zapískne – tisíc chlapcov zv-skne;

tretí raz zapískne – šabličky zazvonia

zhora od Považia, zhora od Pohronia –

a jedným sa hlasom ozvú štyri strany:

„My sme u nás doma – my sme tuná páni!“


Rie enie
Riešenie

Ber, vĺčko, však ty za to zaplatíš raz /príslovka času/ kožou;

Nevieš skiaď, iba keď zblysne dvanásť /počet/ nožov:

„Stoj, tisíc /zveličovanie/ hrmených!“ – vyskočia desiati /počet/

„Stoj! – Daj bohu dušu a chlapcom dukáty!“

Raz /počet/ junák zapískne – z dvanásť /počet/ pušiek blysne;

druhý raz /poradie/ zapískne – tisíc /počet/ chlapcov zvýskne;

tretí raz /počet/zapískne – šabličky zazvonia

zhora od Považia, zhora od Pohronia –

a jedným /totožnosť, rovnakosť/ sa hlasom ozvú štyri /počet/ strany:

„My sme u nás doma – my sme tuná páni!“

Ako ste to zvládli?


2. Ktorý vetný člen je vyjadrený číslovkou? Vysvetlite, prečo je v niektorých vetách vynechaný pri číslovke predmet, ktorého počet číslovka určuje. Určte aj skloňovací vzor.

Dve postavy sa pohli k majeru. Tretí ešte chvíľu postál. K Hrivkovcom pridelili troch. Tí traja – akoby im nestačila izba – usadili sa v kuchyni. Dvaja mladí a jeden starší, ktorý chodieva aj inokedy. Z prvého ročníka sme dospeli k deviatemu. Nebol som medzi tými dvadsiatimi. V šiestich rokoch sa mnohí vyšvihli nado mňa. Pleslo zaucho, potom druhé, tretie...


Riešenie Vysvetlite, prečo je v niektorých vetách vynechaný pri číslovke predmet, ktorého počet číslovka určuje. Určte aj skloňovací vzor.

2. Dve (zhodný prívlastok, samost.vzor) postavy sa pohli k majeru. Tretí (vyjadrený podmet, cudzí) ešte chvíľu postál. K Hrivkovcom pridelili troch (priamy predmet, samost.vzor). Tí traja (vyjadrený podmet, samost.vzor) – akoby im nestačila izba – usadili sa v kuchyni. Dvaja (vyjadrený podmet, samost.vzor) mladí a jeden (vyjadrený podmet, samost.vzor) starší, ktorý chodieva aj inokedy. Z prvého (zhodný prívlastok, pekný) ročníka sme dospeli k deviatemu (nepriamy predmet, pekný). Nebol som medzi tými dvadsiatimi (nepriamy predmet, päť). V šiestich (zhodný prívlastok, päť) rokoch sa mnohí (vyjadrený podmet, pekný) vyšvihli nado mňa. Pleslo zaucho, potom druhé (vyjadrený podmet, pekný), tretie (vyjadrený podmet, cudzí)...

Ako ste to zvládli?


ČÍSELNÉ PODSTATNÉ MENÁ Vysvetlite, prečo je v niektorých vetách vynechaný pri číslovke predmet, ktorého počet číslovka určuje. Určte aj skloňovací vzor.

jednotka /vojenská jednotka/ dvojka /dvojica/ trojka /trojica/štvorka /štvorica/-štyrkapätorka/päťka /pätica/ šestka /šestica/stovka tisícka...


Osobitosti
Osobitosti Vysvetlite, prečo je v niektorých vetách vynechaný pri číslovke predmet, ktorého počet číslovka určuje. Určte aj skloňovací vzor.

Jeden, jedna, jedno,/tí/jedni chlapi, /tie/jednyduby, ženy, deti. Používa sa ako:základná číslovka– pri počítaní má podobu muž. rodu/jeden a jeden je dva/skupinová číslovka– v spojení s pomnož-nými pods. menami/jedny šaty/vymedzovacie zámeno– ten istý, totožný/sú z jednej dediny/,samý/telo jedna ra-na/ neurčité zámeno– nejaký, akýsi/jedno ráno, bol jeden kráľ/ podstatné meno- /jedno neviem pochopiť/vetná príslovka-/bolo mi to jedno/


Dvaja Vysvetlite, prečo je v niektorých vetách vynechaný pri číslovke predmet, ktorého počet číslovka určuje. Určte aj skloňovací vzor.chlapi,dvaduby, dveženy, deti I pl.dvoma/dvomi/kúpiť po dve koruny/

Trajachlapi,triduby, ženy, deti I pl.troma/tromi

Štyria chlapi,štyri duby, ženy, deti I pl.štyrmi

Piati chlapi,päť chlapov,dubov, žien, detí

Rozlišujte! piatich /základná číslovka/- 5 piatych /radová číslovka/- 5.


