slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Syfte

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Syfte - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

Statliga stimulansmedel f ö r Ö sterg ö tlands l ä n genom ö verenskommelser mellan SKL och regeringen å r 2014 omr å de ” Funktionsnedsättning”. Syfte.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Syfte' - gamada


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Statliga stimulansmedel för Östergötlands län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen år 2014område ” Funktionsnedsättning”
syfte
Syfte
 • Att stödja verksamheter i länet att utveckla en evidensbaserad praktik inom området ”Funktionshinder / Personer med funktionsnedsättning”
uppdraget
Uppdraget

Att stödja verksamheter i metodutveckling när det gäller:

 • Förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning,
 • Förstärkt brukarmedverkan
 • Systematisk uppföljning
syfte1
Syfte
 • Att ge barn, unga och vuxna personer med intellektuell och kognitiv funktionsnedsättning möjlighet att bli delaktiga i uppföljning av stöd och insatser enligt LSS.
 • Att ge metodstöd samt utbildning och handledning till chefer och baspersonal inom LSS-verksamheter i länets kommuner, samt till landstingets personal inom barn- och ungdomshabiliteringen.
slide5
4 Utvecklingsledare 25%/vardera
 • Pia Käcker, forskningshandledare vid PUFF-enheten, fil dr i handikappvetenskap,
 • Irene Schneiderarbetsterapeut verksam inom LSS i Söderköpings kommun,
 • Marie Petersen Fredrikssonarbetsterapeut verksam inom LSS i Mjölby kommun,
 • Susanna Müllerlogoped verksam inom LSS i Linköpings kommun.
omr de 1 f rst rkt delaktighet och inflytande f r barn och unga med funktionsneds ttning
Område 1"Förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning”

Aktivitetsplan

- Inspirationsdag tillsammans med SKL-satsningen B o U ht-14

Kartläggning för att ta fram ”goda exempel”

omr de 2 och 3 f rst rkt brukarmedverkan och systematisk uppf ljning
Område 2och 3 Förstärkt brukarmedverkan och systematisk uppföljning

Aktivitetsplan

Två inspirationsdagar chefer 9/5 samt ht-14

En utbildningsdag/länsdel för baspersonal ht-14

Handledningsinsatser

Metodutveckling

inspirationsdag den 9 maj f r chefer
Inspirationsdag den 9 maj för chefer

Delaktighet, inflytande och empowerment

Utbildning om olika metoder för att kunna arbeta med brukarmedverkan och ett systematiskt kvalitetsarbete.

utbildning chefer 1 heldag ht 14
Utbildning chefer 1 heldag ht-14

Utbildning om en evidensbaserad metod för att stärka brukarens delaktighet och inflytande – Delaktighetsmodellen

Ann-Christine Gullacksen

utbildning till baspersonal ht 14
Utbildning till baspersonal ht-14

Utbildning om delaktighet, inflytande och empowerment

Utbildning om olika metoder för att kunna arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete.

Utbildningsinsatser inom området alternativ kompletterande kommunikation, AKK.

planering inf r 2015
Planering inför 2015

Utbildning av vägledare i Delaktighetsmodellen

ges länsdelsvis till baspersonal.

handledning
Handledning

För chefer/verksamheter i att arbeta för en ökad brukarmedverkan genom att använda olika metoder för ett systematiskt kvalitetsarbete.

För de verksamheter som idag använder eller har använt sig av utvärderingsverktyget Pict-O-Stat så att fler brukare kan svara på enkäter.

För verksamheter att ta till vara resultatet från brukarenkäter så att ett systematiskt kvalitetsarbete kan genomföras.

metodutveckling vid brukarunders kning med enk t
Metodutveckling vid brukarundersökning med enkät

Utveckla metoder för att fler personer än de som idag kan svara på enkäter ska kunna svara tex. i användandet av AKK, GAKK

Metoder för att ta tillvara brukarnas åsikter, resultatet av genomförda enkät-undersökningar,

tex. ”Delaktighetsmodellen”.

alternativ kompletterande kommunikation akk gakk
Alternativ kompletterande kommunikation, AKK; GAKK

Alternativ – ersätter vanligt tal.

Kompletterande – stödjer vanligt tal.

Kommunikation – i syfte att kommunikationen ska fungera väl, även om inte den vanliga muntliga kommunikationen gör det.

akk system
AKK-system
 • TSS – Tecken Som Stöd
 • GAKK – Grafisk AKK
  • Saker
  • Bilder
  • Symboler
hur g r arbetet med terkommande brukarenk ter till i praktiken
Hur går arbetet med återkommande brukarenkäter till i praktiken?

Vad vill vi utvärdera?

Metod Pict-O-Stat

Arbetsgrupp/ansvariga

Information och samtycke

Genomförande

Resultat

Uppföljning