YRITYSTEN LIIKEVAIHTO - PowerPoint PPT Presentation

ganesa
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
YRITYSTEN LIIKEVAIHTO PowerPoint Presentation
Download Presentation
YRITYSTEN LIIKEVAIHTO

play fullscreen
1 / 19
Download Presentation
YRITYSTEN LIIKEVAIHTO
126 Views
Download Presentation

YRITYSTEN LIIKEVAIHTO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. YRITYSTEN LIIKEVAIHTO

  2. YRITYSTEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

  3. Väestöennuste päivitetään syksyllä 2015