Raz: Vysvetlite, prečo je v niektorých vetách vynechaný pri číslovke predmet, ktorého počet číslovka určuje. Určte aj skloňovací vzor.1. pomocné podstatné meno /je súčasťou/: *násobná číslovka /prišiel iba raz, dva razy, päť ráz/ * radová číslovka /prvý , posledný raz/ * základná číslovka jeden /v poveloch: raz-dva; raz, dva, tri, štyri...; raz-dva to urobiť/

2. príslovka= v istom čase, dakedy /raz prídem k tebe, bol raz jeden kráľ/

3. častica = * konečne /buď už raz ticho; nech je raz koniec/ * vôbec, naozaj, veru /raz neviem, čo robiť; život je raz taký/


PRAVOPIS ZLOŽENÝCH ČÍSLOVIEK Vysvetlite, prečo je v niektorých vetách vynechaný pri číslovke predmet, ktorého počet číslovka určuje. Určte aj skloňovací vzor.

Neskloňované tvary zložených čísloviek píšeme ako jedno slovo/o dvadsaťjeden deťoch, jedenadvadsiatim deťom, so stojeden deťmi/. Keď je číslovka dlhá, oddeľujeme tisícky a stovky /tisíc dvesto dvadsaťjeden/.

Skloňované tvary zložených čísloviek píšeme oddelene/o dvadsiatich piatich deťoch, s tisíc tristo päťdesiatimi dvoma deťmi/.

Zložené prídavné mená, v ktorých prvá časť je číslovkou, píšeme ako jedno slovo/desaťročný, dvaapolizbový, trojlitrový/ alebo skrátene/10-ročný, 2 1/2-izbový, 3-litrový./


Základné číslovky Vysvetlite, prečo je v niektorých vetách vynechaný pri číslovke predmet, ktorého počet číslovka určuje. Určte aj skloňovací vzor./koľko?/v príponách vždy–i/piati žiaci/päť žiakov, piatim žiakom/.

Skupinové číslovky/koľko?/majú príponu-oje/s 2,3/a–oro/od 4.../

Radové číslovky/koľký?/v príponách vždy–ý/-yokrem tretí, tisíci a N pl./piati žiaci, piatym žiakom /–platí pravidlo o rytmickom krátení/


Podielové číslovky Vysvetlite, prečo je v niektorých vetách vynechaný pri číslovke predmet, ktorého počet číslovka určuje. Určte aj skloňovací vzor. sa spájajú s podstatným menom takto: po dve, tri, štyri koruny, po päť, sto tisíc korún, po dvaja, traja, štyria i po dvoch, troch, štyroch.Číslovka jeden býva v L /po jednom jablku/, ale keď nie je na nej dôraz, vynecháva sa.


Precvi me si1
Precvičme si: Vysvetlite, prečo je v niektorých vetách vynechaný pri číslovke predmet, ktorého počet číslovka určuje. Určte aj skloňovací vzor.

1.Číslice zapíš číslovkami, urč ich druh:

2 pánom nemožno slúžiť.

Sedela na 2 stoličkách.

Mám len 2 ruky.

Tí sú ako 2 kohúty na 1 dvore alebo 2 psy na 1 koštiali.

Netáraj 2 na 3!

2x meraj a 1 strihaj.

Čuší ako 5 peňazí.

Ten asi nemá všetkých 5 pohromade.

Tí gazdujú od 10 k 5.

Uteká o milých 5.

Kúpil to za 5 prstov a 6. dlaň.

Nevie ani do 10 narátať.

1 za 18 a 2. bez 2 za 20.


Rie enie1
Riešenie: Vysvetlite, prečo je v niektorých vetách vynechaný pri číslovke predmet, ktorého počet číslovka určuje. Určte aj skloňovací vzor.

Dvom /základná/ pánom nemožno slúžiť.

Sedela na dvoch/základná/ stoličkách.

Mám len dve/základná/ ruky.

Tí sú ako dva/základná/ kohúty na jednom/základná/ dvore alebo dva/základná/ psy na jednom /základná/ koštiali.

Netáraj dve/základná/ na tri/základná/!

Dvakrát /násobná/ meraj a raz /násobná/ strihaj.

Čuší ako päť /základná/ peňazí.

Ten asi nemá všetkých päť/základná/ pohromade.

Tí gazdujú od desiatich/základná/ k piatim/základná/.

Kúpil to za päť/základná/ prstov a šiestu/radová/ dlaň.

Nevie ani do desať/základná/ narátať.

Jeden/základná/ za osemnásť/základná/ a druhý/radová/ bez dvoch /základná/ za dvadsať/základná/.


Ďakujem za pozornosť! Vysvetlite, prečo je v niektorých vetách vynechaný pri číslovke predmet, ktorého počet číslovka určuje. Určte aj skloňovací vzor.


ad